archive-si.com » SI » M » MAOP.SI

Total: 81

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Blagajna | MAOP računalniški inženiring d.o.o.
  in gostinstvo Novice O podjetju Partnerji Microsoft Oracle NCR Uporabniki Kontakt Zaposlitev Rešitve Finančni informacijski sistem Glavna knjiga Analize in bilance Saldakonti DDV Prispeli dokumenti Blagajna Osnovna sredstva Kadrovski informacijski sistem Komercialni informacijski sistem Poslovno obveščanje Trgovinski informacijski sistem Hotelski informacijski sistem Gostinski informacijski sistem Rešitve po naročilu ePoslovanje Informacije MAOP d o o Ljubljana 386 1 54 75 100 info maop si Domov Rešitve Finančni informacijski sistem Blagajna Natisni Nazaj Domača in tuja blagajna Poslovanje z domačo gotovino Računalniška podpora poslovanja z domačo gotovino od izračuna potrebnega denarja in izdelave kosovnice za dvig gotovine do evidentiranja prejemkov in izdatkov na predpisanih obrazcih Modul potnih nalogov omogoča izdajo naloga pred potovanjem obračun in izplačilo ali prejem razlike potnih stroškov Promet blagajne je evidentiran na dnevniku in temeljnici preko katere se vključuje s prenosom v Finance v MAOP integriran informacijski sistem Poslovanje s tujo gotovino Programski paket za vodenje tujega gotovinskega poslovanja ter izpisovanju potrebnih obrazcev dokumentov blagajniškega poslovanja in virmanov Modul potnih nalogov omogoča evidentiranje in izdajanje potnih nalogov za potovanje v tujino V okviru modula je možno avtomatsko izračunavanje predpisanih dnevnic in nadomestil bančnih provizij in protivrednosti ter izdajanje bančnih obrazcev in virmanov Poljubno število blagajniških mest Domača in

  Original URL path: http://www.maop.si/resitve/financni_informacijski_sistem/blagajna/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive


 • Osnovna sredstva | MAOP računalniški inženiring d.o.o.
  osnovnega sredstva v pripravo investicija v teku brez obračuna amortizacije ali aktiviranje osnovnega sredstva z obračunom amortizacije V pripravo se vnese osnovna sredstva za katera se amortizacije še ne obračunava t i investicije v teku datum aktiviranja še ni določen Ko je investicija zaključena in se osnovno sredstvo preda v uporabo ga z izbiro možnosti Aktiviranje iz priprave aktiviramo Možne izbire za vnos osnovnih sredstev v pripravi so Dobavitelji Lastna produkcija Inventurni višek Reklamacija Brezplačen prejem Program omogoča enostaven način vnašanja večjega števila enakih osnovnih sredstev ki jim avtomatično določa inventarno številko Aktiviranje osnovnih sredstev poteka podobno kot prevzem osnovnih sredstev v pripravi Obrazec za vnos osnovnih sredstev se izbere glede na način pridobitve osnovnega sredstva vrsta prometa Razlika je v tem da je potrebno vnesti tudi datum aktiviranja lahko pa se vnaša tudi odpisana vrednost Prenosi OS Osnovna sredstva se lahko prenaša med organizacijskimi enotami med stroškovnimi mesti med lokacijami in na revez Omogočen je tudi vnos ali spreminjanje deljenega lastništva stroškovnih mest stroškovnih nosilcev ali kontov na posameznem osnovnem sredstvu v različnih deležih Dodajanje vrednosti V modulu je omogočeno dodajanje vrednosti osnovnim sredstvom v pripravi in aktivnim osnovnim sredstvom Osnovnim sredstvom v pripravi se lahko dodaja samo nabavna vrednosti in s tem povečuje ali zmanjšuje celotna vrednost investicije Aktivnim osnovnim sredstvom lahko dodajamo tako nabavno vrednost kot tudi odpisano vrednost Dodaja se lahko pozitivne ali negativne zneske Razdelitev OS Osnovno sredstvo se lahko razdeli na več osnovnih sredstev Osnovno sredstvo iz katerega so nastala nova osnovna sredstva se avtomatično izloči Predpogoj za izvajanje tega postopka je da je obračunana amortizacija za staro osnovno sredstvo do meseca ki je večji ali enak mesecu razdelitve Združevanje več osnovnih sredstev v eno OS Novo osnovno sredstvo nastane iz dveh ali več aktivnih osnovnih sredstev Predpogoj za izvajanje tega postopka je da je obračunana amortizacija za stara osnovna sredstva do meseca ki je večji ali enak mesecu združitve Vsota nabavnih vrednosti je nabavna vrednost vsota odpisanih vrednosti pa odpisana vrednost novega osnovnega sredstva Stara osnovna sredstva se avtomatično izločijo Izločanje OS Podatke o izločitvi osnovnih sredstev se vnese na osnovi podpisanega dokumenta Vnos se vrši preko podobnega obrazca kot knjiženje le da je možno spremeniti le podatek o stanju osnovnega sredstva in vnesti datum izločitve Predpogoj za izvajanje tega postopka je da je obračunana amortizacija za stara osnovna sredstva do meseca ki je večji ali enak mesecu izločitve Obrazec za vnos se izbere glede na vrsto izločitve vrsta prometa Možne izbire za izločitev osnovnega sredstva so Prodaja Izločitev zaradi izrabljenosti Zahtevek za povračilo stroškov Odpis ob inventuri zaradi izrabljenosti Inventurni manjki Izločitev zaradi prenosa na OE Izločitev zaradi storniranja Obdelave Obračun amortizacije Mesečni ali periodični obračuni in tudi letni obračuni osnovnih sredstev se lahko izvajajo za posamezno organizacijsko enoto ali za več enot hkrati Obračuni se lahko izvajajo za posamezni mesec lahko pa tudi za več mesecev hkrati Rezultati obračunov se avtomatično prenašajo v temeljnico za glavno knjigo Obračuni amortizacije se lahko ponavljajo za obdobje ki je enako ali večje obdobju za

  Original URL path: http://www.maop.si/resitve/financni_informacijski_sistem/osnovna_sredstva/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • Kadrovski informacijski sistem | MAOP računalniški inženiring d.o.o.
  informacijski sistem Rešitve po naročilu ePoslovanje Storitve Svetovanje in podpora Servis strojne opreme MAOP Izobraževanja Strojna oprema NCR POS računalniki blagajne NCR POS monitorji NCR zasloni za kupce NCR POS tiskalniki NCR POS tipkovnice NCR POS predali NCR POS skenerji NCR samopostrežne blagajne NCR Info kioski Panoge Javna uprava Trgovina Turizem in gostinstvo Novice O podjetju Partnerji Microsoft Oracle NCR Uporabniki Kontakt Zaposlitev Rešitve Finančni informacijski sistem Kadrovski informacijski sistem Kadrovska evidenca Plače Komercialni informacijski sistem Poslovno obveščanje Trgovinski informacijski sistem Hotelski informacijski sistem Gostinski informacijski sistem Rešitve po naročilu ePoslovanje Informacije MAOP d o o Ljubljana 386 1 54 75 100 info maop si Domov Rešitve Kadrovski informacijski sistem Natisni Nazaj Upravljanje s kadri MAOP Kadrovski IS organizacijam omogoča podporo za hitre in natančne analize na podlagi podatkov o vlogah in razvojnih potrebah organizacije in zaposlenih za uspešno strateško planiranje kadrov ter prilagodljivo in učinkovito administracijo plač in drugih osebnih prejemkov Programski paket MCR Upravljanje s kadri sestavljata dva modula MAOP Kadrovska evidenca MAOP Plače Dokumenti MAOP Kadri PDF 462 95 kB Kontaktirajte nas Za več informacij nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali Zemljevid strani Pravno obvestilo Izdelava spletnih strani spletnaPOSTAJA 2010 MAOP d o o Ljubljana

  Original URL path: http://www.maop.si/resitve/kadrovski_informacijski_sistem/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • Kadrovska evidenca | MAOP računalniški inženiring d.o.o.
  šifrant Podatke se lahko razporeja v poljubne skupine predloge tako da si uporabnik sam izdela ekrane Tako pripravljene predloge se uporabljajo za vnos in pregledovanje podatkov in za izpisovanje matičnih podatkov Vsi podatki so dostopni z ustreznimi pooblastili in dovoljenji Sistematizacija delovnih mest Sistematizacija delovnih mest zajema vsa delovna mesta ki so opisana v sistematizaciji organizacije ali pa so predpisana z uredbo ali zakonom javni sektor Posamezno delovno mesto je opredeljeno kot sklop del in nalog ki so organizacijsko določene in so po zahtevnosti ter vrsti opravil tako sorodne da jih lahko opravlja delavec ki ima določeno izobrazbo znanje in usposobljenost Na podatke sistematizacije se vnese zahtevane pogoje in znanja ki jih mora izpolnjevati oseba delavec ki bo zasedel tako delovno mesto Poleg teh podatkov so tudi osnovni podatki za obračun plač to so točke količnik za gospodarstvo in plačilni razredi za javno upravo ki pa ga glede na način obračuna lahko uporablja tudi gospodarstvo Prav tako je omogočena delitev sistematiziranega delavna mesta po organizacijskih enotah kar omogoča podrobnejši pregled zasedenosti delavnega mesta Posamezna polja pri vnosu so vezana na šifrante ki so del sistema in so uporabniško nastavljivi to pomeni da jih uporabniki lahko spreminjajo Sistematizacija delovnih mest ima tudi podatek o številu sistematiziranih in številu že zasedenih delovnih mest Stroškovnik Stroškovnik je mesečna evidenca prisotnosti odsotnosti in opravljenega dela Funkcionalnost omogoča vnos evidence prenos v promet za obračun plač in preglede in izpise vnesenih podatkov V evidenco se vnaša podatke o prisotnosti in opravljenem delo po vrstah opravila in lahko tudi po delovnih nalogih Poleg vnosa podatkov o rednem delu se vnašajo tudi odsotnosti prazniki dopusti boleznine službena odsotnost Vnos evidence se opravlja po osebah za vsak mesec Podatke se lahko vnaša dnevno ali mesečno za obdobje odvisni od navodil v organizacijski enoti Stroškovnik vsebuje naslednje izpise preglede izpis vnesenega prometa po osebah in vnosih izpis pregleda seznam izpis seznama po stroškovnih mestih organizacijskih enotah Razporeditve napredovanja pogodbe Po vnosu delavca številka ime in priimek ter osnovnih matičnih podatkov sledi razporeditev delavca na določeno delovno mesto Pri razporeditvi na delovno mesto se iz sistematizacije delovnega mesta prenesejo osnovni podatki ki se dopolnijo s podatki ki so potrebni pri razporeditvi Naslednji korak pri razporeditvi pa je še vnos podatkov pogodbe Podatki pogodbe so potrebni pri obračunu plače če to podpira oziroma zahteva obračun Razporejanje omogoča razporeditev delavca na največ dve delovni mesti hkrati in sicer v takem primeru delavcu za posamezno delovno mesto določimo zasedenosti Vsaka razporeditev na določeno delovno mesto v sistematizaciji popravi stanje zasedenih delovnih mest Program omogoča vnos podatkov letnega ocenjevanja ki je tudi en od pogojev za napredovanje Program razporeditev omogoča tudi napredovanja v naziv in ali v plačni razred ki se izvajajo na področju javne uprave in so zakonsko opredeljena delovna doba na DM in točke iz ocen in izobraževanja To se izvaja tako da se za vsako razporeditev in tudi za napredovanja vodi delovna doba od zadnjega napredovanja Izračuni Izračun delovne dobe Izračun letnega dopusta Izračun minulega dela Izračunske formule uporabniško nastavljive Izvajanje

  Original URL path: http://www.maop.si/resitve/kadrovski_informacijski_sistem/kadrovska_evidenca/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • Plače | MAOP računalniški inženiring d.o.o.
  in zunanjih sodelavcev evidentiranje pogodb o delu vodenje evidence o kreditih delavcev mesečni obračun plač bonitet PDPZ KDPZ posojil sindikalnih članarin in materialnih stroškov obračun regresa odpravnin odškodnin obračun administrativnih in sodnih prepovedi obračun prejemkov avtorski honorarji podjemne pogodbe sejnine iz drugega pogodbenega razmerja izdaja plačilnih nalogov izdelava mesečnih in letnih poročil za potrebe firme ZPIZ AJPES DURS a in statistike izvoz podatkov v glavno knjigo Pogodbe o zaposlitvi Funkcionalnost omogoča vnos vseh podatkov o pogodbi plačni tarifni razredi točke dodatke in njihovo uporabo v nadaljnjih izračunih Za posameznega delavca je možno voditi podatke za več različnih delovnih mest kar omogoča ločene obračune dela ki jih združimo v mesečni prejemek Obračun plač Funkcionalnost obračuna plač vsebuje zelo fleksibilen algoritem z nastavljivimi vrstami obračunskih postavk ki podpirajo najrazličnejše izračune brez dodatnega programiranja V istem obračunu je na podlagi ustreznega algoritma možen skupni obračun plače regresa odpravnine Zajem podatkov za obračun plač je omogočen z uvozom podatkov iz registrirne ure ali iz predhodnih obračunov ali iz evidence dela Na podlagi zajetih podatkov se nato izvede izračun plač delitev po posameznih stroškovnih mestih priprava virmanov in mesečnih poročil Pri skupnem obračunu se generirajo REK obrazci glede na vrsto dohodka Obračun prejemkov iz drugega pogodbenega razmerja Funkcionalnost s pomočjo predhodnih nastavitev za posamezno vrsto prejemka avtorski honorarji podjemne pogodbe sejnine omogoča obračun pripravo virmanov za zunanje sodelavce in pripravo temeljnice za prenos v glavno knjigo Mesečna in letna poročila V funkcionalnosti poročanja so zajeta mesečna in letna poročila ki jih enostavno pripravimo v več oblikah XML TXT XLS Funkcionalnost vsebuje vsa poročila za AJPES DURS in ZPIZ Dodatne funkcionalnosti za javni sektor Aplikacija MCR PL vsebuje naslednje funkcionalnosti za obračun plač za zaposlene v javnem sektorju obračun redne delovne uspešnosti in izpis letnega obvestila za redno delovno uspešnost obračun premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

  Original URL path: http://www.maop.si/resitve/kadrovski_informacijski_sistem/place/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • Komercialni informacijski sistem | MAOP računalniški inženiring d.o.o.
  informacijski sistem Hotelski informacijski sistem Gostinski informacijski sistem Rešitve po naročilu ePoslovanje Informacije MAOP d o o Ljubljana 386 1 54 75 100 info maop si Domov Rešitve Komercialni informacijski sistem Natisni Nazaj Komercialni sistem MAOP Komercialni sistem je del MAOP celovite rešitve ki omogoča celotno informacijsko podporo komercialnim procesom v podjetju Sistem je modularen zato omogoča implementacijo samo tistih modulov ki jih podjetje zares potrebuje poleg tega pa je kompatibilen z vsemi ostalimi MAOP MCR rešitvami kar omogoča celovito informacijsko podporo delovnim procesom v podjetju Programski paket MCR KS Komercialni sistem je sestavljen iz več modulov MCR CP Centralni plan MCR PO Pogodbe z dobavitelji izvajalci MCR NA Nabava pri dobaviteljih povezava na dobaviteljske pogodbe MCR SP Skladiščno poslovanje z vodenjem zalog MCR MK Materialno knjigovodstvo in drobni inventar MCR OM Obračun materiala MCR FK Prodaja Fakturiranje MCR ZA Založništvo MCR PR Proizvodnja galenika vodenje ponudb naročila kupcev vodenje naročil kupcev Splošne značilnosti programskega sistema so Uporabniška prijaznost je zagotovljena s kontrolami opozorili in predlogi pri vnosu podatkov Preglednost na vnosnih maskah se obarva polje kjer se trenutno nahajamo v šifrantih pa celotna vrstica Vnos postavk je poenostavljen saj lahko vnašamo del naziva artikla kjer potem program ponudi ožji izbor Artikle se lahko vnaša tudi po drugih kriterijih kataloške številke ipd Različni nivoji uporabniških pravic omogočajo upoštevanje pooblastil ki jih imajo zaposleni v podjetju in s tem integracijo organizacijske sheme podjetja v aplikacijo Podpora vodstvu je omogočena s spletom različnih izpisov pregledov in statistik Izpisi so ločeni od parametrov Tako najprej izberemo izpis v spodnji polovici maske pa se prikažejo omejitve katere se bodo na izpisu upoštevale Narejena je tudi uporabniška maska za izpise kjer si lahko uporabniki sami definirajo katere izpise želijo na njej imeti Koristna če uporabnik uporablja izpise iz različnih modulov da jih ima potem dostopne

  Original URL path: http://www.maop.si/resitve/komercialni_informacijski_sistem/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • Centralni plan | MAOP računalniški inženiring d.o.o.
  Prodaja Proizvodnja Poslovno obveščanje Trgovinski informacijski sistem Hotelski informacijski sistem Gostinski informacijski sistem Rešitve po naročilu ePoslovanje Informacije MAOP d o o Ljubljana 386 1 54 75 100 info maop si Domov Rešitve Komercialni informacijski sistem Centralni plan Natisni Nazaj Centralni plan porabe in nabave Programski modul MCR CP Centralni plan informacijsko podporo planiranju in pregledu nabave in porabe materiala in storitev Plan se vnaša na različnih nivojih organizacijske enote z vsemi potrebnimi atribut ki omogočajo klasifikacijo planov spremljanje korakov planiranja čas trajanja plana in nadzor nad realizacijo Funkcije modula vnos plana porabe in nabave klasifikacija planov po vrsti investicije osnovna sredstva materiali časovna letni plan četrtletni plan mesečni plan finančna pogodba projekt stroškovni nosilec delovni nalog spreminjanje in dopolnjevanje v skladu s pooblastili statusi plana v pripravi v usklajevanju potrjen vnos po različnih organizacijskih nivojih podjetja Ostale funkcije ki so opredeljene v centralnem planu so združevanje istovrstnih planskih postavk po hierarhiji opredeljeni v šifrantu organizacijskih enot dopolnjevanje plana na nivoju organizacijske enote v skladu z ustreznimi pooblastili rebalans plana spremljanje realizacije plana po vnesenih postavkah izpisi in pregledi centralnega plana vnos plana Planiranje nabave Funkcionalnost omogoča nadzor nad nabavo na nivoju celotnega podjetja in posameznih organizacijskih enot Za določene skupine artiklov se lahko definira mesečna kvota za nabavo ki služi pregledu nad realizacijo ne glede na to kateri oddelek je določen material naročil Funkcionalnost omogoča tudi izdelavo statističnih izpisov ki nam prikažejo razmerja med dejansko nabavljenimi sredstvi in sredstvi ki še čakajo na odobritev s strani pooblaščenih oseb Planiranje porabe Za izbrana stroškovna mesta lahko določimo mesečno kvoto porabe Trenutna poraba in realizacija se nam izpisujeta na dokumentu oddajnice vsakič ko se dokument izdela za določeno stroškovno mesto ki ima vpisano kvoto S tem imamo jasen pregled nad trenutnim stanjem porabe na stroškovnem mestu glede na predpisano kvoto Poraba

  Original URL path: http://www.maop.si/resitve/komercialni_informacijski_sistem/centralni_plan/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive

 • Pogodbe | MAOP računalniški inženiring d.o.o.
  modulom nabave in SP MK saj se za vnose artiklov preverja ali le ta obstaja na veljavni pogodbi in če ja se samodejno predlaga cena Ob prevzemu pa se beleži tudi realizacija Funkcije paketa vnos pogodb tipizacija pogodba aneks garancije parametrizacija pogodb časovna vsebinska nadzor realizacije pregledi pogodb pregledi artiklov po pogodbah uparjevanje podrejenih artiklov z nadrejenimi artikli Vnos pogodb Pri vnosu pogodb je potrebno določiti organizacijsko enoto referenta in skrbnika pogodbe poslovnega partnerja s katerim smo pogodbo sklenili vrsto in podvrsto pogodbe če le te razvrščamo po sklopih in podobno Lahko se vnese tudi različne opombe in datume ki podrobneje določajo dokument datum predaje v podpis datum sklenitve pogodbe pogodbeni rok začetka in konca izvajanja pogodbe Postavke pogodbe Na postavkah pogodbe se določa pogodbena količina in vrednost ter datumi veljavnosti za določeno postavko pogodbe Hkrati se na postavkah beleži tudi naročena in realizirana količina absolutno in relativno Garancije pogodbe Na vnosni maski za garancije se vnaša predmet garancije šifro partnerja datum in kraj sklenitve garancije znesek garancije ter datum pričetka in konca veljavnosti garancije Pregledi pogodb Na pregledni maski za pogodbe jih je možno pregledovati in iskati po številki datumu podpisa vrednosti po artiklih in realizaciji Na isti pregledni maski je možen vpogled v izbrane pogodbe in izpise po različnih kriterijih osnovni podatki pogodb postavke pogodb z realizacijami povezava pogodb z naročili naročila iz določenih pogodb in pogodbe z naročili Pregledna maska za dodatke pogodbe omogoča prikaz vseh dodatkov za izbrano pogodbo Dodatke je možno iskati in pregledovati po številki dodatka datumu dodatka vrednosti in realizirani vrednosti dodatka ter po skupnem znesku vseh aneksov določene pogodbe Nadrejenost artiklov uparjevanje V pogodbe je vključena tudi funkcija uparjevanja artiklov V primeru da imamo z dobaviteljem sklenjen dogovor da nam različne artikle dobavlja po isti ceni čeprav se npr razlikuje po kakšnem

  Original URL path: http://www.maop.si/resitve/komercialni_informacijski_sistem/pogodbe/ (2015-10-05)
  Open archived version from archive