archive-si.com » SI » M » MOJAPLACA.SI

Total: 434

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Plača, minimalna plača, redna plača –Mojaplaca.si
  minimalni plači mora biti objavljeno v Uradnem listu republike Slovenije do 31 januarja vsako leto Višina minimalne plače se lahko določi tudi s kolektivnimi pogodbami pod pogojem da je ta ugodnejša za delavce kot zakonsko določena V državi obstaja le ena nacionalna minimalna plača Sektorske poklicne ali regionalne minimalne plače niso določene Delodajalec ne sme plačati delavca manj od minimalne plače ki jo je objavila vlada Minimalna plača velja za vse zaposlene v zasebnem sektorju in delodajalci so dolžni plačati vsaj minimalno plačo Vajenec ali delavec na usposabljanju ima pravico do osnovne plače v višini najmanj 70 plače ki jo prejme redni delavec na tem delovnem mestu Vendar plača vajenca ne sme biti manjša od minimalne plače Minimalna plača se določa z dogovorom med socialnimi partnerji torej vlado sindikati in predstavniki združenja delodajalcev Kriteriji za določanje ali posodabljanje minimalne plače vključujejo trende gibanja plač raven plač v državi ekonomske pogoje rast trende zaposlovanja in indeks cen življenjskih potrebščin stopnjo inflacije V skladu s pravilnikom št 7 2014 z dne 20 januarja 2014 znaša minimalna plača v letu 2014 pri zaposlitvi za polni delovni čas 789 15 EUR na mesec Viri 126 in 141 člen Zakona o delovnih razmerjih Zakon o minimalni plači Pravilnik 7 2014 o minimalni plači Redno plačilo Plače so sestavljene iz osnovne plače dodatka za delovno uspešnost in nekaterih dodatnih plačil Dodatni element plač je lahko povrnitev stroškov za poslovno uspešnost če je tako navedeno v kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi Osnovna plača delavca se določa z upoštevanjem stopnje težavnosti dela za katero je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi Minimalna plača se določa na mesečni osnovi Obdobje za izplačilo plače v Sloveniji ne sme preseči enega meseca Plače morajo biti izplačane v roku 18 dni po koncu obdobja za izplačilo plač Delodajalci morajo delavca obvestiti o

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/delo-in-place (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • Mojaplaca.si - Zaposleni razumejo razliko v plačah med spoloma
  Sindikati Socialna Varnost Zaposlitvena Varnost Zdravje in Varnost Kariera Kariera Zenske Kako se prijaviti na delovno mesto Domov Plače Enakovredna plača Anketa za zaposlene na temo razlike v plačah med spoloma The content of the URL is displayed here Plače Anketa o življenjskih stroških Enakovredna plača Minimalne Plače Preveri plačo Vprašalnik o plači VIP Plače Loading Izračunajte vaš dohodek plačo plačilo dnevni zaslužek s pomočjo Kalkulatorja dohodka Vprašalnik o plači

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/placi/enakovredna-placa/anketa-za-zaposlene-na-temo-razlike-v-placah-med-spoloma (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Mojaplaca.si - Delovno Pravo
  Varnost zaposlitve Nadomestilo za invalidnost poškodbo na delu Delo in Plače Minimalna plača Redno plačilo Družinske Obveznosti Očetovski dopust Starševski dopust Možnost prilagoditve dela za starše Uravnoteženje dela in družinskega življenja Materinstvo in Delo Materinski dopust Dohodek Brezplačna zdravniška oskrba Dojenje Zaščita Neškodljivo delo Zaščita pred odpuščanji Pravica do vrnitve na isto delovno mesto Letni Dopust in Prazniki Plačan dopust Plačilo za državne praznike Tedenski dela prosti dnevi Pravična Obravnava Enako plačilo Nediskriminacija Enaka obravnava žensk na delovnem mestu Mladoletniki in Mladostniki Minimalna starost za zaposlitev Minimalna starost za nevarno delo Prisilno Delo Prepoved prisilnega in obveznega dela Svoboda do zamenjave službe in pravica do odpovedi Nečloveški delovni pogoji Spolno Nadlegovanje Sindikati Svoboda pridružitve in oblikovanja sindikata Svoboda kolektivnih pogajanj Pravica do stavke Nadomestilo Nadomestilo za nadure Nadomestilo za nočno delo Nadomestila za praznike dela proste dneve Nadomestilo za konec tedna državni praznik Socialna Varnost Pravice do pokojnine Nadomestila za vzdrževane člane preživele Nadomestilo za invalidnost Nadomestila za Brezposelnost Zaposlitvena Varnost Pisni podrobni podatki o zaposlitvi Pogodbe za določen čas Poskusno obdobje Odpoved in Odpravnina Zahteva glede odpovedi Odpravnina Zdravje in Varnost Dolžnosti delodajalca Brezplačna zaščita Usposabljanje Sistem delovne inšpekcije Delovno Pravo Bolniški stalež Delo in Plače Družinske Obveznosti Letni

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Bolniški stalež, plačilo bolniškega staleža, zaposlitvena varnost med boleznijo
  določenega roka plača Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije neplačano nadomestilo plače neposredno delavcu Bolniško nadomestilo se izračuna na osnovi povprečne mesečne plače Bolniško nadomestilo se običajno plačuje do enega leta Daljša upravičenost je tudi dovoljena če zdravljenja ni bilo mogoče zaključiti v tem roku Bolniško nadomestilo se lahko plača tudi do 30 dni po prekinitvi pogodbe o zaposlitvi Znesek bolniškega nadomestila se giblje med 70 100 odvisno od vzroka in števila dni odsotnosti Običajno obstaja razlika med bolniškim nadomestilom v prvih 90 dneh in obdobju po 90 dneh razen v primeru poklicnih bolezni in telesnih poškodb Če odsotnost z dela traja dlje kot eno leto ali če ni mogoče pričakovati okrevanja se lahko zavarovana oseba priporoči invalidski komisiji Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Trajanje bolniškega staleža ni jasno določeno z zakonom in je odvisno od ocene zdravniške komisije ali komisije nacionalnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje o stanju bolezni Iz zgornjega stavka lahko sklepamo da je delavčeva zaposlitev varna za eno leto od nastopa bolezni viri 31 in 34 člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 137 člen Zakona o delovnih razmerjih Brezplačna zdravniška oskrba Zdravstvene ugodnosti in zdravniška oskrba so zagotovljeni z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 2006 Vsi zaposleni morajo biti obvezno zdravstveno zavarovani Odvisni družinski člani o prav tako upravičeni do zdravstvene nege Za upravičenost do zdravstvene nege ni potrebno predhodno zavarovanje Sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja nadzoruje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Če oseba nima dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za sofinanciranje mora kriti stroške zdravstvenega varstva od 10 90 Za določene zdravstvene ugodnosti ni možnosti sofinanciranja in te plača Zavod v celoti Za preventivno zdravstveno varstvo ni sofinanciranja za zdravljenje in rehabilitacijo otrok študente mlajše od 26 let svetovalne storitve in zdravstvene storitve pri načrtovanju družine kontracepciji nosečnosti in porodu za

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/bolniski-stalez (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Očetovski dopust, družinski dopust - Mojaplaca.si
  plačanih 100 osnovnega dohodka do največ 2 5 kratnika povprečne plače v Sloveniji Starševsko nadomestilo za delno odsotnost z dela je enako sorazmernemu delu delne odsotnosti z dela viri 25 28 in 40 47 člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih Starševski dopust Starševski dopust je bila pravica družine njegovo trajanje pa je bilo 260 koledarskih dni Vendar je leta 2014 starševski dopust postal posamezna pravica da je vsak starš upravičen do 130 dni dopusta Mati je upravičena do prenosa 100 dni svoje pravice na očeta saj je 30 dni izključno materina pravica Očetje lahko prenesejo vseh 130 dni starševskega dopusta na mati Starševski dopust se podaljša za 90 dni za vsakega starša v primeru dvojčkov posvojitve dvojčkov ali dveh različno starih otrok mlajših od treh let V primeru rojstva otroka ki potrebuje posebno nego se dopust za nego in varstvo otroka podaljša za dodatnih 90 dni na osnovi mnenja ki ga posreduje zdravniška komisija Del dopusta za nego in varstvo otroka ki ni daljši od 75 dni se lahko trajanje prenese do takrat ko otrok konča prvi razred osnovne šole Dopust se podaljša za 30 dni če imata starša že vsaj dva otroka ki še nista končala prvega razreda osnovne šole za 60 dni če imata tri takšne otroke in za 90 dni če imata štiri ali več takšnih otrok Starševski dopust je plačan dopust in delavci med starševskim dopustom prejemajo 100 svoje plače Znesek nadomestila je med 55 minimalne plače in 250 povprečne nacionalne plače viri 29 47 člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih Možnost prilagoditve dela za starše Uravnoteženje dela in družinskega življenja Starš ki vzgaja in skrbi za otroka mlajšega od treh let ima pravico do dela s polovičnim delovnim časom Starš ki skrbi za dva otroka lahko podaljša pravico do dela s

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/druzinske-obveznosti (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Letni dopust, plačilo dopusta, tedenski dela prosti dnevi - Mojaplaca.si
  leto v koledarskem letu ima delavec pravico do sorazmernega deleža letnega dopusta Zakon dovoljuje delitev letnega dopusta vendar je treba en del izkoristiti neprekinjeno v najmanj dveh tednih Delavec mora izkoristiti dva tedna letnega dopusta v trenutnem koledarskem letu preostali del pa do 30 junija naslednjega leta po dogovoru z delodajalcem Če delavec ne more izkoristiti letnega dopusta do konca koledarskega leta ali do 30 junija naslednje leto zaradi bolezni ali poškodbe starševskega dopusta ali dopusta za nego otroka do 31 decembra naslednjega leta Delavec izkoristi letni dopust z upoštevanjem zahtev delovnega procesa počitka delavca in priložnosti za rekreacijo ter njegovih družinskih obveznosti Starši šoloobveznih otrok imajo pravico do najmanj enega tedna letnega dopusta med šolskimi počitnicami Delavec ima prav tako pravico do enega dneva letnega dopusta na dan ki ga sam določi Vseeno pa lahko delodajalec zavrne oba zgoraj navedena dopusta če bi delavčeva odsotnost resno škodila delovnemu procesu Delavec se ne more odreči pravici do letnega dopusta in vsak takšen dogovor je neveljaven Delodajalec ne more prejeti plačila v zameno za letni dopust razen v primeru prekinitve pogodbe o zaposlitvi Med trajanjem letnega dopusta mora delodajalec plačati delavcu najmanj minimalno plačo ki jo mora izplačati delavcu do 1 julija Če je zaposleni upravičen do sorazmernega dela letnega dopusta je upravičen do sorazmernega plačila regresa V primeru delavca zaposlenega za polovični delovni čas je le ta upravičen do plačila regresa sorazmerno z delovnim časom za katerega ima sklenjeno pogodbo Viri 131 151 in 159 163 člen Zakona o delovnih razmerjih Plačilo za državne praznike Delavci imajo v Republiki Sloveniji pravico do odsotnosti z dela ob državnih praznikih in drugih dela prostih dnevih kot je določeno z zakonom Državni prazniki so v Republiki Sloveniji določeni z Zakonom o praznikih in državnih praznikih 112 2005 V Sloveniji so prazniki verske in

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/letni-dopust-in-prazniki (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Materinski dopust, nosečnost in plačilo - Mojaplaca.si
  dni materinskega dopusta po dnevu poroda Če je mati zapustila otroka med materinskim dopustom in je že izkoristila 42 dni materinskega dopusta ni več upravičena do materinskega dopusta od naslednjega dne po zapustitvi otroka Starši posvojitelji so upravičeni do starševskega dopusta enako kot drugi starši kot je določeno v pravilniku o starševskem dopustu viri 19 24 člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih Dohodek Med trajanjem materinskega dopusta so delavke upravičene do 100 povprečnega osnovnega dohodka na osnovi katerega so bili plačani prispevki v zadnjih 12 mesecih pred dopustom Med dopustom ne obstaja zgornja meja nadomestila Vseeno pa do leta ki sledi letu v katerem gospodarska rast preseže 2 5 odstotkov BDP maksimalno nadomestilo ne sme preseči 200 nacionalne povprečne plače Nadomestilo med materinskim dopustom je med 55 minimalne plače in dvakratnikom 200 povprečne nacionalne plače Do leta ki sledi letu v katerem gospodarska rast preseže 2 5 BDP se zgornja meja plačil za materinski dopust zmanjša z 2 5 na 2 kratnik povprečne plače v Sloveniji v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva 2013 viri 40 47 člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 3 člen Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva 2013 Brezplačna zdravniška oskrba Zdravniška oskrba je zagotovljena v skladu z nacionalnim sistemom zdravstvenega varstva Zdravstvene ugodnosti in zdravniška oskrba so zagotovljeni z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju iz leta 2006 Vsi zaposleni morajo biti obvezno zdravstveno zavarovani Odvisni družinski člani o prav tako upravičeni do zdravstvene nege Za upravičenost do zdravstvene nege ni potrebno predhodno zavarovanje Sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja nadzoruje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Če oseba nima dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za sofinanciranje mora kriti stroške zdravstvenega varstva od 10 90 Za določene zdravstvene ugodnosti ni možnosti

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/materinstvo-in-delo (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Plačilo nadur, plačilo za nočno delo, delo ob praznikih - Mojaplaca.si
  na mesec in 170 ur na leto Delovni dan ne sme biti daljši od 10 ur običajni delovni čas nadure Z delavčevim pisnim soglasjem se lahko letna omejitev števila nadur poveča na 230 ur letno vendar za delavca ne sme biti negativnih posledic glede njegovega zaposlitvenega razmerja če se ne strinja da bi imel več kot 170 ur nadur letno Premijska stopnja za nadure je določena s kolektivno pogodbo za panogo Kolektivna pogodba za panogi veleprodaje in maloprodaje nudi 30 odstotno premijo na običajno plačo za tiste ki so vključeni v nadurno delo Uradni list 24 2014 Delodajalci morajo pisno naročiti nadurno delo pred začetkom dela Če to ni mogoče zaradi narave ali nujnosti nadurnega dela se lahko nadurno delo naroči ustno vendar je treba kasneje delavcu predati pisno naročilo pred koncem delovnega tedna po zaključku nadurnega dela Delavci niso dolžni izvajati dela ki presegajo polni ali polovični delovni čas v skladu s pogodbo o zaposlitvi ali drugega dela povezanega z odstranitvijo ali preprečevanjem posledic naravnih ali drugih nesreč ali kadar se takšna nesreča pričakuje Takšno delo lahko traja kolikor je potrebno da se rešijo človeška življenja zaščiti zdravje ljudi ali prepreči materialna škoda Nadurnega dela se ne sme zahtevati od naslednjih delavcev delavci ki delajo manj kot 36 ur na teden zaradi dela ki vključuje večje tveganje telesnih poškodb ali nevarnosti za zdravje delavke med nosečnostjo in eno leto po porodu ter med celotnim obdobjem dojenja delavci moški ženske ki skrbijo za otroka mlajšega od 3 let delavci katerih zdravstveno stanje se lahko poslabša v skladu s pisnim mnenjem zdravnika medicine dela starejši delavci in delavci mlajši od 18 let Viri 128 in 142 149 člen Zakona o delovnih razmerjih Nadomestilo za nočno delo Nočni delavec je zaposleni ki dela najmanj tri ure svojega delovnega časa ali najmanj tretjino letnega delovnega časa ponoči med 23 00 in 06 00 Če porazdelitev delovnega časa vključuje nočno izmeno pomeni nočno delo osem neprekinjenih ur med 22 00 in 07 00 uro Nočni delavci imajo pravico do posebne zaščite Delodajalci so dolžni premestiti delavca na ustrezno dnevno delovno mesto če zdravnik medicine dela poda mnenje da bi lahko nočno delo škodilo zdravju nočnega delavca Delodajalec mora zagotoviti nočnim delavcem daljši letni dopust zadosti hrane med delom in strokovno izvajanje delovnih in ali produkcijskih procesov Od delavca v nočni izmeni se ne sme zahtevati nočnega dela več kot en teden razen če ni izrecno pisno dogovorjeno z delavcem Delodajalec ne sme dodeliti delavca v nočno izmeno če mu ne zagotovi prevoza na in z dela Povprečne delovne ure nočnega delavca ne smejo presegati osem ur na dan v štirimesečnem obdobju Delovni čas nočnega delavca katerega delo vključuje povečano tveganje telesnih poškodb ali nevarnost za zdravje ne sme presegati 8 ur na dan Pred uvedbo nočnega dela ali če delavci redno izvajajo nočno delo vsaj enkrat letno se mora delodajalec posvetovati s sindikati na delovnem mestu glede določitve časa ki se smatra za nočno delo o oblikah organizacije nočnega dela o ukrepih glede varnosti

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/nadomestilo (2016-02-14)
  Open archived version from archive •