archive-si.com » SI » S » SVS-VETERINA.SI

Total: 90

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sestanek vodij pogajalskih skupin in KO stavkovnih odborov pri ministru za NZJU dr. Virantu | SVS
  Notice It seems you have Javascript disabled in your Browser In order to submit a comment to this post please copy this code and paste it along with your comment f46f6a2f536d284b5aef580c201b859c Išči Objavljena obvestila september 2013 P T S Č P S N nov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2013/09/27/sestanek-vodij-pogajalskih-skupin-in-ko-stavkovnih-odborov-pri-ministru-za-nzju-dr-virantu/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive


 • Skupščina SVS, 23. 10. 2012 | SVS
  uradnega veterinarja III je v startu za 1 PR višja kot je uvrstitev drugih inšpektorjev Nato napreduje za 2 PR ob imenovanju v višji naziv inšpektorji za 1 PR Ta dosežek dosežen ob vztrajnem dokazovanju razlik iz dela je danes zelo moteč kolegom v drugih inšpekcijah V plačni zgodbi se je porodil tudi dodatek za vodenje dodatek za pripravljenost pa se je solidno povečal Ni pa plačna zgodba pravična in ne končana Iz tega sledi da smo pozornost in napore posvečali materialnemu delu pravic iz dela Temu se je treba še naprej posvečati saj ima delodajalec vlada velik apetit njihovemu zmanjševanju Želi zmanjšati tudi število zaposlenih preko zmanjšanja mase plač Odgovornost in selekcijo pa prepušča predstojnikom V takih razmerah mora jo biti sindikat i še posebej pozoren i in zahtevati da so vključeni v reševanje tega bolečega dela ukrepov ali se jim upreti Smo priče da so sindikati poleg delodajalcev edini socialni partner Koliko se jih pri tem upošteva je odvisno predvsem od njihove enotnosti in vztrajnosti in moči argumentov ter ignorance vladne strani SVS je in bo še odigral svojo vlogo pri ustanavljanju novega Urada za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin čeprav se z njegovo ustanovitvijo ne strinja Predvsem bodo tu pomembne pravice zaposlenih Odvisno od odločitve ustavnega sodišča in razvoja dogodkov bo tudi skupinska tožba za del neizplačanega regresa Sodišča še čakajo glede odločitev za zamudo pri odpravi 3 četrtine nesorazmerij Zanemarjali nismo niti družabnega dela življenja Tudi zunanji podobi smo dali neko prepoznavnost v obliki zastav in zastavic ter nahrbtnikov Kot vsepovsod je tudi med našim članstvom čutiti apatijo pri sindikalnem delu oz vključevanju v sindikalne aktivnosti podaji predlogov in kritik To ni dobro in obremenjuje le nekatere ki so pripravljeni delati Rabimo članice ne ki so pripravljeni aktivno delovati v skupno dobro in pri tem

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2013/09/27/skupscina-svs-23-10-2012/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • Pogajanja | SVS
  in your Browser In order to submit a comment to this post please copy this code and paste it along with your comment 73f83c81596a3e348edda129549a0e23 Išči Objavljena obvestila september 2013 P T S Č P S N nov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Najnovejši prispevki Predlog

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2013/09/27/pogajanja/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • september | 2013 | SVS | Page 2
  delovanje in mišljenje je prepovedano ljudje pa so zreducirani na stroj za štempljanje in v to vlogo tudi privolijo in so hvaležni če jim postavljavci predpisov naložijo čim bolj natančno določena pravila ki jih ščitijo pred nadrejenimi ter pred strankami in njihovimi odvetniki In pri takšni konstrukciji predstave o slovenskem uradništvu sodelujejo tudi mediji saj so uradniki priročna tarča ki se ne sme in ne more javno braniti Čas je da uradnikom priznamo da ta država deluje bolj ali manj le še zaradi njihovega truda Medtem ko jo politika uničuje jo uradniki rešujejo Ne vsi enako zavzeto a vendarle zagotavljajo stabilnost sistema v katerem živimo tudi takrat ko politiki rušijo in sestavljajo vlade kar se z občasnimi prekinitvami dogaja bolj ali manj ves čas Edini način za reševanje primerov T M je zaupanje v to da so uradniki ljudje ki drugim želijo dobro Predolgo smo živeli v sistemu ki v vsakem uradniku vidi potencialnega goljufa resničnih goljufov pa ne kaznuje Čas je da si začnemo zaupati in kaznovati tiste za katere se izkaže da si zaupanja ne zaslužijo Celoten članek lahko preberete na spletu http www delo si mnenja gostujoce pero politika drzavo unicuje uradniki jo resujejo html Category Mediji

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2013/09/page/2/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • 27 | september | 2013 | SVS
  27 2013 No comments POROČILO PREDSEDNIKA SKUPŠČINA SVS 23 10 2012 Spoštovane kolegice in kolegi Iz prejetih poročil o preteklem štiriletnem delu ste bili seznanjeni z večino dejavnosti SVS in samega predsedstva Skupščina kot najvišji organ SVS naj poda mnenje na delo ter hkrati postavi usmeritve za nadaljnje delo Ves čas smo vas skušali čim bolje informirati o vseh dogodkih na sindikalni sceni ob izpolnjevanju svojih rednih delovnih obveznostih Pretekli štiriletni mandat je bil predvsem zaznamovan s plačnim sistemom v javnem sektorju in napori za odpravo plačnih nesorazmerij Za dosego tega cilja sta bili organizirani dve stavki Priprave na prvo stavko so bile obsežne dosežena je bila zelo velika podpora vendar nas na VURS je Vlada prehitela z neustavnim sklepom s katerim nam je stavko praktično preprečila Presenečenje je bilo takrat zelo veliko NVI pa je stavko izpeljal v primerni in dogovorjeni obliki Ker nismo imeli tovrstnih izkušenj se je izteklo kot se je Ustavno sodišče si je umilo roke Ločeno mnenje ustavne sodnice je edino ki nam je lahko v tolažbo Priprave na drugo stavko so potekale pet minut pred dvanajsto Obstajajo neki roki o njeni napovedi ki se jih je bilo potrebno držati Izvedba stavke je ponekod uspela brez težav ponekod so kolegi izrazili željo po delu Težav pritiskov s strani delodajalcev ni bilo Vlada ni sprejela nikakršnega sklepa Vsekakor so pri organizaciji takega sindikalnega delovanja potrebne izkušnje potrebno se je tudi odločiti o samem načinu izvedbe stavke Dosežek stavke je bila dokončna odprava plačnih nesorazmerij v obliki zadnjih dveh četrtin ki so pomenile tudi manjše znižanje plač po ukrepih ZUJF Z odpravo plačnih nesorazmerij se je končalo neko obdobje pogajanj ki je trajalo osem let Terjalo je veliko truda odrekanja in dokazovanja Dosežek za tri četrt uradnih veterinarjev so bili 4 PR za odpravo plačnih nesorazmerij tudi nekateri zaposleni na NVI so bili pri tem deležni odprave nesorazmerij Sama uvrstitev uradnega veterinarja III je v startu za 1 PR višja kot je uvrstitev drugih inšpektorjev Nato napreduje za 2 PR ob imenovanju v višji naziv inšpektorji za 1 PR Ta dosežek dosežen ob vztrajnem dokazovanju razlik iz dela je danes zelo moteč kolegom v drugih inšpekcijah V plačni zgodbi se je porodil tudi dodatek za vodenje dodatek za pripravljenost pa se je solidno povečal Ni pa plačna zgodba pravična in ne končana Iz tega sledi da smo pozornost in napore posvečali materialnemu delu pravic iz dela Temu se je treba še naprej posvečati saj ima delodajalec vlada velik apetit njihovemu zmanjševanju Želi zmanjšati tudi število zaposlenih preko zmanjšanja mase plač Odgovornost in selekcijo pa prepušča predstojnikom V takih razmerah mora jo biti sindikat i še posebej pozoren i in zahtevati da so vključeni v reševanje tega bolečega dela ukrepov ali se jim upreti Smo priče da so sindikati poleg delodajalcev edini socialni partner Koliko se jih pri tem upošteva je odvisno predvsem od njihove enotnosti in vztrajnosti in moči argumentov ter ignorance vladne strani SVS je in bo še odigral svojo vlogo pri ustanavljanju novega Urada za

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2013/09/27/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • admin | SVS | Page 3
  2014 B IZHODIŠČA ZA INTERVENTNE UKREPE NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA Podaljšanje veljavnosti ukrepov iz leta 2014 O predlogu podaljšanja ukrepov iz leta 2014 smo se pripravljeni pogajati le pod pogojem da se v dogovor med Vlado RS in sindikati javnega sektorja o ukrepih v točkah 1 8 prenesejo zagotovila ki opredeljujejo časovno veljavnost ukrepov najkasneje do 31 12 2015 Pogoj za podaljšanje ukrepov v točkah 1 8 je tudi prenos določb ki zagotavljajo da Vlada RS ne bo enostransko posegla v dogovor za leto 2015 Besedilo se glasi Vlada Republike Slovenije se obvezuje da v obdobju od 1 1 2015 do 31 12 2015 ne bo brez dogovora s podpisniki tega dogovora dodatno posegla v plače druge prejemke pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za kršitev dogovora oz kolektivne pogodbe V primeru stavke ki je posledica kršitve te določbe stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače ki bi jo prejeli če bi delali Točka 1 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o ohranitvi znižanih vrednosti plačnih razredov tudi v letu 2015 Predlagamo besedilo dogovora o podaljšanju vrednosti plačnih razredov v letu 2015 Veljavnost plačne lestvice določene v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju Uradni list RS št 46 13 ZSPJS R se podaljša do vključno 31 12 2015 Podaljšanje veljavnosti plačne lestvice ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5 členom ZSPJS in ne vpliva na višino dodatkov k osnovni plači ki so določeni v nominalnem znesku ter na višino prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom Od 1 1 2016 dalje se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice uveljavljene s 1 6 2012 Točka 2 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o neuskladitvi osnovnih plač z rastjo cen življenjskih potrebščin vendar predlagamo časovno omejitev na leto 2015 Točka 3 in 4 vladnega predloga Zavračamo predlog nenapredovanja v višji plačni razred pri čemer se leto 2015 ne šteje v napredovalno obdobje in predlog nenapredovanja v višji naziv Predlagamo da se napredovanja v višji plačni razred in napredovanja v naziv v letu 2015 sprostijo v celoti leto 2015 pa se šteje v napredovalno obdobje Točka 5 in 6 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o neizplačevanju redne delovne uspešnosti vendar predlagamo časovno omejitev na leto 2015 Sprejemamo pogajanja o omejenem izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega tudi v letu 2015 Točka 7 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o višini regresa za letni dopust vendar predlagamo časovno omejitev veljavnosti ukrepa in sicer le za leto 2015 Točka 8 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o nižji višini premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2015 Zavračamo da ta ukrep velja tudi v letu 2016 Od 1 1 2016 dalje se naj uveljavijo višine premij po premijskih razredih kot so veljale pred Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1 junija 2013 do 31 12 2014 Uradni list RS št 46 13 ob upoštevanju uskladitve minimalne premije po veljavni kolektivni pogodbi s 1 1 2016 Točka 9 vladnega predloga Zavračamo predlog zmanjšanja števila zaposlenih za največ 1 pri čemer se to zmanjšanje nanaša na zaposlene financirane iz javnih sredstev Ob tem opozarjamo da tudi v primeru nadomeščanja delavcev ki se upokojujejo z mlajšimi zaposlenimi nastajajo prihranki ki v vladnem predlogu niso ovrednoteni Dodatni ukrepi ki bodo zagotovili znižanje mase za stroške dela za 3 Ugotavljamo da finančni učinki posameznih dodatnih ukrepov od točke 1 6 niso ovrednoteni Dodatni ukrepi od 3 6 pa ne vsebujejo niti predloga iz katerega bi bilo razvidno za koliko vlada predlaga znižanje po posameznem ukrepu Ne glede na to zavračamo vse dodatne ukrepe od 1 6 točke Predlagamo da v KPJS opredelimo izvzetje dodatkov za manj ugoden delovni čas iz minimalne plače C IZHODIŠČA ZA SISTEMSKO UPRAVLJANJE IN ZNIŽANJE STROŠKOV POSLOVANJA JAVNEGA SEKTORJA Od vladne pogajalske skupine želimo pojasnilo ali so v tej točki navedeni ukrepi ki naj bi bili opredeljeni v dogovoru med vlado in sindikati javnega sektorja in če ne kakšen je status tega besedila UKREPI NA ODHODKOVNI STRANI DRŽAVNEGA PRORAČUNA 2015 Od vladne pogajalske skupine želimo pojasnilo kako in na kakšen način se bomo opredelili do Ukrepov na odhodkovni strani državnega proračuna 2015 ki so priloga št 2 Predlogov ukrepov za rebalans proračuna 2015 gradivo za sejo ESS dne 4 11 2014 saj nekateri ukrepi iz tega dokumenta ogrožajo delovna mesta posegajo v pridobljene pravice zaposlenih in spreminjajo pogoje dela ter bi morali biti predmet pogajanj med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado RS Category Delo organov SVS Izhodišča za sejo pogajalske komisije dne 24 10 2014 admin oktober 23 2014 No comments NOVA IZHODIŠČA ZA POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA GLEDE UKREPOV ZA ZMANJŠANJE OBSEGA SREDSTEV ZA PLAČE IN DRUGE STROŠKE DELA V LETU 2015 1 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZSPJS POTREBEN KVORUM ZA SKLENITEV IN SPREMEMBE KOLEKTIVNE POGOBE ZA JAVNI SEKTOR KPJS Hkrati z dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v letu 2015 je upoštevaje odločbo Ustavnega sodišča RS treba spremeniti tudi določbe ZSPJS 41 in 42 člen ki se nanašajo na potreben kvorum za sklenitev oziroma spremembe in dopolnitve KPJS Ustavno sodišče RS je v odločbi št U I 249 10 27 z dne 15 3 2012 zakonodajalcu naložilo da v dveh letih od objave odločbe odpravi neskladje določb ZSPJS ki urejajo kvorum za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor z ustavo Določbe namreč čezmerno posegajo v pravico reprezentativnih sindikatov da skladno s svojo voljo zastopajo svoje člane pri kolektivnem pogajanju ki je ena od razsežnosti svobode delovanja sindikatov iz 76 člena Ustave Zato so določbe v neskladju z ustavo Izpodbijana ureditev namreč omogoča reprezentativnim sindikatom ki predstavljajo znaten del javnih uslužbencev da sklenejo za vse javne uslužbence zavezujočo kolektivno pogodbo ne glede na dvoje bistvenih okoliščin Sklenitev takšne pogodbe je mogoča ne glede na to da ji nasprotuje reprezentativni sindikat ki edini združuje javne uslužbence iz posamezne kategorije javnega sektorja na katere se

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/author/admin/page/3/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • Skupen protipredlog pogajalskih skupin KSJS in SJS na predlog vladnih ukrepov 2015, 29.10.2014 | SVS
  lestvice določene v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju Uradni list RS št 46 13 ZSPJS R se podaljša do vključno 31 12 2015 Podaljšanje veljavnosti plačne lestvice ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5 členom ZSPJS in ne vpliva na višino dodatkov k osnovni plači ki so določeni v nominalnem znesku ter na višino prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom Od 1 1 2016 dalje se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice uveljavljene s 1 6 2012 Točka 2 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o neuskladitvi osnovnih plač z rastjo cen življenjskih potrebščin vendar predlagamo časovno omejitev na leto 2015 Točka 3 in 4 vladnega predloga Zavračamo predlog nenapredovanja v višji plačni razred pri čemer se leto 2015 ne šteje v napredovalno obdobje in predlog nenapredovanja v višji naziv Predlagamo da se napredovanja v višji plačni razred in napredovanja v naziv v letu 2015 sprostijo v celoti leto 2015 pa se šteje v napredovalno obdobje Točka 5 in 6 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o neizplačevanju redne delovne uspešnosti vendar predlagamo časovno omejitev na leto 2015 Sprejemamo pogajanja o omejenem izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega tudi v letu 2015 Točka 7 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o višini regresa za letni dopust vendar predlagamo časovno omejitev veljavnosti ukrepa in sicer le za leto 2015 Točka 8 vladnega predloga Sprejemamo pogajanja o nižji višini premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2015 Zavračamo da ta ukrep velja tudi v letu 2016 Od 1 1 2016 dalje se naj uveljavijo višine premij po premijskih razredih kot so veljale pred Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1 junija 2013 do 31 12 2014 Uradni list RS št 46 13 ob upoštevanju uskladitve minimalne premije po veljavni kolektivni pogodbi s 1 1 2016 Točka 9 vladnega predloga Zavračamo predlog zmanjšanja števila zaposlenih za največ 1 pri čemer se to zmanjšanje nanaša na zaposlene financirane iz javnih sredstev Ob tem opozarjamo da tudi v primeru nadomeščanja delavcev ki se upokojujejo z mlajšimi zaposlenimi nastajajo prihranki ki v vladnem predlogu niso ovrednoteni Dodatni ukrepi ki bodo zagotovili znižanje mase za stroške dela za 3 Ugotavljamo da finančni učinki posameznih dodatnih ukrepov od točke 1 6 niso ovrednoteni Dodatni ukrepi od 3 6 pa ne vsebujejo niti predloga iz katerega bi bilo razvidno za koliko vlada predlaga znižanje po posameznem ukrepu Ne glede na to zavračamo vse dodatne ukrepe od 1 6 točke Predlagamo da v KPJS opredelimo izvzetje dodatkov za manj ugoden delovni čas iz minimalne plače C IZHODIŠČA ZA SISTEMSKO UPRAVLJANJE IN ZNIŽANJE STROŠKOV POSLOVANJA JAVNEGA SEKTORJA Od vladne pogajalske skupine želimo pojasnilo ali so v tej točki navedeni ukrepi ki naj bi bili opredeljeni v dogovoru med vlado in sindikati javnega sektorja in če ne kakšen je status tega besedila UKREPI NA ODHODKOVNI STRANI DRŽAVNEGA PRORAČUNA 2015 Od vladne pogajalske skupine želimo pojasnilo kako

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/2014/11/03/skupen-protipredlog-pogajalskih-skupin-ksjs-in-sjs-na-predlog-vladnih-ukrepov-2015-29-10-2014/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • Delo organov SVS | SVS | Page 3
  UKREPOV ZA DOSEGO MASE SREDSTEV ZA STROŠKE DELA V JAVNEM SEKTORJU V LETU 2015 CILJ v letu 2015 znižanje mase 3 glede na leto 2014 v MIO EUR OCENA LETO 2014 OCENA 2014 A Masa stroškov dela za celotni javni sektor po ZSPJS ne glede na vir financiranja 4 240 v tem masa bruto bruto plač 3 870 v tem ostali stroški dela 370 CILJ LETO 2015 CILJ ZNIŽANJE V 2015 ZA 3 B Ciljana masa stroškov dela za celotni javni sektor za leto 2015 4 113 potrebno znižanje glede na leto 2014 127 PREDPOSTAVKE V KOT LETA 2013 v MIO EUR Leto 2015 Predlog Dogovora za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 Letni odst Učinek prenehanja vseh ukrepov iz 2014 Učinek podaljšanja ukrepov 1 2 Ukrepi iz leta 2014 I 1 Izplačila zaostalih napredovanj s 1 4 2014 prenos učinka v 2015 za 4 mesece 2 50 32 3 32 3 I 2 Linearno znižanje plač 0 5 in kompresija plačne lestvice 1 30 46 1 0 0 I 3 Redno napredovanje v nazive in plačne razrede 8 mes 2 00 51 6 0 0 I 4 Redna delovna uspešnost 2 00 71 0 0 0 I 5 Omejitev DU za povečan obseg dela 0 50 17 7 0 0 I 6 Nižje izplačilo regresa za LD ZDR regres v višini min plače 65 0 0 0 I 7 Delna zamrznitev KDPZ 44 6 2 0 I 8 Zmanjšanje števila zaposlenih za 1 iz javnih virov prenos učinka iz 2014 0 73 15 5 15 5 I 9 Zmanjšanje števila zaposlenih za 1 iz javnih virov v 2015 0 73 15 5 I Skupaj ukrepi 312 8 3 3 Dodatni ukrepi v letu 2015 II 1 Ukinitev dodatka za stalnost II 2 znižanje dodatka za delovno dobo II 3 ukinitev dodatka za znanstveni naslov II 4 znižanje dodatka za delo v nedeljo II 5 znižanje dodatka za delo na dela prost dan II 6 dodatno znižanje števila zaposlenih iz javnih virov v letu 2015 II Skupaj dodatni ukrepi v letu 2015 130 3 I II Skupaj ukrepi 2014 in dodatni ukrepi 2015 127 C Masa stroškov dela v letu 2015 ob upoštevanju podaljšanja ukrepov iz l 2014 in sprejetja dodatnih ukrepov za leto 2015 ali nepodaljšanja ukrepov in nesprejetja novih A I II 4 552 8 4 113 Razlika do cilja v 2015 3 C B 440 0 0 Indeks rasti 2015 2014 C A 107 4 97 0 3 IZHODIŠČA ZA SISTEMSKO UPRAVLJANJE IN ZNIŽANJE STROŠKOV POSLOVANJA JAVNEGA SEKTORJA Sistemsko upravljanje stroškov poslovanja javnega sektorja katerega cilj je povečanje učinkovitosti poslovanja ob ustrezni plačni politiki in fleksibilnosti nagrajevanja zaposlenih v odvisnosti od rezultatov poslovanja je ključnega pomena V tej zvezi so predvideni naslednji ukrepi zmanjševanje obsega oddaje del zunanjim izvajalcem in prevzemanje določenih nalog ki jih poslovni subjekti javnega sektorja lahko učinkovito in uspešno opravljajo sami hkrati zagotoviti pretok znanja horizontalno med posameznimi organi in delež prihrankov vložiti kot vzpodbudo v nadaljnji razvoj in nagrajevanje zaposlenih racionalizacija poslovanja proračunskih uporabnikov na osnovi optimizacije organizacijske strukture državne in kasneje širše javne uprave v smislu doseganja dolgotrajnih učinkov pregled organizacijske strukture organov s popisom glavnih atributov nosilec število zaposlenih naloge proračun in izvedba optimizacije V drugi fazi vzpostavitev funkcijske strukture državne uprave in izvedba optimizacije procesov od nivoja ministrstev do nivoja posameznih služb Racionalizacijo poslovanja izpeljati tudi za t i širši javni sektor npr spremembe organizacijske strukture racionalizacija mreže izvajalcev javnih storitev uvedba standardov in normativov izvajalcev javnih storitev oz sprememba obstoječih povečanje kompetentnosti in učinkovitosti zaposlenih vzpostavitev kompetenčnega modela popis kompetenc zaposlenih in vključitev v centralno kadrovsko evidenco državne uprave in definiranje ciljev na nivoju ministrstev in kaskadno navzdol do nivoja služb celo do nivoja delovnih mest uvedba kompetenčnih modelov tudi za t i širši javni sektor sprememba plačne politike pogajanja o masi plač vzpostavitev bolj fleksibilne politike določanja plač in nagrajevanja glede na doseganje ciljev vzpostavitev metodologije za ugotavljanje in odpravo anomalij plačnega sistema javnega sektorja izvedba korakov v smeri vzpostavitve neposrednega programskega proračuna vzpostavitev tesnega partnerskega sodelovanja in tekočega dialoga med gospodarstvom javno upravo in Zavodom RS za zaposlovanje ter Skladom za razvoj kadrov in štipendiranje za pridobivanje najbolj potrebnih kompetenc skozi politike aktivnega zaposlovanja potrebna je tud povezava z gospodarstvom in Zavodom RS za zaposlovanje ter Skladom RS za razvoj kadrov in štipendiranje pri definiranju vsebin usposabljanj v smeri večje raznolikosti vključno s krepitvijo možnosti postopnega in načrtnega usposabljanja prekvalifikacije in posledično zaposlovanja na nove naloge glede na pridobljene nove kompetence in tudi upokojevanja Predvideni so tudi drugi splošni horizontalni ukrepi za bolj gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi in zniževanje stroškov in sicer vzpostavitev centralnega upravljanja državne informatike vzpostavitev centralnega upravljanja stvarnega premoženja države zniževanje stroškov najemnin pospešitev postopka prodaje nepremičnin ki niso v uporabi ipd skupna javna naročila in centralizacija sistema javnega naročanja vključno z uvedbo elektronskih javnih naročil cilj okrepitev nadzora nad porabo javnih sredstev zmanjšanje subvencij za različne namene zmanjšanje stroškov za plačilo članarin različnim organizacijam debirokratizacija in deregulacija na različnih področjih s poudarkom na e poslovanju omejitev uporabe službenih vozil omejitev službenih potovanj v tujino in podobno Po prvih ocenah bomo z navedenih izvedbo ukrepov prihranili približno 100 mio evrov že v letu 2015 Večje prihranke še posebej na področju informatike in javnih naročil ter gospodarnem upravljanju s stvarnim premoženjem lahko pričakujemo v naslednjih letih Z dodatnimi sektorskimi ukrepi bo vlada v letu 2014 privarčevala še približno 250 mio evrov Realizacija zgoraj navedenih tako sistemskih in horizontalnih kot tudi sektorskih ukrepov zahteva široko podporo vseh deležnikov npr resornih ministrstev in reprezentativnih sindikatov Category Delo organov SVS Vprašanja glede napredovanj javnih uslužbencev na UVHVVR in PERGAM admin marec 27 2014 One comment Sindikat veterinarjev Slovenije je na UVHVVR in PERGAM naslovil naslednja vprašanja glede napredovanj javnih uslužbencev kdaj so bila izvedena zadnja napredovanja kdaj so bile izdane odločbe o napredovanju pa javni uslužbenci niso napredovali in kdaj bodo kdaj bodo izdane odločbe tistim ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje pa še nimajo odločb katera obdobja

  Original URL path: http://svs-veterina.si/blog/category/delo-organov-svs/page/3/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive