archive-si.com » SI » E » ENAROCANJE.SI

Total: 2010

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  I 6 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 44422000 Poštni nabiralniki I 7 RAZDELITEV NA SKLOPE Ne I 8 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE Ekonomsko najugodnejša ponudba I 9 OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA Ne Internetni naslov dokumentacije http www posta si I 10 ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE Datum 29 8 2014 Čas 12 00 I 11 POGOJI ODPIRANJA PONUDB Datum 29 8 2014 Čas 13 00 Kraj Pošta Slovenije d o o UPRAVA Slomškov trg 10 MARIBOR I 12 DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU Cena 90 točk najugodnejša ponudba prejme max 90 točk in sicer M1 60 točk ponudba z najnižjo skupno ceno za ličenje prejme najvišje možno število točk vse ostale ponudbe prejmejo sorazmerno nižji delež točk M 2 30 točk ponudba z najnižjo ceno delovne ure za mehanska popravila prejme najvišje možno število točk vse ostale ponudbe prejmejo sorazmerno nižji delež točk M 3 Garancijska doba nad 12 mesecev 10 točk I 13 ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ Datum 22 8 2014 Čas 12 00 I 14 DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA 13 8 2014 OBJAVE VEZANE NA TO OBJAVO NMV4409 2014 Blago Poštni nabiralniki datum objave 16 10 2014 DODATNA POJASNILA NAROČNIKA VPRAŠANJA ODGOVORI 20 8

  Original URL path: http://enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=39626&nar=MV (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  10 Kontakt Področje investicij in nabave V roke Andreja Breznik SI 2000 Maribor Tel 386 24492310 Telefaks 386 24492379 E pošta andreja breznik posta si Internetni naslovi http www posta si I 2 NAZIV NAROČILA KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK Vzdrževanje sredstev poštnega omrežja I 3 VRSTA NAROČILA Blago I 4 INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU ALI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma Če se obvestilo nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma s koliko ponudniki je ta sklenjen 1 V okvirnem sporazumu so opredeljeni vsi pogodbeni pogoji zato se bodo posamezna naročila oddajala brez ponovnega odpiranja konkurence med strankami okvirnega sporazuma da I 5 KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE Predmet naročila je vzdrževanje sredstev poštnega omrežja za 3 letno obdobje I 6 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 44422000 Poštni nabiralniki I 7 SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL Vrednost 65000 EUR brez DDV I 8 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na 1 M1 najnižja cena za ličenje Pondeniranje 60 2 M2 najnižja cena delovne ure za mehanska popravila Pondeniranje 30 3 M3 garancijska doba nad 12 mes Pondeniranje 10 I 9 INFORMACIJE O ELEKTRONSKI DRAŽBI Uporabljena je elektronska dražba ne I 10 INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in ali program ki se financira s sredstvi EU Ne I 11 PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL Številka objave na Portalu javnih naročil NMV3059 2014 z dne 13 8 2014 I 12 DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU I 13 DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA 15 10 2014 PRILOGA ODDAJA NAROČILA SKLOP ŠT 1 NASLOV Vzdrževanje sredstev poštnega omrežja 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 3 10 2014 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 1 Število elektronsko prejetih ponudb 0 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO VAMAR d

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=43743&nar=MV (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  Raković tel 01 47 90 900 telefaks 01 47 90 981 e pošta sjn ess gov si Vrsta postopka Odprti postopek Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU Da PREDHODNE INFORMACIJE II 1 3 Enotni besednjak javnih naročil CPV 72200000 Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi IV 2 3 Obvestilo na TED SIMAP na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED 2011 S 74 121512 z dne 15 4 2011 ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek VI 3 INFORMACIJE KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI VI 3 1 Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij ki jih je predložil naročnik VI 3 2 Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji za nadaljnje informacije vas prosimo da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo VI 3 3 Besedilo ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu VI 3 4 Datumi ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 5 Naslovi in kontaktne točke ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 6 Besedilo ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu DRUGE DODATNE INFORMACIJE VI 4 Druge dodatne informacije Popravek razpisne

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=167172 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  postopka Odprti postopek Obvestilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU Da PREDHODNE INFORMACIJE II 1 3 Enotni besednjak javnih naročil CPV 15800000 Razna živila IV 2 3 Obvestilo na TED SIMAP na katero se nanaša ta objava Številka obvestila v TED 2015 S 222 404232 z dne 17 11 2015 ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek VI 3 INFORMACIJE KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI VI 3 1 Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij ki jih je predložil naročnik VI 3 2 Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji za nadaljnje informacije vas prosimo da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo VI 3 3 Besedilo ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu VI 3 4 Datumi ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 5 Naslovi in kontaktne točke ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 6 Besedilo ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu DRUGE DODATNE INFORMACIJE VI 4 DRUGE DODATNE INFORMACIJE za OE vrtca se v sklopu sokovi nektarji sirupi popravi opis artikla v vrstici 12 in 14 v sklopu splošno prehrambeno blago se črta vrstica 24 za

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=408863 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  ki jih je treba popraviti v izvirnem besedilu VI 3 6 Besedilo ki ga je treba dodati k izvirnemu obvestilu DRUGE DODATNE INFORMACIJE VI 4 DRUGE DODATNE INFORMACIJE Sprememba roka za oddajo ponudbe in sicer na 27 8 2012 do 9 00 ter odpiranje ponudb 27 8 2012 ob 10 00 a V točki 1 2 razpisne dokumentacije stran 5 se doda V primeru sprememb predpisov v posledici katerih bi posamezen modul postal nepotreben ali pa bi ga bilo potrebno bistveno spremeniti si Zavod pridržuje pravico zožiti predmet naročila oz ga modificirati v skladu s takrat veljavnim predpisom V kolikor bi bila modifikacija preobsežna bo Zavod zožil predmet naročila po tej pogodbi ter za modificirani del izvedel novo javno naročilo b V točki 2 4 razpisne dokumentacije stran 10 se v Sloveniji nadomesti z EU Ponudnik mora za sodelovanje na projektu izkazati eno referenco velikostnega razreda z več kot 700 uporabniki EDS pri istem naročniku katera vključuje spletne storitve in PKI infrastruktura javnih ključev s kvalificiranimi digitalnimi potrdili v EU Identično je popravljen obrazec D 10 c Dopolni se razpisna dokumentacija v Opombi za ponudnika obrazec C 1 da se glasi Opomba za ponudnika gre za ocenjeno predvideno število uporabnikov Končno število uporabnikov se v prihodnjih letih ne bo bistveno spreminjalo vendar pa te spremembe ne smejo spreminjati cene ki jo bo ponudnik podal v obrazcu predračuna Izvajalec izstavi Zavodu račun za dobavo posameznega modula iz predmeta pogodbe na podlagi podpisanega prevzemnega zapisnika ki je priloga računa v višini 50 vrednosti modula ob tem pa ob vsakem modulu zaračuna eno desetino vrednosti prve faze V A delu obrazca C 1 postane točka 1 samostojni del predračuna ter se izbriše kot alineja pri posameznih modulih Doda se nova vrstica v tabeli Vrednost celotne ponudbe na strani 26 razpisne dokumentacije in sicer

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=240104 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  obvestila v TED 2015 S 186 337189 z dne 25 9 2015 ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek VI 3 INFORMACIJE KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI VI 3 1 Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij ki jih je predložil naročnik VI 3 2 Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji za nadaljnje informacije vas prosimo da

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=401744 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  obvestila v TED 2015 S 186 337189 z dne 25 9 2015 ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 TO OBVESTILO SE NANAŠA NA Popravek VI 3 INFORMACIJE KI JIH JE TREBA POPRAVITI ALI DODATI VI 3 1 Sprememba izvirnih informacij ali objava ni skladna Sprememba izvirnih informacij ki jih je predložil naročnik VI 3 2 Obvestilo ali ustrezna razpisna dokumentacija V ustrezni razpisni dokumentaciji za nadaljnje informacije vas prosimo da

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=403016 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  drugih naročnikov Ne ODDELEK II B PREDMET NAROČILA II 1 NAZIV NAROČILA KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK Nabava aparata za magnetno resonaco z izgradnjo prizidka II 2 VRSTA NAROČILA IN MESTO DOBAVE ALI IZVEDBE Blago Glavni kraj dobave ali izvedbe Splošna bolnišnica Slovenj Gradec Šifra NUTS SI II 3 INFORMACIJE O OKVIRNEM SPORAZUMU Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma ne II 4 KRATEK OPIS VRSTE IN KOLIČINE ALI VREDNOSTI BLAGA ALI STORITEV Nabava aparata za slikanje z magnetno resonanco z jakostjo polja 1 5T ter široko odprtino 69 cm ali več s predhodno zgraditvijo prizidka Če so znani ocenjeni stroški brez DDV navedite samo številke 1660000 EUR Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope Ne II 5 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 33000000 Medicinska oprema farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego 33110000 Oprema za slikanje za medicinske zobozdravstvene in veterinarske namene 33113100 Naprave za skeniranje na osnovi magnetne resonance 45000000 Gradbena dela 45200000 Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje 45300000 Inštalacijska dela pri gradnjah II 6 PREDVIDENI DATUM ZAČETKA POSTOPKA ODDAJE NAROČILA 23 1 2015 II 7 INFORMACIJE O SPORAZUMU O VLADNIH NAROČILIH Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih GPA ne II 8 DODATNE INFORMACIJE ODDELEK III PRAVNE EKONOMSKE FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE III 1 POGOJI KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO III 1 1 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe ki ju urejajo III 2 POGOJI ZA UDELEŽBO III 2 1 Informacije o pridržanih naročilih ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in ali program ki se financira s sredstvi EU Ne VI 2 DODATNE INFORMACIJE Rok za prejem ponudnikovih vprašanj Datum 5 1 2015 Čas 13 00 VI 3 INFORMACIJE O SPLOŠNEM REGULATIVNEM OKVIRU VI 4 DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA 25

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=367827 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •