archive-si.com » SI » S » SVS-VETERINA.SI

Total: 90

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Protipredlog, 5.11.2014 | SVS
  se sprejmejo ukrepi pod 5 točko tega proti predloga vladna stran predlaga sprostitev napredovanj v nazive pri čemer se višja osnovna plača zaradi napredovanja v naziv prične izplačevati v roku enega leta od tega napredovanja Predlog pod točko 9 Zmanjša se število zaposlenih za 1 na letni ravni pri čemer znižanje ni potrebno pri tistih proračunskih uporabnikih ki strošek poslovanja znižajo na način da zmanjšajo obsega oddaje del zunanjim izvajalcem 5 Vladna stran v celoti nadomešča prvotni predlog za dodatne ukrepe ki bodo zagotovili znižanje mase stroškov dela v letu 2015 z naslednjim predlogom Znižanje dodatka za delovno dobo z 0 33 na 0 25 Ukinitev dodatka za stalnost ob hkratni transformaciji tega dodatka za zaposlene ki ga prejemajo na delovnih mestih v V in VI tarifnem razredu v za en plačni razred višjo osnovno plačo Do višje osnovne plače za en plačni razred so upravičeni tudi občinski redarji ki dodatka za stalnost sedaj ne prejemajo Sprememba načina povračila stroškov prevoza izključno v obliki kilometrine ob hkratnem znižanju teh stroškov na podlagi modela koncentričnih krogov kot izhaja iz priloge 1 tega proti predloga Znižanje regresa za prehrano med delom s 3 64 na 3 Selektivno zmanjšanje delovne obveznosti v dogovoru med delodajalcem in javnim uslužbencem za največ 4 ure tedensko s 40 ur na 36 ur za javne uslužbence ki so zainteresirani za delo v skrajšanem delovnem času 6 Vladna stran glede zahteve sindikalne strani da se vlada opredeli ali naj bi izhodišča za sistemsko upravljanje in znižanje stroškov poslovanja javnega sektorja bila predmet dogovora med sindikalno in vladno stranjo odgovarja da ti ukrepi niso predmet tega dogovora Predlaga pa sindikalni strani da sindikati podprejo te ukrepe in njihovo uresničevanje 7 V zvezi z vprašanjem sindikalne strani ki se nanaša na ukrepe na odhodkovni strani državnega proračuna za leto 2015 priloga ukrepov za rebalans proračuna 2015 vladna stran odgovarja da ti ukrepi niso predmet pogajanj usklajevanj na sejah pogajalske komisije temveč so lahko predmet usklajevanj sindikatov z resornimi ministrstvi 8 Predloga sindikalne strani da se v javnem sektorju uveljavi definicija minimalne plače iz katere bi bili izvzeti dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času vladna stran ne sprejema ker meni da za javni sektor ne more veljati ugodnejša ureditev kot velja za zasebni sektor Opredelitev in definicija minimalne plače je vsebina zakona o minimalni plači ki se usklajuje tripartitno v okviru ESS Predlog nove ureditve povračila stroškov prevoza INTERVALI DNEVNI INTERVAL ENA SMER prihod ali odhod POVR DNEVNO ENA SMER NA DAN POVR DNEVNO PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD NA MESEC SKUPAJ MASA Mesečni znesek JU 22x prihod in odhod I IV V IV 2 VI 2 II IV VII V 22 0 km 2 km 2 km 5 km 0 40 0 80 341 979 20 17 60 5 km 10 km 0 70 1 40 646 374 40 30 80 10 km 20 km 1 30 2 60 1 450 542 60 57 20 20 km 30 km 2 00 4 00 1 134 508 00 88 00

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2014/11/10/protipredlog-5-11-2014/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive


 • Izjava KSS Pergam za medije, 3.11.2014 | SVS
  ki je bila sicer prepogosto napačno uporabljena sistem izgublja stimulativne elemente kar ne more in ne sme trajati v nedogled Nesprejemljivo je tudi zniževanje delovno pravnih standardov ki od začasnih ukrepov postajajo trajni ukrepi Tako naj bi po vladnem predlogu zaposleni v javnem sektorju že tretje leto zapored prejemali regres za letni dopust krepko pod minimalno višino določeno za vse ostale delavce v Zakonu o delovnih razmerjih Tako odstopanje od minimalnih standardov glede regresa za letni dopust kot tudi glede višine dodatka za delovno dobo ki je glede na dosedanja znižanja vrednosti osnovnih plač v javnem sektorju dejansko že bil znižan pomeni tudi veliko grožnjo za splošno raven delavskih pravic tudi v zasebnem sektorju zato predlogi Vlade kot so predlagani za nas niso sprejemljivi Sindikati v KSS PERGAM zavračamo linearni pristop k zmanjševanju števila zaposlenih ki številne dele javnega sektorja potiska v situacijo ko ni več mogoče zagotavljati zakonskega standarda javnih storitev za zaposlene pa pomeni veliko obremenitev in pritiske pogosto nezakonito preseganje omejitev delovnega časa in povečano nevarnost za strokovne napake ki so v nekaterih delih javnega sektorja lahko usodne Odsotnost standardov in normativov v nekaterih dejavnostih pomeni nekritično obremenjevanje in razdeljevanje enakega ali večjega obsega dela med vedno manjše število zaposlenih in s tem padec v dostopnosti in kvaliteti javnih storitev Ob popolni pasivnosti glede proučitve procesov dela standardiziranja in normiranja javnih služb v nekaterih delih javnega sektorja in ob prelaganju dodatnih finančnih obveznosti na posredne proračunske uporabnike brez zagotovitve stabilnega sistema financiranja visoko šolstvo izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij ipd se nam v KSS PERGAM nehote postavlja vprašanje ali ni tovrstno slabljenje javnega sektorja namerno s ciljem prenosa dela dejavnosti ki se sedaj zagotavljajo v okviru javnega sektorja na zasebne izvajalce katerih primarni cilj ne bo enaka dostopnost kvalitetnih javnih storitev za državljane temveč predvsem dobiček Omenjeno

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2014/11/10/izjava-kss-pergam-za-medije-3-11-2014-2/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • november | 2014 | SVS | Page 2
  1 1 2016 dalje se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice uveljavljene s 1 6 2012 Točka 2 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o neuskladitvi osnovnih plač z rastjo cen življenjskih potrebščin vendar predlagamo časovno omejitev na leto 2015 Točka 3 in 4 vladnega predloga Zavračamo predlog nenapredovanja v višji plačni razred pri čemer se leto 2015 ne šteje v napredovalno obdobje in predlog nenapredovanja v višji naziv Predlagamo da se napredovanja v višji plačni razred in napredovanja v naziv v letu 2015 sprostijo v celoti leto 2015 pa se šteje v napredovalno obdobje Točka 5 in 6 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o neizplačevanju redne delovne uspešnosti vendar predlagamo časovno omejitev na leto 2015 Sprejemamo pogajanja o omejenem izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega tudi v letu 2015 Točka 7 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o višini regresa za letni dopust vendar predlagamo časovno omejitev veljavnosti ukrepa in sicer le za leto 2015 Točka 8 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o nižji višini premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2015 Zavračamo da ta ukrep velja tudi v letu 2016 Od 1 1 2016 dalje se naj uveljavijo višine premij po premijskih razredih kot so veljale pred Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1 junija 2013 do 31 12 2014 Uradni list RS št 46 13 ob upoštevanju uskladitve minimalne premije po veljavni kolektivni pogodbi s 1 1 2016 Točka 9 vladnega predloga Zavračamo predlog zmanjšanja števila zaposlenih za največ 1 pri čemer se to zmanjšanje nanaša na zaposlene financirane iz javnih sredstev Ob tem opozarjamo da tudi v primeru nadomeščanja delavcev ki se upokojujejo z mlajšimi zaposlenimi nastajajo prihranki ki v vladnem predlogu niso ovrednoteni Dodatni ukrepi ki bodo zagotovili znižanje mase

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2014/11/page/2/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • 03 | november | 2014 | SVS
  Od 1 1 2016 dalje se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice uveljavljene s 1 6 2012 Točka 2 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o neuskladitvi osnovnih plač z rastjo cen življenjskih potrebščin vendar predlagamo časovno omejitev na leto 2015 Točka 3 in 4 vladnega predloga Zavračamo predlog nenapredovanja v višji plačni razred pri čemer se leto 2015 ne šteje v napredovalno obdobje in predlog nenapredovanja v višji naziv Predlagamo da se napredovanja v višji plačni razred in napredovanja v naziv v letu 2015 sprostijo v celoti leto 2015 pa se šteje v napredovalno obdobje Točka 5 in 6 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o neizplačevanju redne delovne uspešnosti vendar predlagamo časovno omejitev na leto 2015 Sprejemamo pogajanja o omejenem izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega tudi v letu 2015 Točka 7 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o višini regresa za letni dopust vendar predlagamo časovno omejitev veljavnosti ukrepa in sicer le za leto 2015 Točka 8 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o nižji višini premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2015 Zavračamo da ta ukrep velja tudi v letu 2016 Od 1 1 2016 dalje se naj uveljavijo višine premij po premijskih razredih kot so veljale pred Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1 junija 2013 do 31 12 2014 Uradni list RS št 46 13 ob upoštevanju uskladitve minimalne premije po veljavni kolektivni pogodbi s 1 1 2016 Točka 9 vladnega predloga Zavračamo predlog zmanjšanja števila zaposlenih za največ 1 pri čemer se to zmanjšanje nanaša na zaposlene financirane iz javnih sredstev Ob tem opozarjamo da tudi v primeru nadomeščanja delavcev ki se upokojujejo z mlajšimi zaposlenimi nastajajo prihranki ki v vladnem predlogu niso ovrednoteni Dodatni ukrepi ki bodo zagotovili znižanje

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2014/11/03/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • 10 | november | 2014 | SVS
  8 Predloga sindikalne strani da se v javnem sektorju uveljavi definicija minimalne plače iz katere bi bili izvzeti dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času vladna stran ne sprejema ker meni da za javni sektor ne more veljati ugodnejša ureditev kot velja za zasebni sektor Opredelitev in definicija minimalne plače je vsebina zakona o minimalni plači ki se usklajuje tripartitno v okviru ESS Predlog nove ureditve povračila stroškov prevoza INTERVALI DNEVNI INTERVAL ENA SMER prihod ali odhod POVR DNEVNO ENA SMER NA DAN POVR DNEVNO PRIHOD ODHOD PRIHOD ODHOD NA MESEC SKUPAJ MASA Mesečni znesek JU 22x prihod in odhod I IV V IV 2 VI 2 II IV VII V 22 0 km 2 km 2 km 5 km 0 40 0 80 341 979 20 17 60 5 km 10 km 0 70 1 40 646 374 40 30 80 10 km 20 km 1 30 2 60 1 450 542 60 57 20 20 km 30 km 2 00 4 00 1 134 508 00 88 00 30 km 40 km 3 00 6 00 860 850 00 132 00 40 km 50 km 3 80 7 60 596 691 20 167 20 50 km 60 km 4 80 9 60 548 496 00 211 20 60 km 70 km 5 50 11 00 429 616 00 242 00 70 km 80 km 6 50 13 00 314 067 00 286 00 80 km 90 km 7 50 15 00 231 480 00 330 00 90 km 100 km 8 50 17 00 195 313 00 374 00 100 km 150 km 10 00 20 00 649 360 00 440 00 150 km 200 km 14 00 28 00 155 988 00 616 00 200 km in več 17 00 34 00 18 836 00 748 00 vir Analiza MNZ 2013 upoštevani podatki 72 3 JU in povprečna ocena 72 15 prisotnosti letno Category Delo organov SVS Izjava KSS Pergam za medije 3 11 2014 admin november 10 2014 No comments IZJAVA ZA MEDIJE Sindikati javnega sektorja ki delujejo v okviru KSS PERGAM ostro nasprotujemo predlaganim predlogom Vlade RS na področju plač v javnem sektorju za leto 2015 saj menimo da je predlog nestrokoven neuravnotežen in usmerjen v nadaljnjo razgradnjo javnega sektorja v Sloveniji Navkjub zatrjevanjem ministra za javno upravo da naj predlagani ukrepi ne bi prizadeli nekaterih delov javnega sektorja bolj kot ostalih je dejstvo da je Vlada s svojim predlogom storila prav to Predlog za znižanje dodatkov za nedeljsko in praznično delo ki so bili v velikem delu javnega sektorja znižani že leta 2008 izrazito prizadene zaposlene v tistih dejavnostih kjer se javne službe opravljajo nepretrgano 24 ur na dan 7 dni na teden zdravstvo socialno varstvo policija ipd Pri tem opozarjamo da so v dejavnostih kjer se delo opravlja kot dežurstvo dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času že sedaj prepolovljeni in so zaposleni ki opravljajo delo v dežurstvu že sedaj postavljeni v manj ugoden položaj Istočasno pa predlagani ukrepi povečujejo uravnilovko

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2014/11/10/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • 18 | november | 2014 | SVS
  pa v odgovoru MF manjka ocena finančnih učinkov vseh teh aktivnosti kakšna je predvidena v letu 2014 oziroma v letu 2015 na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna in kakšni so možni prihranki Glede na razgovor pri ministru za finance dne 17 11 2014 in njegovimi opozorili da je potrebno prihraniti zagotoviti 127 mio evrov v letu 2015 da bi dosegli kriterij 2 8 javnofinančnega primanjkljaja v BDP predlagamo da se vlada natančno opredeli in v pripravi in razpravi za rebalans proračuna za leto 2015 poišče konkretne rešitve za navedena in druga področja ki zadevajo upravljanje javnih finance upravljanje s premoženjem in učinkovito davčno politiko Prepričani smo da bodo aktivnosti doprinesle da se poišče in zagotovi navedenih 127 mio evrov ker več ne pristajamo da bi se posegalo v maso plač in drugih prejemkov Stroški dela nikakor ne morejo v prihodnje biti nosilec zagotavljanja prihrankov kar so že pet let in rešitev za stabilnost javnih financ Pričakujemo da se bo vlada čim prej opredelila in poiskala navedenih 127 mio evrov na navedenih ali katerih drugih področjih in nas o tem pisno obvestila Lep pozdrav Drago Ščernjavič Vodja pogajalske skupine SJS Priloga Pobuda SDOS z dne 1 10 2014 Odgovor MF z dne 5 11 2014 V vednost RS Ministrstvo za finance dr Dušan Mramor minister RS Ministrstvo za javno upravo mag Boris Koprivnikar minister Category Delo organov SVS Odgovor Ministrstva za finance 5 11 2014 admin november 18 2014 No comments Odgovor Ministrstva za finance z dne 5 11 2014 na pobudo SDOS Napišimo ZUJF2 kot alternativo proti zniževanju mase za plače in druge prejemke Odgovor Ministrstva za finance 1 del Odgovor Ministrstva za finance 2 del Odgovor Ministrstva za finance 3 del Odgovor Ministrstva za finance 4 del Odgovor Ministrstva za finance 5 del Odgovor Ministrstva za finance 6 del

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2014/11/18/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • 20 | november | 2014 | SVS
  11 2014 Lep pozdrav MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO tajništvo sektorja za plače v javnem sektorju INFORMACIJA O POTEKU POGAJANJ ZA 2015 Category Delo organov SVS Išči Objavljena obvestila november 2014 P T S Č P S N okt dec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Najnovejši

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2014/11/20/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • Izhodišča za sejo pogajalske komisije dne 24.10.2014 | SVS
  40 plačnega razreda 346 od 41 do vključno 50 plačnega razreda 100 od 51 plačnega razreda in višjega zaposlenim regres za letni dopust ne pripada 8 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se zmanjšajo v obdobju od 1 1 2015 do 31 12 2016 za 70 glede na skupno višino premij po premijskih razredih veljavnih na dan 1 1 2013 9 Zmanjšanje števila zaposlenih za 1 pri čemer se to zmanjšanje nanaša na zaposlene financirane iz javnih sredstev Dodatni ukrepi ki bodo zagotovili znižanje mase za stroške dela za 3 in sicer 1 ukinitev dodatka za stalnost 2 ukinitev dodatka za specializacijo magisterij ali doktorat 3 znižanje dodatka za delovno dobo 4 znižanje dodatka za delo v nedeljo 5 znižanje dodatka za delo na dan ki je z zakonom določen kot dela prost dan 6 dodatno zmanjševanje števila javnih uslužbencev v obdobju januar 2015 januar 2016 pri čemer se to zmanjšanje nanaša na število zaposlenih katerih plače se financirajo iz javnih sredstev Predlagani ukrepi naj bi bili linearni in bi veljali za celoten javni sektor Spodnja tabela prikazuje finančne učinke interventnih ukrepov novega predloga vladnih izhodišč OCENA POTREBNIH UKREPOV ZA DOSEGO MASE SREDSTEV ZA STROŠKE DELA V JAVNEM SEKTORJU V LETU 2015 CILJ v letu 2015 znižanje mase 3 glede na leto 2014 v MIO EUR OCENA LETO 2014 OCENA 2014 A Masa stroškov dela za celotni javni sektor po ZSPJS ne glede na vir financiranja 4 240 v tem masa bruto bruto plač 3 870 v tem ostali stroški dela 370 CILJ LETO 2015 CILJ ZNIŽANJE V 2015 ZA 3 B Ciljana masa stroškov dela za celotni javni sektor za leto 2015 4 113 potrebno znižanje glede na leto 2014 127 PREDPOSTAVKE V KOT LETA 2013 v MIO EUR Leto 2015 Predlog Dogovora za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 Letni odst Učinek prenehanja vseh ukrepov iz 2014 Učinek podaljšanja ukrepov 1 2 Ukrepi iz leta 2014 I 1 Izplačila zaostalih napredovanj s 1 4 2014 prenos učinka v 2015 za 4 mesece 2 50 32 3 32 3 I 2 Linearno znižanje plač 0 5 in kompresija plačne lestvice 1 30 46 1 0 0 I 3 Redno napredovanje v nazive in plačne razrede 8 mes 2 00 51 6 0 0 I 4 Redna delovna uspešnost 2 00 71 0 0 0 I 5 Omejitev DU za povečan obseg dela 0 50 17 7 0 0 I 6 Nižje izplačilo regresa za LD ZDR regres v višini min plače 65 0 0 0 I 7 Delna zamrznitev KDPZ 44 6 2 0 I 8 Zmanjšanje števila zaposlenih za 1 iz javnih virov prenos učinka iz 2014 0 73 15 5 15 5 I 9 Zmanjšanje števila zaposlenih za 1 iz javnih virov v 2015 0 73 15 5 I Skupaj ukrepi 312 8 3 3 Dodatni ukrepi v letu 2015 II 1 Ukinitev dodatka za stalnost II 2 znižanje dodatka za delovno dobo II 3 ukinitev

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2014/10/23/izhodisca-za-sejo-pogajalske-komisije-dne-24-10-2014/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive