archive-si.com » SI » S » SINDIKAT-PERGAM.SI

Total: 219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • razvoja človeških virov za obdobje 2007 2013 razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve prednostne usmeritve Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Naziv upravičenca Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM Naziv partnerja Gospodarska zbornica Slovenije Višina skupnih stroškov projekta 191 178 EUR Višina javnih virov financiranja 184 309 EUR Datum začetka projekta 01 08 2013 Datum konca projekta 31 08 2014 Kontaktna oseba Nina Mežan vodja projekta Organ upravljanja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo MGRT http www mgrt gov si Posredniško telo Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti MDDSZ http www mddsz gov si Strukturni skladi Evropske unije http www eu skladi si UTEMELJITEV PROJEKTA Pri dosedanjem delu smo opazili neskladja v posameznih podjetjih med željeno izobrazbo ali kvalifikacijo in dejanskim stanjem glede izobrazbene strukture zaposlenih S pomočjo analize ki bo zajemala tako delavce kakor tudi delodajalce želimo na vzorčnih primerih priti do rešitev ki bodo zaposlenim ki to delo že opravljajo omogočile pridobitev kvalifikacij ali izobrazbe ter s tem večje zaposlitvene možnosti S pomočjo analize v posameznih podjetjih želimo ugotoviti politike oz strategije konkretnih podjetij in njihov odnos do medgeneracijskega sodelovanja prilagoditve delovnih mest starejšim in invalidom itd Poleg konkretnih morebitnih sprememb in predlogov si bomo prizadevali da politike podjetij zavzamejo stališče do naštetih ranljivih skupin delavcev in sodelujejo skupaj s podjetniškimi sindikati Namen projekta je tudi da politika vseživljenjskega učenja zaposlenih postane del strategije podjetij in da le to predstavlja konkurenčno prednost podjetja kot tudi zaposlenih Poleg naštetega je namen tudi vzpodbuditi skupni interes tako predstavnikov delodajalcev kakor tudi predstavnikov zaposlenih o konkurenčni prednosti bolje kvalificirane in izobražene delovne sile Enako želimo tovrstni skupni interes poudariti tudi na nacionalni ravni konkretno med reprezentativnimi nacionalnimi organizacijami delodajalcev ter predstavniki delojemalcev Pomemben vidik se nam zdi tudi predstavitev zaposlitvenih možnosti v konkretnih podjetjih v lokalnem okolju predstavitev poklicev in dela delovanja socialnih partnerjev ipd Obstoječe dobre prakse teh področij nameravamo predstaviti v prvi vrsti sindikalnim zaupnikom in jih tekom izobraževanja usposobiti za sooblikovanje skupnih politik s socialnimi partnerji t j delodajalci z namenom izvajanja možnosti pridobivanja izobrazbe in kvalifikacij oziroma v proces vključiti tudi predstavnike delodajalcev Ciljnim skupinam pa bomo predstavili tudi konkretne dobre prakse iz tujine predvsem na področju vseživljenjskega izobraževanja NAMEN PROJEKTA razvoj človeških virov za izboljšanje konkurenčnosti delavcev in podjetij uresničevanje skupnega cilja delodajalcev in delojemalcev za izboljšanje kvalifikacij izobrazbene ravni in delovnih pogojev z namenom povečanja konkurenčnosti delavcev in podjetij ugotovitve dejanskega stanja ter konkretne uporabljive rešitve ki bodo ciljnim skupinam dejansko pomagale pri zaposlitvenih možnostih povezanost podjetij z lokalnim okoljem in možnosti zaposlovanja lokalnega prebivalstva obveščanje in informiranje širše javnosti STRATEŠKI CILJI PROJEKTA izboljšanje zaposlitvenih možnosti ciljnim skupinam sodelovanje pri sooblikovanju zaposlitvenih politik med delodajalci in delojemalci pridobivanje internih ali verificiranih potrdil o kvalifikacijah optimiziranje rednega izobraževanja in priprave za poklicno pot optimiziranje usklajevanja kvalifikacij delavcev s potrebami in projekcijo potreb optimiziranje vseživljenjskega učenja zaposlenih in njihovega kreativnega vključevanja v delovni proces optimiziranje novega zaposlovanja aktivne politike zaposlovanja aktivacije presežnih delavcev in iskalcev zaposlitve optimiziranje odprtosti pri novih oblikah zaposlitev vključno za medgeneracijsko

  Original URL path: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/projekt_-_konkurenchnost_delavcev (2015-10-05)
  Open archived version from archive • V KSS PERGAM že več let opozarjamo na nesprejemljivost zakonske ureditve po kateri lahko delodajalec v javnem sektorju zahteva vrnitev dela plače če je delodajalec delavcu napačno določil in izplačal plačo Plača predstavlja bistveni element pogodbe o zaposlitvi o katerem se delodajalec in delavec morata strinjati in mora biti tudi vsebovana v pogodbi o zaposlitvi Za pripravo pogodb o zaposlitvi delodajalci razpolagajo s strokovnimi službami ki poznajo veljavno zakonodajo Delavci kot pogodbeno šibkejše in praviloma neuke stranke utemeljeno pričakujejo da bo plača v pripravljeni pogodbi o zaposlitvi določena pravilno Povsem nesprejemljivo je da je delavec kljub veljavno sklenjeni pogodbi o zaposlitvi še 5 let kolikor traja zastaralni rok izpostavljen nevarnosti da bo delodajalec od njega zahteval vračilo dela plače ki ga je delavec prejel zaradi napake pri določitvi in obračunu plače ki jo je zagrešil delodajalec Problematika je postala izrazito pereča pri nadzorih prehoda na nov plačni sistem Prehod na nov plačni sistem so izvajali posamezni delodajalci v javnem sektorju ob nadzoru resornih ministrstev kasneje pa je bil sam prehod določenih proračunskih uporabnikov tudi predmet postopkov nadzora ministrstev inšpektorata za javno upravo in revizij računskega sodišča Dejstvo je da je bilo ob prehodu na nov plačni sistem v zvezi s samim postopkom prevedbe plač veliko odprtih vprašanj glede katerih so se stališča ministrstev razlikovala ali s časom tudi spreminjala prav tako se je spreminjala aplikacija ki je bila s strani Ministrstva za javno upravo tedaj namenjena kot pripomoček za izračun plače kar se je vse odrazilo v neenotnem pristopu k prehodu na nov plačni sistem V pravilnost prehoda na nov plačni sistem niso bili prepričani niti delodajalci sami kaj šele zaposleni ki so ob prehodu na nov plačni sistem prejeli anekse k pogodbam o zaposlitvi iz katerih sam postopek prevedbe in obrazložitev le tega ter elementi plače ki so bili v tem postopku upoštevani ni bil razviden Povsem nesprejemljivo in nevzdržno je da se v tovrstnih primerih od zaposlenih zahteva vračilo dela plače ki naj bi ga neupravičeno prejeli čeprav za določitev plače niso v ničemer odgovorni niti niso mogli vedeti da jim je morda plača določena napačno Prav tako je nesprejemljivo da se kot v primeru Zavoda RS za zaposlovanje zahteva vrnitev domnevno preveč izplačanih plač ki naj bi bile posledica napačne določitve delovnega mesta ob prevedbi Vlada RS je že leta 2009 sprejela stališče da v takšnih primerih od delavcev ni mogoče zahtevati razlike v preveč izplačani plači saj so bili delavci v času veljavnosti pogodbe o zaposlitvi dejansko zaposleni na delovnem mestu opredeljenem v tej pogodbi odgovornost delodajalca pa je da zagotovi da so delavci zaposleni na delovnih mestih ki ustrezajo delom in nalogam ki jih dejansko opravljajo Zahtevki za vračilo plače zato v teh primerih nimajo nikakršne pravne podlage samovoljno izplačevanje nižje plače za drugo delovno mesto kot je opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi pa predstavlja neposredno in zavestno kršitev obveznosti delodajalca do svojih zaposlenih iz naslova plačila za delo Številni postopki z zahtevami po vračilu domnevno preveč izplačanih plač temeljijo na inšpekcijskih postopkih ki jih

  Original URL path: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/izjava_za_javnost1 (2015-10-05)
  Open archived version from archive


 • THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja Vprašanja in odgovori za naše člane Mediji Sindikati Sindikati Predstavitev Kontakt Kje smo Uradne ure Statut Program dela Zastopstvo v organih in inštitucijah Zaposleni Vodstvo Vizitka Pristopna izjava Kako postati naš član Zakaj postati naš član Pergamovi sindikati Dogodki Zakoni Kolektivne pogodbe Sodna praksa Konkurenčnost delavcev Socialni dialog Mladim materam družinam prijazno zaposlovanje Mednarodne sindikalne organizacije Institucije EU HYPO Alpe Adria Bank Vožnja po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja in odgovori za naše člane Sindikati Podpora iniciativi zdravnikov V Sindikatih v zdravstvu Slovenije PERGAM podpiramo iniciativo zdravnikov ki bo 25 6 2013 organizirala shod za ohranitev javnega zdravstva SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE PERGAM IZJAVA ZA JAVNOST V Sindikatih v zdravstvu Slovenije PERGAM podpiramo iniciativo zdravnikov ki bo 25 6 2013 organizirala shod za ohranitev javnega zdravstva ter njena prizadevanja za javno odpiranje in reševanje vprašanj zaradi katerih se je slovensko zdravstvo znašlo v nezavidljivi situaciji Tudi v Sindikatih v zdravstvu Slovenije smo že večkrat predvsem v času pogajanj sindikatov javnega sektorja z Vlado opozarjali na številne okoliščine zaradi katerih se v zdravstvu neracionalno porabljajo javna sredstva tako na področju javnih naročil kot tudi na področju zdravstvenega zavarovanja organizacije dela ter anomalij na področju kadrovanja v zdravstvu Prav tako v Sindikatih v zdravstvu Slovenije PERGAM menimo da morajo imeti prebivalci Slovenije enakopraven dostop do brezplačnih in kakovostnih zdravstvenih storitev kar je moč zagotoviti samo z učinkovitim dobro organiziranim ter

  Original URL path: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/podpora_iniciativi_zdravnikov (2015-10-05)
  Open archived version from archive


 • Predstavitev Kontakt Kje smo Uradne ure Statut Program dela Zastopstvo v organih in inštitucijah Zaposleni Vodstvo Vizitka Članstvo Pristopna izjava Kako postati naš član Zakaj postati naš član Pergamovi sindikati Dogodki Predpisi Zakoni Kolektivne pogodbe Sodna praksa Projekti Konkurenčnost delavcev Socialni dialog Mladim materam družinam prijazno zaposlovanje Mednarodno sodelovanje Mednarodne sindikalne organizacije Institucije EU Obveščevalec Ugodnosti HYPO Alpe Adria Bank Vožnja po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja Vprašanja in odgovori za naše člane Mediji Sindikati Sindikati Predstavitev Kontakt Kje smo Uradne ure Statut Program dela Zastopstvo v organih in inštitucijah Zaposleni Vodstvo Vizitka Pristopna izjava Kako postati naš član Zakaj postati naš član Pergamovi sindikati Dogodki Zakoni Kolektivne pogodbe Sodna praksa Konkurenčnost delavcev Socialni dialog Mladim materam družinam prijazno zaposlovanje Mednarodne sindikalne organizacije Institucije EU HYPO Alpe Adria Bank Vožnja po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja in odgovori za naše člane Sindikati Delavci CPL prejeli plačilo Delavci CPL so prejeli plačilo iz Jamstvenega preživninskega in invalidskega sklada Delavci CPL prejeli plačilo iz Jamstvenega sklada Ljubljansko sodišče je 3 6 2013 po razveljavitvi prvega sklepa o začetku stečaja ponovno sprejelo sklep o začetku stečaja Cestnega podjetja Ljubljana Po dolgotrajnih prizadevanjih vodstva in strokovnih služb KSS PERGAM so delavci tega podjetja ki že od meseca oktobra niso prejeli plač v ponedeljek končno prejeli sredstva iz Jamstvenega preživninskega in invalidskega sklada

  Original URL path: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/delavci_cpl_prejeli_plachilo (2015-10-05)
  Open archived version from archive


 • obveščevalec maj junij 2007 Ugodnosti Pravna pomoč Nazaj Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Pogosta vprašanja Nazaj Vprašanja in odgovori za naše člane Mediji Nazaj Sindikati Nazaj Sindikati Domov Kje smo Kontakt Pišite nam Pozdravljeni obiskovalec PRIJAVA Username Password Show my name in the online users list Forgot your password O nas Predstavitev Kontakt Kje smo Uradne ure Statut Program dela Zastopstvo v organih in inštitucijah Zaposleni Vodstvo Vizitka Članstvo Pristopna izjava Kako postati naš član Zakaj postati naš član Pergamovi sindikati Dogodki Predpisi Zakoni Kolektivne pogodbe Sodna praksa Projekti Konkurenčnost delavcev Socialni dialog Mladim materam družinam prijazno zaposlovanje Mednarodno sodelovanje Mednarodne sindikalne organizacije Institucije EU Obveščevalec Ugodnosti HYPO Alpe Adria Bank Vožnja po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja Vprašanja in odgovori za naše člane Mediji Sindikati Sindikati Predstavitev Kontakt Kje smo Uradne ure Statut Program dela Zastopstvo v organih in inštitucijah Zaposleni Vodstvo Vizitka Pristopna izjava Kako postati naš član Zakaj postati naš član Pergamovi sindikati Dogodki Zakoni Kolektivne pogodbe Sodna praksa Konkurenčnost delavcev Socialni dialog Mladim materam družinam prijazno zaposlovanje Mednarodne sindikalne organizacije Institucije EU HYPO Alpe Adria Bank Vožnja po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja in odgovori za naše člane Sindikati Nov Pergamov sindikat UNIOR Pred kratkim je bil v podjetju UNIOR d d ustanovljen nov PERGAM ov sindikat UNIOR Kovaška industrija d d Kovaška cesta

  Original URL path: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/nov_pergamov_sindikat_unior (2015-10-05)
  Open archived version from archive


 • Pravna pomoč Nazaj Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Pogosta vprašanja Nazaj Vprašanja in odgovori za naše člane Mediji Nazaj Sindikati Nazaj Sindikati Domov Kje smo Kontakt Pišite nam Pozdravljeni obiskovalec PRIJAVA Username Password Show my name in the online users list Forgot your password O nas Predstavitev Kontakt Kje smo Uradne ure Statut Program dela Zastopstvo v organih in inštitucijah Zaposleni Vodstvo Vizitka Članstvo Pristopna izjava Kako postati naš član Zakaj postati naš član Pergamovi sindikati Dogodki Predpisi Zakoni Kolektivne pogodbe Sodna praksa Projekti Konkurenčnost delavcev Socialni dialog Mladim materam družinam prijazno zaposlovanje Mednarodno sodelovanje Mednarodne sindikalne organizacije Institucije EU Obveščevalec Ugodnosti HYPO Alpe Adria Bank Vožnja po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja Vprašanja in odgovori za naše člane Mediji Sindikati Sindikati Predstavitev Kontakt Kje smo Uradne ure Statut Program dela Zastopstvo v organih in inštitucijah Zaposleni Vodstvo Vizitka Pristopna izjava Kako postati naš član Zakaj postati naš član Pergamovi sindikati Dogodki Zakoni Kolektivne pogodbe Sodna praksa Konkurenčnost delavcev Socialni dialog Mladim materam družinam prijazno zaposlovanje Mednarodne sindikalne organizacije Institucije EU HYPO Alpe Adria Bank Vožnja po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja in odgovori za naše člane Sindikati Predavanje SINDIKATI DANES 4 junija 2013 vas vabimo na predavanje na katerem bo o vlogi sindikatov v današnjem času spregovoril izr prof dr Tonči Ante Kuzmani Prenesi vabilo Predavanje SINDIKATI

  Original URL path: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/predavanje_sindikati_danes (2015-10-05)
  Open archived version from archive


 • maj junij 2007 Ugodnosti Pravna pomoč Nazaj Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Pogosta vprašanja Nazaj Vprašanja in odgovori za naše člane Mediji Nazaj Sindikati Nazaj Sindikati Domov Kje smo Kontakt Pišite nam Pozdravljeni obiskovalec PRIJAVA Username Password Show my name in the online users list Forgot your password O nas Predstavitev Kontakt Kje smo Uradne ure Statut Program dela Zastopstvo v organih in inštitucijah Zaposleni Vodstvo Vizitka Članstvo Pristopna izjava Kako postati naš član Zakaj postati naš član Pergamovi sindikati Dogodki Predpisi Zakoni Kolektivne pogodbe Sodna praksa Projekti Konkurenčnost delavcev Socialni dialog Mladim materam družinam prijazno zaposlovanje Mednarodno sodelovanje Mednarodne sindikalne organizacije Institucije EU Obveščevalec Ugodnosti HYPO Alpe Adria Bank Vožnja po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja Vprašanja in odgovori za naše člane Mediji Sindikati Sindikati Predstavitev Kontakt Kje smo Uradne ure Statut Program dela Zastopstvo v organih in inštitucijah Zaposleni Vodstvo Vizitka Pristopna izjava Kako postati naš član Zakaj postati naš član Pergamovi sindikati Dogodki Zakoni Kolektivne pogodbe Sodna praksa Konkurenčnost delavcev Socialni dialog Mladim materam družinam prijazno zaposlovanje Mednarodne sindikalne organizacije Institucije EU HYPO Alpe Adria Bank Vožnja po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja in odgovori za naše člane Sindikati Stali če KSS PERGAM v zvezi s spremembami Ustave V KSS PERGAM nasprotujemo spremembam Ustave RS glede vpisa fiskalnega pravila v Ustavo in glede sprememb referendumske

  Original URL path: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/stalishche_kss_pergam_v_zvezi_s_spremembami_ustave (2015-10-05)
  Open archived version from archive


 • Institucije EU HYPO Alpe Adria Bank Vožnja po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja in odgovori za naše člane Sindikati IVEL PRVI MAJ PRAZNIK DELA Vsem Pergamovcem ki prispevajo svoj kamenček v mozaik boja za delavske pravice ob Prazniku dela iskreno čestitamo IVEL PRVI MAJ 2013 IVEL PRVI MAJ PRAZNIK DELA 1 maj je delavski praznik globoko vsidran v našo tradicijo morda tako zelo da včasih pozabimo na njegove korenine in izvor katerega povodi so tudi danes izjemno aktualni Zato je prav da osvežimo spomin na delavski boj katerega obletnico praznujemo na 1 maj Davnega leta 1886 so bili organizirani protesti in splošna stavka v Chicagu v podporo delavskim organizacijam ki so zahtevale več delavskih pravic med njimi predvsem uzakonjen 8 urni delovnik in so zahtevale da se predpis ki bi te pravice dajal uveljavi s 1 majem Datum je bil izbran tudi zato da bi obeležili spomin na masovne demonstracije na katerih so avstralski delavci že leta 1856 zahtevali uvedbo 8 urnega delovnika Demonstracije so se zaključile 4 maja leta 1886 s krvavim Haymarketskim izgredom kasnejša uzakonitev 8 urnega delovnika pa je bila posledica tudi teh dogodkov v dneh okoli 1 maja 1886 v Chicagu V več kot stotih letih odkar so se zgodili dogodki zaradi katerih obeležujemo prvi maj se je raven delavskih pravic vsaj na deklaratorni ravni povečala tako z akti Mednarodne organizacije dela kot tudi zaradi razvoja človekovih pravic in uzakonitve temeljnih delavskih pravic v nacionalnih zakonodajah Globalizacija nam kljub temu dokazuje da je v številnih okoljih zlasti v državah v razvoju in nekaterih v zadnjem času

  Original URL path: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/zhivel_prvi_maj_praznik_dela (2015-10-05)
  Open archived version from archive