archive-si.com » SI » S » SI-REVIZIJA.SI

Total: 546

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Revizijski svet Inštituta | Slovenski inštitut za revizijo
  Register Zaključna dela Revizorji IS Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil sekcije Pravila stroke Arhiv pravil stroke Register Zastavite vprašanje isaca si Finančniki Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil Pravila stroke Register Davčniki Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil Pravila stroke Register Smernice za oblikovanje cen Zaključna dela Nahajate se tukaj Domov Slovenski inštitut za revizijo Revizijski svet Inštituta Revizijski svet Inštituta Revizijski svet Inštituta V skladu z zakonom o revidiranju Uradni list RS št 65 08 in statutom Slovenskega inštituta za revizijo revizijski svet Inštituta odloča o izdaji dovoljenj za opravljanje dejavnosti revidiranja nalog pooblaščenega revizorja daje strokovno mnenje o opravljenem nadzoru nad kakovostjo dela revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev sprejema pravila revidiranja in določa hierarhijo pravil revidiranja ki niso predpisi določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja pripravi strateški in letni načrt nadzora nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji Poleg teh nalog opravlja revizijski svet tudi druge strokovne naloge povezane z razvojem revizijske stroke Člani Revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo so Predsednica Sonja Anadolli Podpredsednica Silva Zapušek Člani Anica Knavs Barbara Kotar Palčič Danica Kržišnik Janez Uranič Silva Zapušek Dr Marjan Odar Iskalnik Iskanje po spletnih straneh Slovenski inštitut za revizijo Akti Inštituta Direktor

  Original URL path: http://si-revizija.si/ointitutu/revizijski-svet-instituta (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Splošna obvestila | Slovenski inštitut za revizijo
  sprejel spremembe SRS 2006 K spremembam morata dati še soglasje ministra pristojna za finance in gospodarstvo 27 9 2009 Strokovni svet Inštituta je na svoji seji dne 21 julija 2009 sprejel sklep da se predlog sprememb posreduje v javno razpravo ki bo trajala do 21 oktobra 2009 Pripombe posredujte pisno na naslov Inštituta ali na naslov elektronske pošte info si revizija si 18 12 2008 Na 2 Kongresu Slovenskega inštituta za revizijo so bili v svet inštituta izvoljeni naslednji kandidati Dr Slavka Kavčič Andrej Hartman Mateja Vrankar V strokovni svet inštituta izvoljeni naslednji kandidati Dr Meta Duhovnik Milan Jagrič Mag Samo Javornik Saša Jerman Dr Slavka Kavčič Dr Igor Pšunder Dr Ivan Turk Luka Vremec Vsem izvoljenim kandidatom iskreno čestitamo 5 12 2008 Na 2 Kongresu Slovenskega inštituta za revizijo so bile izvedene volitve novih članov sveta in strokovnega sveta inštituta Neuradni izidi volitev so naslednji V svet inštituta so bili izvoljeni naslednji kandidati Dr Slavka Kavčič Andrej Hartman Mateja Vrankar V strokovni svet inštituta so bili izvoljeni naslednji kandidati Dr Meta Duhovnik Milan Jagrič Mag Samo Javornik Saša Jerman Dr Slavka Kavčič Dr Igor Pšunder Dr Ivan Turk Luka Vremec Rok za pritožbe na potek in ugotovljeni izid volitev je do petka 12 12 2008 23 4 2008 Svet inštituta je sprejel poročilo o delu inštituta za leto 2007 20 4 2007 Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 25 4 2007 sprejel poročilo o delu za leto 2006 5 9 2006 Strokovni svet slovenskega inštituta za revizijo je na 82 seji dne 30 8 2006 sprejel sklep da se v javno razpravo posreduje osnutek SRS 33 Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah 2007 Javna razprava traja do 30 11 2006 Prosimo da vse pripombe na predlagani tekst SRS 33 posredujte na naslov Slovenski inštitut za revizijo Dunajska 106 Ljubljana ali na elektronski naslov info si revizija si 16 5 2006 Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 10 5 2006 sprejel poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2005 5 1 2006 Slovenski inštitut za revizijo je od Mednarodnega združenja računovodskih strokovnjakov IFAC prejel priznanje za zagotavljanje njihovega poslanstva ki je 3 1 2006 Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti začetem na pobudi dr Živka Berganta iz Ljubljane in Marjana Pogačnika iz Ljubljane na seji dne 1 12 2005 izdalo odločbo številka U I 219 03 25 o ustavnosti izpodbijanih členov ZRev 1 22 11 2005 Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na seji 17 novembra 2005 sprejel slovenske računovodske standarde 2006 Več o 11 5 2005 Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 2 3 2005 sprejel poročilo o delu za leto 2004 23 12 2004 Znani so uradni izidi volitev novih članov sveta in strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo 2 12 2004 V okviru 1 kongresa Slovenskega inštituta za revizijo so se dne 2 decembra 2004 izvedle tudi volitve novih članov sveta in strokovnega sveta Slovenskega inštituta

  Original URL path: http://si-revizija.si/ointitutu/splosna-obvestila (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Strokovni svet | Slovenski inštitut za revizijo
  Pravila stroke Arhiv pravil stroke Register Zastavite vprašanje isaca si Finančniki Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil Pravila stroke Register Davčniki Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil Pravila stroke Register Smernice za oblikovanje cen Zaključna dela Nahajate se tukaj Domov Slovenski inštitut za revizijo Strokovni svet Strokovni svet V skladu z zakonom o revidiranju Uradni list RS št 65 08 in statutom Slovenskega inštituta za revizijo strokovni svet Inštituta odloča o izdaji dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca daje strokovno mnenje o opravljenem nadzoru nad kakovostjo dela pooblaščenih ocenjevalcev sprejema pravila ocenjevanja vrednosti določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca pripravi strateški in letni načrt nadzora nad pooblaščenimi ocenjevalci Poleg teh nalog strokovni svet sprejema računovodske standarde poslovnofinančne standarde in pravila pravila notranjega revidiranja pravila revidiranja informacijskih sistemov opravlja druge naloge in pristojnosti iz drugega odstavka 9 člena ZRev 2 razen tistih za katere je na podlagi prvega odstavka 15 člena ZRev 2 pristojen revizijski svet Člani Strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo ki so nastopili mandat 4 3 2013 so Predsednik dr Samo Javornik Člani Dušan Hartman Saša Jerman Dr Bojana Korošec Dr Igor Pšunder Mag Blanka Vezjak Luka Vremec Uroš Žust Mihaela Bauman Podojsteršek

  Original URL path: http://si-revizija.si/ointitutu/strokovni-svet (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Svet Inštituta | Slovenski inštitut za revizijo
  stroke Arhiv pravil stroke Register Smernice cen storitev Notranji revizorji Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil Opravljene zunanje presoje Pravila stroke Register Zaključna dela Revizorji IS Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil sekcije Pravila stroke Arhiv pravil stroke Register Zastavite vprašanje isaca si Finančniki Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil Pravila stroke Register Davčniki Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil Pravila stroke Register Smernice za oblikovanje cen Zaključna dela Nahajate se tukaj Domov Slovenski inštitut za revizijo Svet Inštituta Svet Inštituta V skladu z zakonom o revidiranju Uradni list RS št 65 08 in statutom Slovenskega inštituta za revizijo svet Inštituta sprejema statut in druge splošne akte Inštituta sprejema programe dela in razvoja Inštituta ter spremlja njihovo izvajanje določa načrt poslovanja in sprejema letno poročilo Inštituta predlaga tarifo in cene za storitve ki jih opravlja Inštitut opravlja druge naloge in pristojnosti določene s statutom Svet inštituta sestavljajo Predsednik dr Stanko Koželj Podpredsednica Marija Janc Člani Sonja Anadolli Barbara Bolčina Polonca Drofenik Dr Samo Javornik Sanja Košir Nikašinovič Katarina Sitar Šuštar Leon Živec Iskalnik Iskanje po spletnih straneh Slovenski inštitut za revizijo Akti Inštituta Direktor Katalog informacij javnega značaja Knjižnica Inštituta Kontakt MSRP IFRS Poročila o delu Revizijski svet Inštituta Splošna obvestila Strokovni svet Svet

  Original URL path: http://si-revizija.si/ointitutu/svet-instituta (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ugodnosti članov | Slovenski inštitut za revizijo
  opravile preizkus znanja iz točkovanja stanovanj Javna obvestila Arhiv obvestil Obrazci Pravila stroke Arhiv pravil stroke Register Smernice cen storitev Notranji revizorji Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil Opravljene zunanje presoje Pravila stroke Register Zaključna dela Revizorji IS Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil sekcije Pravila stroke Arhiv pravil stroke Register Zastavite vprašanje isaca si Finančniki Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil Pravila stroke Register Davčniki Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil Pravila stroke Register Smernice za oblikovanje cen Zaključna dela Nahajate se tukaj Domov Slovenski inštitut za revizijo Ugodnosti članov Ugodnosti članov 15 popust pri kotizacijah Imetniki strokovnega naziva preizkušeni računovodja računovodja preizkušeni notranji revizor preizkušeni revizor informacijskih sistemov preizkušeni davčnik oziroma preizkušeni poslovni finančnik in imetniki veljavnega dovoljenja za opravljanje nalog revizorja pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti katerih podatki se objavljajo v reviji Revizor oziroma na spletnih straneh Inštituta imajo na konferencah strokovnih srečanjih kongresih ter seminarjih ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo 15 odstotni popust Iskalnik Iskanje po spletnih straneh Slovenski inštitut za revizijo Akti Inštituta Direktor Katalog informacij javnega značaja Knjižnica Inštituta Kontakt MSRP IFRS Poročila o delu Revizijski svet Inštituta Splošna obvestila Strokovni svet Svet Inštituta Ugodnosti članov Zakon o revidiranju in statut Inštituta Zakonodaja Aktualno Izobraževanje

  Original URL path: http://si-revizija.si/ointitutu/ugodnosti-clanov (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Zakon o revidiranju in statut Inštituta | Slovenski inštitut za revizijo
  Arhiv obvestil sekcije Pravila stroke Arhiv pravil stroke Register Zastavite vprašanje isaca si Finančniki Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil Pravila stroke Register Davčniki Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil Pravila stroke Register Smernice za oblikovanje cen Zaključna dela Nahajate se tukaj Domov Slovenski inštitut za revizijo Zakon o revidiranju in statut Inštituta Zakon o revidiranju in statut Inštituta Z zakonom o revidiranju so dani okviri delovanja revizijske stroke v Sloveniji ter Slovenskega inštituta za revizijo ki je na njegovi podlagi sprejel statut s katerim podrobneje opredeljuje in ureja svoje delovanje Oba akta sta prav tako kot za Inštitut pomembna tudi za njegove člane saj so najtesneje povezani z njegovim delom Zato Vam ju na tem mestu predstavljamo Zakon o revidiranju Zakon o revidiranju Uradi list RS 65 08 Auditing Act ZRev 2 Official Gazette of the Republic of Slovenia No 65 2008 Statut Slovenskega inštituta za revizijo Statut Slovenskega inštituta za revizijo Ur l RS št 14 2009 Državni zbor RS je dne 29 1 2009 dal soglasje na statut Slovenskega inštituta za revizijo Na njuni podlagi so sprejeti vsi preostali akti Inštituta ki si jih lahko ogledate na naših spletnih straneh predvsem na straneh Akti Inštituta Iskalnik Iskanje po spletnih

  Original URL path: http://si-revizija.si/ointitutu/zakon-o-revidiranju-in-statut-instituta (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Zakonodaja | Slovenski inštitut za revizijo
  stanovanj Seznam oseb ki so uspešno opravile preizkus znanja iz točkovanja stanovanj Javna obvestila Arhiv obvestil Obrazci Pravila stroke Arhiv pravil stroke Register Smernice cen storitev Notranji revizorji Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil Opravljene zunanje presoje Pravila stroke Register Zaključna dela Revizorji IS Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil sekcije Pravila stroke Arhiv pravil stroke Register Zastavite vprašanje isaca si Finančniki Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil Pravila stroke Register Davčniki Obrazci Obvestila sekcije Arhiv obvestil Pravila stroke Register Smernice za oblikovanje cen Zaključna dela Nahajate se tukaj Domov Slovenski inštitut za revizijo Zakonodaja Zakonodaja V okviru te strani vam ponujamo dostop do Uradnega lista Evropske unije ter do pravnega reda Slovenije skupaj s sodno prakso Povezavi sta koristen pripomoček pri hitrem dostopanju do zakonodaje ki jo potrebujete pri vsakdanjem delu Uradni list Evropske unije Uradni list Evropske unije v slovenskem jeziku Pravni red RS in EU zbirka predpisov Povezava na spletno stran Iskalnik Iskanje po spletnih straneh Slovenski inštitut za revizijo Akti Inštituta Direktor Katalog informacij javnega značaja Knjižnica Inštituta Kontakt MSRP IFRS Poročila o delu Revizijski svet Inštituta Splošna obvestila Strokovni svet Svet Inštituta Ugodnosti članov Zakon o revidiranju in statut Inštituta Zakonodaja Aktualno Izobraževanje Obvestila sekcij Povezave Publikacije Inštituta

  Original URL path: http://si-revizija.si/ointitutu/zakonodaja (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Slovenski računovodski standardi (2016) | Slovenski inštitut za revizijo
  obvestil Pravila stroke Register Smernice za oblikovanje cen Zaključna dela Nahajate se tukaj Domov Standardi Slovenski računovodski standardi 2016 Slovenski računovodski standardi 2016 Avtorske pravice povezane z dokumenti dostopnimi na tej strani ima Slovenski inštitut za revizijo Dunajska 106 Ljubljana Vse pravice pridržane Uporabnik lahko uporablja njihovo vsebino izključno za svojo osebno to je nekomercialno rabo Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani kot je npr kopiranje reproduciranje distribuiranje in podobno v komercialne namene je prepovedana SRS 2016 Slovenski računovodski standardi 2016 Ur l RS št 95 2015 z dne 10 12 2015 Slovenski računovodski standardi 2016 so bili sprejeti 22 oktobra in 16 novembra 2015 Inštitut je od ministrstva pristojnega za finance ministrstva pristojnega za gospodarstvo in ministrstva pristojnega za kmetijstvo prejel soglasja k objavi standardov Standardi so bili 3 decembra 2015 poslani Uradnemu listu v objavo Sklep o razveljavitvi SRS 38 2006 Uradni list RS št 98 2015 PSR 2016 Pravila skrbnega računovodenja 2016 Pojasnila k SRS 2016 Pojasnila k SRS 2016 Trenutno ni objav Kontni okviri in načrti 2016 Kontni okviri in načrti 2016 Enotni kontni okvir za gospodarske družbe samostojne podjetnike posameznike zadruge nepridobitne organizacije pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije Ur l

  Original URL path: http://si-revizija.si/standardi/slovenski-racunovodski-standardi-2016 (2016-02-16)
  Open archived version from archive