archive-si.com » SI » E » ENAROCANJE.SI

Total: 2010

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  SI 1000 Ljubljana V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 323713 84 EUR z 22 DDV Skupna končna vrednost naročila 282290 22 EUR z 22 DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA 4301 3 2015 3 ŠT SKLOPA 3 NAZIV Sklop 3 Dobava pisarniškega materiala in galanterije Celjsko območje V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 10 11 2015 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 3 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO MK Trgovina d o o Slovenska cesta 29 SI 1000 Ljubljana V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 418664 16 EUR z 22 DDV Skupna končna vrednost naročila 329185 59 EUR z 22 DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA 4301 3 2015 4 ŠT SKLOPA 4 NAZIV Sklop 4 Dobava pisarniškega materiala in galanterije Mariborsko območje V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 10 11 2015 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 3 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO MK Trgovina d o o Slovenska cesta 29 SI 1000 Ljubljana V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 746258 16 EUR z 22 DDV Skupna končna vrednost naročila 583289 54 EUR z 22 DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA 4301 3 2015 5 ŠT SKLOPA 5 NAZIV Sklop 5 Dobava pisarniškega materiala in galanterije Novomeško območje V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 10 11 2015 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 2 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO MK Trgovina d o o Slovenska cesta 29 SI 1000 Ljubljana V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 254990 22 EUR z 22 DDV Skupna končna vrednost naročila 213319 94 EUR z 22 DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in ali program ki se financira s sredstvi EU Ne VI 2 DODATNE INFORMACIJE Dodatno pojasnilo k točkam V 3 za vse sklope naveden je prvi iz seznama kandidatov Dodatno pojasnilo k Prilogi A I V prilogi A je naveden prvi iz seznama naročnikov Naročniki so Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja Agencija RS za okolje Arhiv Republike Slovenije Delovno in socialno sodišče v Ljubljani Delovno sodišče v Celju Delovno sodišče v Kopru Delovno sodišče v Mariboru Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo Državni zbor Državno pravobranilstvo RS Finančna uprava Republike Slovenije Generalni finančni urad Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije Geodetska uprava Republike Slovenije Informacijski pooblaščenec Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije MK

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=407869 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  bank iz katerega je razvidno stanje blokad v zadnjih 6 mesecih Listine ne smejo biti starejše od 30 dni 5 Ponudnikov letni prihodek v preteklem letu je vsaj enak trikratniku ponudbene vrednosti brez DDV v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati skupno pri čemer se letni prihodek v primeru dveh partnerjev izračuna tako da se seštevek letnih prihodkov obeh partnerjev pomnoži s faktorjem 0 9 in upošteva tako izračunan letni prihodek pri treh partnerjih s faktorjem 0 8 pri štirih ali več partnerjih pa z 0 7 DOKAZILA Razvidno iz obrazca P 2 Prijava III 2 3 Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev 6 Ponujena oprema in pripadajoče storitve morajo v celoti vsaj izpolnjevati pogoje iz specifikacij oziroma razpisne dokumentacije ponudnik lahko v posameznem elementu vedno ponudi opremo ki ima v vseh elementih boljše lastnosti Garancija za dobavljeno opremo je 36 mesecev v kolikor ni v obrazcu P 5 določeno drugače Dobavni rok 30 dni od podpisa pogodbe Odzivni čas na napko za strežnik 4 ure za ostalo blago 1 dan Odprava napake za strežnik največ 1 dan za ostalo blago največ 3 dni v kolikor to ni mogoče začasna zamenjava z enakovredno nadomestno opremo Zamenjava opreme po 45 dneh v kolikor okvara ni odpravljena ali se ponovi več kot 2 krat Doba zagotavljanja rezervnih delov opreme 5 let v primeru skupne prijave lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj DOKAZILA Razvidno iz obrazcev P 4 Vzorec pogodbe in P 5 Specifikacije Razvidno iz priložene tehnične dokumentacije Za računalnike in zaslone ponudnik na tem mestu priloži zahtevane certifikate izpise Miscosoft HCL za celoten sistem računalnik ter za zaslon kjer je zahtevano tudi potrdilo proizvajalca o glasnosti po zahtevanem ISO standardu Pogoji dobave in vzdrževanja razvidni iz parafiranega okvirnega sporazuma III 2 4 Pridržana naročila Ne III 3 POGOJI KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEV III 3 1 Izvedba storitve je omejena na določeno stroko III 3 2 Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja ki bo odgovorno za izvedbo storitve ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA IV 1 1 Vrsta postopka Odprti IV 1 2 Omejitve glede števila gospodarskih subjektov ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanju IV 1 3 Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom IV 2 MERILA ZA ODDAJO IV 2 1 Merila za oddajo Najnižja cena IV 2 2 Uporabljena bo elektronska dražba IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je določil naročnik 002 2011 IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne IV 3 3 Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije Datum 9 3 2011 Čas 11 59 Dokumentacija se plačuje Ne IV 3 4 Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje Datum 9 3 2011 Čas 12 00 IV 3 5 Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom IV 3 6 Jeziki v katerih morajo

  Original URL path: http://enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=159259 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  v Sporazum o vladnih naročilih GPA ne II 2 SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL A II 2 1 Skupna končna vrednost naročil a ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA IV 1 1 Vrsta postopka Odprti IV 2 MERILA ZA ODDAJO IV 2 1 Merila za oddajo Najnižja cena IV 2 2 Uporabljena je bila elektronska dražba ne IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je določil naročnik 002 2011 IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne Številka objave na Portalu javnih naročil JN1808 2011 z dne 25 2 2011 ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA 0002 2011 SKLOP ŠT NASLOV Nakup računalniške opreme V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 5 4 2011 V 2 ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 10 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO TRENDNET d o o ŠLANDROVA CESTA 6A SI 3320 VELENJE V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Če gre za letno ali mesečno vrednost navedite število mesecev 48 V 5 NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM Ne ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN ALI PROGRAM KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne VI 2 DODATNE INFORMACIJE Okvirni sporazum je sklenjen z 1 TrendNET d o o Šlandrova 6a 3320 Velenje 2 Alarix d o o Jurčkova cesta 233 1000 Ljubljana 3 Mlacom d o o Drenikova 36 1000 Ljubljana Za prvo dobavo se izbere TrendNET d o o Šlandrova 6a 3320 Velenje Ponudnik je za prvo dobavo za zahtevano blago ponudil najnižjo ceno 28 427 99 EUR VI 3 PRITOŽBENI POSTOPKI VI 3 1 Organ ki je pristojen za pritožbene postopke Državna revizijska komisija Slovenska 54 SI 1000 Ljubljana Tel 01 234 28 00 Telefaks 01 234 28 40 E pošta dkom gov si Internetni

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=167374 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15300000 Sadje zelenjave in pripadajoči proizvodi 3 KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV 17725 92 EUR 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih 24 od oddaje javnega naročila 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 21 NAZIV SKLOPA MLEVSKI IZDELKI 1 KRATEK OPIS MLEVSKI IZDELKI 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15600000 Žitni mlevski izdelki škrob in izdelki iz škroba 3 KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV 1768 98 EUR 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih 24 od oddaje javnega naročila 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 22 NAZIV SKLOPA TESTENINE ZAMRZNJENI POLIZDELKI IZ MOKE IN KEKSI 1 KRATEK OPIS TESTENINE ZAMRZNJENI POLIZDELKI IZ MOKE IN KEKSI 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15850000 Testenine 15896000 Globoko zamrznjeni proizvodi 15821200 Sladki keksi 3 KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV 18062 94 EUR 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih 24 od oddaje javnega naročila 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 23 NAZIV SKLOPA OSTALO PREHRANSKO BLAGO 1 KRATEK OPIS OSTALO PREHRANSKO BLAGO 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15800000 Razna živila 3 KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV 29043 94 EUR 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih 24 od oddaje javnega naročila 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 24 NAZIV SKLOPA ČOKOLADNO MLEČNI NAMAZ 1 KRATEK OPIS ČOKOLADNO MLEČNI NAMAZ 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15840000 Kakav čokolada in sladkarije 3 KOLIČINA ALI OBSEG Ocenjeni stroški brez DDV 1570 94 EUR 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih 24 od oddaje javnega naročila 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH ODDELEK III PRAVNE EKONOMSKE FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE III 1 POGOJI KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO III 1 1 Finančna zavarovanja za dobro izvedbo posla 10 od ponudbene vrednosti če je ponudba nad 3 000 evrov III 1 2 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe ki ju urejajo plačilo c roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa III 1 3 Pravna oblika ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov ki ji bo naročilo oddano sporazum ali pogodba III 1 4 Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje Ne III 2 POGOJI ZA UDELEŽBO III 2 1 Osebni status gospodarskih subjektov vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN 2 v členih od 42 do 45 in pogoje navedene v tej razpisni dokumentaciji V primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe mora pogoje za priznanje sposobnosti kjer je v točki 2 7 teh navodil tako določeno izpolnjevati tudi vsak od podizvajalcev ki jih ponudnik navede v ponudbi in vsak od soponudnikov v primeru skupne ponudbe Ponudnik tudi podizvajalec oz soponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev z izjavo o sposobnosti ki je dana pod materialno in kazensko odgovornostjo ki je sestavni del te razpisne dokumentacije Vpis sodni register Pogoji v zvezi s priznanjem osnovne sposobnosti ponudnika 1 Ponudnik tudi podizvajalec soponudnik kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki kolikor gre za pravno osebo niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Uradni list RS št 50 12 uradno prečiščeno besedilo v nadaljevanju KZ 1 sprejemanje podkupnine pri volitvah 157 člen KZ 1 goljufija 211 člen KZ 1 protipravno omejevanje konkurence 225 člen KZ 1 povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem 226 člen KZ 1 oškodovanje upnikov 227 člen KZ 1 poslovna goljufija 228 člen KZ 1 goljufija na škodo Evropske unije 229 člen KZ 1 preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti 230 člen KZ 1 preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji 231 člen KZ 1 preslepitev kupcev 232 člen KZ 1 neupravičena uporaba tuje oznake ali modela 233 člen KZ 1 neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije 234 člen KZ 1 ponareditev ali uničenje poslovnih listin 235 člen KZ 1 izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti 236 člen KZ 1 zloraba informacijskega sistema 237 člen KZ 1 zloraba notranje informacije 238 člen KZ 1 zloraba trga finančnih instrumentov 239 člen KZ 1 zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti 240 člen KZ 1 nedovoljeno sprejemanje daril 241 člen KZ 1 nedovoljeno dajanje daril 242 člen KZ 1 ponarejanje denarja 243 člen KZ 1 ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev 244 člen KZ 1 pranje denarja 245 člen KZ 1 zloraba negotovinskega plačilnega sredstva 246 člen KZ 1 uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva 247 člen KZ 1 izdelava pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje 248 člen KZ 1 davčna zatajitev 249 člen KZ 1 tihotapstvo 250 člen KZ 1 izdaja tajnih podatkov 260 člen KZ 1 jemanje podkupnine 261 člen KZ 1 dajanje podkupnine 262 člen KZ 1 sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje 263 člen KZ 1 dajanje daril za nezakonito posredovanje 264 člen KZ 1 hudodelsko združevanje 294 člen KZ 1 2 Ponudnik tudi podizvajalec oz soponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77 a člena ZJN 2 3 Ponudnik tudi podizvajalec oz soponudnik nima na dan ko je bila oddana ponudba v skladu s predpisi države v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več 4 Proti ponudniku tudi podizvajalcu oz soponudniku ni podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost

  Original URL path: http://enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=339030 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  Tovarniška cesta 14 SI 5270 Ajdovščina V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 25000 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA 8 NAZIV PICA V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 29 7 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 4 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO MLINOTEST d d Tovarniška cesta 14 SI 5270 Ajdovščina V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 6000 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA 9 NAZIV SVEŽE IN SUHO SADJE V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 29 7 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 4 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO PITUS d o o Ob Dravi 2A SI 2000 Maribor V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 22000 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA 10 NAZIV SVEŽE IN SUHO SADJE EKO V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 29 7 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 2 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO PITUS d o o Ob Dravi 2A SI 2000 Maribor V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 5000 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA 11 NAZIV SVEŽA ZELENJAVA V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 29 7 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 4 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO PITUS d o o Ob Dravi 2A SI 2000 Maribor V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 7000 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA 12 NAZIV SVEŽA ZELENJAVA EKO V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 29 7 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 3 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO PITUS d o o Ob Dravi 2A SI 2000 Maribor V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 2000 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA 13 NAZIV JABOLKA V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 29 7 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 4 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=356320 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  vrednost naročil ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA Postopek s pogajanji brez predhodne objave Utemeljitev izbire postopka glej Prilogo D IV 2 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE IV 2 1 Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena IV 2 2 Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba ne IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je izbral naročnik JN5 2015 VZDRŽEVANJE SIRIUS IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA NAZIV VZDRŽEVANJE SIRIUS V 1 DATUM ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA 17 11 2015 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 1 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO THORAX d o o Malejeva ulica 21 SI 1000 Ljubljana V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 28483 20 EUR brez DDV Skupna končna vrednost naročila Vrednost 27864 00 EUR brez DDV Če gre za letno ali mesečno vrednost navedite število mesecev 48 V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in ali program ki se financira s sredstvi EU Ne VI 2 DODATNE INFORMACIJE VI 3 PRITOŽBENI POSTOPKI VI 3 1 Organ pristojen za pritožbene postopke Klinika Golnik Golnik 36 SI 4204 Golnik Organ pristojen za postopek mediacije VI 3 2 Vložitev pritožb VI 3 3 Služba pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb Klinika Golnik Golnik 36 SI 4204 Golnik VI 4 DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA 17 11 2015 PRILOGA D1 SPLOŠNA JAVNA NAROČILA Utemeljitev postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne

  Original URL path: http://enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=406665 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  pisarniško opremo telekomunikacije in avdiovizualno opremo 38930000 Instrumenti za merjenje vlage in vlažnosti II 1 6 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih II 2 SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL II 2 1 Skupna končna vrednost naročil ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA IV 1 1 Vrsta postopka Postopek s pogajanji brez predhodne objave Utemeljitev izbire postopka glej Prilogo D IV 2 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE IV 2 1 Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena IV 2 2 Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba ne IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je izbral naročnik JN5 2015 VZDRŽEVANJE SIRIUS IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Da Številka objave na Portalu javnih naročil JN8094 2015 z dne 17 11 2015 ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA NAZIV VZDRŽEVANJE SIRIUS V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 1 12 2015 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 1 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO THORAX d o o Malejeva ulica 21 SI 1000 Ljubljana V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 28483 20 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in ali program ki se financira s sredstvi EU Ne VI 2 DODATNE INFORMACIJE VI 3 PRITOŽBENI POSTOPKI VI 3 1 Organ pristojen za pritožbene postopke Klinika Golnik Golnik 36 SI 4204 Golnik Organ pristojen za postopek mediacije VI 3 2 Vložitev pritožb VI 3 3 Služba pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb Klinika Golnik Golnik 36 SI

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=408104 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  količina ali obseg II 2 2 Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije Ne II 2 3 Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati Ne II 3 TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1 5 2015 Zaključek 30 4 2016 PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 1 NAZIV SKLOPA Lasten prevoz blaga 1 KRATEK OPIS SKLOP 1 LASTEN PREVOZ BLAGA odvzem lomljenca iz kamnoloma se vrši v kamnolomu FCA Incoterms 2010 Lomljenec je naložen na prevozno sredstvo naročnika saj bo naročnik prevoz blaga vršil v lastni režiji 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 14212300 Lomljen in drobljen kamen 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKAZačetek 1 5 2015 Zaključek 30 4 2016 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 2 NAZIV SKLOPA Dobava s prevozom 1 KRATEK OPIS SKLOP 2 DOBAVA S PREVOZOM a dobava in navoz lomljenca na deponije naročnika za posipanje ne glede na lokacijo v Mestni občini Slovenj Gradec b dobava in navoz lomljenca na deponijo bivša deponija smeti v Mislinjski Dobravi neposredno pri Kocerod u Mislinjska Dobrava 108A Šmartno pri Slovenj Gradcu 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 14212300 Lomljen in drobljen kamen 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKAZačetek 1 5 2015 Zaključek 30 4 2016 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH ODDELEK III PRAVNE EKONOMSKE FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE III 1 POGOJI KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO III 1 1 Finančna zavarovanja Finančna zavarovanja niso zahtevana III 1 2 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe ki ju urejajo Skladno z razpisno dokumentacijo III 1 3 Pravna oblika ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov ki ji bo naročilo oddano Okvirni sporazum III 1 4 Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje Ne III 2 POGOJI ZA UDELEŽBO III 2 1 Osebni status gospodarskih subjektov vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register III 2 2 Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Predložitev zahtevanih obrazcev III 2 3 Tehnična sposobnost III 2 4 Informacije o pridržanih naročilih III 3 SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV III 3 1 Informacije o določeni stroki III 3 2 Osebje odgovorno za izvedbo storitve ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA IV 1 1 Vrsta postopka Odprti postopek IV 1 2 Omejeno število gospodarskih subjektov ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju IV 1 3 Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom IV 2 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE IV 2 1 Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji IV 2 2 Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba Ne IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je izbral naročnik JN 3Ša 2015 IV 3 2 Prejšnje objave v

  Original URL path: http://enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=378422 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •