archive-si.com » SI » G » GIS.SI

Total: 215

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Domov - Geodetski inštitut Slovenije
  razstava 1 2 2016 Vabimo vas na otvoritev fotografske razstave kalov na Krku in barjanskih oken na Ljubljanskem barju ter novinarsko konferenco ki bo v torek 2 februarja 2016 ob 18h v zgodovinskem atriju Mestne hiše v Ljubljani Mestni trg 1 1000 Ljubljana Na ogled bo 26 fotografij z motivi barjanskih oken kalov in zanimivih rastlinskih ter živalskih vrst popisanih v in ob obravnavanih vodnih biotopih Preberi več Mednarodni center za elektronske navigacijske karte IC ENC izdal prvo slovensko elektronsko karto 6 11 2015 Potem ko je Republika Slovenija v drugi polovici leta 2014 postala polnopravna članica Regijskega centra za elektronske navigacijske karte RENC ter angleškega Mednarodnega centra za elektronske navigacijske karte IC ENC je tudi formalno stekla produkcija lastnih elektronskih navigacijskih kart ENC ki pokrivajo oz bodo pokrivale območje slovenskega morja Preberi več Nova pomorska karta Pristanišče Koper 04 4 8 2015 Izšla je nova druga izdaja pomorske karte Pristanišče Koper 04 v merilu 1 5000 Karta vsebuje najnovejše hidrografske in topografske vsebine vključno s podatki novih globin na podlagi zadnjih hidrografskih izmer v letih 2009 2015 Preberi več EUREF simpozij 12 6 2015 Prejšnji teden med 3 in 5 junijem 2015 se je v Leipzigu Nemčija odvijal jubilejni

  Original URL path: http://www.gis.si/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Osnovne informacije - Geodetski inštitut Slovenije
  sektorja Telefaks www gis si info gis si 01 200 29 00 01 200 29 00 Milan Brajnik 01 200 29 06 Miran Janežič 01 200 29 00 Milan Brajnik 01 200 29 34 dr Dalibor Radovan 01 200 29 36 mag Igor Karničnik 01 425 06 77 Svet inštituta mag Jurij Režek Geodetska uprava Republike Slovenije predsednik Alenka Rotter Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano namestnica predsednika Barbara Radovan

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/o-nas/osnovne-informacije (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Katalog informacij javnega značaja - Geodetski inštitut Slovenije
  Notranja organizacija organa na spletnem mestu Področja delovanja organa geodezija kartografija hidrografija daljinsko zaznavanje nepremičnine IKT Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja Janja Hari vodja pravne službe Jamova cesta 2 Ljubljana 01 200 29 15 janja hari gis si Seznam upravnih sodnih ali zakonodajnih postopkov Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja Postopek na podlagi ZVOP 1 Seznam javnih in drugih evidenc s katerimi organ upravlja Kadrovska evidenca Evidenca o odsotnostih Evidenca o poslovnih partnerjih Evidenca pogodb in ostalih naročil Evidenca o poškodbah pri delu Evidenca o izpolnjevanju določil ZVZD Evidenca o potnih nalogih Evidenca o stroških dela Evidence za potrebe računovodske službe Seznam predpisov Zakon o geodetski dejavnosti Zgeod 1 Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije Pomorski zakonik Statut Geodetskega inštituta Slovenije Register predpisov EU Register predpisov RS Letna poročila in programi Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2012 Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2011 Poročilo o delu Geodetskega inštituta Slovenije v letu 2010 Program del državne geodetske službe za leti 2013 in 2014 Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ Ceniki cenik Javna naročila na spletnem mestu

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/o-nas/informacije-javnega-znacaja/katalog-informacij-javnega-znacaja (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Javna naročila - Geodetski inštitut Slovenije
  obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 14 7 2015 NMV 4306 2015 Povabilo in obrazci Povabilo in obrazci Priloga navodila Priloga RABA Tehnična dokumentacija Izvajanje čiščenja poslovnih prostorov 24 6 2015 Povabilo in obrazci Povabilo in obrazci Izvedba masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe vodnih zemljišč 19 3 2015 JN 1758 2015 Povabilo k oddaji ponudbe z obrazci Povabilo k oddaji ponudbe z obrazci Razpisna dokumentacija Test tridimenzionalnega zajema topografskih elementov dejanske rabe 1 8 2014 NMV 2847 2014 Razpisna dokumentacija Razvoj geodetskega referenčnega sistema 2014 GRS14 14 7 2014 NMV 20419 2014 Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija Izvedba laserskega skeniranja in snemanja Slovenije 2 8 2013 JN 9685 2013 Povabilo k oddaji ponudbe Povabilo k oddaji ponudbe Tehnična dokumentacija in priloge OBMOČJA A Tehnična dokumentacija in priloge OBMOČJA B C Dodatna pojasnila Dodatna pojasnila 2 Laser scanning and imaging of Slovenia 2 8 2013 Invitation to Tender Invitation to tender Technical documentation and annexes AREAS A Technical documentation and annexes AREAS B C Additional information Additional information 2 Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu Jamova cesta 2 Ljubljana 27 5 2013 NMV 1246 2013 Povabilo k oddaji ponudbe Vsebina in obseg del Navodila za izdelavo ponudbe Obrazci in

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/o-nas/informacije-javnega-znacaja/javna-narocila (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Vizija, poslanstvo in naloge - Geodetski inštitut Slovenije
  s programom dela Geodetskega inštituta Slovenije ki je sestavni del letnega programa državne geodetske službe preko štirideset zaposlenih po načelih projektnega vodenja izvaja naloge javne službe po javnem pooblastilu proti plačilu za samoupravne lokalne skupnosti in druge naročnike kot je izvedba razvojno raziskovalnih nalog nalog financiranih iz evropskih strukturnih skladov in nalog za trg Naloge javne službe Po Zakonu o geodetski dejavnosti Uradni list RS št 77 2010 izvajamo na inštitutu kot javno službo razvojne in strokovno tehnične naloge državne geodetske službe Naloge javne službe obsegajo vzpostavitev vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov na področju referenčnih koordinatnih sistemov evidentiranja nepremičnin množičnega vrednotenja nepremičnin državne meje prostorskih enot in hišnih številk ter topografskega in kartografskega sistema nalog ki jih v program dela inštituta vključijo drugi resorji Po pomorskem zakoniku Uradni list RS št 88 2010 izvajamo na inštitutu na področju hidrografske dejavnosti kot javno službo naslednje naloge za katere zagotovimo da so izvedene v skladu s standardi Mednarodne hidrografske organizacije IHO organizacija izvedbe in nadzora hidrografskih izmer morja obalne in temeljne črte hidrografskega monitoringa in hidrografskih meritev objektov ter pojavov na priobalnem območju površini morja vodnem stebru morskem dnu in v podzemlju zbiranje vodenje vzdrževanje obdelava in objava hidrografskih podatkov pomorskih kart in hidrografskih publikacij vodenje izdelava izdajanje vzdrževanje in distribucijo pomorskih kart v klasični in elektronski obliki distribucija hidrografskih podatkov uporabnikom priprava hidrografskega gradiva za obvestila pomorščakom in izdajanje slovenskih obvestil za pomorščake izvedba raziskovalnih in razvojnih nalog ter drugih strokovno tehničnih nalog v zvezi s hidrografsko dejavnostjo in strokovno tehnično sodelovanje s hidrografskimi uradi drugih držav Naloge po pooblastilu Po Zakonu o geodetski dejavnosti Uradni list RS št 77 2010 izvajamo na inštitutu po pooblastilu naslednje naloge nadziramo uporabniške dostope in delovanje sistemov za dostop do podatkov iz zbirk geodetskih podatkov ter pripravljamo poročila o uporabi zbirk geodetskih podatkov nadziramo

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/o-nas/vizija-poslanstvo-in-naloge (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Organizacija - Geodetski inštitut Slovenije
  Področja Geodezija Kartografija Hidrografija Daljinsko zaznavanje Nepremičnine IKT Storitve Zajem in obdelava podatkov Vizualizacija podatkov Analize nepremičninskega trga Spletne rešitve Služba za GPS Historični aeroposnetki Izobraževanja Reference Projekti Objave Priznanja Domov O nas Organizacija Za podrobnosti klikni na željeni razdelek

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/o-nas/organizacija (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Zaposleni - Geodetski inštitut Slovenije
  address 20553 Ostali zaposleni Babič Urška javascript protected email address 31157 Barborič Blaž javascript protected email address 31158 Berk Sandi javascript protected email address 17563 Bizjak Katja javascript protected email address mag Bric Vasja javascript protected email address 10700 Caserman Matevž javascript protected email address Černič Barbara javascript protected email address Dejak Bojan javascript protected email address Demšar Jani javascript protected email address Dežman Kete Vesna javascript protected email address 31160 Fabiani Niko javascript protected email address Fajdiga Dominik javascript protected email address 31161 Hari Janja javascript protected email address 31162 Hočevar Marija javascript protected email address Janežič Miran javascript protected email address 17560 Kete Primož javascript protected email address 31166 Klanjšček Matija javascript protected email address 31168 Kogoj Maja javascript protected email address Kovačič Blaž javascript protected email address 31169 Krošelj Sonja javascript protected email address Mesner Nika javascript protected email address 31170 dr Meža Sebastjan javascript protected email address 33103 Mihelič Brane javascript protected email address 16134 mag Mivšek Edvard javascript protected email address 11342 Obreza Alenka javascript protected email address mag Oven Katja javascript protected email address 14796 Pegan Žvokelj Darja javascript protected email address 31167 Pencelj Miroslav javascript protected email address Potočnik Breda javascript protected email

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/o-nas/zaposleni (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Zgodovina - Geodetski inštitut Slovenije
  ožje stroke Sledila je karta Julijskih Alp in načrt mesta Maribor Začela se je tudi izdelava uradnih preglednih kart Slovenije v malih merilih s tematskimi prikazi za potrebe gozdarjev in planerjev 1980 1990 Med leti 1980 in 1990 je Inštitut izvajal vrsto temeljnih in aplikativnih raziskovalnih nalog Leta 1983 smo začeli z uvajanjem avtomatizirane kartografije s tem pa je bila ponovno začrtana nova smer razvoja Število zaposlenih je bilo v začetku osemdesetih let največje in sicer okoli 70 Inštitut je pripravljal standardizacijo v kartografiji in sodeloval pri razvijanju baz podatkov geodetske službe Zgodaj je zaznal pomen informatike in zato vzpodbujal razvoj prostorske informatike ter geokodiranja Strokovnjaki Inštituta so že leta 1984 izdelali računalniški atlas občine Sežane prvi tovrstni izdelek v tedanji Jugoslaviji Kasneje so sodelovali pri izdelavi aplikacij za digitalni model reliefa DMR registra osnovnih teritorialnih enot ROTE in evidence hišnih številk EHIŠ postavili prvi integralni geografski informacijski sistem GIS v tedanji Jugoslaviji z vključenimi zemljiškim katastrom topografijo 3D modelom terena in 3D modelom zgradb mesta Cavtat 1990 2000 Po letu 1990 je izredno hiter razvoj informatike povzročil povsem spremenjene okoliščine dela vzporedno pa se je na inštitutu pričela tudi generacijska menjava kadrov Inštitut je stopil na pot intenzivnega šolanja zaposlovanja nadarjenega mlajšega kadra s strokovnimi ambicijami Občutno se je povečala povprečna stopnja izobrazbe na zaposlenega Večletno načrtno razvojno in operativno delo na področjih kartografije fotogrametrije geodezije in nepremičnin oziroma širše geomatike so Inštitutu prinesli tudi mednarodno prepoznavnost ter več priznanj na področju fotogrametrije 3D modeli hidrografije in kartografije ki jih podeljujejo domača in mednarodna združenja 2000 Zaradi sprememb in nastalih novih potreb v našem prostoru se je Inštitut na osnovi Zakona o geodetski dejavnosti U l 8 2000 ter sklepa Vlade Republike Slovenije U l 84 2000 dne 7 oktobra 2000 statusno preoblikoval v Geodetski inštitut Slovenije Geodetski inštitut

  Original URL path: http://www.gis.si/sl/o-nas/zgodovina (2016-02-17)
  Open archived version from archive