archive-si.com » SI » E » ENAROCANJE.SI

Total: 2010

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  infrastrukturo in prostor 14 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Uprava Republike Slovenije za pomorstvo 15 Ministrstvo za kulturo 16 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Direkcija RS za ceste 17 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Agencija RS za okolje 18 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje 19 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Uprava Republike Slovenije za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin 20 Ministrstvo za notranje zadeve 21 Ministrstvo za obrambo 22 Ministrstvo za zdravje 23 Ministrstvo za zdravje Uprava RS za varstvo pred sevanji 24 Ministrstvo za zdravje Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije 25 Ministrstvo za zunanje zadeve 26 Občina Šmarješke Toplice 27 Občina Tržic 28 Protokol Vlade Republike Slovenije 29 Služba Vlade RS za zakonodajo 30 Statistični urad Republike Slovenije 31 Tržni inšpektorat RS 32 Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 33 Uprava Republike Slovenije za javna placila 34 Upravna enota Črnomelj 35 Upravna enota Gornja Radgona 36 Upravna enota Izola 37 Upravna enota Kamnik 38 Upravna enota Kranj 39 Upravna enota Krško 40 Upravna enota Litija 41 Upravna enota Murska Sobota 42 Upravna enota Nova Gorica 43 Upravna enota Pesnica 44 Upravna enota Postojna 45 Upravna enota Ptuj 46 Upravna enota Sevnica 47 Upravna enota Šentjur pri Celju 48 Upravna enota Trbovlje 49 Upravna enota Velenje 50 Urad Republike Slovenije za kemikalije 51 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 52 Ustavno sodišce Republike Slovenije Beri To skupno javno naročilo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št 43000 2 2013 5 z dne 24 1 2013 in na podlagi Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije Uradni list RS št 36 13 izvaja Ministrstvo za finance Direktorat za javno naročanje v svojem imenu in za svoj račun in v imenu in za račun naročnikov 2 Državna revizijska komisija 3 Generalni sekretariat Vlade RS 4 Inšpektorat RS za kulturo in medije 5 Komisija za preprečevanje korupcije 6 Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti 7 Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti Inšpektorat RS za delo 8 Ministrstvo za finance 9 Ministrstvo za finance Carinska uprava Republike Slovenije 10 Ministrstvo za finance Davčna uprava Republike Slovenije 11 Ministrstvo za finance Generalni sekretariat Služba za analize in razvoj 12 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 13 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 14 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Uprava Republike Slovenije za pomorstvo 15 Ministrstvo za kulturo 16 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Direkcija RS za ceste 17 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Agencija RS za okolje 18 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje 19 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Uprava Republike Slovenije za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin 20 Ministrstvo za notranje zadeve 21 Ministrstvo za zdravje 22 Ministrstvo za zdravje Uprava RS za varstvo pred sevanji 23 Ministrstvo za zdravje Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije 24 Ministrstvo za zunanje zadeve 25 Občina Šmarješke Toplice 26 Občina Tržic 27 Protokol Vlade Republike Slovenije 28 Služba Vlade RS za zakonodajo 29 Statistični urad Republike Slovenije 30

  Original URL path: http://enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=317253 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  Skupna končna vrednost naročila 80461 46 EUR z 22 DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ODMULTI 7 2013 ŠT SKLOPA 6 NAZIV Sklop 6 Samostoječa multifunkcijska naprava A3 najmanj 50 kopij črno bela V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 21 2 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 5 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO KONICA MINOLTA SLOVENIJA d o o Letališka cesta 29 SI 1000 Ljubljana V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 79199 00 EUR brez DDV Skupna končna vrednost naročila 79064 20 EUR z 22 DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ODMULTI 7 2013 ŠT SKLOPA 9 NAZIV Sklop 9 Samostoječa multifunkcijska naprava A3 najmanj 40 kopij barvna V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 21 2 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 5 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO KONICA MINOLTA SLOVENIJA d o o Letališka cesta 29 SI 1000 Ljubljana V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 129495 50 EUR brez DDV Skupna končna vrednost naročila 141999 50 EUR z 22 DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ODMULTI 7 2013 ŠT SKLOPA 10 NAZIV Sklop 10 Samostoječa multifunkcijska naprava A3 najmanj 60 kopij barvna V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 21 2 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 4 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO KONICA MINOLTA SLOVENIJA d o o Letališka cesta 29 SI 1000 Ljubljana V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 147127 EUR brez DDV Skupna končna vrednost naročila 174641 90 EUR z 22 DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ODMULTI 7 2013 ŠT SKLOPA 11 NAZIV Sklop 11 Samostoječa multifunkcijska naprava A3 najmanj 60 kopij črno bela V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 21 2 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 2 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO KONICA MINOLTA SLOVENIJA d o o Letališka cesta 29 SI 1000 Ljubljana V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 23193 44 EUR brez DDV Skupna končna vrednost naročila 22975 EUR z 22 DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in ali program ki se financira s sredstvi EU Ne VI 2 DODATNE INFORMACIJE Poleg v posameznih sklopih izbranih ponudnikov navedenih v oddelku V tega obvestila

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=334421 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P 2 Prijava III 2 3 Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev 6 Ponudnik ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj DOKAZILO Ad 6 Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P 2 Prijava 7 Ponudnik zagotavlja odzivni čas v primeru nastanka zavarovalnega primera 2 delovna dneva na katerikoli lokaciji v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj DOKAZILO Ad 7 Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P 2 Prijava 8 Ponudnik je v preteklih treh letih izvedel vsaj dva posla zavarovanja katerih vrednost premije je enaka ali večja kot seštevek ponujene skupne letne premije v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj DOKAZILO Ad 8 Razvidno iz obrazca P 2a Reference III 2 4 Informacije o pridržanih naročilih III 3 SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV III 3 1 Informacije o določeni stroki III 3 2 Osebje odgovorno za izvedbo storitve ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA IV 1 1 Vrsta postopka Odprti postopek IV 1 2 Omejeno število gospodarskih subjektov ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju IV 1 3 Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom IV 2 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE IV 2 1 Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena IV 2 2 Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba Ne IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je izbral naročnik 10N140489 IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Ne IV 3 3 Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov IV 3 4 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum 17 11 2014 Čas 10 00 IV 3 5 Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom IV 3 6 Jeziki v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU SL IV 3 7 Minimalni časovni okvir v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih 90 od datuma določenega za prejem ponudb IV 3 8 Način odpiranja ponudb Datum 17 11 2014 Čas 10 30 Kraj Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Novi trg 2 1000 Ljubljana Osebe ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb Da Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb Za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje ODDELEK VI DOPOLNILNE INFORMACIJE VI 1 INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila Ne VI 2 INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in ali program ki se financira s sredstvi EU Ne VI 3 DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na http www praetor si Rok za prejem ponudnikovih vprašanj Datum 7 11 2014 Čas 12 00 VI 4 PRITOŽBENI POSTOPKI VI 4 1 Organ pristojen za pritožbene postopke ZRC SAZU Novi trg 2 SI 1000 Ljubljana Organ pristojen za postopek mediacije VI 4

  Original URL path: http://enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=361750 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma II 1 4 Kratek opis naročila ali nabave Predmet okvirnega sporazuma so storitve zavarovanja za obdobje 4 let skladno z obrazcem P 5 Specifikacije razpisne dokumentacije V zvezi s predmetom pogodbe veljajo Zavarovalno tehnična dokumentacija naročnika ter splošni in posebni pogoji zavarovanja premoženja in oseb v kolikor ni s pogodbo določeno drugače Naročnik in njegov pooblastitelj bosta sklenila okvirni sporazum z enim ponudnikom Okvirni sporazum bo sklenjen za obdobje 4 let Premijo za prvo leto bodo ponudniki oddali v ponudbi in na podlagi te najnižje skupne letne premije bo izbran ponudnik s katerim bosta naročnik in njegov pooblastitelj sklenil okvirni sporazum II 1 5 Enotni besednjak javnih naročil CPV 66510000 Zavarovalniške storitve II 1 6 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih GPA ne II 2 SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL II 2 1 Skupna končna vrednost naročil ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA IV 1 1 Vrsta postopka Odprti postopek IV 2 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE IV 2 1 Merila za izbiro ponudbe Najnižja cena IV 2 2 Informacije o elektronski dražbi Uporabljena je elektronska dražba ne IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je izbral naročnik 10N140489 IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da Obvestilo o naročilu Številka obvestila v UL 2014 S 194 343081 z dne 9 10 2014 Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil Da Številka objave na Portalu javnih naročil JN9786 2014 z dne 7 10 2014 ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA NAZIV Zavarovanje za obdobje 4 let V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 16 12 2014 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 5 Število elektronsko prejetih ponudb

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=370994 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  11 NAZIV SKLOPA ZAMRZNJENA ZELENJAVA in SADJE 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15000000 Živila pijače tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 15800000 Razna živila 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 12 NAZIV SKLOPA MLEČNI SLADOLEDI 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15000000 Živila pijače tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 15500000 Mlečni izdelki 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 13 NAZIV SKLOPA RAZNI PREHRAMBENI IZDELKI in BLAGO 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15000000 Živila pijače tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 15800000 Razna živila 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 14 NAZIV SKLOPA SADNI SOKOVI in SIRUPI 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15000000 Živila pijače tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 15800000 Razna živila 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 15 NAZIV SKLOPA SADNI SIRUPI za APARAT za SOK 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15000000 Živila pijače tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 15800000 Razna živila 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 16 NAZIV SKLOPA DIETNA ŽIVILA 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15000000 Živila pijače tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 15800000 Razna živila 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 17 NAZIV SKLOPA EKOLOŠKO PRIDELANO SADJE in ZELENJAVA 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15000000 Živila pijače tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 15300000 Sadje zelenjave in pripadajoči proizvodi 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 18 NAZIV SKLOPA EKO MLEKO in MLEČNI IZDELKI 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15000000 Živila pijače tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 15500000 Mlečni izdelki 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 19 NAZIV SKLOPA EKO MESO in MESNI IZDELKI 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15000000 Živila pijače tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 15100000 Živalski proizvodi meso in mesni proizvodi 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 20 NAZIV SKLOPA EKO KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15000000 Živila pijače tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 15600000 Žitni mlevski izdelki škrob in izdelki iz škroba 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 21 NAZIV SKLOPA EKO ŽITA in MLEVSKI IZDELKI 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15000000 Živila pijače tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 15600000 Žitni mlevski izdelki škrob in izdelki iz škroba 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 22 NAZIV SKLOPA EKOLOŠKA RAZNA ŽIVILA 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15000000 Živila pijače tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 15800000 Razna živila 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH ODDELEK III PRAVNE EKONOMSKE FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE III 1 POGOJI KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO III 1 1 Finančna zavarovanja Navedeno v razpisni dokumentaciji RD III 1 2 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe ki ju urejajo III 1 3 Pravna oblika ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov ki ji bo naročilo oddano Navedeno v razpisni dokumentaciji RD III 1 4 Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje Ne III 2 POGOJI ZA UDELEŽBO III 2 1 Osebni status gospodarskih subjektov vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Informacije in formalnosti ki so potrebene za preverjanje izpolnjevanja zahtev navedeno v razpisni dokumentaciji RD III 2 2 Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Informacije in formalnosti ki so potrebene za preverjanje izpolnjevanja zahtev navedeno v razpisni dokumentaciji RD III 2 3 Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Informacije in formalnosti ki so potrebene za preverjanje izpolnjevanja zahtev navedeno v razpisni dokumentaciji RD III 2 4 Informacije o pridržanih naročilih III 3 SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV III 3 1 Informacije o določeni stroki III 3 2 Osebje odgovorno za izvedbo storitve ODDELEK IV POSTOPEK IV 1 VRSTA POSTOPKA IV 1 1 Vrsta postopka Odprti postopek IV 1 2 Omejeno število gospodarskih subjektov ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju IV 1 3 Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom IV 2 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE IV 2 1 Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila 1 CENA Ponder 70 2 LASTNA PROIZVODNJA ALI PRIDELAVA Ponder 15 3 KVALITETA Ponder 15 IV 2 2 Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba Ne IV 3 UPRAVNE INFORMACIJE IV 3 1 Referenčna številka dokumenta ki jo je izbral naročnik IV 3 2 Prejšnje objave v zvezi z

  Original URL path: http://enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=307234 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  o G Ivanjci Gornji Ivanjci 21 SI 9245 Spodnji Ivanjci V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 4000 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA JN12396 2013 ŠT SKLOPA 8 NAZIV Skupina 8 Ribe V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 10 12 2013 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 2 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO LEDO d o o Brnčičeva ulica 45 SI 1231 Ljubljana Črnuče V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 12000 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA JN12396 2013 ŠT SKLOPA 9 NAZIV Skupina 9 Žitarice moke zdrobi kaše in izdelki V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 10 12 2013 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 4 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO ŽITO d d Šmartinska cesta 154 SI 1000 Ljubljana V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 45000 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA JN12396 2013 ŠT SKLOPA 10 NAZIV Skupina 10 Zamrznjeni izdelki iz testa V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 10 12 2013 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 2 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO PEKARNA PEČJAK d o o Dolenjska cesta 442 SI 1291 Škofljica V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 20000 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA JN12396 2013 ŠT SKLOPA 11 NAZIV Skupina 11 Zamrznjena zelenjava in sadje V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 10 12 2013 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 3 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO LEDO d o o Brnčičeva ulica 45 SI 1231 Ljubljana Črnuče V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 20000 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA JN12396 2013 ŠT SKLOPA 12 NAZIV Skupina 12 Mlečni sladoled V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 10 12 2013 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 1 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO LJUBLJANSKE MLEKARNE d d Tolstojeva ulica 63 SI 1000 Ljubljana V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 5000 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA JN12396 2013

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=324655 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  Splošno prehrambeno blago 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15800000 Razna živila 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 7 NAZIV SKLOPA Zamrznjena zelenjava in sadje 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15330000 Predelano sadje in vrtnine 15800000 Razna živila 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 8 NAZIV SKLOPA Zamrznjeni izdelki 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15800000 Razna živila 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 9 NAZIV SKLOPA Perutnina in izdelki 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15100000 Živalski proizvodi meso in mesni proizvodi 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 10 NAZIV SKLOPA Ribe 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15200000 Pripravljene in konzervirane ribe 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 11 NAZIV SKLOPA Eko mleko in mlečni izdelki 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15500000 Mlečni izdelki 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 12 NAZIV SKLOPA Eko sadje in zelenjava 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 03220000 Vrtnine sadje in lupinarji 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH PRILOGA B INFORMACIJE O SKLOPIH ŠT SKLOPA 13 NAZIV SKLOPA Eko splošno prehrambeno blago 1 KRATEK OPIS 2 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL CPV 15800000 Razna živila 3 KOLIČINA ALI OBSEG 4 NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA ZAKLJUČKA 5 DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH ODDELEK III PRAVNE EKONOMSKE FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE III 1 POGOJI KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO III 1 1 Finančna zavarovanja Navedeno v RD III 1 2 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe ki ju urejajo III 1 3 Pravna oblika ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov ki ji bo naročilo oddano Navedeno v RD III 1 4 Drugi posebni pogoji III 2 POGOJI ZA UDELEŽBO III 2 1 Osebni status gospodarskih subjektov vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Navedeno v RD III 2 2 Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Navedeno v RD III 2 3 Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev Navedeno v RD III 2 4 Informacije o pridržanih

  Original URL path: http://enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=298034 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Uradni list RS - Portal javnih naročil
  vas 92 SI 3301 Petrovče V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 5300 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA 3 NAZIV Kruh in pekovsko pecivo V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 9 9 2013 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 3 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO ŽITO d d Šmartinska cesta 154 SI 1000 Ljubljana V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 5600 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA 4 NAZIV Sadje in zelenjava V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 9 9 2013 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 2 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO PITUS d o o Ob Dravi 2A SI 2000 Maribor V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 5500 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA 5 NAZIV Sadni sokovi V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 9 9 2013 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 3 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO IMPULS Domžale d o o Puchova ulica 3A SI 1235 Radomlje V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 900 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA 6 NAZIV Splošno prehrambeno blago V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 9 9 2013 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 2 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO IMPULS Domžale d o o Puchova ulica 3A SI 1235 Radomlje V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 4800 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA 7 NAZIV Zamrznjena zelenjava in sadje V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 9 9 2013 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 4 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V 3 IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO PITUS d o o Ob Dravi 2A SI 2000 Maribor V 4 INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Začetna skupna ocenjena vrednost naročila 760 EUR brez DDV V 5 INFORMACIJE O NAROČILIH ODDANIH PODIZVAJALCEM Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem Ne ODDELEK V ODDAJA NAROČILA ŠT NAROČILA ŠT SKLOPA 8 NAZIV Zamrznjeni izdelki V 1 DATUM ODDAJE NAROČILA 9 9 2013 V 2 INFORMACIJE O PONUDBAH Število prejetih ponudb 2 Število elektronsko prejetih ponudb 0 V

  Original URL path: http://enarocanje.si/pregledobjave_print.asp?IzpObrazec=305651 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •