archive-si.com » SI » E » ENAROCANJE.SI

Total: 2010

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  in programskih paketov datum objave 27 11 2013 PZPPO1 ZJN 2 Naročnik MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE PREŠERNOVA CESTA 25 SI 1000 LJUBLJANA kontakt Služba za pravne zadeve in javna naročila v roke Služba za pravne zadeve in javna naročila tel 386 14782000 telefaks 386 14782341 e pošta gp mzz gov si Vrsta postopka Zbiranje ponudb po predhodni objavi Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU Ne Enotni besednjak javnih naročil CPV 30000000 Pisarniški in računski stroji oprema in potrebščine razen pohištva in programskih paketov DOPOLNILNE INFORMACIJE I 1 TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek INFORMACIJE KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI II 2 1 Besedilo ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu II 2 2 Datumi ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje Se ne spremeni Pogoji odpiranja ponudb Se ne spremeni Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj Se ne spremeni II 2 3 Naslovi in kontaktne točke ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu II 2 4 Besedilo ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu DRUGE DODATNE INFORMACIJE III 1 Druge dodatne informacije Naročnik nadomesti obrazce N 1 Navodila ponudnikom P 1 Prijava P 3 Vzorec

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=318961 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 11 NAZIV SKLOPA Eko razna prehrana 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15880000 Hrana za posebne prehranjevalne potrebe 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 12 NAZIV SKLOPA Eko mleko in mlečni izdelki 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15500000 Mlečni izdelki 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 13 NAZIV SKLOPA Eko goveje meso 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15100000 Živalski proizvodi meso in mesni proizvodi 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH ODDELEK III PRAVNE EKONOMSKE FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE III 1 POGOJI KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO III 1 1 Finančna zavarovanja Navedeno v dokumentaciji javnega naročila III 1 2 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe ki ju urejajo Navedeno v dokumentaciji javnega naročila III 1 3 Pravna oblika ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov ki ji bo naročilo oddano Navedeno v dokumentaciji javnega naročila III 1 4 Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje Ne III 2 POGOJI ZA UDELEŽBO III 2 1 Osebni status gospodarskih subjektov vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Navedeno v dokumentaciji javnega naročila III 2 2 Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Navedeno v dokumentaciji javnega naročila Najnižje ravni morebitnih standardov Navedeno v dokumentaciji javnega naročila III 2 3 Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Navedeno v dokumentaciji javnega naročila Najnižje ravni morebitnih standardov Navedeno v dokumentaciji javnega naročila III 2 4 Informacije o pridržanih naročilih III 3 SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV III 3 1 Informacije o določeni stroki III 3 2 Osebje odgovorno za izvedbo storitve ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA IV 1 1 Vrsta postopka Odprti postopek IV 1 2 Omejeno število gospodarskih subjektov ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju IV 1 3 Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom IV 2 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE IV 2 1 Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena IV 2 2 Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba Ne IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je izbral naročnik JNB 1 2013 IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne IV 3 3 Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov IV 3 4 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum 25 10 2013

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=303156 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih 36 od oddaje naročila PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 1 NAZIV SKLOPA Kontinentalna Slovenija 1 KRATEK OPIS Sukcesivna nabava goriv za organizacijske enote v Kontinentalni Sloveniji 1 OE Maribor Slomškov trg 6 2000 Maribor 2 OE Celje Glavni trg 1 3000 Celje 3 OE Ljubljana Metelkova 6 1000 Ljubljana 4 OE Kranj Tomšičeva ulica 7 4000 Kranj 5 OE Novo mesto Skalickega 1 8000 Novo mesto 6 OE Nova Gorica Delpinova ulica 16 5000 Nova Gorica 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 09132000 Motorni bencin 09133000 Utekočinjen naftni plin UNP 09134000 Plinska olja 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih 36 od oddaje javnega naročila 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 2 NAZIV SKLOPA Obala 1 KRATEK OPIS Sukcesivna dobava goriv za področje OE PIran Obalna Slovenija 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 09132000 Motorni bencin 09133000 Utekočinjen naftni plin UNP 09134200 Dizelsko gorivo 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih 36 od oddaje javnega naročila 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH ODDELEK III PRAVNE EKONOMSKE FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE III 1 POGOJI KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO III 1 1 Finančna zavarovanja III 1 2 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe ki ju urejajo III 1 3 Pravna oblika ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov ki ji bo naročilo oddano III 1 4 Drugi posebni pogoji III 2 POGOJI ZA UDELEŽBO III 2 1 Osebni status gospodarskih subjektov vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register III 2 2 Poslovna in finančna sposobnost III 2 3 Tehnična sposobnost III 2 4 Informacije o pridržanih

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=354235 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  88 200 78 255 193 2 67 0 193 2 67 255 193 2 68 0 193 2 68 255 88 200 49 0 88 200 49 127 141 255 215 0 141 255 215 255 141 255 216 0 141 255 216 255 193 2 86 0 193 2 86 255 2001 1470 fff0 48 7 FRI 212 235 188 0 24 212 235 189 0 24 212 235 182 0 24 193 2 72 0 24 193 2 76 0 24 IPv6 2001 1470 FFFD 0 48 8 PEF 193 002 074 000 193 002 074 255 088 200 074 000 088 200 074 255 193 002 102 001 193 002 102 255 193 002 073 000 193 002 073 255 141 255 204 000 141 255 204 255 141 255 222 000 141 255 222 255 eduroam na 88 200 45 0 88 200 45 255 in 141 255 206 0 141 255 206 255 Garancija Datum objave 26 9 2014 16 23 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Spoštovani prosimo da v luči porabe javnih sredstev ponovno preverite smiselnost garancije za celotna tri leta Lep pozdrav ODGOVOR Garancija Datum objave 26 9 2014 16 28 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Spoštovani prosimo da v luči porabe javnih sredstev ponovno preverite smiselnost garancije za celotna tri leta Lep pozdrav ODGOVOR Garancija za dobro izvedbo posla se predloži ob sklenitvi posla za leto ko je ponudnik izbran en mesec v višini 5 od vrednosti naročil z DDV Cena Datum objave 29 9 2014 13 32 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Spoštovani kaj konkretno želite da vam navedemo pod popust ponudnika Glede na to da kod kriterij ocenjevanja navajate najnižja neto cena ta podatek pravzaprav nima uporabne vrednosti Hvala Lep pozdrav ODGOVOR Merili za izbor sta najnižja cena in brezplačni online dostopi Popust ponudnika navedite v evrih EUR Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo v poglavju 2 10 na strani 15 MERILI pri čemer se neto cena spremeni v neto ali DDP cena s popustom besedilo se glasi Naročnik bo ponudbe ponudnikov ovrednotil v skladu z naslednjima meriloma neto ali DDP cena s popustom vseh naslovov tujih znanstvenih in strokovnih revij brez davka na dodano vrednost do 90 točk Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo v obrazcu ponudbe na straneh 24 in 25 pri čemer se v tabeli za vsako članico UL NETO CENA zamenja z NETO ALI DDP CENA S POPUSTOM skrajni levi stolpec vsake tabele vsebuje vrstice NETO ALI DDP CENA S POPUSTOM DDV SKUPAJ CENA Z DDV Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo v 5 členu vzorca okvirnega sporazuma na strani 51 pri čemer se neto cena spremeni v neto ali DDP cena s popustom besedilo se glasi Naročnik bo ponudbe ponudnikov ovrednotil v skladu z naslednjima meriloma neto ali DDP cena s popustom vseh naslovov tujih znanstvenih in strokovnih revij brez davka na dodano vrednost do 90 točk Spletna aplikacija za upravljanje naročnin Datum objave 30 9 2014 10 24 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Poštovani Mi smo malo veča firma sa opskrbom strane periodike tako za fakultete kao I za veča poduzeća u Hrvatskoj Na stranici 13 stavka 5 zahtijevate da za referenciju Oba naročnika sta uporabjala spletno aplikacijo za upravljanje naročnin ki ustreza naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije Isto te tako to zahtijevate I u obrascu 4 8 i 4 8 1 Naša firma ima portal spletnu aplikaciju koju vi zahtijevate u obrascu 4 12 a naši kupci takvih zahtjeva nisu potraživali i zato ne mogu potvrditi takvu referenciju kakvu vi zahtijevate Pa prema tome izlazi da u stvari neznamo da li je vaše Javno naročilo za nabavo tujih znanstvenih in strokovnih revij namijenjeno toj nabavci ili referencijama za spletnu aplikaciju Smatramo da je ova javna narudžba u stvari namijenjena i napisana na samo jednog odredbenog ponudnika i to iz Njemačke a to krši sve člene 1 3 Temeljna načela vašeg zakona ZJN 2 i tako diskvalificira sve ostale mogućne ponudnike S toga vas pozivamo da crtate zadnju rečenicu u stavki 5 raspisne dokumentacije Srdačan pozdrav ODGOVOR Skupno javno naročilo Nabava tujih znanstvenih in strokovnih revij za obdobje 2015 2017 je namenjeno nabavi tujih znanstvenih in strokovnih revij za osem članic Univerze v Ljubljani za obdobje 2015 2017 V razpisni dokumentaciji naročnik na strani 15 v prvem odstavku poglavja 2 10 navaja Komisija za izvedbo javnega naročila bo ugotovila usposobljenost ponudnikov za udeležbo v skupnem javnem naročilu in glede na merili najnižja cena in brezplačni online dostopi razvrstila ponudbe preverila in odpravila računske napake ter preverila ali so ponudbe ki so bile ocenjene kot najugodnejše za skupno javno naročilo popolne Pogoji iz točke 5 v poglavju 2 9 na strani 13 in posledično obrazca 4 8 in 4 8 1 na straneh 33 36 glede spletne aplikacije za upravljanje naročnin so namenjeni ugotavljanju usposobljenosti ponudnikov za udeležbo v skupnem javnem naročilu skupaj z drugimi pogoji iz poglavja 2 9 Naročnik želi s pogoji iz točke 5 v poglavju 2 9 na strani 13 dobiti zagotovilo da mu je ponudnik sposoben zagotavljati ustrezne storitve za večji obseg naročila v zahtevani kvaliteti znesek naročenih revij v višini 150 000 EUR neto brez DDV funkcionalnosti aplikacije za upravljanje naročnin preizkušene v realnem okolju večjega obsega naročila Naročniku je znano da stranke različnih posrednikov za naročanje znanstvenih in strokovnih revij uporabljajo spletne aplikacije za upravljanje naročnin ki jih zagotavljajo ti posredniki Obvestilo o čistopisu razpisne dokumentacije Datum objave 30 9 2014 11 19 Na spletni strani naročnika http www uni lj si aktualno javna narocila in razpisi 2014091513013615 je bilo 30 9 2014 objavljeno prečiščeno besedilo razpisne dokumentacije z vnesenimi spremembami po odgovorih na vprašanja do vključno 29 9 2014 spremembe so označene z rdečo barvo Format izvoza Datum objave 2 10 2014 08 00 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Ali boste v obrazcu Pisno priporočilo 4 8 1 v delu uporabe spletne aplikacije upoštevali kot pozitivne reference v kolikor je ponudnik naročniku zagotavljal izvoz podatkov v formatih TXT in ali XLS Naročniki v največji meri namreč zahtevajo in uporabljajo izvoz podatkov v XLS formatu ker le ta tudi omogoča izvoz v TXT ODGOVOR Izvoz podatkov iz spletne aplikacije za upravljanje naročnin je lahko v formatih TXT in XLS ali samo v formatu XLS Določilo velja za obrazec 4 8 1 Pisno priporočilo obrazec 4 12 Izjava o aplikaciji za upravljanje naročnin obrazec 5 Vzorec okvirnega sporazuma člen 9 Cena Datum objave 2 10 2014 08 23 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Na strani 7 točka 2 2 ter na strani 50 Obrazec 5 Okvirni sporazum za skupno javno naročilo 3 člen razpisne dokumentacije navajate Neto cena tuje znanstvene ali strokovne revije brez davka na dodano vrednost ne sme presegati neto kataložne cene revije pri založniku te revije Navedena zahteva je neupravičeno diskriminatorna in nelogična Na določene revije posamezen založnik ne daje nobenega popusta Torej ima strošek enak neto ceni kataložne cene dodatno pa še druge stroške npr strošek dostave strošek bančne garancije stroške nakazil v tujino in drugi logistični stroški ki jih ima ponudnik ponudnik jih mora nekje vključiti v cene Nadalje na strani 8 cena mora vključevati poštne dostavne prevozne špediterske stroške kako če jih ne moremo vključiti ODGOVOR Naročnik določilo Neto cena tuje znanstvene ali strokovne revije brez davka na dodano vrednost ne sme presegati neto kataložne cene revije pri založniku te revije na strani 7 poglavje 2 2 in na strani 50 Obrazec 5 Vzorec okvirnega sporazuma 3 člen obe navedeni številki strani se nanašata na čistopis razpisne dokumentacije objavljen 30 9 2014 spreminja v določilo Neto ali DDP cena s popustom tuje znanstvene ali strokovne revije brez davka na dodano vrednost ne sme presegati seštevka neto kataložne cene pri založniku te revije in poštnih dostavnih prevoznih špediterskih stroškov Spletna aplikacija za upravljanje naročnin Datum objave 2 10 2014 13 29 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Poštovani Vezano na vaš odgovor 30 9 2014 u vezi referencija smatramo da imate sve mogućnosti provjeravanja spletne aplikacije ponudnika sa obzirom na vaše zahtjeve iz obrazaca 4 12 i obrazaca 4 15 gdje če vama ponudnik dati besplatno testno uporabničko ime I lozinku za upotrebu testne aplikacije koja ispunjuje sve vaše zahtjeve Tako još uvijek smatramo da treba zadnju rečenicu u stavki 5 na 13 stranici crtati U suprotnom najavjuljemo reviziju prije otvaranja ponuda Srdačan pozdrav ODGOVOR Naročnik bo usposobljenost ponudnikov v vidiku spletne aplikacije za upravljanje naročnin v skupnem javnem naročilu preverjal glede na več pogojev 1 ponudnikova izjava o aplikaciji Obrazec 4 12 Izjava o aplikaciji za upravljanje naročnin 2 testiranje aplikacije v času vrednotenja prejetih ponudb vsaka sodelujoča članica Univerze v Ljubljani s po 20 revijami Obrazec 4 15 Izjava o oddaji testnega uporabniškega imena in gesla 3 dve uporabi v realnih razmerah pri naročilu v višini najmanj 150 000 EUR neto Obrazec 4 8 1 Pisno priporočilo S tretjim pogojem želi naročnik preveriti kvaliteto spletne aplikacije tudi v realnem okolju velikih naročil še posebej kvaliteto tistih funkcionalnosti ki so lahko objektivno ocenjevane v realnem okolju in so nujne za kakovostno izvedbo naročil S tremi pogoji preverjanja usposobljenosti ponudnika v vidiku spletne aplikacije za upravljanje naročnin v skupnem javnem naročilu je naročnik izkazal dolžno skrbnost glede učinkovite porabe javnih sredstev ki se bo odražala v kakovostnem delovanju spletnih aplikacij za upravljanje naročnin v triletnem javnem naročilu v ocenjeni vrednosti 2 111 500 EUR brez DDV Prva dva pogoja naročniku ne zagotavljata da bo spletna aplikacija kakovostno delovala v realnem okolju naročnin osmih članic Univerze v Ljubljani ki sodelujejo v skupnem javnem naročilu Naročnik meni da pogoji preverjanja usposobljenosti ponudnika v vidiku spletne aplikacije za upravljanje naročnin ne izločajo in ne onemogočajo sodelovanja ponudnikom ki svojim strankam nudijo spletne aplikacije za upravljanje naročnin Naročnik ne spreminja določil glede spletne aplikacije za upravljanje naročnin Referenčni potrdili Datum objave 2 10 2014 15 04 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Spoštovani vam smemo predložiti referenčni potrdili za leto 2014 in ne samo 2011 2012 2013 Hvala ODGOVOR Referenčni potrdili se morata nanašati na obdobje treh let pred oddajo ponudbe kot je določeno v točki 5 poglavja 2 9 Pogoji za priznanje sposobnosti Naročniško leto 2014 še ni zaključeno zato vaša stranka ne bi mogla pravilno izpolniti obrazca 4 8 1 Pisno priporočilo Advances in agronomy Datum objave 7 10 2014 14 28 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Publikacija ADVANCES IN AGRONOMY BF Oddelek za agronimijo izhaja kot knjižna zbirka Založnik nima točno določeno koliko zvezkov bo izšlo v določenem letu 3 do 5 Ali ponudniki navedemo ceno za en volumen in v opombi navedemo da ponudbena cena velja za en volumen ali navedemo ceno za skupen predviden izid volumnov v tekočem letu Pri določitvi cene za celotno leto se namreč lahko zgodi da bo naročnik plačali višjo ceno kot bo dejanski izid volumnov v tekočem letu ODGOVOR Podajte ceno za en volumen V opombi navedite da ponudbena cena velja za en volumen Predračun in račun Datum objave 8 10 2014 13 18 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Zadnja sprememba Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike Uradni list RS št 111 2013 je med drugim predpisala da bodo morale osebe javnega prava ki štejejo za proračunske uporabnike od 1 1 2015 dalje za dobavljeno blago opravljene storitve ali izvedene gradnje prejemati račune ki jih pošiljajo dobavitelji izključno v elektronski obliki v nadaljevanju e računi V razpisni dokumentaciji navajate da mora biti račun in predračun izstavljen v točno določeni obliki Ali to pomeni da mora biti obliko e računa točno takšna kot ste jo navedli v razpisni dokumentaciji in bodo morali biti vsi navedeni podatki kot sestavni del predpisane oblike e računa ODGOVOR Naročnik želi prejemati predračune in račune ki bodo vsebovali najmanj elemente navedene v razpisni dokumentaciji Obrazec 5 Vzorec okvirnega sporazuma člen 7 naslov revije ISSN naročnik bo prejemal revijo iz držav članic EU naročnik bo prejemal revijo iz tretjih držav navedite od kod npr ZDA Švica obdobje dobave revij na leto izide številk tega naslova neto ponudbena cena brez DDV v EUR stopnja DDV in ponudbena cena z DDV v EUR Ti elementi so lahko na predračunu ali računu navedeni v drugačnem vrstnem redu Račun lahko vsebuje še druge elemente Določila veljajo za papirnate predračune in račune ter za predračune in račune izdane izključno v elektronski obliki Referenčno potrdilo Datum objave 10 10 2014 11 22 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Spoštovani prosimo za potrditev da boste kot referenčno potrdilo upoštevali potrdilo katerekoli izmed naših evropskih regionalnih predstavništev Hvala ODGOVOR Potrdilo stranke ponudnika Obrazec 4 8 1 Pisno priporočilo mora dokazati usposobljenost ponudnika za kakovostno izvedbo skupnega javnega naročila Nabava tujih znanstvenih in strokovnih revij za obdobje 2015 2017 za osem članic Univerze v Ljubljani za obdobje 2015 2017 Če je regionalno predstavništvo sestavni del organizacijske strukture ponudnika in za njegovo delovanje odgovarja ponudnik lahko naročnik sprejme referenčno potrdilo stranke takega regionalnega predstavništva Brezplačen dostop do elektronske revije ob naročilu tiskane revije Datum objave 10 10 2014 11 24 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Spoštovani imamo vprašanje dilemo v zvezi z zadnjima dvema stolpcema v tabelah Založniki ponudijo brezplačen dostop za en enak IP naslov Fakultete v tem tenderju pa so na različnih lokacijah in različnih IP jih Založniki ne nudijo brezplačen t i multi site license ampak so taki dostopi vedno plačljivi Glede na pojasnila v dokumentaciji da boste pri ocenjevanju upoštevali skupno število brezplačnih naslovov tako za posamezne fakultete kot tudi za celotno Univerzo je torej osnovno vodilo BREZPLAČNOST kar glede na navedeno za celotno Univerzo ni možno torej je zadnji stolpec brezpredmeten Hvala za pojasnilo Lep pozdrav ODGOVOR Naročnik želi pridobiti podatke o brezplačnem dostopu do elektronskih revij ob naročilu tiskanih revij Ponudniki naj označijo ali je brezplačen online dostop na voljo samo za članico Univerze v Ljubljani ki naroča revijo ali tudi za celotno Univerzo v Ljubljani v ustrezen stolpec vpišejo da Če brezplačnega online dostopa ob naročilu tiskane revije ni možno zagotoviti ponudniki v ustrezen stolpec vpišejo ne Referenčni potrdili Datum objave 10 10 2014 11 25 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Spoštovani glede referenčnih potrdil glede na to da je leto 2014 skoraj zaključeno menimo da bi lahko upoštevali tudi referenčna potrdila za leto 2014 Prosimo za ponovno presojo Hvala ODGOVOR Referenčni potrdili se morata nanašati na obdobje treh let pred oddajo ponudbe kot je določeno v točki 5 poglavja 2 9 Pogoji za priznanje sposobnosti Naročniško leto 2014 še ni zaključeno zato vaša stranka ne bi mogla pravilno izpolniti obrazca 4 8 1 Pisno priporočilo Skupno javno naročilo Datum objave 14 10 2014 15 19 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE V razpisu za dobavo časopisov strokovnih revij in periodičnih publikacij sodeluje 8 naročnikov 8 različnih fakultet in noben naročnik ne naroča enakih časopisov strokovnih revij in periodičnih publikacij Zakon o javnem naročanju določa da mora naročnik javno naročilo razdeliti na smiselno zaključene celote tako da jih je mogoče oddajati ločeno Logično bi bilo da naročnik razdeli javno naročilo na 8 sklopov saj bo verjetno podpisanih 8 pogodb izstavljenih 8 predračunov za vsako članico ločeno na podlagi okvirnega sporazuma ipd Poleg tega posamezne članice Univerze v Ljubljani ne bodo imele možnosti izbrati zanje najugodnejše ponudbe saj bo veljala najugodnejša ponudba za vse članice ki sodelujejo na razpisu skupaj Predlagamo da naročnik odpravi nezakonitost in javno naročilo razdeli na smiselno zaključene celote sklope skladno s temeljnimi načeli javnega naročanja načelom gospodarnosti učinkovitosti in uspešnosti 6 Čl ZJN 2 ODGOVOR Naročnik Univerza v Ljubljani bo v okviru skupnega javnega naročila za nabavo tujih znanstvenih in strokovnih revij za osem članic Univerze v Ljubljani v obdobju 2015 2017 izbral tri usposobljene in ekonomsko najugodnejše ponudnike za celotno skupno javno naročilo ter z njimi podpisal en okvirni sporazum razpisna dokumentacija poglavje 1 Povabilo k oddaji ponudbe stran 3 Blago ki je predmet javnega naročila so znanstvene in strokovne revije za naročniška leta 2015 2016 in 2017 Vse revije na skupnem seznamu osmih članic Univerze v Ljubljani so naročene samo v enem izvodu in skupno predstavljajo smiselno zaključeno celoto nabave Razdelitev skupnega javnega naročila na sklope glede na vrsto blaga ni možna saj naročnik naroča isto vrsto blaga tuje serijske publikacije Izbrani trije usposobljeni in ekonomsko najugodnejši ponudniki za celotno skupno javno naročilo bodo tako kot sedaj z razpisom pred začetkom drugega in tretjega naročniškega leta s strani naročnika pozvani k pripravi ponudbe po predloženem seznamu revij Ponudniki bodo predračune in račune izstavili članicam Univerze v Ljubljani razpisna dokumentacija točka 2 2 Oznaka in predmet javnega naročila stran 7 eno zahtevano garancijo pa poslali na naslov Univerza v Ljubljani Kongresni trg 12 1000 Ljubljana sprememba razpisne dokumentacije v nadaljevanju Naročnik meni da s pogoji in kriterijema skupnega javnega naročila ne onemogoča oddaje ponudbe tistim ponudnikom ki so ustrezno usposobljeni za kvalitetno izvedbo skupnega javnega naročila za nabavo tujih znanstvenih in strokovnih revij Naročnik je seznanjen da na nacionalnem in mednarodnem trgu obstajajo ponudniki ki so sposobni izvesti nabavo tujih znanstvenih in strokovnih revij v predvidenem obsegu in zahtevani kvaliteti tega skupnega javnega naročila Skupno javno naročilo je bilo objavljeno na slovenskem in na evropskem portalu javnih naročil Glede na slabe izkušnje s kakovostjo storitve naročila tujih znanstvenih in strokovnih revij v preteklosti želi naročnik s pogojem dveh uporab v realnih razmerah pri naročilu v višini najmanj 150 000 EUR neto Obrazec 4 8 1 Pisno priporočilo zagotoviti ustrezno kakovost storitve in dolžno skrbnost glede učinkovite porabe javnih sredstev Naročnik tuje znanstvene in strokovne revije nabavlja za uporabnike z Univerze v Ljubljani Nabavljene publikacije osmih članic Univerze v Ljubljani bodo na voljo vsem zaposlenim na Univerzi v Ljubljani in vsem študentom Univerze v Ljubljani Študenti Univerze v Ljubljani lahko v okviru enotne knjižnične izkaznice uporabljajo vire in storitve vseh 39 knjižnic članic Univerze v Ljubljani ki so locirane na različnih lokacijah Različna stroškovna mesta za plačilo revij ne pomenijo smiselne razdelitve na sklope saj gre za enovit predmet javnega naročila tuje znanstvene in strokovne revije za uporabo za celotno Univerzo v Ljubljani Univerza v Ljubljani si prizadeva vzpostaviti Univerzitetno knjižnico Univerze v Ljubljani skupno javno naročilo revij je ena od pripravljalnih aktivnosti Univerza v Ljubljani tudi načrtuje da bo postopno v skupno javno naročanje tujih znanstvenih in strokovnih revij pritegnila tudi tiste članice Univerze v Ljubljani ki imajo še veljavne pogodbe s ponudniki za nabavo revij Univerza v Ljubljani nastopa skupno tudi v primeru sodelovanja v konzorcijih za dostop do elektronskih virov za katere so podlaga nekatere revije s skupnega seznama za javno

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=359341 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 10 NAZIV SKLOPA RAZNA PREHRANA 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15800000 Razna živila 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 11 NAZIV SKLOPA EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15500000 Mlečni izdelki 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 12 NAZIV SKLOPA EKO MESO 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15100000 Živalski proizvodi meso in mesni proizvodi 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 13 NAZIV SKLOPA EKO RAZNA PREHRANA 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15800000 Razna živila 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH ODDELEK III PRAVNE EKONOMSKE FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE III 1 POGOJI KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO III 1 1 Finančna zavarovanja NAVEDENO V DOKUMENTACIJI JAVNEGA NAROČILA III 1 2 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe ki ju urejajo NAVEDENO V DOKUMENTACIJI JAVNEGA NAROČILA III 1 3 Pravna oblika ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov ki ji bo naročilo oddano NAVEDENO V DOKUMENTACIJI JAVNEGA NAROČILA III 1 4 Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje Ne III 2 POGOJI ZA UDELEŽBO III 2 1 Osebni status gospodarskih subjektov vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev NAVEDENO V DOKUMENTACIJI JAVNEGA NAROČILA III 2 2 Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev NAVEDENO V DOKUMENTACIJI JAVNEGA NAROČILA Najnižje ravni morebitnih standardov NAVEDENO V DOKUMENTACIJI JAVNEGA NAROČILA III 2 3 Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev NAVEDENO V DOKUMENTACIJI JAVNEGA NAROČILA Najnižje ravni morebitnih standardov NAVEDENO V DOKUMENTACIJI JAVNEGA NAROČILA III 2 4 Informacije o pridržanih naročilih III 3 SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV III 3 1 Informacije o določeni stroki III 3 2 Osebje odgovorno za izvedbo storitve ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA IV 1 1 Vrsta postopka Odprti postopek IV 1 2 Omejeno število gospodarskih subjektov ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju IV 1 3 Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom IV 2 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE IV 2 1 Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena IV 2 2 Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba Ne IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je izbral naročnik JNB 1 2013 IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=303151 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter drugo ustrezno plinsko zakonodajo plinskimi predpisi je za kvalitetno dobavo ZP in posledično dobavo zemeljskega plina v zahtevanem roku in zahtevani količini izključno odgovoren sistemski operater plinovodnega omrežja in ne dobavitelj zemeljskega plina Nadalje iz Sistemsko obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje zemeljskega plina izhaja da se kakovost prevzetega zemeljskega plina na prevzemnem mestu spremlja dvakrat mesečno s certifikati o sestavi zemeljskega plina ki jih sistemskemu operaterju posreduje sistemski operater prenosnega omrežja Ustrezni sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina je edini pristojen da se spusti v distribucijo zemeljski plin predpisane kvalitete Zaradi navedenega je zahteva po izstavitvi BG za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celoti nesmiselna in neutemeljena To posledično pomeni da bi dobavitelj zemeljskega plina v morebitnem sodnem postopku ki bi sledil unovčenju zavarovanja s strani naročnika in v katerem bi dobavitelj od naročnika s tožbo zahteval vračilo zneska iz naslova unovčene BG zagotovo uspel Uspel bi iz razloga da je bilo unovčenje BG neutemeljeno Ostale obveznosti v vzorcu pogodbe ki jih mora dobavitelj izpolniti pa niso takšne narave oziroma nimajo takšne teže da bi že zahtevale izdajo še bolj pa unovčenje BG 7 Predlagamo da poenotite merilo za izbor v 5 2 točki Merila in kriteriji na naslednji način Merilo za izbor je cena za zemeljski plin izražena v EUR Sm3 in ne vsebujejo davka na dodano vrednost trošarine na ZP dodatka k ceni ZP za povečanje energetske učinkovitosti 67 4 Člen EZ taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida stroškov uporabe omrežij in dodatkov in prispevkov ki se obračunajo ob uporabi omrežij ter morebitnih drugih dodatkov prispevkov davkov ki jih predpisuje država ali pooblaščen državni organ in katere kupcu zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj ali pristojni sistemski operater omrežja Dobavitelj ZP ponuja in zagotavlja da bo cena blaga v tem primeru ZP za celotno pogodbeno obdobje fiksna ne more pa zagotavljati pokritja morebitnih sprememb trošarine davka na dodano vrednost dodatka k ceni ZP za povečanje energetske učinkovitosti ali katerih koli drugih elementov ki jih določajo pristojne državne institucije in jih je dolžan kupcu zaračunati dobavitelj ZP saj so vse spremembe izven vplivnega območja dobavitelja zato ti elementi ne morejo biti sestavni del merila za izbor Navedeno velja tudi za 5 Člen pogodbe 8 Predlagamo preoblikovanje tabele v obrazcu ponudba na naslednji način Fiksna cena na enoto zemeljskega plina v eur brez dajatev brez DDV Cena na enoto za trošarinio v eur Cena na enoto za okoljsko dajatev v eur Cena na enoto za dodatek za PEU v eur Skupna cena na enoto v EUR z dajatvami brez DDV 9 V 9 Člen okvirnega sporazuma navajate da cena na enoto ne sme presegati cen iz veljavnega cenika dobavitelja v trenutku sklepanja pogodb Vljudno prosimo da natančno specificirate kateri je veljavni cenik dobavitelja Morda cene za gospodinjske odjemalce ali poslovne odjemalce S kakšno CDK skupino oz letno porabo Ob tem dodajamo da javno objavljamo cenik za oskrbo poslovnih odjemalcev z letno porabo do 70 000 Sm3 kamor naročnik ne spada Poleg tega cene za gospodinjske odjemalce ki jih izvaja naše podjetje so namenjene izključno za skupino odjemalcev ki jih ščiti Zakon o potrošništvu vaš odjem pa ne sodi v ta okvir 10 Glede na to da mora dobavitelj zemeljskega plina v trenutku ko je izbran kot najugodnejši ponudnik na trgu z zemeljskim plinom zakupiti celotno pogodbeno količino te energije je v primeru predčasnega prenehanja pogodbe o dobavi prisiljen višek že zakupljene a nedobavljene energije prodati na trgu Prodajalcu iz tega naslova tako nastane enormna škoda za katero na podlagi Obligacijskega zakonika odgovarja kupec V izogib navedenemu predlagamo da se črtata določbo XIII Odpoved okvirnega sporazuma ki določata pravico pogodbene stranke do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga za odstop od pogodbe Predlagamo dopolnitev člena na naslednji način Če katerokoli stranka odstopi od pogodbe je dolžna drugi stranki povrniti vso škodo ter plačati pogodbeno kazen 11 V razpisni dokumentaciji ni določbe glede stroškov zakupa vstopnih prenosnih zmogljivosti na vstopni točki v Republiko Slovenijo Da odjemalec na distribucijskem omrežju sploh lahko odjema zemeljski plin mora namreč dobavitelj zanj pripeljati ZP čez slovensko mejo Da dobavitelj lahko pripelje ZP čez slovensko mejo za tega končnega odjemalca mora dobavitelj zanj zakupiti tudi vstopne prenosne zmogljivosti na vstopni točki v Republiko Slovenijo vse skladno z novimi Pravili o postopku za izvajanje Uredbe ES št 715 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe ES št 1775 2005 Uradni list RS št 68 12 Z drugimi besedami to pomeni da mora dobavitelj skleniti z upravljalcem prenosnega omrežja t i pogodbo o prenosu na podlagi katere dobavitelj za tega odjemalca upravljalcu prenosnega omrežja plačuje omrežnino za vstopno točko vse na podlagi novega Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina Uradni list RS št 61 12 64 12 Glede na to da je treba ves zemeljski plin ki se dobavlja na območju Republike Slovenije pripeljati čez slovensko mejo to posledično pomeni da ima vsak dobavitelj ki dobavlja odjemalcem na distribucijskem omrežju dodatne stroške za tega odjemalca Zaradi navedenega je potrebno tako v razpisni dokumentaciji kot tudi v pogodbi določiti Dobavitelj bo kupcu kot ločeno postavko na računu zaračunal tudi mesečni znesek in sicer na podlagi veljavne javno objavljene vstopne tarifne postavke za posamezno vstopno točko e kot je s strani pristojnega sistemskega operaterja prenosnega omrežja določena skladno z vsakokrat veljavnim Aktom Javne agencije RS o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina V kolikor take določbe namreč ne bo v razpisni dokumentaciji in v ponudbi bodo ponudniki v tem javnem naročilu te stroške v vsakem primeru vkalkulirali v ceno zemeljskega plina lahko tudi v znatno višjem znesku kot ga dejansko plačujejo upravljalcu prenosnega omrežja Z določbo kot jo predlagamo pa se javni naročnik izogne navedeni manipulaciji in zlorabi ponudbene cene Da so naše trditve pravilne lahko poizveste tudi pri Janvi ageciji RS za energijo Kar se tiče stroškov zakupa izstopnih prenosnih zmogljivosti iz prenosnega v distribucijsko omrežje v Republiki Sloveniji pa je le te za končnega

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=314603 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  Jeziki v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU SL IV 3 7 Minimalni časovni okvir v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe IV 3 8 Način odpiranja ponudb Datum 2 4 2014 Čas 11 00 Kraj sejna soba nareočnika Jamova c 39 Ljubljana ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA VI 2 INFORMACIJE O SREDSTVIH EU VI 3 DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na http www ijs si ijsw Objave Rok za prejem ponudnikovih vprašanj Datum 24 3 2014 Čas 12 00 VI 4 PRITOŽBENI POSTOPKI VI 4 1 Organ pristojen za pritožbene postopke IJS V angl jeziku JSI JAMOVA CESTA 39 SI 1000 LJUBLJANA Organ pristojen za postopek mediacije VI 4 2 Vložitev pritožb VI 4 3 Služba pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb IJS V angl jeziku JSI JAMOVA CESTA 39 SI 1000 LJUBLJANA VI 5 DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA 20 2 2014 DODATNA POJASNILA NAROČNIKA Predložitev prijave Datum objave 21 2 2014 10 50 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Prosimo za dodatno pojasnilo Na vaši spletni strani imate podatek DOBAVA PISARNIŠKEGA IN POTROŠNEGA MATERIALA Razpisna dokumentacija Obrazec predložitev ponudbe Kaj pomeni Obrazec predložitev ponudbe v njem so datoteke ki ne pokažejo nič Hvala za odgovor ODGOVOR Pod točko 2 16 ODDAJA IN PREDLOŽITEV PRIJAVE je jasno napisano da PonudnikiPrijavitelj v obrazec Predložitev prijave vpiše vse zahtevane podatke ter obrazec nalepi na ovojnico v kateri pošilja prijavo 2 faza Datum objave 6 3 2014 13 52 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Pozdravljeni Glede na izjavo v Obrazcu 3 12 nas zanima kako se bodo oddajale ponudbe v 2 fazi elektronsko po e mailu ali pisno Hvala ODGOVOR 2 faza bo potekala pisno po pošti Obrazec 3 9 Datum objave 17 3 2014 08 05 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Spoštovani vprašanje na temo referenc Ali so lahko obrazci 3 9 potrjeni od naročnika v kopiji Lep pozdrav ODGOVOR Obrazec 3 9 iz razpisne dokumentacije mora biti priložen v originalu Originali Datum objave 17 3 2014 08 09 PONUDNIKOVO VPRAŠANJE PONUDNIKOVO VPRAŠANJE Pozdravljeni V razpisni dokumentaciji v točki 3 specifikacija pisarniškega in potrošnega material A5 RAČUNALNIŠKI POTROŠNI MATERIAL zahtevate da morajo biti ponujeni samo originali v originalni embalaži z originalno nalepko proizvajalca Ali prav razumemo da ponudimo le originale proizvajalcev strojne opreme ZJN 2 v devetem odstavku 37 člena določa da se v primeru če tega ne upravičuje predmet naročila tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke patente tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni To sklicevanje je dovoljeno v primerih ko predmeta naročila ni mogoče opisati s oblikovanjem tehničnih specifikacij na način kot to določa tretji odstavek 37 člena ZJN 2 s sklicevanjem na tehnične specifikacije ali v smislu navedbe storilnostnih ali funkcionalnih zahtev če so ti parametri dovolj natančni da omogočajo ponudniku opredelitev predmeta javnega naročila in omogočijo naročnikom oddajo naročila ali s kombinacijo obeh

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=330438 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  CPV 15800000 Razna živila IV 2 3 Obvestilo na TED SIMAP na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED 2015 S 065 114021 z dne 2 4 2015 ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek VI 3 INFORMACIJE KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI VI 3 1 Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Objava se ne sklada z izvirnimi informacijami ki jih je predložil naročnik VI 3 2 Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji za nadaljnje informacije vas prosimo da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo VI 3 3 Besedilo ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu VI 3 4 Datumi ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 5 Naslovi in kontaktne točke ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 6 Besedilo ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu DRUGE DODATNE INFORMACIJE VI 4 DRUGE DODATNE INFORMACIJE Popravka v specifikacijah predračunov sklopov 14 Sveže in suho sadje in zelenjava 15 Ekološko pridelano sveže in suho sadje in zelenjava Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na http www enarocanje si Dokumentacija 2015 4 1831 80370370462960530615 OS A ZNI DERSIC popr zip VI 5

  Original URL path: http://enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=383475 (2016-02-16)
  Open archived version from archive