archive-si.com » SI » G » GIS.SI

Total: 215

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vizualizacija podatkov - Geodetski inštitut Slovenije
  tehnološke in kreativne rešitve so bile že večkrat nagrajene z mednarodnimi priznanji Naročniku lahko ponudimo široko paleto upodobitvenih možnosti ki jih prilagodimo vsebini namenu načinu in mediju uporabe Prostorske podatke lahko upodobimo v obliki kart panoramskih upodobitev ali s 3D modeliranjem Vse naše upodobitve so lahko pripravljene v fizični tisk na različne materiale 3D print ali digitalni obliki digitalna slika spletna aplikacija mobilna aplikacija Izdelke lahko pripravimo v statični slika ali dinamični obliki film animacija Karte z vseh vetrov Klikni naslovnico za spletni ogled Karte zemljevidi so najbolj tradicionalna oblika upodobitve prostorskih podatkov Zanimivo ali pomembno območje pojav ali dejavnost je prikazana v dveh dimenzijah z uporabo ustreznih kartografskih principov Naročniku lahko ponudimo pestro paleto različnih kartografskih upodobitev topografsko karto SIGI SIstem Geodetskega Inštituta s topografskimi kartami različnih meril pokrivamo območje celotne Slovenije mestno planinsko pomorsko šolsko turistično tematsko otipno taktilno ali kakšno drugo karto Za vas smo pripravili tudi Katalog kartografskih izdelkov kjer korak za korakom podajamo možnosti in načine izdelave različnih kart po meri naročnika Pošlji povpraševanje Panoramske upodobitve Panoramske upodobitve prikazujejo zanimiva območja objekte ali dogodke na način ki v dveh dimenzijah kar najbolje prikazuje njihove prostorske razsežnosti Takšne upodobitve so lahko bolj informativne in lažje za

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/storitve/vizualizacija-podatkov (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Analize nepremičninskega trga - Geodetski inštitut Slovenije
  in ostalih prostorskih evidenc v Sloveniji na Geodetskem inštitutu skupaj z zunanjimi partnerji razvijamo lastne aplikacije in informacijske rešitve s katerimi nudimo strokovno podporo pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin Redno spremljamo stanje na slovenskem nepremičninskem trgu Gibanje cen in prometa z nepremičninami na območju Slovenije je ažurno in celovito prikazano na portalu Trg nepremičnin kjer so za splošno in strokovno javnost pripravljene različne analize Za naročnika izdelujemo tudi ciljno usmerjene raziskave nepremičninskega trga v Sloveniji Na portalu Trg nepremičnin je v pripravi storitev s katero bomo podatkom o realiziranih cenah ob bok postavili podatke o oglaševanih cenah ter z ustreznimi analizami ugotavljali odstopanja med njimi Spletne storitve S prvo od spletnih aplikacij na portalu Trg nepremičnin Trgoskop je omogočen podrobnejši vpogled v podatke o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami Od aprila 2012 deluje na portalu tudi druga spletna aplikacija N P ki na podlagi vnešenih podatkov o poljubni nepremičnini omogoča izračun njene posplošene vrednosti Izračun se izvaja na način ki je skladen z metodologijo množičnega vrednotenja Geodetske uprave Republike Slovenije Mobilne aplikacije nValuTa je prva brezplačna mobilna aplikacija za javni vpogled v slovenski trg nepremičnin Z njo lahko uporabniki mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov brezplačno dostopajo do podatkov o sklenjenih nepremičninskih

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/storitve/analize-nepremicninskega-trga (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Spletne rešitve - Geodetski inštitut Slovenije
  S parimi kliki do natančne menjave koordinatnih sistemov vaših prostorskih podatkov Več STAGE statistika in geografija Spletna kartografska aplikacija ki omogoča prikazovanje statističnih podatkov po izbranih prostorskih enotah v kombinaciji z različnimi kartografskimi podlagami Več Pred izbiro najprimernejšega izleta si privoščite virtualni sprehod po različnih tematskih poteh Več Vse za varno in udobno plovbo na enem mestu Več Gradiva iz knjižnice smo namesto na police zložili na zemljevid Več UVE

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/storitve/spletne-resitve (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Služba za GPS - Geodetski inštitut Slovenije
  njegov razvoj izvajamo analize položajev GNSS postaj in analize kakovosti opazovanj v realnem času posredujemo podatkovni tok v realnem času do uporabnikov in pogodbenih distributerjev distribuiramo podatke v formatu RINEX in vzdržujemo arhiv teh podatkov nudimo podporo uporabnikom omrežja in drugim uporabnikom GNSS tehnologije Omrežje SIGNAL Od postavitve prve postaje državnega omrežja stalnih GNSS postaj v Ljubljani leta 2000 pa vse do danes ko omrežje SIGNAL sestavlja 15 postaj je

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/storitve/sluzba-za-gps (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Historični aeroposnetki - Geodetski inštitut Slovenije
  00 12 30 sreda 8 00 15 30 Informacije 01 300 86 18 031 355 504 arhiv gis si Prostor skozi čas Postor je skozi čas spremenjliv ponavadi še mnogo bolj kot si to sprva zamišljamo Na Geodetskem inštitutu nudimo izdelavo različnih izdelkov na osnovi aeroposnetkov ki so hranjeni na filmu papirju ali digitalnem mediju in sicer iz različnih časovnih obdobjih 20 in 21 stoletja na ozemlju Slovenije Na željo uporabnika izdelujemo tudi poljubne povečave aeroposnetkov v različnih oblikah kontakt kopije na papirju izvedba kaširanja ali tisk na platno 1954 1971 1994 2003 2009 Izdelava fotomozaikov Še večje razlike v prostoru skozi čas opazimo ko opazujemo spremembe v širši okolici To dosežemo ko združimo večje število aeroposnetkov v fotomozaik ter nato fotomozaike iz različnih časovnih obdobij primerjamo med seboj Slika prikazuje preplet dveh mozaikov območja Kopra ki sta bila izdelana na osnovi aeroposnetkov iz leta 1954 in 2006 Sprehodi se z miško preko fotomozaika Dokazila o obstoju objektov V upravnih postopkih ali postopkih na sodiščih pogosto potrebujemo dokazilo o obstoju ali neobstoju določenega objekta v prostoru v izbranem času Aeroposnetek je za slednje neizpodbiten vir informacij Slika desno prikazuje dokazilo o obstoju objekta pred letom 1968 Obrazec za naročilo Skeniranje

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/storitve/historicni-aeroposnetki (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Izobraževanja - Geodetski inštitut Slovenije
  strokovnjaki na svojih področjih ter imajo veliko praktičnih izkušenj tako iz stroke kot tudi s področja izobraževanja odraslih Na seminarjih spodbujamo aktivno delo udeležencev ter oseben pristop predavatelja Če želite da vas obveščamo o naših seminarjih in delavnicah nam pošljite e pošto in zaupajte svoj elektronski naslov Posebni strokovni izpit za bonitiranje zemljišč V letu 2008 smo prvič izvedli preizkus strokovnosti izpit za kandidate ki so že imeli pooblastilo za opravljanje katastrske klasifikacije zemljišč Vabimo vas da se pridružite skupini kandidatov za pridobitev pooblastila za bonitiranje Na Geodetskem inštitutu Slovenije bomo tudi letos za vas organizirali izpit za bonitiranje zemljišč ter izobraževanje kot pripravo nanj Vsebina izobraževanja 1 Področje bonitiranja zemljišč vzpostavitev sistema bonitete po Pravilniku o vzpostavitvi bonitete zemljišč ocenjevanje tal klime reliefa in posebnih vplivov izračuni in izpolnjevanje obrazcev za bonitiranje ter za grafični prikaz območij enake bonitete povezave podatkov in postopkov med boniteto in drugimi evidencami o zemljiščih 2 Področje evidentiranja podatkov v nepremičninskih evidencah izdelava elaboratov 3 Zakon o upravnem postopku Prijava na izpit in izobraževanje Po 5 členu Pravilnika za bonitiranje in pooblastilu za bonitiranje lahko izpit opravlja oseba ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo kmetijske oz gozdarske smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja urejanja evidentiranja in ocenjevanja zemljišč Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela O samem poteku izpita bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni naknadno Izpolnjeni prijavnici skupaj s potrebnimi dokazili o strokovni izobrazbi in o predpisanih delovnih izkušnjah v kolikor ste Zakon o upravnem postopku že opravljali nam prosim priložite fotokopijo ustreznega dokazila pošljete po pošti Geodetski inštitut Slovenije Izobraževalno središče za geomatiko Jamova cesta 2 1000 Ljubljana po telefaksu 01 425 06 77 ali po elektronski pošti isg gis si Prijavnica izobraževanje Prijavnica izpit Cena Kotizacija za izobraževanje na osebo 300 00 Kotizacija za izpit na osebo 210

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/storitve/izobrazevanja (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Projekti - Geodetski inštitut Slovenije
  kohezije in razvojnih ciljev Glavni cilj je ustvariti takšen model sistema spremljanja stanja ki bi ustrezal potrebam oblikovalcev politik in odločevalcem saj so prav zanje tako pridobljene informacije o prostoru ključne za izboljšanje priprave in izvajanja politik Z vzpostavitvijo skupnega sistema kazalnikov bo model uporaben za spremljanje kakovosti in privlačnosti prostora Zasnovan bo tudi proces usklajevanja politik ki bo spodbujal in podpiral sodelovanje in vključevanje nosilcev političnih odločitev iz različnih sektorjev in upravnih ravni 2010 2013 Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih kjer živijo predstavniki romske skupnosti Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 2013 Temeljni cilj projekta je ustvarjanje pogojev za preseganje začaranega kroga družbene izključenosti pripadnikov romske skupnosti iz katerega je mogoče izstopiti le z ustreznim dvigom socialnega in kulturnega kapitala v okoljih kjer živijo pripadniki te skupnosti Projekt kot najbolj učinkovito pot iz tega kroga izpostavlja izobraževanje in teži k dvigu izobrazbene ravni romske skupnosti ter k večji osveščenosti o pomenu izobrazbe kot ključnemu dejavniku za nadaljnji razvoj te skupnosti Geodetski inštitut Slovenije kot eden izmed konzorcijskih partnerjev sodeluje v sklopu izdelava prostorskih in demografskih analiz okolij kjer živijo pripadniki romske skupnosti 2009 2012 Transnacionalne ekološke mreže v Srednji Evropi Ime programa Objective 3 Territorial Cooperation Akronim TransEcoNet Cilj projekta je bila vzpostavitev strategij in priporočil glede upravljanja in razvoja ekoloških mrež v Srednji Evropi Poudarek je bil na manj zaščitenih območjih med zavarovanimi območji Priporočila so se nanašala na trajnostno rabo manj zaščitenih območij prihodnjo rabo tal in upravljanje ekosistemov 2009 2010 Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem Vrsta projekta raziskovalno razvojni projekt E Vsebine E storitve Akronim DEDI II Raziskovalno razvojni projekt Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem DEDI II predstavlja nadgradnjo uspešnega pilotnega projekta DEDI ki je bil namenjen zasnovi spletnega mesta Digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem Poudarki projekta so novi pristopi k digitalni predstavitvi naravne in kulturne dediščine najširši javnosti ter njene umeščenosti v prostor 2D 3D in čas Poleg tega bo DEDI v obliki dodajanja več medijskih gradiv t i deditek omogočal aktivno vključitev javnosti v soustvarjanje naše dediščine kar predstavlja pomemben prispevek na področju aktiviranja civilne družbe pri gradnji nacionalne identitete V sklopu projekta bomo preučili tudi kategorizacijo in taksonomijo naravne in kulturne dediščine 2006 2008 Okoljsko in hidrološko upravljanje ter upravljanje z zemljišči inovativne rešitve za območja CADSES Ime programa INTERREEG IIIB CADSES Akronim ENHYGMA V projektu je bil pomemben cilj izmenjava izkušenj tehnologij in znanja s področja integriranega upravljanja z vodami in poplavami med partnerskimi organizacijami Uporabljene so bile tehnologije laserskega skeniranja in daljinskega zaznavanja za 3D modeliranje hidroloških ocen ogroženosti Izdelana je bila učinkovita in stroškovno ugodna metodologija za okoljsko in hidrološko upravljanje v poplavnih območjih Metodologija je služila kot osnova za razvoj pilotnega projekta in aplikacij na testnem območju Izdelan je bil digitalni model reliefa DMR in tematske karte poplavnih območij s pomočjo hidravličnega modeliranja 2005 2007 Izdelava skupne metodologije za posodobitev in harmonizacijo geodetskih podlag za potrebe lokalnega prostorskega načrtovanja na obmejnem območju Slovenije in Italije Ime

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/reference/projekti (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Objave - Geodetski inštitut Slovenije
  Dobrepolju septembra 2010 Večrazsežnostni prikazi naravne in kulturne dediščine v projektu DEDI 2011 Acquisition of the 3D boundary of the Triglav glacier from archived non metric panoramic images Geospatialization and Socialization of Cartographic Heritage Interactive e maps as a support in education process at geography and history for elemetary and secondary schools Status of the SIGNAL Positioning Service and Transformation between the Local and ETRS89 Coordinates in Slovenia Sustainable cities response to urban environmental problems Vloga kakovostnega višinskega sistema in geoida za izvedbo GNSS višinomerstva 2010 Fotogrametrično kartiranje prometnih nezgod Interaktivna e gradiva v podpori učenju zgodovine in geografije v osnovni in srednji šoli Primerjava metod kartiranja prometnih nezgod Robustna določitev približnih koordinat v horizontalni geodetski mreži Slovenija v projektu EuroRegionalMap Teoretična gostota lidarskih točk za topografsko kartiranje v največjih merilih Trikotniško zasnovana transformacija med starim in novim državnim koordinatnim sistemom Slovenije Zračno lasersko skeniranje in nepremičninske evidence 2009 A simplified analytical model for a priori lidar point positioning error estimation and a review of lidar error sources Primerjava podatkov SRTM z DMV Slovenije Visualization of the mountain battlefield on the Soča front line 2008 3D Visualisations of Julian Alps and land use change in the Saxon Switzerland Data homogenization for a cross border Web GIS Metodologija za izboljšavo in harmonizacijo geodetskih podlag za potrebe čezmejnega prostorskega načrtovanja Prepoznavanje kmetijskih kultur z daljinskim zaznavanjem Support for inclusion an automated procedure for the production of tactile maps for blind people with the latest technology The change of paradigms in digital map libraries Vloga geodetskih podatkov pri naravnih nesrečah Web application for topographic maps changes acquisition 2007 Slovensko omrežje referenčnih postaj GPS za natančno določanje položaja Spatial querying of geocoded library resources on internet 2006 Geodetska dela na novi mareografski postaji Koper 2005 Use of GIS for presentation of the map and

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/reference/objave (2016-02-17)
  Open archived version from archive