archive-si.com » SI » S » SINDIKAT-PERGAM.SI

Total: 219

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • razvoja človeških virov za obdobje 2007 2013 razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve prednostne usmeritve Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Naziv upravičenca Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM Naziv partnerja Gospodarska zbornica Slovenije Višina skupnih stroškov projekta 191 178 EUR Višina javnih virov financiranja 184 309 EUR Datum začetka projekta 01 08 2013 Datum konca projekta 31 08 2014 Kontaktna oseba Nina Mežan vodja projekta Organ upravljanja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo MGRT http www mgrt gov si Posredniško telo Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti MDDSZ http www mddsz gov si Strukturni skladi Evropske unije http www eu skladi si OBJAVA čLANKA V čASNIKU DNEVNIK V mesecu novembru 2013 bo v sobotni izdaji dnevnega časnika DNEVNIK v rubriki ZAPOSLITEV IN KARIERA objavljen članek o vsebini Projekta KSS PERGAM Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij Prenesi članek DNEVNIK november 2013 pdf Naslov članka PREDSTAVITEV PROJEKTA Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij Razprave o slovenskem trgu dela in o domnevni nujnosti reform le tega so praviloma pospremljene s navajanjem očitkov trgu dela ki naj bi bil tog segmentiran in naj bi prispeval ključni element nekonkurečnosti Slovenije v mednarodnem merilu V Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM v nadaljevanju KSS PERGAM ob pogovorih o reformi trga dela vseskozi opozarjamo na nujnost vlaganja v zaposlene in s tem v njihovo večjo prilagodljivost ter konkurenčnost ki se nenazadnje izraža posredno tudi v večji prilagodljivosti delodajalca pri katerem je delavec zaposlen V KSS PERGAM smo zato s 1 8 2013 pričeli z izvajanjem projekta sofinanciranega s strani Evropskega socialnega sklada z naslovom Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij Projekt je usmerjen v cilj ki bi moral biti skupen delavcem in delodajalcem to pa je izboljšanje kvalifikacij izobrazbene ravni in delovnih pogojev z namenom povečanja konkurenčnosti delavcev in podjetij Pri našem delu tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju pogosto opažamo neskladnosti med želeno in potrebno izobrazbo ali kvalifikacijami ter dejanskim stanjem izobrazbene strukture zaposlenih pri delodajalcih Posledice tega so lahko dejansko pomanjkljiva znanja in kompetence za opravljanje določenega dela pogosto pa prihaja tudi do formalnih zapletov pri spremembi organizacije in sistemizacije pri delodajalcu ter pri oblikovanju plačne politike ki še vedno marsikje premočno sloni na formalno pridobljeni izobrazbi Pogosti so tudi očitki o neskladju znanj ki jih mladi pridobivajo v procesu izobraževanja s potrebami delovnih procesov Pri projektu zato izhajamo iz teze da si tudi v kriznih časih ali zlasti zaradi krize ne moremo privoščiti da bi zanemarili razvoj znanja strokovnosti in kompetenc zaposlenih ki bodo odločilni dejavnik pri okrevanju gospodarstva in pri razvijanju konkurenčne prednosti podjetij v prihodnosti Ta argument je pomemben s stališča uspešnega upravljanja podjetij a nič manj s stališča delavcev in delavk ki bodo s primerno kadrovsko politiko ohranili konkurenčnost pa tudi s stališča države kot regulatorja trga dela in izvajalca aktivne politike zaposlovanja ki se utegne lažje spopasti z brezposlenostjo

  Original URL path: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/projekt_-_objava_chlanka_v_chasniku_dnevnik (2015-10-05)
  Open archived version from archive • definicijo teh standardov nadomešča z meglenim izrazom obseg javne službe ki se očitno nanaša predvsem na razmerje med številom brezplačnih in samoplačniških vpisnih mest Dovoljeni obseg samoplačniškega študija 40 daleč presega sedanje povprečje in dokazuje da vlada z javnimi sredstvi ne namerava zagotoviti niti študijske dejavnosti v sedanjem obsegu kaj šele da bi univerzam omogočila pogoje za temeljno raziskovanje Prav tako Visokošolskemu sindikatu Slovenije ni ušlo da 100 člen zakona v novem kontekstu omogoča neomejeno povečevanje delovne obveznosti celo redno zaposlenim pedagoškim delavcem in sicer znotraj obstoječe pogodbe o zaposlitvi kar pomeni ukinitev normativov skozi stranska vrata in lahko pripelje do množičnega odpuščanja Tržni viri ki jih ministrstvo pedagoškim delavcem prikazuje kot posladek bodo lahko pomenili zgolj povečanje obremenitev za isto plačilo če iz 100 člena ne bo izločen stavek ki se izvaja kot javna služba oziroma ne bo jasno zapisano da je tudi plačljivi študij v ustrezno omejenem obsegu del javne službe bo predlog zakona za Visokošolski sindikat Slovenije v celoti nesprejemljiv Predvsem pa predlog novele zakona v ničemer ne rešuje finančnega položaja univerz v letih 2013 in 2014 Za leto 2015 predvideva celo znižanje sredstev saj bo prva pogodba izhajala iz povprečja let 2012 2014 ki glede na leto 2013 pomeni padec Do prvega radikalnega zmanjšanja je namreč prišlo ravno leta 2012 ki bo krojilo povprečni znesek S tem se ujema tudi visokošolski proračun za leto 2015 ki glede na leto 2014 pomeni zmanjšanje Zakon sicer predvideva da se bodo sredstva za visoko šolstvo od leta 2015 naprej letno povečevala vsaj za 2 kar bi glede na sedanji BDP pomenilo da bo cilj 2 BDP za terciarno izobraževanje dosežen v pol stoletja Vendar v to futuristično projekcijo ni vključena niti inflacija zato smo prepričani da je polstoletni vzpon ki se bo začel 1 januarja 2015 glede na trenutne razmere samo pesek v oči Vlado Republike Slovenije zato z vso resnostjo opozarjamo na pretekle obveznosti ki jih ima do zaposlenih na univerzah na nezakonite prakse ter na posledice sistemske anarhije na področju visokega šolstva nekatere univerze že nekaj časa ne izpolnjujejo finančnih obvez do svojih zaposlenih na Univerzi v Mariboru visokošolski učitelji in sodelavci na več fakultetah že več kot leto dni čakajo na izplačilo dela plače za nazaj več primerov takih neizplačil je tudi na drugih dveh univerzah številni univerzitetni učitelji niso plačani skladno z zakonom temveč so že več let podplačani zato je bil sindikat prisiljen v vlaganje kolektivnih in individualnih tožb katerih posledice bodo žal bremenile univerze in državo številnim delavcem z nazivom visokošolskega učitelja ni omogočeno napredovanje z asistentskega na učiteljsko delovno mesto čeprav imajo enake obveznosti kot kolegi na ustreznih delovnih mestih in opravljajo enake pedagoške obveznosti kot oni le da jih morajo opraviti več za manjšo plačo še vedno ni prišlo do uskladitve plačnih razredov vezanih na orientacijsko delovno mesto asistent z doktoratom in plačnih razredov v skupini J v visokem šolstvu smo zelo pogosto plačani enako ali celo slabše od kolegov v vrtcih osnovnih in srednjih šolah pri čemer se od nas

  Original URL path: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/izjava_za_javnost_vss (2015-10-05)
  Open archived version from archive


 • brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja Vprašanja in odgovori za naše člane Mediji Sindikati Sindikati Predstavitev Kontakt Kje smo Uradne ure Statut Program dela Zastopstvo v organih in inštitucijah Zaposleni Vodstvo Vizitka Pristopna izjava Kako postati naš član Zakaj postati naš član Pergamovi sindikati Dogodki Zakoni Kolektivne pogodbe Sodna praksa Konkurenčnost delavcev Socialni dialog Mladim materam družinam prijazno zaposlovanje Mednarodne sindikalne organizacije Institucije EU HYPO Alpe Adria Bank Vožnja po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja in odgovori za naše člane Sindikati PROJEKT Sproti o projektni raziskavi Septembra 2013 smo začeli raziskovalne aktivnosti v Projektu s prepričanjem Naziv projekta Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij Kratek opis projekta Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 2013 razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve prednostne usmeritve Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Naziv upravičenca Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM Naziv partnerja Gospodarska zbornica Slovenije Višina skupnih stroškov projekta 191 178 EUR Višina javnih virov financiranja 184 309 EUR Datum začetka projekta 01 08 2013 Datum konca projekta 31 08 2014 Kontaktna oseba Nina Mežan vodja projekta Organ upravljanja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo MGRT http www mgrt gov si Posredniško telo Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti MDDSZ http www mddsz gov si Strukturni skladi Evropske unije http www eu skladi si SPROTI O PROJEKTNI RAZISKAVI Septembra 2013 smo začeli raziskovalne aktivnosti v

  Original URL path: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/projekt_-_sproti_o_projektni_raziskavi (2015-10-05)
  Open archived version from archive


 • po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja in odgovori za naše člane Sindikati Izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij KSS PERGAM v svoji izjavi poziva Vlado RS da nemudoma izplača zaostalo tretjo četrtino plačnih nesorazmerij zaposlenim v javnem sektorju Ljubljana 22 10 2013 IZJAVA ZA MEDIJE V KSS PERGAM smo začudeni nad tem da Vlada RS kljub nedvoumni sodbi Vrhovnega sodišča še vedno ni začela s pripravami za izplačilo zaostale tretje četrtine plačnih nesorazmerij S tem dnevno povzroča velike stroške zaradi teka zamudnih obresti e oktobra 2010 smo sindikati obširno in argumentirano opozarjali na to da s poseganjem v zapadlo pravico Vlada RS skupaj z nekaterimi predstavniki delojemalcev prevzema pravna in ekonomska tveganja ki jih napačno ocenjuje S strani večine sindikatov so bili tedaj vloženi maksimalni napori da bi čim prej zaključili prehod v nov plačni sistem V pogajanjih so bile Izčrpane vse možnosti za dosego še sprejemljive dinamike odprave plačnih nesorazmerij Tako je bilo predlaganih več rešitev ki bi finančno breme zaključka reforme razporedile čez obdobje ki bi po naši oceni bilo tudi z javnofinančnega vidika vzdržno Tudi po tem ko je po prepričanju sindikatov Vlada RS že nezakonito posegla v odpravo plačnih nesorazmerij smo sindikati izkazali pripravljenost za mirno rešitev spora s predlogom za mediacijo ki jo je tedanja Vlada RS arogantno odklonila KSS PERGAM je v 2010 sprožila in uspela z zahtevo za presojo ustavnosti Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ki je omogočil poseg v dogovorjeno odpravo plačnih nesorazmerij zahteva pa je bila podkrepljena z obsežnim pravnim mnenjem dveh uglednih profesorjev Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in

  Original URL path: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/izplachilo_tretje_chetrtine_plachnih_nesorazmerij (2015-10-05)
  Open archived version from archive


 • s prodajo Mladinske knjige Založbe MEDIJEM Mladinska knjiga Založba Peter Tomšič predsednik uprave Mladinska knjiga Založba Branko Gregorec predsednik nadzornega sveta odvetnica Vida Gaberc stečajna upraviteljica Zvona Dva Holdinga ABANKA VIPA d d mag Jože Lenič predsednik uprave NOVA LJUBLJANSKA BANKA d d Janko Medja predsednik uprave HYPO ALPE ADRIA BANK d d dr Heribert Fernau predsednik uprave VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE mag Alenka Bratušek predsednica Vlade MINISTRSTVO ZA KULTURO dr Uroš Grilc minister Datum 27 9 2013 JAVNO PISMO V ZVEZI S PRODAJO MLADINSKE KNJIGE ZALO BE d d Potem ko smo bili priča že nič koliko zgodbam izčrpavanj slovenskih podjetij ter posledično njihovi insolventnosti in nato plenjenju njihove stečajne mase kolikor je je še ostalo se je v vlogi plena očitno znašla tudi Mladinska knjiga Založba d d v nadaljevanju MKZ s povezanimi družbami ki predstavljajo del stečajne mase Zvona Dva Holdinga d d V sindikatih Mladinske knjige Založbe Mladinske knjige Trgovine in v Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM ki povezujejo večino od 1200 zaposlenih v MKZ in povezanih družbah z izjemno zaskrbljenostjo spremljamo postopke prodaje MKZ Prevzemne zgodbe kot smo jih pri nas že videli lahko ogrozijo 1200 delovnih mest ki so danes nepogrešljiva V sindikatih pričakujemo da bo stečajna masa katere del je tudi MKZ unovčena na način ki zagotavlja ohranitev kakovostnih delovnih mest ob hkratnem varovanju interesa upnikov Informacije ki so nam dostopne nas žal prepričujejo o nasprotnem Skrb vzbuja netransparenten način prodaje MKZ Iz informacij ki so nam dostopne ugotavljamo da se je izklicna cena za delnico MKZ od dražbe ki je bila sklicana v juliju 2013 do dražbe ki je sklicana za 30 9 2013 prepolovila Tako nerazumno znižanje cene delnic in s tem prevzema pomeni z vidika stečajnega postopka vsaj polovico nižji izkupiček od prodaje in s tem odpira možnost da bo MKZ prevzel kupec ki ni kapitalsko ustrezen in bo nakup financiral preko kreditov Tovrstni lastnik ne bo mogel zagotavljati stabilnega poslovanja in razvoja MKZ Pričakovali bi da bo iskanje strateškega partnerja za vstop v družbo izpeljano transparentno in profesionalno To pomeni da bo v postopke prodaje in iskanje strateškega partnerja vključena uprava družbe Na podlagi razgovorov ki smo jih imeli je razumeti da je bila uprava MKZ iz teh postopkov bodisi izključena ali pa ni bila vključena v zadostni meri Skrb vzbujajoča informacija je napoved ki smo jo danes lahko razbrali v medijih da naj bi se za nakup MKZ zanimala založba Učila V sindikatu smo prepričani da mora biti strateški partner tak da bo zmogel z lastnimi viri izpeljati prevzem Pri MKZ ne gre za zgolj še eno podjetje ampak za institucijo izjemnega pomena za kulturo in umetnost Podatek o primerjavi prihodkov med MKZ in založbo Učila kaže na to da bi MKZ po tem scenariju prevzemala družba s petnajstkrat manjšimi prihodki V povezavi z napovedmi o podpori bank založbi Učila za financiranje prevzema pa se bojimo znanih zgodb o prevzemu podjetij z dolžniškim kapitalom ki jim nato ne ostane nič drugega kot da podjetje izčrpavajo zaradi poplačila kreditov Takšen scenarij

  Original URL path: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/javno_pismo_-_prodaja_mk_zalozhbe (2015-10-05)
  Open archived version from archive


 • Kolektivne pogodbe Sodna praksa Konkurenčnost delavcev Socialni dialog Mladim materam družinam prijazno zaposlovanje Mednarodne sindikalne organizacije Institucije EU HYPO Alpe Adria Bank Vožnja po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja in odgovori za naše člane Sindikati PROJEKT tudijski obisk v Veliki Britaniji V okviru Pergamovega Projekta v mesecu novembru načrtujemo tudi študijski obisk z namenom prenosa dobrih praks Naziv projekta Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij Kratek opis projekta Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 2013 razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve prednostne usmeritve Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Naziv upravičenca Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM Naziv partnerja Gospodarska zbornica Slovenije Višina skupnih stroškov projekta 191 178 EUR Višina javnih virov financiranja 184 309 EUR Datum začetka projekta 01 08 2013 Datum konca projekta 31 08 2014 Kontaktna oseba Nina Mežan vodja projekta Organ upravljanja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo MGRT http www mgrt gov si Posredniško telo Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti MDDSZ http www mddsz gov si Strukturni skladi Evropske unije http www eu skladi si ŠTUDIJSKI OBISK V VELIKI BRITANIJI V okviru Projekta Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij katerega nosilec je KSS PERGAM načrtujemo tudi mednarodne aktivnosti z namenom prenosa dobrih praks in novega znanja iz drugih držav članic Evropske Unije Spoznati želimo predvsem možnosti izobraževanja odraslih na delovnem mestu in prav tako tudi možnosti

  Original URL path: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/projekt_-_shtudijski_obisk_v_veliki_britaniji (2015-10-05)
  Open archived version from archive


 • organih in inštitucijah Zaposleni Vodstvo Vizitka Članstvo Pristopna izjava Kako postati naš član Zakaj postati naš član Pergamovi sindikati Dogodki Predpisi Zakoni Kolektivne pogodbe Sodna praksa Projekti Konkurenčnost delavcev Socialni dialog Mladim materam družinam prijazno zaposlovanje Mednarodno sodelovanje Mednarodne sindikalne organizacije Institucije EU Obveščevalec Ugodnosti HYPO Alpe Adria Bank Vožnja po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja Vprašanja in odgovori za naše člane Mediji Sindikati Sindikati Predstavitev Kontakt Kje smo Uradne ure Statut Program dela Zastopstvo v organih in inštitucijah Zaposleni Vodstvo Vizitka Pristopna izjava Kako postati naš član Zakaj postati naš član Pergamovi sindikati Dogodki Zakoni Kolektivne pogodbe Sodna praksa Konkurenčnost delavcev Socialni dialog Mladim materam družinam prijazno zaposlovanje Mednarodne sindikalne organizacije Institucije EU HYPO Alpe Adria Bank Vožnja po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja in odgovori za naše člane Sindikati Novinarska konferenca sindikalnih central Danes 23 9 2013 se je v prostorih KSS PERGAM odvijala skupna novinarska konferenca reprezentativnih sindikalnih central na kateri smo opozorili na selektiven socialni dialog ki ga vodi Vlada RS Predsednik KSS PERGAM dr Janez Posedi Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije Konfederacija sindikatov 90 Slovenije Slovenska zveza sindikatov Alternativa Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM Ljubljana 23 9 2013 NUJNO OBVESTILO ZA MEDIJE VABILO NA SKUPNO NOVINARSKO KONFERENCO REPREZENTATIVNIH SINDIKALNIH CENTRAL Vabimo vas na skupno novinarsko

  Original URL path: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/novinarska_konferenca_sindikalnih_central (2015-10-05)
  Open archived version from archive


 • Sindikati Domov Kje smo Kontakt Pišite nam Pozdravljeni obiskovalec PRIJAVA Username Password Show my name in the online users list Forgot your password O nas Predstavitev Kontakt Kje smo Uradne ure Statut Program dela Zastopstvo v organih in inštitucijah Zaposleni Vodstvo Vizitka Članstvo Pristopna izjava Kako postati naš član Zakaj postati naš član Pergamovi sindikati Dogodki Predpisi Zakoni Kolektivne pogodbe Sodna praksa Projekti Konkurenčnost delavcev Socialni dialog Mladim materam družinam prijazno zaposlovanje Mednarodno sodelovanje Mednarodne sindikalne organizacije Institucije EU Obveščevalec Ugodnosti HYPO Alpe Adria Bank Vožnja po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja Vprašanja in odgovori za naše člane Mediji Sindikati Sindikati Predstavitev Kontakt Kje smo Uradne ure Statut Program dela Zastopstvo v organih in inštitucijah Zaposleni Vodstvo Vizitka Pristopna izjava Kako postati naš član Zakaj postati naš član Pergamovi sindikati Dogodki Zakoni Kolektivne pogodbe Sodna praksa Konkurenčnost delavcev Socialni dialog Mladim materam družinam prijazno zaposlovanje Mednarodne sindikalne organizacije Institucije EU HYPO Alpe Adria Bank Vožnja po Ljubljanici SUP KLUB Ljubljana Avtoservis TRZ MINICITY Ljubljana HIŠA PAPA Kolpa RIMSKE TERME TERME OLIMIA THERMANA LAŠKO poletje 2015 THERMANA LAŠKO TERME SNOVIK Gostilna STARI TIŠLER 4 TAČKE Veterinarska ambulanta VERDURE brez glutena AUTOCOMMERCE letne pnevmatike AUTOCOMMERCE zimske pnevmatike Pravna pomoč Informacije za samozaposlene Vprašanja in odgovori za naše člane Sindikati Predlogi sindikalnih central Sindikalne centrale v dokumentu Nova pogodba med delom in kapitalom za izhod iz krize predlagajo ukrepe za povečanje blaginje prebivalstva in zeleno gospodarsko rast Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost Konfederacija sindikatov 90 Slovenije Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije Slovenska zveza sindikatov Alternativa Zveza delavskih

  Original URL path: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/predlogi_sindikalnih_central (2015-10-05)
  Open archived version from archive