archive-si.com » SI » G » GIS.SI

Total: 215

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ELF - Geodetski inštitut Slovenije
  lokacijski okvir European Location Framework Ime programa CIP Konkurenčni in inovacijski okvir Trajanje 2013 2016 Akronim ELF Cilj projekta ELF je vzpostavitev evropskega lokacijskega okvirja ki bo omogočal dostop in uporabo uradnih ažurnih medopravilnih čezmejno usklajenih in georeferenciranih podatkov evropskemu javnemu in zasebnemu sektorju Vsestranska in oblačno zasnovana kaskadna arhitektura bo zagotavljala z INSPRE skladne geokodirane podatke ki bodo na evropski ravni usklajeni tudi na različnih straneh državnih mej Triletni projekt podpira konzorcij 30 ih partnerjev iz vse Evrope katerih delo sofinancira Evropska komisija Rezultati dela bodo spodbudili širšo uporabo geokodiraih podatkov in omogočali razvoj inovativnih storitev z dodano vrednostjo Dejavnost projekta na področju spodbujanja posredovanja digitalnih podatkov bo omogočila izdelavo vzorčnih aplikacij ki bodo uporabljale različne tematske podatke z aktivno udeležbo uporabnikov in podporo nacionalnih geodetskih uprav tako zunaj kot znotraj konzorcija Cilji projekta dodana vrednostpodatkom INSPIRE s čezmejnim usklajevanjem in harmonizacijo izgradnja visoko zmogljivega računalniškega okolja in s tem povezanih storitev računalništva v oblaku ki podpirajo različne nacionalne vire in širok spekter storitev z dodano vrednostjo predstavitev uporabnosti storitev računalniškega okolja ELF in storitev računalništva v oblaku za ključna področja evropske politike in drugih udeležencev vključno z nacionalnimi geodetskimi upravami razvoj vzorčnih aplikacij na področju zdravstvene statistike zavarovalništva

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/evropski-projekti/elf (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • IPP - Geodetski inštitut Slovenije
  SEE Romi TransEcoNet DEDI II ENHYGMA HARMO GEO SISTEMaPARC Infrastrukturni in tehnološki potencial za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v sistem vzgoje in izobraževanja Ime programa Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 2013 Razvojna prioriteta Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti Trajanje 2013 2015 Akronim IPP Namen projekta je analitično pregledati objekte infrastrukturo vzgoje in izobraževanja z vidika njihove primernosti in dostopnosti za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v vzgojno izobraževalne procese in njihove povezanosti s socialnim okoljem da bi omogočili enake možnosti otrokom s posebnimi potrebami v sistemu vzgoje in izobraževanja socialno vključenost otrok s posebnimi potrebami individualni razvoj samostojno mobilnost in zaposljivost za otroke s posebnimi potrebami ter povečali fizično in tehnološko dostopnost izobraževalnih objektov učnega osebja in izobraževalnih programov V projektu bomo razvili koncept in prototipe tehnološke podpore izvajanju vzgojno izobraževalnih programov posameznih ciljnih skupin za zagotavljanje večje in varnejše mobilnosti Vsebina programov in metode poučevanja niso predmet projekta Glavni cilji projekta so Pridobiti podatke in izvesti analizo lastnosti izobraževalne infrastrukture in tehnologije ki naj bi služila tudi otrokom s posebnimi potrebami Izdelati strokovne podlage za prilagoditev te infrastrukture in tehnologije Oblikovati standarde kakovosti izobraževalne infrastrukture in tehnološke podpore za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov za

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/evropski-projekti/ipp (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • HOMER - Geodetski inštitut Slovenije
  Projekt HOMER je strateški projekt odobren s strani programa Mediteran transnacionalnega programa evropskega teritorialnega sodelovanja HOMER bo stimuliral dostopnost in ponovno uporabo informacij javnega sektorja v Mediteranu v petih strateških sektorjih kmetijstvu turizmu okolju energetiki in kulturi Večina navedenih podatkov je geolociranih Aktivnosti so v skladu z Evropsko PSI direktivo ki se ukvarja s tematiko povečane ponovne uporabe informacij javnega sektorja Splošni cilj je prispevati k razvoju vseh potencialov PSI

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/evropski-projekti/homer (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • KSS - Geodetski inštitut Slovenije
  Akronim KSS Projekt knjižnice slepih in slabovidnih je strateški projekt usmerjen v vzpostavitev oz nadgradnjo infrastrukture za dostop do knjižnega gradiva in drugih publikacij v prilagojenih tehnikah Cilj je dolgoročno zagotavljanje pogojev za delovanje osrednje knjižnice slepih slabovidnih in ljudi z motnjami branja v Sloveniji vključno s selitvijo knjižnice v nove sodobne prostore Projekt je naravnan razvojno in usmerjen v povečanje nabora knjižničnih gradiv uporabe sodobnih tehnologij zvočnega zapisa vzpostavitev

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/evropski-projekti/kss (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • NH-WF - Geodetski inštitut Slovenije
  HOMER KSS NH WF Attract SEE Romi TransEcoNet DEDI II ENHYGMA HARMO GEO SISTEMaPARC Naravne nesreče brez meja Natural Hazards Without Frontiers Ime programa Cilj 3 Evropsko teritorialno sodelovanje 2011 2014 Akronim NH WF Projekt NH WF je delno financiran iz Evropskih skladov za regionalni razvoj znotraj Operativnega programa Slovenija Avstrija 2007 2013 V okviru programa so bili opredeljeni naslednji čezmejni cilji razvoj čezmejnih gospodarskih socialnih in okoljskih aktivnosti s

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/evropski-projekti/nh-wf (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Attract-SEE - Geodetski inštitut Slovenije
  Jugovzhodni Evropi Assessing Territorial Attractiveness in South East Europe Ime programa Transnacionalno sodelovanje Jugovzhodna Evropa SEE Trajanje 2012 2014 Akronim Atttract SEE Projekt Attract SEE se osredotoča na vzpostavitev skupnega sistema spremljanja stanja prostora na območju Jugovzhodne Evrope ki bo podprl usklajevanje med različnimi razvojnimi in sektorskimi politikami To bo pripomoglo k doseganju teritorialne kohezije in razvojnih ciljev Glavni cilj je ustvariti takšen model sistema spremljanja stanja ki bi ustrezal

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/evropski-projekti/attract-see (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Romi - Geodetski inštitut Slovenije
  ENHYGMA HARMO GEO SISTEMaPARC Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih kjer živijo predstavniki romske skupnosti Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 2013 Trajanje 2010 2013 Temeljni cilj projekta je ustvarjanje pogojev za preseganje začaranega kroga družbene izključenosti pripadnikov romske skupnosti iz katerega je mogoče izstopiti le z ustreznim dvigom socialnega in kulturnega kapitala v okoljih kjer živijo pripadniki te skupnosti Projekt kot najbolj učinkovito pot iz tega

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/evropski-projekti/romi (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • TransEcoNet - Geodetski inštitut Slovenije
  za GPS Historični aeroposnetki Izobraževanja Reference Projekti Objave Priznanja Domov Evropski projekti TransEcoNet Evropski projekti ELF IPP HOMER KSS NH WF Attract SEE Romi TransEcoNet DEDI II ENHYGMA HARMO GEO SISTEMaPARC Transnacionalne ekološke mreže v Srednji Evropi Ime programa Objective 3 Territorial Cooperation Trajanje 2009 2012 Akronim TransEcoNet Cilj projekta je bila vzpostavitev strategij in priporočil glede upravljanja in razvoja ekoloških mrež v Srednji Evropi Poudarek je bil na manj

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/evropski-projekti/transeconet (2016-02-17)
  Open archived version from archive