archive-si.com » SI » E » ENAROCANJE.SI

Total: 2010

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe II 2 3 Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila II 3 TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih 48 od oddaje naročila ODDELEK III PRAVNE EKONOMSKE FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE III 1 POGOJI KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO III 1 1 Finančna zavarovanja Navedeno v RD III 1 2 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe ki ju urejajo III 1 3 Pravna oblika ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov ki ji bo naročilo oddano Navedeno v RD III 1 4 Drugi posebni pogoji III 2 POGOJI ZA UDELEŽBO III 2 1 Osebni status gospodarskih subjektov vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Navedeno v RD III 2 2 Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Navedeno v RD III 2 3 Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Navedeno v RD III 2 4 Informacije o pridržanih naročilih III 3 SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV III 3 1 Informacije o določeni stroki III 3 2 Osebje odgovorno za izvedbo storitve ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA IV 1 1 Vrsta postopka Odprti postopek IV 1 2 Omejeno število gospodarskih subjektov ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju IV 1 3 Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom IV 2 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE IV 2 1 Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena IV 2 2 Informacije o elektronski dražbi IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je izbral naročnik IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom IV 3 3 Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov IV

  Original URL path: http://enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=350486 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  II 1 4 Kratek opis naročila ali nabave Nakup in dobava utekočinjenega naftnega plina s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje 4 let II 1 5 Enotni besednjak javnih naročil CPV 09120000 Plinska goriva II 1 6 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih II 2 SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL II 2 1 Skupna končna vrednost naročil ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA IV 1 1 Vrsta postopka Odprti postopek IV 2 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE IV 2 1 Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena IV 2 2 Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba ne IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je izbral naročnik IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Da Številka objave na Portalu javnih naročil JN7189 2014 z dne 2 7 2014 ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA NAZIV Nakup in dobava utekočinjenega naftnega plina V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 5 8 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 2 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO ISTRABENZ PLINI d

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=354551 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 2000 00 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA JN12659 2012 ŠT SKLOPA 3 NAZIV KRUH PEKOVSKI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 23 1 2013 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 2 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO PPS PEKARNE PTUJ d d Rogozniška cesta 2 SI 2250 Ptuj V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 2000 00 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA JN12659 12 ŠT SKLOPA 4 NAZIV MLEKO IN MLEČNI IZDELKI V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 23 1 2013 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 3 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO POMURSKE MLEKARNE d d Industrijska ulica 10 SI 9000 Murska Sobota V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 10000 00 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA JN12659 2012 ŠT SKLOPA 5 NAZIV MESO GOVEJE SVINJSKO IN TELEČJE V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 23 1 2013 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 3 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO MESARSTVO HERGA d o o Mezgovci ob Pesnici 67A SI 2252 Dornava V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 8000 00 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA JN12659 2012 ŠT SKLOPA 6 NAZIV PERUTNINSKO MESO PERUTNINSKI IZDELKI IN SVEŽA JAJCA V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 23 1 2013 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 1 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO PERUTNINA PTUJ d d Potrčeva cesta 10 SI 2250 Ptuj V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 7000 00 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA 12659 2012 ŠT SKLOPA 7 NAZIV MESNI IZDELKI V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 23 1 2013 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 2 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO MESARSTVO HERGA d o o Mezgovci ob Pesnici 67A SI 2252 Dornava V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 4000 00 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA 12659 2012 ŠT SKLOPA 8 NAZIV ZMRZNJENI IZDELKI V 1 DATUM

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=269225 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  Najnižja cena IV 2 2 Informacije o elektronski dražbi IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je izbral naročnik 4300 5 2014 IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA 4300 5 2014 ŠT SKLOPA 1 NAZIV osnovno in dopolnilno vzdrževanje sistema baza znanja z virtualnim asistentom za neprekinjeno izvajanje naročnikovega poslovnega procesa upravljanja in posredovanja znanja in sicer za čas od podpisa V 1 DATUM ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA 8 4 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 1 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO ARTISOL ADRIA d o o Cesta v Zgornji log 89 SI 1000 Ljubljana V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 21300 00 EUR brez DDV Skupna končna vrednost naročila Vrednost 25350 00 EUR brez DDV Če gre za letno ali mesečno vrednost navedite število mesecev 15 V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in ali program ki se financira s sredstvi EU Da Sklic na projekte in ali programe Predmet naročila je del operacije ki jo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada Projekt Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 2013 5 razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost in 5 2 prednostne usmeritve Modernizacija institucij na trgu dela Vrednost projekta skupaj z DDV bo v višini 85 sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada proračunska postavka 9236 in 15 sredstev iz proračuna Republike Slovenije proračunska postavka PP 9248 VI 2 DODATNE

  Original URL path: http://enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=340206 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  5 2014 IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Da Številka objave na Portalu javnih naročil JN4459 2014 z dne 14 4 2014 ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA 4300 5 2014 ŠT SKLOPA 1 NAZIV Osnovno in dopolnilno vzdrževanje sistema baza znanja z virtualnim asistentom za neprekinjeno izvajanje naročnikovega poslovnega procesa upravljanja in posredovanja znanja V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 23 4 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 1 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO ARTISOL ADRIA d o o Cesta v Zgornji log 89 SI 1000 Ljubljana V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 21300 00 EUR brez DDV Skupna končna vrednost naročila 25350 00 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in ali program ki se financira s sredstvi EU Da Sklic na projekte in ali programe Predmet naročila je del operacije ki jo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada Projekt Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 2013 5 razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost in 5 2 prednostne usmeritve Reforma institucij na trgu dela Vrednost projekta skupaj z DDV je v višini 85 sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada proračunska postavka 9236 in 15 sredstev iz proračuna Republike Slovenije proračunska postavka PP 9248 VI 2 DODATNE INFORMACIJE VI 3 PRITOŽBENI POSTOPKI VI 3 1 Organ pristojen za pritožbene postopke Zavod za zaposlovanje ROŽNA DOLINA CESTA IX 6 SI 1000 LJUBLJANA Organ pristojen

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=343569 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  2 Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba ne IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je izbral naročnik 4300 10 2014 IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA 4300 10 2014 ŠT SKLOPA 1 NAZIV vzdrževanje in dopolnjevanje programske opreme V 1 DATUM ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA 20 5 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 1 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO Nova Vizija d d Celjska cesta 9 SI 3310 Žalec V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 205000 00 EUR brez DDV Skupna končna vrednost naročila Vrednost 192093 33 EUR brez DDV Če gre za letno ali mesečno vrednost navedite število mesecev 24 V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in ali program ki se financira s sredstvi EU Da Sklic na projekte in ali programe Projekt Uvedba elektronskega dokumentacijskega sistema v Zavodu RS za zaposlovanje v nadaljevanju EDS Operacija se izvaja na podlagi Odločbe št OP RČV 5 2 08 0 MDDSZ o dodelitvi sredstev za projekt Uvedba elektronskega dokumentacijskega sistema v Zavodu RS za zaposlovanje s strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v vlogi organa upravljanja z dne 12 8 2010 z vsemi spremembami Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 2013 5 razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost 5 2 prednostne usmeritve Reforma institucij na trgu dela Delež sofinanciranja s strani EU PP 9236 Reforma institucij ESS 07 13 EU znaša 85 Delež sofinanciranja s strani slovenske udeležbe PP 9248 Reforma institucij ESS 07 13 slovenska udeležba znaša 15 Projekt Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih v nadaljevanju VKO BO se v skladu s Pogodbo št 2611 11 038410 o sofinanciranju operacije z dne 28 01 2011 z vsemi spremembami izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 2013 2 razvojne prioritete Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih 2 1 prednostne usmeritve Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih Delež sofinanciranja s strani EU PP 6849 znaša 85 Delež sofinanciranja s strani slovenske udeležbe PP 6998 znaša 15 VI 2 DODATNE INFORMACIJE VI 3 PRITOŽBENI POSTOPKI VI 3 1 Organ pristojen za pritožbene postopke Zavod za zaposlovanje ROŽNA DOLINA CESTA IX 6 SI 1000 LJUBLJANA Organ pristojen za postopek mediacije VI 3 2 Vložitev pritožb VI 3 3 Služba pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb Zavod za zaposlovanje ROŽNA DOLINA CESTA IX 6 SI 1000 LJUBLJANA VI 4 DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA 20 5 2014 PRILOGA D1 SPLOŠNA JAVNA NAROČILA Utemeljitev postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave

  Original URL path: http://enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=345180 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  4300 10 2014 ŠT SKLOPA 1 NAZIV vzdrževanje in dopolnjevanje programske opreme za podporo svetovanju brezposelnim osebam za obdobje dveh let V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 2 6 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 1 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO Nova Vizija d d Celjska cesta 9 SI 3310 Žalec V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 205000 00 EUR brez DDV Skupna končna vrednost naročila 192093 33 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in ali program ki se financira s sredstvi EU Da Sklic na projekte in ali programe Projekt Uvedba elektronskega dokumentacijskega sistema v Zavodu RS za zaposlovanje v nadaljevanju EDS Operacija se izvaja na podlagi Odlocbe št OP RCV 5 2 08 0 MDDSZ o dodelitvi sredstev za projekt Uvedba elektronskega dokumentacijskega sistema v Zavodu RS za zaposlovanje s strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v vlogi organa upravljanja z dne 12 8 2010 z vsemi spremembami Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja cloveških virov za obdobje 2007 2013 5 razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost 5 2 prednostne usmeritve Reforma institucij na trgu dela Delež sofinanciranja s strani EU PP 9236 Reforma institucij ESS 07 13 EU znaša 85 Delež sofinanciranja s strani slovenske udeležbe PP 9248 Reforma institucij ESS 07 13 slovenska udeležba znaša 15 Projekt Razvoj in promocija storitev ter pripomockov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih v nadaljevanju VKO BO se v skladu s Pogodbo št 2611 11 038410 o sofinanciranju operacije z dne 28 01 2011 z

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=347223 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  ali več sklopov I 8 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE Najnižja cena I 9 OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA Ne Internetni naslov dokumentacije http www enarocanje si Dokumentacija 2015 8 8184 70682870437042281597 2 Razpi sna dokumentacija zip I 10 ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE Datum 26 8 2015 Čas 09 00 I 11 POGOJI ODPIRANJA PONUDB Datum 26 8 2015 Čas 10 00 Kraj Zavod RS za zaposlovanje Rožna dolina c IX 6 1000 Ljubljana I 12 DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU I 13 ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ Datum 20 8 2015 Čas 10 00 I 14 DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA 11 8 2015 PRILOGA INFORMACIJE O SKLOPIH SKLOP ŠT NASLOV Sklop 1 Pogarancijsko servisiranje opreme proizvajalca Konica Minolta 1 KRATEK OPIS SKLOPA Predmet tega javnega naročila je oddaja storitev servisiranja fotokopirnih strojev in večnamenskih naprav v nadaljevanju oprema izven garancije po sistemu na klic Naročnik bo izbranemu izvajalcu naročal naslednje storitve servisiranje opreme zamenjava pokvarjenih delov opreme nastavljanje in optimiziranje delovanja opreme nadgrajevanje opreme selitev opreme na drugo lokacijo odvoz opreme na uničenje 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 50313000 Vzdrževanje in popravilo reprografskih strojev 3 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU PRILOGA INFORMACIJE O SKLOPIH SKLOP ŠT NASLOV Sklop 2 Pogarancijsko servisiranje opreme proizvajalca Canon 1 KRATEK OPIS SKLOPA Predmet tega javnega naročila je oddaja storitev servisiranja fotokopirnih strojev in večnamenskih naprav v nadaljevanju oprema izven garancije po sistemu na klic Naročnik bo izbranemu izvajalcu naročal naslednje storitve servisiranje opreme zamenjava pokvarjenih delov opreme nastavljanje in optimiziranje delovanja opreme nadgrajevanje opreme selitev opreme na drugo lokacijo odvoz opreme na uničenje 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 50313000 Vzdrževanje in popravilo reprografskih strojev 3 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU OBJAVE VEZANE NA TO OBJAVO NMV6369 2015 Storitve Vzdrževanje in popravilo reprografskih strojev datum objave 7 10 2015 DODATNA POJASNILA NAROČNIKA

  Original URL path: http://enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=62317&nar=MV (2016-02-16)
  Open archived version from archive •