archive-si.com » SI » M » MOJAPLACA.SI

Total: 434

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dojenje na delovnem mestu, premori za nego - Mojaplaca.si
  med delovnim časom v trajanju najmanj eno uro v dnevu Doječe matere so upravičene do sorazmernega deleža minimalne plače za enourni odmor za dojenje dokler otrok ne dopolni devet mesecev Po dopolnjenih prvih 9 mesecih in do starosti otroka 18 mesecev se plačajo le prispevki za socialno varstvo na osnovi sorazmernega dela minimalne plače viri 188 člen Zakon o delovnih razmerjih 49 člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/materinstvo-in-delo/dojenje (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Materinstvo in varnost pri delu, nosečnost in odpoved - Mojaplaca.si
  tveganja ali delovnih pogojev Delodajalci lahko prilagodijo delovne pogoje ali delovni čas če ocena tveganja pokaže tveganje za zdravje delavke ali njenega otroka Če se takšnemu tveganju ni mogoče izogniti s prilagoditvijo delovnega časa ali delovnih pogojev mora delodajalec zagotoviti delavcu ustrezno delo Delavka mora opravljati to ustrezno delo in je upravičena do plače ki je vsaj enaka prejšnji plači Če delodajalec ne more zagotoviti ustreznega dela mora zagotoviti nadomestilo plače v znesku njene povprečne plače v zadnjih treh mesecih ali med obdobjem ko je delala zadnje tri mesece vendar ne manj kot je minimalna plača Od delavk se ne sme zahtevati opravljanje nadur ali nočnega dela med nosečnostjo dojenjem in eno leto po porodu če ocena tveganja pokaže tveganje za zdravje delavke ali otroka viri 137 in 182 185 člen Zakona o delovnih razmerjih Zaščita pred odpuščanji Če delodajalec prekine delavkino pogodbo zaradi nosečnosti se smatra kot nezakonita odpoved Tudi v primeru odpovedi iz ekonomskih razlogov odvečnosti začasne odsotnosti z dela zaradi starševskega dopusta ali nosečnosti to ne sme biti kriterij za določanje odvečnih delavcev Zaposlitve delavke ni dovoljeno prekiniti med njeno nosečnostjo ko doji otroka do enega leta ali ko sta starša na starševskem dopustu v obliki polne odsotnosti z dela in en mesec po takšnem dopustu V tem obdobju ni dovoljeno vročiti obvestila o prekinitvi pogodbe Če objektivni razlogi zahtevajo takojšnjo odpoved delovnega razmerja z delavko ali v primeru zaprtja podjetja lahko delodajalec prekine pogodbo o zaposlitvi delavk med nosečnostjo obdobjem dojenja do enega leta in starševskim dopustom le po tem ko pridobi predhodno soglasje inšpektorata za delo viri 90 102 in 115 člen Zakona o delovnih razmerjih Pravica do vrnitve na isto delovno mesto Delavkine pravice do vrnitve po izteku materinskega dopusta Zakon o delovnih razmerjih izrecno ne določa Zakon prepoveduje delodajalcu da odpusti zaposleno ki

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/materinstvo-in-delo/zascita (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Delo otrok, mladoletnik na delovnem mestu, študent na delu - Mojaplaca.si
  z ločenim pravilnikom vendar ne za dlje kot 30 dni v koledarskem letu med šolskimi počitnicami in na način in pod pogojem da delo ne predstavlja tveganja za varnost zdravje moralo izobrazbo ali razvoj otroka Vseeno pa otroci mlajši od 15 let smejo delati če pridobijo dovoljenje od inšpektorja za delo Delodajalcu se lahko izreče globa v višini 3 000 20 000 EUR če sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo mlajšo od 15 let ali omogoči delo otroku mlajšemu od 15 let ali dijakom ter študentom v nasprotju z 211 in 212 členom ERA viri 21 211 212 člen Zakona o delovnih razmerjih Minimalna starost za nevarno delo Delavci mlajši od 18 let imajo posebno zaščito pri zaposlitvenih zadevah Minimalna starost za nevarno delo je 18 let Nevarno delo vključuje podzemno ali podvodno delo delo ki je objektivno zunaj zmogljivosti mlade osebe delo ki vključuje škodljivo izpostavljenost sevanju delo ki vključuje tveganje nezgod in delo ki vključuje nevarno izpostavljenost sredstvom ki so strupena ali kancerogena ali povzročajo genetsko škodo ali škodijo nerojenemu otroku ali ki na kakršen koli način kronično vplivajo na zdravje ljudi Delavec mlajši od 18 let ima pravico do dnevnega počitka najmanj 12 zaporednih ur in tedenskega počitka najmanj 48 zaporednih ur Mladi delavci mlajši od 18 let ne smejo delati ponoči od 22 00 do 06 00 ure Vendar pa je to omejeno od 24 00 do 04 00 ure za delavce na področju kulture umetnosti športa ali oglaševanja Delavcu mlajšemu od 18 let se lahko izjemoma naroči nočno delo v primeru višje sile če je takšno delo za določen čas izvesti pa ga je treba takoj in če ni na voljo dovolj odraslih delavcev za izvedbo dela Mladi delavci imajo tudi pravico da se jim letni dopust podaljša za sedem delovnih dni Nadurno delo je

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/pravicna-obravnava/mladoletniki-in-mladostniki (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Prisilno delo, prisila na delovnem mestu - Mojaplaca.si
  prostitucije ali druge oblike spolnega izkoriščanja prisilnega dela zasužnjevanja posredovanja ali prometa z organi človeškega tkiva ali krvi se obsodi na zaporno kazen od enega do deset let viri 49 člen Ustave Republike Slovenije 1991 dopolnjena leta 2006 113 člen Kazenskega zakonika Svoboda do zamenjave službe in pravica do odpovedi Delavci imajo pravico do zamenjave službe potem ko delodajalcu posredujejo obvestilu o odpovedi pogodbe V primeru običajne prekinitve pogodbe s strani delavca je odpovedni rok 15 dni za do eno leto dela za delodajalca in 30 dni za več kot eno leto dela za delodajalca Daljši odpovedni rok lahko ureja pogodba o zaposlitvi ali kolektivna pogodba vendar ne sme preseči 60 dni Delavec lahko izredno prekine pogodbo o zaposlitvi iz razlogov ki jih določa zakon viri 94 109 in 111 člen Zakona o delovnih razmerjih Nečloveški delovni pogoji Zakon o delovnih razmerjih določa delovni čas Omejitve opravljanja nadur so določene z zakonom Nadure ne smejo preseči 8 ur na teden 20 ur na mesec in 170 ur na leto Delovni dan ne sme biti daljši od 10 ur običajni delovni čas nadure Z delavčevim pisnim soglasjem se lahko letna omejitev števila nadur poveča na 230 ur letno vendar za delavca

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/pravicna-obravnava/prisilno-delo (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Spolno nadlegovanje na delovnem mestu - Mojaplaca.si
  temelji na kakršni koli osebni okoliščini kjer pride do ustrahovalnega sovražnega sramotnega ponižujočega ali žaljivega okolja za osebo ali užali njeno ponos V skladu s 7 členom ERA so spolna in druge oblike nadlegovanj prepovedana Spolno nadlegovanje je vsakršna oblika neželenega verbalnega neverbalnega ali fizičnega dejanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom neželeno vplivati na dostojanstvo osebe zlasti kjer to vključuje ustvarjanje ustrahovalnega sovražnega sramotnega ponižujočega ali žaljivega okolja Po drugi strani je nadlegovanje definirano kot vsakršna oblika neželenega vedenja z učinkom ali namenom neželeno vplivati na dostojanstvo osebe ali ustvarjanja ustrahovalnega sovražnega sramotnega ponižujočega ali žaljivega okolja Spolna in druge oblike nadlegovanj se v skladu z zakonom smatrajo kot diskriminacija Če kandidat ali delavec zavrne nadlegovalno obnašanje ali spolno nadlegovanje delodajalca predstojnika ali sodelavca to ne sme biti osnova za diskriminacijo pri zaposlitvi ali na delu Delodajalec je odgovoren za škodo ki je povzročena tretji osebi vključno z zaposlenimi s strani njegovega zaposlenega med delovnim časom ali v povezavi z delom Delodajalec mora zagotoviti delovno okolje kjer noben delavec ni izpostavljen spolnemu ali drugemu nadlegovanju ali nasilju s strani delodajalca predstojnika ali sodelavcev Zato mora delodajalec izvesti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugimi oblikami nadlegovanja ali pred nasiljem na delovnem mestu Delodajalci morajo obvestiti delavce o privzetih ukrepih na način ki je primeren za delodajalca prek obvestilne table ali po e pošti Zaposleni lahko izredno prekine pogodbo o zaposlitvi če delodajalec ni zmogel zagotoviti zaščite pred spolnim ali drugo obliko nadlegovanja ali mobinga na delovnem mestu Delodajalcu se lahko izreče globa v višini 3 000 20 000 EUR če krši prepoved spolnega ali druge oblike nadlegovanja na delovnem mestu ali če ne zagotovi zaščite pred spolnim ali drugo obliko nadlegovanja ali mobinga v skladu s 47 1 členom ERA viri 7 47 111 in

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/pravicna-obravnava/spolno-nadlegovanje (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Odpoved dela, plačilo odpravnine - Mojaplaca.si
  razlogi Razlogi za neupravičeno odpoved vključujejo zakonski stan nosečnost porodniški dopust družinske odgovornosti vložitev pritožbe proti delodajalcu začasno delovno poškodbo ali bolezen raso barvo kože spol spolno usmerjenost vero politično prepričanje socialno poreklo narodnost narodnostno poreklo starost članstvo in dejavnost v sindikatu invalidnost finančno stanje starševski dopust udeležbo v zakoniti stavki zdravstveno stanje in etično poreklo Delodajalec sme običajno prekine pogodbo o zaposlitvi če obstaja utemeljen razlog Na drugi strani delavcu ni treba podati izjave o razlogih pred običajno prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi V primeru prekinitve pogodbe s strani delavca ali delodajalca med poskusnim obdobjem je odpovedni rok 7 dni V primeru običajne prekinitve pogodbe s strani delavca je odpovedni rok 15 dni za do eno leto dela za delodajalca in 30 dni za več kot eno leto dela za delodajalca Daljši odpovedni rok lahko ureja pogodba o zaposlitvi ali kolektivna pogodba vendar ne sme preseči 60 dni V primeru običajne odpovedi iz ekonomskih razlogov ali nesposobnosti je odpovedni rok 15 dni za do eno leto dela za delodajalca in 30 dni za več kot eno leto dela za delodajalca Po dveh letih dela se odpovedni rok podaljša za dva dni za vsako leto zaposlitve vendar ne sme preseči 60 dni Po 25 letih dela je odpovedni rok 80 dni razen če kolektivna pogodba za panogo določa drugačni odpovedni rok v nobenem primeru pa ni krajši od 60 dni Če se pogodba o zaposlitvi prekine zaradi zavajanja je odpovedni rok 15 dni Delavec in delodajalec se lahko dogovorita za nadomestilo namesto odpovednega roka kot pri pisnem dogovoru viri 82 97 člen Zakona o delovnih razmerjih Odpravnina Delavec je upravičen do odpravnine v primeru običajne prekinitve pogodbe s strani delodajalca iz ekonomskih razlogov ali nesposobnosti in takojšnje odpovedi s strani delavca Delavec mora delati najmanj eno leto da je upravičen do

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/zaposlitvena-varnost/odpoved-in-odpravnina (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Mojaplaca.si - Delovno Pravo
  Delo Nadomestilo Pravična Obravnava Sindikati Socialna Varnost Zaposlitvena Varnost Zdravje in Varnost Kariera Kariera Zenske Kako se prijaviti na delovno mesto Domov Delovno Pravo Delovno Pravo Bolniški stalež Delo in Plače Družinske Obveznosti Letni Dopust in Prazniki Materinstvo in Delo Nadomestilo Pravična Obravnava Sindikati Socialna Varnost Zaposlitvena Varnost Zdravje in Varnost Loading Izračunajte vaš dohodek plačo plačilo dnevni zaslužek s pomočjo Kalkulatorja dohodka Vprašalnik o plači Izpolnite naš vprašalnik o

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/google-search-result (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Bolniški stalež
  Sindikati Socialna Varnost Zaposlitvena Varnost Zdravje in Varnost Kariera Kariera Zenske Kako se prijaviti na delovno mesto Domov Delovno Pravo Bolniški stalež Bolniški stalež Nadomestila za Delovne Poškodbe Delovno Pravo Bolniški stalež Delo in Plače Družinske Obveznosti Letni Dopust in Prazniki Materinstvo in Delo Nadomestilo Pravična Obravnava Sindikati Socialna Varnost Zaposlitvena Varnost Zdravje in Varnost Loading Izračunajte vaš dohodek plačo plačilo dnevni zaslužek s pomočjo Kalkulatorja dohodka Vprašalnik o plači

  Original URL path: http://www.mojaplaca.si/domov/delovno-pravo/bolniski-stalez/google-search-result (2016-02-14)
  Open archived version from archive