archive-si.com » SI » G » GIS.SI

Total: 215

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kje smo - Geodetski inštitut Slovenije
  Zgodovina Kje smo Področja Geodezija Kartografija Hidrografija Daljinsko zaznavanje Nepremičnine IKT Storitve Zajem in obdelava podatkov Vizualizacija podatkov Analize nepremičninskega trga Spletne rešitve Služba za GPS Historični aeroposnetki Izobraževanja Reference Projekti Objave Priznanja Domov O nas Kje smo 2015 Geodetski

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/o-nas/kje-smo (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Geodezija - Geodetski inštitut Slovenije
  za območje Slovenije in primerjava z globalnimi modeli zemeljskega magnetnega polja raziskovalni projekt M4 0225 C vodilni partner FE UL 2004 2007 Razvoj modelov prehoda v nov državni koordinatni sistem s sistemom opisa kakovosti prostorskih podatkov aplikativni raziskovalni projekt L2 6183 C vodilni partner FGG UL 2004 2005 Zasnova protokola prehoda nacionalne geoinformacijske infrastrukture v evropski koordinatni sistem in raziskave njegovih posledic za različne državne resorje CRP projekt V2 0979 C vodilni partner FGG UL 2001 2004 Zasnova vzpostavitve novega državnega koordinatnega sistema Slovenije aplikativni raziskovalni projekt L2 3033 C vodilni partner FGG UL Vsi projekti Referenčne objave B Stopar J Režek Ž Komadina K Medved S Berk K Bajec K Oven B Koler T Urbančič M Kuhar P Pavlovčič Prešeren O Sterle 2015 Aktivnosti pri vzpostavitvi sodobnega geodetskega referenčnega sistema v Sloveniji Geodetska r evolucija 43 geodetski dan Zbornik posveta str 37 56 Sežana 9 10 april 2015 K Medved S Berk K Bajec 2013 Recent Developments of Spatial Reference System in Slovenia 3 CROPOS konferencija Zbornik radova str 57 62 Opatija 24 25 oktober 2013 S Berk G Smogavec T Fius B Žalik D Radovan K Tič 2013 nValuTa mobilna aplikacija za dostop do informacij o trgu nepremičnin 22 mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2013 Zbornik zv B str 27 30 Portorož 16 18 september 2013 S Berk Ž Komadina 2013 Local to ETRS89 Datum Transformation for Slovenia Triangle Based Transformation Using Virtual Tie Points Survey Review 45 328 str 25 34 S Berk K Bajec D Radovan 2013 Spremljanje ionosferskih motenj nad Slovenijo s pomočjo omrežja stalnih GNSS postaj SIGNAL 18 strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko Zbornik predavanj str 95 103 Ljubljana 29 januar 2013 S Berk K Bajec D Fajdiga D Radovan Ž Komadina K Medved T Ambrožič B Koler M Kuhar

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/podrocja/geodezija (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Kartografija - Geodetski inštitut Slovenije
  sodelovali pri vseh temeljnih civilnih in vojaških kartografskih projektih na ravni države od zasnove državnega topografsko kartografskega sistema izdelave državne topografske karte v merilu 1 50 000 do zasnove in vzpostavitve topografskih in kartografskih zbirk podatkov Sodelujemo v Komisiji za standardizaciji zemljepisnih imen pri Vladi RS Izdelujemo tudi taktilne karte za slepo in slabovidno populacijo kjer smo pridobili patent in več nagrad Naši kartografi vseskozi sodelujejo v procesu izobraževanja geodetov pri študiju geodezije na FGG S pridobivanjem novih znanj odpiramo nova področja na področju GIS analiz prostorskih dinamičnih modelov digitalnega modeliranja terena spletne in mobilne kartografije e gradiv in digitalnih geoknjižnic Smo tudi nosilci več domačih in mednarodnih nagrad in priznanj Najpomembnejša so tri prva mesta na mednarodnih kartografskih razstavah ICA International Cartographic Association Mednarodno kartografsko združenje ki so bila dosežena za tri različne kategorije kart najboljši mestni načrt na svetu Ottawa 1999 najboljša taktilna karta za slepe na svetu Durban 2003 in najboljša topografska karta na svetu Pariz 2011 Vodja področja Primož Kete Referenčni projekti 2011 Izdelava metodologije in tehnološke rešitve za obnovo podatkov o vodah v DTK5 in zajem podatkov o dejanski rabi vodnih zemljišč naročnik Ministrstvo za okolje in prostor RS 2010 Bohinj Julijske Alpe Triglav Krn Črna prst planinska karta Sidarta 1 izd 2009 2010 Kartografija v geografski učni vsebini osnovnošolskih predmetov naročnik Ministrstvo za šolstvo RS 2009 2010 Kartografija v geografski učni vsebini srednješolskih predmetov naročnik Ministrstvo za šolstvo RS 2008 Julijske Alpe Vzhodni in zahodni del Triglavski narodni park 1 50 000 Sidarta 1 izd 2007 Slovenija šolski zemljevid 1 500 000 Mladinska knjiga 1 izd 2006 Evropa pregledni geografski zemljevid Mladinska knjiga 1 izd 2006 Svet pregledni geografski zemljevid Mladinska knjiga 1 izd Vsi projekti Referenčne objave D Petrovič P Kete M Janežič 2011 Interactive e maps as a support in education process

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/podrocja/kartografija (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Hidrografija - Geodetski inštitut Slovenije
  izdelki sledijo mednarodnim standardom s področja hidrografije pomorstva in pomorske kartografije Večino dela opravimo za Ministrstvo za infrastrukturo prej Ministrstvo za promet ki ga pri tehničnih zadevah povezanih s hidrografsko dejavnostjo tudi zastopamo pri Mednarodni hidrografski organizaciji Vodja področja Matija Klanjšček Referenčni projekti 2013 Izdelava ENC Piranski zaliv naročnik Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS 2012 Izdelava druge izdaje karte Piranski zaliv 02 naročnik Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS 2011 Izdelava druge izdaje karte Koprski zaliv 01 INT naročnik Ministrstvo za promet RS 2011 Nautical handbook of the Slovenian sea and cost naročnik Ministrstvo za promet RS 2008 Popis objektov za navigacijo List of Lights naročnik Ministrstvo za promet RS 2007 Izdelava ENC Electronic Navigational Chart naročnik Ministrstvo za promet RS 2005 Izdelava navtičnega vodnika slovenskega morja in obale naročnik Ministrstvo za promet RS 2005 Izdelava mednarodne INT pomorske karte Koprskega zaliva in malih kart naročnik Ministrstvo za promet RS 2002 Izvedba detajlne izmere obalne linije slovenskega morja na relaciji Sv Jernej Izola naročnik Ministrstvo za promet RS Vsi projekti Referenčne objave I Karničnik J Švetak 2012 Analysis of electronic navigational charts in order to enhance the safety of navigation Transport problems International scientific journal vol 7 no 2 2012 str 131 139 I Karničnik 2008 Navigating Through Land and Water Hydro International vol 12 str 32 33 M Klanjšček D Radovan I Karničnik 2006 Vloga navtičnega vodnika slovenskega morja in pomorskih publikacij za priobalni GIS GIS v Sloveniji št 8 str 151 158 Ljubljana september 2006 I Karničnik M Klanjšček D Radovan 2006 Sodobno hidrografsko kartiranje in dokumentiranje slovenskega morja Geodetski vestnik 50 1 str 37 43 I Karničnik 2006 Nove slovenske pomorske karte in navtični vodnik Val št 108 str 128 130 I Karničnik D Radovan 2005 Nautical charting in smaller countries with short coastline troubles and

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/podrocja/hidrografija (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Daljinsko zaznavanje - Geodetski inštitut Slovenije
  katastrskega prikaza naročnik Geodetska uprava RS 2011 Izdelava metodologije in tehnološke rešitve za obnovo podatkov o vodah v DTK5 in zajem podatkov o dejanski rabi vodnih zemljišč naročnik Ministrstvo za okolje in prostor RS 2011 Obnova evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč naročnik Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS 2009 Dopolnitev obstoječega aerosnemanja z novimi satelitskimi podatki na območju novogradenj v MOL naročnik Mestna občina Ljubljana 2009 Transformacija DMR in ortofotov naročnik Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS 2009 Obnova evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč naročnik Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS 2009 Triglavski ledenik kot pokazatelj podnebnih sprememb aplikativni raziskovalni projekt L6 7136 C vodilni partner GIAM ZRC SAZU Vsi projekti Referenčne objave N Mesner K Oštir 2014 Investigating the impact of spatial and spectral resolution of satellite images on segmentation quality Journal of applied remote sensing 8 1 str 1 14 M Triglav Čekada N Gabrovec 2013 Documentation of Triglav glacier Slovenia using non metric panoramic images Annals of Glaciology 54 62 str 80 86 M Triglav Čekada V Bric M Klanjšček B Barborič M Pavšek 2013 Zračno lasersko skeniranje zasneženega površja 18 strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko Zbornik predavanj str 85 93 Ljubljana 29 januar 2013 M Triglav Čekada 2013 Preučevanje poplav novembra 2012 na podlagi nemerskih posnetkov z vključevanjem javnosti 18 strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko Zbornik predavanj str 75 83 Ljubljana 29 januar 2013 D Radovan R Šolar B Kovačič I Vodopivec D Vladušič M Šmid Hribar I Eiselt B Horvat 2012 Večrazsežnostni prikazi naravne in kulturne dediščine v projektu DEDI 1 ljubljanski kongres digitalizacije kulturne dediščine Zbornik referatov 56 3 str 235 252 Ljubljana 16 maj 2012 V Bric M Triglav Čekada M Bitenc 2012 Uporaba laserskega skeniranja pri zaščiti in reševanju

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/podrocja/daljinsko-zaznavanje (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nepremičnine - Geodetski inštitut Slovenije
  evidenc sodelujemo pri spremembah zakonodaje in podzakonskih predpisov načrtujemo vsebino in procese nepremičninskih evidenc izdelujemo prototipne rešitve ter sodelujemo pri izdelavi in implementaciji informacijskih rešitev Sodelujemo tudi pri raziskovalnih in razvojnih nalogah za potrebe izboljšave oziroma obdelave različnih nepremičninskih in prostorskih baz podatkov Naša prednost je v dobrem poznavanju vsebine in načina delovanja obstoječih nepremičninskih in ostalih prostorskih evidenc v Sloveniji in tudi izven naših meja saj smo sodelovali pri informatizaciji nekaterih državnih in občinskih evidenc kot tudi evidenc za posamezna podjetja Odlično poznamo evidence Geodetske uprave Republike Slovenije Največje prednosti imamo na področju spremljanja trga nepremičnin registra nepremičnin in vzpostavitve registra nepremičnin skozi množične postopke popisa in obveščanja o vrednosti nepremičnin Vodja področja mag Edvard Mivšek Referenčni projekti 2011 2012 Operativna izboljšava podatkov nepremičninskih evidenc naročnik Geodetska uprava RS 2011 Izdelava metodoloških in tehnoloških zasnov za izvedbo projekta izboljšave pozicijske natančnosti zemljiško katastrskega prikaza naročnik Geodetska uprava RS 2011 Izvedba izboljšave obstoječih digitalnih katastrskih načrtov za območje katastrskih občin na območju Mestne občine Ljubljana naročnik Mestna občina Ljubljana 2011 Obnova evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč naročnik Ministrsvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS 2009 2011 Podpora projektu centri pomoči priročnik in brošura ter krajevna razgrnitev modelov vrednotenja projekta obveščanja o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin naročnik Geodetska uprava RS 2009 2010 Transformacija zemljiškega katastra naročnik Geoplin d d 2010 Razvoj programske opreme za analizo podatkov ETN ter priprava metodoloških osnov za zajem in ocenjevanje najemnin naročnik Geodetska uprava RS 2009 Obnova evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč naročnik Ministrsvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS 2005 2007 Popis nepremičnin Služba za kakovost razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb vzpostavitve REN in izvedbe množičnega vrednotenja naročnik Geodetska uprava RS Vsi projekti Referenčne objave S Berk G Smogavec T Fius B Žalik D Radovan K Tič 2013 nValuTa

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/podrocja/nepremicnine (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • IKT - Geodetski inštitut Slovenije
  OGC servisov Nadgrajujemo obstoječe odprtokodne GIS rešitve največ Quantum GIS Razvijamo samostojne spletne rešitve izdelujemo e učbenike in pripravljamo e gradiva Izvajamo časovno in programsko zahtevne prostorske poizvedbe nad različnimi podatkovnim bazami lastne podatkovne baze in podatki topografsko kartografskega sistema Geodetske uprave Republike Slovenije Vodja področja dr Tomaž Žagar Referenčni projekti 2011 KASPeR Kartografska aplikacija statističnih podatkov e razsežnosti naročnik Statistični urad RS 2011 Kolesarske in pešpoti Po poti brusniške hrustavke naročnik Mestna občina Novo mesto Zavod za turizem Novo mesto 2011 Interaktivna karta mestnega prometa občine Novo mesto naročnik Mestna občina Novo mesto 2010 Geoknjižnica na portalu Digitalne knjižnice Slovenije dLib si naročnik Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana NUK 2010 Portal za vpis in pregledovanje znakov prisotnosti volkov Wolf Surveillance Portal LIFE08 NAT SLO 000244 SloWolf naročnik Biotehniška fakulteta Oddelek za biologijo 2010 Oblikovanje izhodišč za INSPIRE terminološki tezaver vsebinsko poročilo naročnik 2009 2010 Interaktivna e gradiva v podpori učenju zgodovine in geografije v osnovni in srednji šoli naročnik Ministrstvo za šolstvo RS 2009 Portal za skupinski popis ptic Vzpostavitev centralne večnamenske podatkovne baze za namene projekta STERNA naročnik Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS Vsi projekti Referenčne objave T Žagar A Ipša P Kete M Klanjšček

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/podrocja/ikt (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Zajem in obdelava podatkov - Geodetski inštitut Slovenije
  za uporabnika in nujna pri oceni kakovosti rezultatov njihove obdelave Zato so naše storitve podvržene ustreznim standardom ki zagotavljajo poznavanje položajne in tematske natančnosti ter popolnosti prostorskih podatkov ki je nujna za uspešno izvedbo kakršnihkoli prostorskih analiz Zajem podatkov Za uporabo satelitskih posnetkov opravimo njihov nakup direktno pri distributerjih z natančnimi zahtevami glede nivoja obdelave lokacije in kakovosti podatkov Za različne potrebe pridobimo podatke različnih prostorskih ločljivosti in vsebnosti ustreznih kanalov elektromagnetnega spektra Poznavanje izvajalcev aerofotografiranja in predvsem tehnologije nam omogoča izbiro pravega ponudnika za zahtevano storitev ali produkt Aerofotografiranje je možno izvajati iz letala ultralahkega letala helikopterja ali s pomočjo brezpilotnega letala oz helikopterja Pri zajemu podatkov za linijske objekte ceste železnice daljnovode se poslužujemo zračnega laserskega snemanja ki je kombinacija laserskega skeniranja in aerfotografiranja Za zajem podatkov na nivoju celotne države pa se izvede samostojno lasersko skeniranje Za zajem podatkov na manjših območjih ali posameznih objektih uporabimo digitalni fotoaparat s kalibriranim metričnim objektivom ali kalibrirane videokamere za bolj natančna dela na manjših površinah pa uporabimo terestrični laserski skener ali moderen geodetski inštrument Za katastrsko in topografsko izmero uporabimo GNSS instrument katerega tip in metoda meritev se razlikujeta glede doseganja zahtevane ravninske in ali višinske točnosti merjenih položajev Opravimo tudi zajem različnih GIS podatkov kjer je vsebina pomembnejša kot njihova točnost Poskrbimo tudi za zajem podatkov iz različnih analognih medijev kot so karte načrti aerofilmi kontaktne kopije aeroposnetkov ali papirni dokumenti Ob tem poskrbimo tudi za ustrezno prostorsko referenco tako zajetih podatkov Obdelava podatkov Zaradi ugodne geometrične in pestre semantične ločljivosti postajajo satelitski posnetki čedalje širše uporabni za pridobivanje informacij o zemeljskem površju Za potrebe izvajanj geolociranih meritev na satelitskih posnetkih izdelujemo ortorektificirane satelitske posnetke različnih satelitskih sistemov WorldView GeoEye QuickBird Ikonos Spot Zagotavljamo visoko kakovostne transformacije ki omogočajo prehod in uporabo podatkov v različnih koordinatnih sistemih datumih ali

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/storitve/zajem-in-obdelava-podatkov (2016-02-17)
  Open archived version from archive