archive-si.com » SI » Z » ZD-CELJE.SI

Total: 96

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zdravstveni dom Celje
  240 000 ljudi ZD želi svoje delo čim bolj približati bolnikom zato ima svoje prostore na več lokacijah Zdravstveni dom Celje Zdravstvene postaje Vojnik Štore in Dobrna V zavodu je bilo v oktobru 2006 zaposleno 343 zdravstvenih delavcev in sodelavcev od tega 55 zdravnikov in 11 zobozdravnikov Obvestilo za obiskovalce Zdravstvene postaje Vojnik več STAVKA V JAVNEM SEKTORJU 18 04 2012 več Svitova kontaktna točka Informacije o zgodnjem odkrivanju raka

  Original URL path: http://www.zd-celje.si/ (2012-07-09)
  Open archived version from archive


 • Zdravstveni dom Celje
  ravni vsem prebivalcem občin Celje Dobrna Vojnik in Štore skupaj skoraj 64 000 občanom Specialistične in druge zdravstvene storitve pa nudi zavarovancem in samoplačnikom širše celjske regije ki šteje približno 240 000 ljudi ZD želi svoje delo čim bolj približati bolnikom zato ima svoje prostore na več lokacijah Zdravstveni dom Celje Zdravstvene postaje Vojnik Štore in Dobrna V zavodu je bilo v oktobru 2006 zaposleno 343 zdravstvenih delavcev in sodelavcev od tega 55 zdravnikov in 11 zobozdravnikov Večino dohodka zavod ustvari na osnovi letne pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za storitve na področju splošne medicine nujne medicinske pomoči pediatrije in šolske medicine reševalne službe patronažne dejavnosti zobozdravstva in različnih specialističnih področjih kot so interna medicina s kardiologijo pulmologija z alergologijo dermatologija psihiatrija ginekologija fizikalna medicina in rehabilitacija in celotno ter razvejano področje medicine dela prometa in športa Veliko skrb zavod posveča načrtovanju razvoja servisnih dejavnosti kot so laboratorij rentgentska in ultrazvočna diagnostika fizioterapija funkcionalno in obremenitveno testiranje zdravih in bolnikov Nenehno posodabljamo potrebno medicinsko opremo in tehnologijo Posebno skrb posveča zdravstveni vzgoji v sklopu preventive ki jo izvaja specializirana ekipa na kabinetni način s sodobno avdiovizualno opremo Vse naštete in še nekatere dodatne storitve zavod ponuja tudi na trgu posameznikom podjetjem in drugim kar predstavlja približno 10 vseh prihodkov zavoda Dejavnost na trgu zagotavlja zavodu poslovni uspeh in materialno bazo za nadaljnji razvoj Tržno zanimivi so zlasti preventivni pregledi ciljnih skupin pri katerih s pomočjo najsodobnejše medicinske tehnologije in znanosti odkrivamo mogoča tveganja in nevarnosti za nastanek bolezni Pomemben element poslovne politike zavoda je kakovost zdravstvenih storitev tako strokovna kot v smislu kvalitetnih odnosov med zdravstvenim osebjem in bolniki Kvaliteta dela je predmet rednih nadzorov tako zunanjih kot notranjih Na ta način se utrjuje zaupanje bolnikov in dviga strokovna raven dela v zavodu Vsako pripombo in kritiko skrbno

  Original URL path: http://www.zd-celje.si/predstavitev.php (2012-07-09)
  Open archived version from archive

 • Zdravstveni dom Celje
  v ZD z organizacijsko poslovnega vidika oblikujejo programi Posamezni program sestavljajo delovne enote ki predstavljajo osnovno organizacijsko obliko za posamezno strokovno področje Zaradi specifičnih poslovnih in vodstvenih razlogov se lahko delovne enote združujejo v organizacijsko enoto Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest določi direktor s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju Strokovnega sveta Organizacijske enote imajo predvsem naslednje pristojnosti načrtovanje dela in razvoja dejavnosti organizacija dela v enoti delovni čas razporedi odsotnosti nadomeščanja ipd oblikovanje predlogov nabave osnovnih sredstev nabava reprodukcijskega materiala potrošnega materiala in drobnega inventarja dajanje predlogov Strokovnemu svetu o strokovnih izobraževanjih in izpopolnjevanjih Organizacijska enota ima vodjo ki je delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi Vodja organizacijske enote skrbi za izvajanje pristojnosti navedenih v predhodnem odstavku in za strokovnost dela ter ima pooblastila in odgovornosti določene s sklepom direktorja Vodje organizacijskih enot imenuje in razrešuje direktor in so za svoje delo odgovorni direktorju Direktor ima tudi dva sodelavca s posebnimi pooblastili in sicer pomočnika direktorja za nemedicinska zadeve in pomočnico direktorja za področje zdravstvene nege Imenuje in razrešuje ju direktor in sta za svoje delo odgovorna direktorju Delovne enote imajo predstojnike ki so v strokovnem pogledu odgovorni za delo enote Predstojnike

  Original URL path: http://www.zd-celje.si/organiziranost.php (2012-07-09)
  Open archived version from archive

 • Zdravstveni dom Celje
  postaja zdravstvena vzgoja izobraževanje in preventiva Nujna medicinska pomoč OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Splošna medicina Zobozdravstvena dejavnost mladinsko zobozdravstvo zobozdravstvo odraslih Specialistična zdravstvena dejavnost ginekologija endokrinološka ambulanta specialistična ambulanta za pljučne in alergijske bolezni ZDRAVSTVENA POSTAJA VOJNIK zobna ambulanta zobna ambulanta Dobrna ZOBNA AMBULANTA ŠTORE ambulanta 1 ambulanta 2 ČAKALNE DOBE Čakalne dobe po izvajalcih za storitve Specialistična zdravstvena dejavnost kardiologija psihiatrija pedopsihiatrija dermatologija pulmologija in alergologija ginekologija fiziatrija fizioterapija rentgenologija in ultrazvok laboratorij Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Antikoagulantna ambulanta Zobozdravstvena dejavnost zobozdravstvo odraslih in mladine pedontologija ortodontija parodontologija Dežurna služba ZDRAVSTVENA POSTAJA VOJNIK Keršova 2 3212 Vojnik Tel 03 780 05 00 Osnovna zdravstvena dejavnost splošna medicina fizioterapija ambulanta za otroke in mladino patronaža Zobozdravstvena dejavnost zobozdravstvo odraslih in mladine ZDRAVSTVENA POSTAJA ŠTORE C Kozjanskega odreda 2 Štore Tel 03 780 23 10 Osnovna zdravstvena dejavnost splošna medicina fizioterapija patronaža Specialistična zdravstvena dejavnost Medicina dela prometa in športa Otroški dispanzer dispanzer za otroke Zobozdravstvena dejavnost zobozdravstvo odraslih in mladine ZDRAVSTVENA POSTAJA DOBRNA Dobrna 5 Tel 03 780 05 40 Osnovna zdravstvena dejavnost splošna medicina DOM OB SAVINJI CELJE Jurčičeva 6 3000 Celje Tel 03 427 95 00 Osnovna zdravstvena dejavnost splošna medicina CONTRACO ŠPESOV DOM

  Original URL path: http://www.zd-celje.si/d_cas.php (2012-07-09)
  Open archived version from archive

 • Zdravstveni dom Celje
  zobozdravnica 03 780 05 15 L LEBAN DREŠČEK TINA dr dent med specializantka pedontologije 03 78 02 310 LUNDER LEONARDA dr med specialistka psihiatrije 03 5 434 444 M MALINAR MLADEN dr med specialist rentgenologije 03 5 434 481 MALINAR RAJKA dr med specialistka medicine dela prometa in športa 03 5 434 411 MAROVT KLEMEN dr med specialist družinske medicine 03 5 434 204 MAČEK ROK dr med specialist družinske medicine 03 5 434 511 MORAVEK JAROSLAV dr med specialist rentgenologije 03 5 434 481 MUŠIĆ MUAMER dr med specializant družinske medicine 03 780 05 40 N NIKOLIĆ LEBIČ NINA dr med specializantka medicine dela prometa in športa 03 7 802 310 O OREHEK KIRBIŠ MARTA dr med specialistka splošne medicine 03 5 434 297 OŠEP STANKO dr med specialist splošne medicine 03 7 802 324 P PEČNIK ROJNIK FRIDA dr med specialistka pediatrije 03 5 434 275 PLANINŠEK BOJOVIČ MARIJA dr med specialistka pediatrije 03 5 434 472 PODBREGAR NATAŠA dr med specialistka splošne medicine 03 5 434 233 POTOČNIK EMILIO RUDOLFO dr med zdravnik 03 4 279 522 POZNIČ KLEMEN dr med specialist družinske medicine 03 5 434 239 POVH JESENŠEK ERIKA dr med specialistka splošne medicine 03 7 802 321 PRESEČNIK ČEBULAR KATJA dr med specializantka družinske medicine 03 5 434 000 PUNGERŠEK HELENA dr dent med zobozdravnica 03 5 434 366 R RAJTMAJER MILAN dr med spec specialist splošne medicine 03 5 434 235 RAK PINTAR ALENKA dr med specialistka splošne medicine 03 7 800 522 RANČIGAJ ŽABKAR MARIJA dr med zdravnica 03 5 434 293 ROMIH DAVOR dr med specializant medicine dela prometa in športa 03 5 434 401 ROMIH LEA dr med specializantka družinske medicine 03 5 434 000 ROŠČIČ IRENA dr med specialistka splošne medicine 03 5 434 257 S SELIČ AMON MARGARETA dr med specialistka medicine dela prometa in športa 03 7 802 326 SMOLE DAMIJANA dr med specialistka splošne medicine 03 5 434 251 SKUBEC KATARINA dr med specializantka družinske medicine 03 7 800 500 SUNAJKO JOVO dr med specialist splošne medicine 03 434 223 Š ŠKORJANC MIRAN dr med specialist fizikalne medicine in rehabilitacije 03 5 434 225 ŠTRUC CVITAN TINA dr dent med spec parodontolog 03 5 434 127 T prim TASIČ JANEZ dr med specialist interne medicine 03 5 434 422 TOME MARTA dr dent Med specialistka za otroško in preventivno zobozdravstvo U URBANČIČ HASAJ MOJCA dr dent med zobozdravnica 03 5 434 342 V VILČ ANDREJ dr med specialist psihiatrije 03 5 434 444 VIZJAK DAVID dr dent med zobozdravnik 03 5 434 371 VUČER ZORKA dr dent med specialistka za zobno in čeljustno ortopedijo 03 5434 344 VUKOREPA BUHANEC BILJANA dr med specialistka splošne medicine 03 5 434 241 Z ZBAŠNIK MULEC TANJA dr med specializantka pediatrije 03 5 434 000 ZUPANEC JELENA dr med specialistka pediatrije 03 5 434 052 ZUPANČIČ BARBARA dr med specializantka pediatrije 03 5 434 000 Ž ŽGAJNAR GORENJAK JELKA dr dent med zobozdravnica 03 5 434 340 ŽITKO MASTNAK MILJANA

  Original URL path: http://www.zd-celje.si/osebje.php (2012-07-09)
  Open archived version from archive

 • Zdravstveni dom Celje
  03 54 34 523 ID št za DDV SI 56373538 Matična številka 5619017 TRR 01211 6030279633 Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege Tanja Vraneševič Žmavc dipl med sestra ZDRAVSTVENA POSTAJA VOJNIK Sedež Keršova 2 3212 Vojnik Predstojnica prim Jana Govc Eržen dr med tel 03 780 05 00 ZDRAVSTVENA POSTAJA DOBRNA Sedež Dobrna 5 3204 Dobrna Predstojnica prim Jana Govc Eržen dr med tel 03 780 05 40 ZDRAVSTVENA POSTAJA

  Original URL path: http://www.zd-celje.si/kontakti.php (2012-07-09)
  Open archived version from archive

 • Zdravstveni dom Celje
  osebje Kontakti Dodatne informacije Kako do nas Katalog informacij javnega značaja Katalog Finančni načrt Financni načrt 2011 Financni načrt 2010 Letna poročila Letno poročilo 2010 Katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega znacaja ZD Celje doc Zdravstveno varstvene delavnice Zdravstveno varstvene delavnice doc Zdravstvena vzgoja Zdravstvena vzgoja doc A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U

  Original URL path: http://www.zd-celje.si/d_informacije.php (2012-07-09)
  Open archived version from archive

 • Zdravstveni dom Celje
  čas in dejavnost Medicinsko osebje Kontakti Dodatne informacije Kako do nas A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž Đ Ć W Naročite

  Original URL path: http://www.zd-celje.si/lokacija.php (2012-07-09)
  Open archived version from archive