archive-si.com » SI » S » SVS-VETERINA.SI

Total: 90

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SREČNO 2014! | SVS
  your comment 85e2f0c2c0d80e5b4c783dfad1a48595 Išči Objavljena obvestila december 2013 P T S Č P S N nov feb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Najnovejši prispevki Predlog zahtev in predlogov PS SJS za drugačen način varčevanja 7 9 2015 Ekskurzija SVS 2015 Obvestilo Čestitke ob dnevu

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2013/12/19/srecno-2014/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive


 • 16 | februar | 2015 | SVS
  za javni sektor 15 12 2014 Category Delo organov SVS Išči Objavljena obvestila februar 2015 P T S Č P S N dec mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Najnovejši prispevki Predlog zahtev in predlogov PS SJS za drugačen način varčevanja 7 9 2015 Ekskurzija SVS 2015

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2015/02/16/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • Predlog poziva pogajalske skupine predsedniku Vlade RS, o katerem se bo odločalo na seji 18.11.2014: | SVS
  so se že oziroma se bodo spremenili V zvezi s tem pa v odgovoru MF manjka ocena finančnih učinkov vseh teh aktivnosti kakšna je predvidena v letu 2014 oziroma v letu 2015 na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna in kakšni so možni prihranki Glede na razgovor pri ministru za finance dne 17 11 2014 in njegovimi opozorili da je potrebno prihraniti zagotoviti 127 mio evrov v letu 2015 da bi dosegli kriterij 2 8 javnofinančnega primanjkljaja v BDP predlagamo da se vlada natančno opredeli in v pripravi in razpravi za rebalans proračuna za leto 2015 poišče konkretne rešitve za navedena in druga področja ki zadevajo upravljanje javnih finance upravljanje s premoženjem in učinkovito davčno politiko Prepričani smo da bodo aktivnosti doprinesle da se poišče in zagotovi navedenih 127 mio evrov ker več ne pristajamo da bi se posegalo v maso plač in drugih prejemkov Stroški dela nikakor ne morejo v prihodnje biti nosilec zagotavljanja prihrankov kar so že pet let in rešitev za stabilnost javnih financ Pričakujemo da se bo vlada čim prej opredelila in poiskala navedenih 127 mio evrov na navedenih ali katerih drugih področjih in nas o tem pisno obvestila Lep pozdrav Drago Ščernjavič Vodja pogajalske skupine SJS Priloga Pobuda SDOS z dne 1 10 2014 Odgovor MF z dne 5 11 2014 V vednost RS Ministrstvo za finance dr Dušan Mramor minister RS Ministrstvo za javno upravo mag Boris Koprivnikar minister Category Delo organov SVS Dodaj odgovor Prekliči odgovor Vaš e naslov ne bo objavljen označuje zahtevana polja Ime in priimek E pošta Spletišče Komentar Notice It seems you have Javascript disabled in your Browser In order to submit a comment to this post please copy this code and paste it along with your comment 879c242698be2c89a826c4aee95bcd6d Išči Objavljena obvestila november 2014 P T S Č P S

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2014/11/18/predlog-poziva-pogajalske-skupine-predsedniku-vlade-rs-o-katerem-se-bo-odlocalo-na-seji-18-11-2014/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • SVS | Sindikat veterinarjev Slovenije | Page 3
  IZHODIŠČA ZA INTERVENTNE UKREPE NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA Podaljšanje veljavnosti ukrepov iz leta 2014 O predlogu podaljšanja ukrepov iz leta 2014 smo se pripravljeni pogajati le pod pogojem da se v dogovor med Vlado RS in sindikati javnega sektorja o ukrepih v točkah 1 8 prenesejo zagotovila ki opredeljujejo časovno veljavnost ukrepov najkasneje do 31 12 2015 Pogoj za podaljšanje ukrepov v točkah 1 8 je tudi prenos določb ki zagotavljajo da Vlada RS ne bo enostransko posegla v dogovor za leto 2015 Besedilo se glasi Vlada Republike Slovenije se obvezuje da v obdobju od 1 1 2015 do 31 12 2015 ne bo brez dogovora s podpisniki tega dogovora dodatno posegla v plače druge prejemke pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za kršitev dogovora oz kolektivne pogodbe V primeru stavke ki je posledica kršitve te določbe stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače ki bi jo prejeli če bi delali Točka 1 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o ohranitvi znižanih vrednosti plačnih razredov tudi v letu 2015 Predlagamo besedilo dogovora o podaljšanju vrednosti plačnih razredov v letu 2015 Veljavnost plačne lestvice določene v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju Uradni list RS št 46 13 ZSPJS R se podaljša do vključno 31 12 2015 Podaljšanje veljavnosti plačne lestvice ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5 členom ZSPJS in ne vpliva na višino dodatkov k osnovni plači ki so določeni v nominalnem znesku ter na višino prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom Od 1 1 2016 dalje se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice uveljavljene s 1 6 2012 Točka 2 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o neuskladitvi osnovnih plač z rastjo cen življenjskih potrebščin vendar predlagamo časovno omejitev na leto 2015 Točka 3 in 4 vladnega predloga Zavračamo predlog nenapredovanja v višji plačni razred pri čemer se leto 2015 ne šteje v napredovalno obdobje in predlog nenapredovanja v višji naziv Predlagamo da se napredovanja v višji plačni razred in napredovanja v naziv v letu 2015 sprostijo v celoti leto 2015 pa se šteje v napredovalno obdobje Točka 5 in 6 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o neizplačevanju redne delovne uspešnosti vendar predlagamo časovno omejitev na leto 2015 Sprejemamo pogajanja o omejenem izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega tudi v letu 2015 Točka 7 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o višini regresa za letni dopust vendar predlagamo časovno omejitev veljavnosti ukrepa in sicer le za leto 2015 Točka 8 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o nižji višini premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2015 Zavračamo da ta ukrep velja tudi v letu 2016 Od 1 1 2016 dalje se naj uveljavijo višine premij po premijskih razredih kot so veljale pred Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1 junija 2013 do 31 12 2014 Uradni list RS št 46 13 ob upoštevanju uskladitve minimalne premije po veljavni kolektivni pogodbi s 1 1 2016 Točka 9 vladnega predloga Zavračamo predlog zmanjšanja števila zaposlenih za največ 1 pri čemer se to zmanjšanje nanaša na zaposlene financirane iz javnih sredstev Ob tem opozarjamo da tudi v primeru nadomeščanja delavcev ki se upokojujejo z mlajšimi zaposlenimi nastajajo prihranki ki v vladnem predlogu niso ovrednoteni Dodatni ukrepi ki bodo zagotovili znižanje mase za stroške dela za 3 Ugotavljamo da finančni učinki posameznih dodatnih ukrepov od točke 1 6 niso ovrednoteni Dodatni ukrepi od 3 6 pa ne vsebujejo niti predloga iz katerega bi bilo razvidno za koliko vlada predlaga znižanje po posameznem ukrepu Ne glede na to zavračamo vse dodatne ukrepe od 1 6 točke Predlagamo da v KPJS opredelimo izvzetje dodatkov za manj ugoden delovni čas iz minimalne plače C IZHODIŠČA ZA SISTEMSKO UPRAVLJANJE IN ZNIŽANJE STROŠKOV POSLOVANJA JAVNEGA SEKTORJA Od vladne pogajalske skupine želimo pojasnilo ali so v tej točki navedeni ukrepi ki naj bi bili opredeljeni v dogovoru med vlado in sindikati javnega sektorja in če ne kakšen je status tega besedila UKREPI NA ODHODKOVNI STRANI DRŽAVNEGA PRORAČUNA 2015 Od vladne pogajalske skupine želimo pojasnilo kako in na kakšen način se bomo opredelili do Ukrepov na odhodkovni strani državnega proračuna 2015 ki so priloga št 2 Predlogov ukrepov za rebalans proračuna 2015 gradivo za sejo ESS dne 4 11 2014 saj nekateri ukrepi iz tega dokumenta ogrožajo delovna mesta posegajo v pridobljene pravice zaposlenih in spreminjajo pogoje dela ter bi morali biti predmet pogajanj med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado RS Category Delo organov SVS Izhodišča za sejo pogajalske komisije dne 24 10 2014 admin oktober 23 2014 No comments NOVA IZHODIŠČA ZA POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA GLEDE UKREPOV ZA ZMANJŠANJE OBSEGA SREDSTEV ZA PLAČE IN DRUGE STROŠKE DELA V LETU 2015 1 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZSPJS POTREBEN KVORUM ZA SKLENITEV IN SPREMEMBE KOLEKTIVNE POGOBE ZA JAVNI SEKTOR KPJS Hkrati z dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v letu 2015 je upoštevaje odločbo Ustavnega sodišča RS treba spremeniti tudi določbe ZSPJS 41 in 42 člen ki se nanašajo na potreben kvorum za sklenitev oziroma spremembe in dopolnitve KPJS Ustavno sodišče RS je v odločbi št U I 249 10 27 z dne 15 3 2012 zakonodajalcu naložilo da v dveh letih od objave odločbe odpravi neskladje določb ZSPJS ki urejajo kvorum za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor z ustavo Določbe namreč čezmerno posegajo v pravico reprezentativnih sindikatov da skladno s svojo voljo zastopajo svoje člane pri kolektivnem pogajanju ki je ena od razsežnosti svobode delovanja sindikatov iz 76 člena Ustave Zato so določbe v neskladju z ustavo Izpodbijana ureditev namreč omogoča reprezentativnim sindikatom ki predstavljajo znaten del javnih uslužbencev da sklenejo za vse javne uslužbence zavezujočo kolektivno pogodbo ne glede na dvoje bistvenih okoliščin Sklenitev takšne pogodbe je mogoča ne glede na to da ji nasprotuje reprezentativni sindikat ki edini združuje javne uslužbence iz posamezne kategorije javnega sektorja na katere se bo ta

  Original URL path: http://svs-veterina.si/page/3/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • Članek v Delu, 9. 4. 2013 | SVS
  interesov ga zastrašujejo z odpuščanji in sankcioniranjem neposlušnosti Uradniki delajo v blodnjavem okolju v katerem je vsaka izjema opredeljena kot korupcija vsako avtonomno delovanje in mišljenje je prepovedano ljudje pa so zreducirani na stroj za štempljanje in v to vlogo tudi privolijo in so hvaležni če jim postavljavci predpisov naložijo čim bolj natančno določena pravila ki jih ščitijo pred nadrejenimi ter pred strankami in njihovimi odvetniki In pri takšni konstrukciji predstave o slovenskem uradništvu sodelujejo tudi mediji saj so uradniki priročna tarča ki se ne sme in ne more javno braniti Čas je da uradnikom priznamo da ta država deluje bolj ali manj le še zaradi njihovega truda Medtem ko jo politika uničuje jo uradniki rešujejo Ne vsi enako zavzeto a vendarle zagotavljajo stabilnost sistema v katerem živimo tudi takrat ko politiki rušijo in sestavljajo vlade kar se z občasnimi prekinitvami dogaja bolj ali manj ves čas Edini način za reševanje primerov T M je zaupanje v to da so uradniki ljudje ki drugim želijo dobro Predolgo smo živeli v sistemu ki v vsakem uradniku vidi potencialnega goljufa resničnih goljufov pa ne kaznuje Čas je da si začnemo zaupati in kaznovati tiste za katere se izkaže da si zaupanja ne zaslužijo Celoten članek lahko preberete na spletu http www delo si mnenja gostujoce pero politika drzavo unicuje uradniki jo resujejo html Category Mediji Dodaj odgovor Prekliči odgovor Vaš e naslov ne bo objavljen označuje zahtevana polja Ime in priimek E pošta Spletišče Komentar Notice It seems you have Javascript disabled in your Browser In order to submit a comment to this post please copy this code and paste it along with your comment bfd700057947f16685bed2e5a4201900 Išči Objavljena obvestila september 2013 P T S Č P S N nov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2013/09/27/clanek-v-delu-9-4-2013/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • 19 | december | 2014 | SVS
  2014 P T S Č P S N nov feb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Najnovejši prispevki Predlog zahtev in predlogov PS SJS za drugačen način varčevanja 7 9 2015 Ekskurzija SVS 2015 Obvestilo Čestitke ob dnevu žena Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2014/12/19/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • 23 | december | 2014 | SVS
  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Najnovejši prispevki Predlog zahtev in predlogov PS SJS za drugačen način varčevanja 7 9 2015 Ekskurzija SVS 2015 Obvestilo Čestitke ob dnevu žena Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti 15 12 2014 SVS je član KSS PERGAM Kategorije Delo organov SVS 22 Ekskurzije 1

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2014/12/23/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • Odgovor Ministrstva za finance, 5.11.2014 | SVS
  in priimek E pošta Spletišče Komentar Notice It seems you have Javascript disabled in your Browser In order to submit a comment to this post please copy this code and paste it along with your comment 367e00fd6dc943b4c64d4eddc2f3489e Išči Objavljena obvestila november 2014 P T S Č P S N okt dec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2014/11/18/odgovor-ministrstva-za-finance-5-11-2014/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive