archive-si.com » SI » D » DZTPS.SI

Total: 463

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DZTPS - SEMINARJI DZTPS OD LETA 2000 DALJE
  operacijski sistem MS Windows delo z datotekami mapami in programi ustvarjanje kopiranje premikanje brisanje in dobro obvladajo urejevalnik besedil MS Word želijo pa se naučiti še osnov dela s programom SDL Trados Translator s Workbench Vsebina delo s pomnilnikom prevodov ustvarjanje pomnilnika prevodov prevajanje s pomočjo programa Translator s Workbench iskanje po pomnilniku prevodov popravljanje in čiščenje prevoda nastavitve parametrov programa za optimalno delo vaje iz prevajanja s Tradosom 2008 27 november 2008 mag Rada Lečič Raba velike in male začetnice v slovenskem jeziku Vsebina seminarja raba velike in male začetnice imena bitij in zemljepisna naselbinska in nenaselbinska ter stvarna imena zapis enodelnih in večdelnih imen pisanje svojilnih pridevnikov in izrazov spoštovanja vaje v konkretnih primerih bomo ugotavljali zakaj se določena beseda piše z veliko ali malo začetnico in v čem so pomanjkljivosti Slovenskega pravopisa 27 oktober 2008 dr Stanko Klinar Pasti prevajanja iz angleščine v slovenščino in nasprotno Vsebina seminarja 1 Pasti prevajanja v slovenščino in nasprotno pridevniške deležniške nedoločniške povezave pridevnik versus prislov dvoumnosti besedni skladenjski pravopisni idiomatski anglicizmi 2 Teme po željah udeležencev seminarja 22 maj 2008 Jacqueline Oven L acquisition du vocabulaire en français une histoire qui n en finit jamais Osvajanje besedišča v francoščini zgodba brez konca Dans le cadre de ce séminaire nous nous proposerons de traiter en nous appuyant sur des exemples concrets les points suivants Les collocations verbes passe partout hyperonymes hyponymes Les synonymes Les antonymes Les faux amis Les sigles 24 april 2008 Miran Željko Viri na internetu za prevajalce Na seminarju si bomo ogledali praktično uporabo prosto dostopnih virov na internetu slovarji glosarji terminološke zbirke SSKJ Evroterm IATE korpusi Nova beseda Fida Evrokorpus izdelava pomnilnikov prevodov iz podatkov Komisije EU dvo in večjezični podatkovni viri v Sloveniji Uradni list in v tujini Eur lex drugi pripomočki Besana Presis koristni programi za prevajalce Intelli Web Search Mozilla Firefox Če vas zanima še kaj kar ni navedeno sporočite na naslov miran zeljko na gmail com 13 marec 2008 doc dr Alenka Vrbinc Kako najhitreje do slovničnih informacij pri prevajanju v angleščino Doc dr Alenka Vrbinc je univerzitetna diplomirana anglistka prevajalka in univerzitetna diplomirana nemcistka Zaposlena je kot docentka za angleški jezik na Ekonomski fakulteti v Ljubljani Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je magistrirala in doktorirala iz dvojezičnega slovaropisja s katerim se ukvarja praktično in teoretično Poleg tega prevaja strokovna besedila s področja medicine farmacije športa in umetnostne zgodovine Pri uvezovanju prevajanju v tuj jezik si mora prevajalec poleg semantične ustreznosti prizadevati tudi za slovnično pravilnost prevoda Tu si v veliki meri lahko pomaga z enojezičnimi slovarji namenjenimi tujejezičnim govorcem angleščine ki vključujejo številne podatke o slovnici Ti podatki so vključeni na neposreden način npr v obliki določenih slovničnih oznak oz kod ali na posreden način npr v obliki zgledov rabe in uporabniku pomagajo pri pravilni rabi iskane besede Na seminarju si bomo najprej pogledali kako so slovnični podatki vključeni v vseh pet vodilnih britanskih enojezičnih slovarjev ki jih prevajalci pri prevajanju iz slovenščine v angleščino največ uporabljajo nato pa bomo na praktičnih primerih preizkusili ali so podatki dejansko vključeni na uporabniku prijazen način oz povedano drugače ali uporabnik prevajalec v njih najde odgovore na vprašanja o pravilni slovnični rabi 5 februar 2008 Sandro Paolucci Contratti di diritto privato Pogodbe zasebnega prava v italijanskem jeziku Seminar je bil odpovedan zaradi bolezni predavatelja Sandro Paolucci je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Perugi v Italiji kjer je kasneje sodeloval pri predmetu gospodarsko pravo nato pa je bil odvetnik na sodišču v Perugi Od leta 1997 je predavatelj za italijanski poslovni jezik na Ekonomski fakulteti v Ljubljani sodeluje pa tudi na Pravni fakulteti v Ljubljani na katedri za italijansko pravno terminologijo in na Oddelku za prevajanje in tolmačenje na Filozofski fakulteti v Ljubljani Vsebina seminarja Uvod Osnovni pojmi pogodbe Pomembna terminologija na področju zasebnega prava pri prevajanju iz slovenskega v italijanski jezik in obratno Pogosta vprašanja v zvezi s prevajanjem na področju zasebnega prava Vaje 25 januar in 1 februar 2008 Miran Željko Osnove Tradosa Namen seminarja Udeleženci seminarja bodo spoznali osnove dela s programoma SDL Trados Translator s Workbench verzija 2006 za prevajanje Multiterm verzija 5 5 za delo s terminološko zbirko podatkov samo 25 1 2008 Pogoj za udeležbo na seminarju seminar je namenjen prevajalcem ki znajo uporabljati operacijski sistem MS Windows delo z datotekami mapami in programi in dobro obvladajo urejevalnik besedil MS Word želijo pa se naučiti še osnov dela s programi SDL Trados Vsebina namestitev Tradosovih programov na osebni računalnik samo 25 1 2008 predstavitev in delo s programom za vzdrževanje terminologije MultiTerm izdelava terminološke zbirke urejanje uvoz in izvoz podatkov samo 25 1 2008 delo s pomnilnikom prevodov ustvarjanje pomnilnika prevodov prevajanje s pomočjo programa Translator s Workbench povezava pomnilnika prevodov s terminološko zbirko iskanje po pomnilniku prevodov popravljanje in čiščenje prevoda nastavitve parametrov programa za optimalno delo priporočila za lažje delo s programom opisi pogostih napak pri delu in rešitve težav Delali bomo z računalniki v računalniški učilnici po želji pa lahko na seminar prinesete svoj prenosni računalnik če že imate na njem nameščen program SDL Trados Predavatelja Seminar bosta vodila Miran Željko prevajalski del in Adriana Krstič terminološki del samo 25 1 2008 10 januar 2008 Lidija Šega Prevajalski orehi Knotty issues To bo še eden od terminoloških seminarjev ali bolje rečeno delavnic kjer si bomo z izmenjavo izkušenj iz prakse za prakso pomagali rešiti nekatere bolj ali manj brezkončne težave pri poznavanju razumevanju in pravilni izbiri strokovnega izrazja pojmi in njihova poimenovanja Področje našega skupnega proučevanja bo poslovno izrazje v najširšem pomenu te besede in poskusili bomo streti nekatere orehe ki nam jih trosijo različna področja uporabe enakih izrazov lažni prijatelji idiomi in fraze modno in dvoumno izrazje buzzwords and doublespeak večpomenskost in sopomenskost nadpomenskost in podpomenskost ter kulturne razlike in z njimi povezana različnost izražanja Samo za pokušino nekaj orehov na podlagi katerih bi se o tem lahko pogovarjali in jih skupaj poskušali streti translation interpretation transliteration conversion transubstatiation actual material volume official secretary service method kadri kolegi komercialist prospekt realizacija agent in agencija naročila od javnih naročil do pice in naročniki predpis od zakona do internega akta poimenovanje gospodarskih družb ZGD 1 od predračuna do proračuna od stroškov do izdatkov od prihodkov do dohodkov vodenje podjetij od uprave do upravnega odbora od izobrazbe do kompetenc od kredita do posojila vključno s facility od garancije do poroštva in zavarovanja plačil od gibanja do pretoka In tako naprej brez konca Program ni dokončen in bo odvisen tudi od predlogov udeležencev seminarja 2007 13 december 2007 Rada Lečič Pogoste slovnične in pravopisne napake Mag Rada Lečič je diplomirala iz slovenskega in italijanskega jezika magistrirala pa iz sodobne slovenske književnosti Od leta 1985 poučuje pet let pa je bila tudi lektorica slovenskega jezika na univerzi v Rimu Od leta 2000 uči na Visoki šoli za prevajalce in tolmače v Trstu kamor se vozi iz Ljubljane Na krajših tečajih je učila potomce Slovencev v Braziliji Urugvaju in ZDA dvakrat pa tudi prevajalce v Luksemburgu Na seminarju bomo obravnavali napačne predloge trpnik določno obliko pridevnika vejice sklanjanje pridevniških in samostalniških besed števnike in nekatere besede ki so po Slovenskem pravopisu prepovedane odsvetovane ali nezaželene 18 oktober 2007 dr Stanko Klinar Napake pri prevajanju v angleški jezik II del Vsebina seminarja Literarne reference kot prevajalski problem delna navezava na februarski seminar Vtihotapljanje angleških speaker subject oriented adverbs v slovenščino delna navezava na februarski seminar Kritični pogled na reklamne prospekte in vodniške tekste glede na njihovo slovensko sporočilnost in prevod Posebne oblike eksistencialnih stavkov prepoznavnost eksistencialnosti in način prevoda Nekateri idiomatski primeri konverzije Vaje iz rabe členov in nekatere posebnosti Nekatere kočljive točke pri lekturi slovenskih tekstov velika začetnica vejica ne določna oblika pridevnikov ujemanje osebka in povedka 31 maj 2007 Jacqueline Oven NE SOBIVANJE ČLENA IN PREDLOGA V FRANCOŠČINI Jacqueline Oven je lektorica za francoski jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani Na oddelku za romanske jezike in književnosti vodi med drugim vaje iz prevajanja iz slovenščine v francoščine v tretjem in četrtem letniku Prvi del bo posvečen predlogom in predložnim zvezam za katerimi pride do izpusta člena v francoščini Razlikovali bomo med obveznim in neobveznim izpustom člena v prvem primeru gre za dokončno izpuščanje člena v kateremkoli sobesedilu v primeru neobveznega začasnega izpusta pride pod določenimi pogoji do ponovne vpeljave člena Osredotočili se bomo zlasti na predlog de ki je nedvomno med vsemi predlogi najbolj kompleksen primer Podali bomo pregled predlogov in predložnih zvez za katerimi pride do obveznega neobveznega ali obveznega neobveznega izpusta člena V drugem delu bomo na podlagi avtentičnih besedil preučili in preverili delovanje člena za francoskimi členi in se sami preizkusili pri uporabi oziroma izpustu člena 5 april 2007 Marjeta Vrbinc Frazeologija njena slovarska obravnava in prevajanje Dr Marjeta Vrbinc je docentka za angleški jezik na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Magistrirala je s področja dvojezičnega slovaropisja doktorirala pa iz angleške frazeologije in slovaropisja Ukvarja se s praktičnim in teoretičnim slovaropisjem in prevajanjem strokovnih besedil Delavnica bo kot pove že naslov posvečena frazeologiji njeni slovarski obravnavi in problemom ki se pojavljajo pri prevajanju tega kompleksnega dela besedišča V prvem delu bo predavateljica predstavila obravnavo frazemov v enojezičnih slovarjih za tujce ki so slovarji po katerih tujejezični govorci najpogosteje posegajo Kljub temu da gre za splošne slovarje je frazeologija v njih bogato zastopana Nato si bomo ogledali enojezične frazeološke slovarje in principe vključevanja frazemov v to specializirano vrsto slovarjev V drugem delu se bomo posvetili prevajanju frazemov in problemom ki so pri tem prisotni Ali lahko prevedemo angleški frazem a skeleton in the cupboar closet v slovenščino kot okostnjak v omari Kaj pa the tip of the iceberg kot vrh ledene gore Posebno pozornost bomo namenili etimološki razlagi frazemov in se pogovorili o tem ali nam v določenih primerih pomaga pri prevodu Kdaj nam in kdaj nam ne Ali tudi na področju frazeologije obstajajo t i lažni prijatelji To je le nekaj prevajalskih in kontrastivnih problemov s katerimi se bomo ukvarjali na tem seminarju 8 marec 2007 Neža Rojko Kako smo kaj z našim glasom Nega glasu in kultura govora Ponovno organiziramo delavnico o negi glasu in kulturi govora Namenjena je vsem tistim ki ste se že udeležili predhodnih delavnic in tistim ki se boste delavnice udeležili prvič Za osvežitev samega pojma in sploh področja na katerem bom aktivni pa si še enkrat preberite osnovne informacije Mag Neža Rojko se z glasom se ukvarja že več kot petnajst let Usposabljala se je v Nemčiji Sprachgestaltung Rudolfa Steinerja in v Švici kjer si je pridobila mednarodno licenco za poučevanje po metodi ritmičnemu dihanju prilagojene fonacije Je edina v Sloveniji s takšno kvalifikacijo Če v svojem poklicu veliko govorimo se zelo dobro zavedamo pomena nege glasu saj se prej ko slej srečamo s težavami povezanimi z njim hripavostjo bolečimi glasilkami utrujenostjo napornim glasnim dihanjem Ob tem ne smemo pozabiti da so tudi poslušalci deležni vseh naših težav Na delavnici bomo spoznali nekaj fizioloških osnov fonacije in govora spregovorili o fizičnih in psihičnih vzrokih naštetih težav ter vadili po metodi ritmičnemu dihanju prilagojene fonacije Horsta Coblenzerja respiratornega fiziologa ki je svoje življenje in delovanje posvetil glasovni dimenziji človekove osebnosti Sistematična na znanstvenih temeljih osnovana pa vendar izrazito praktična metoda se odlikuje po svoji ekonomičnosti in kontaktu kar pomeni da se ne utrudimo tudi kadar veliko govorimo in da poslušalce resnično dosežemo Gre za pravilni dihalni ritem glasovno telesno ravnotežje eutono držo polnost zvena nosilnost glasu plastično artikulacijo gladko ter natančno dikcijo itd S seboj prinesite krajše besedilo par vrstic ali pesem Ob koncu boste dobili nekaj napotkov za vadbo doma lahko pa boste tudi kupili osnovno literaturo s tega področja knjigo DIH IN GLAS avtorja Horsta Coblenzerja 15 februar 2007 Stanko Klinar Napake pri prevajanju v angleški jezik Vsebina seminarja Drobci kontrastivnih tem v obliki vaj slovenska izhodišča za zloženski niz za speaker subject oriented adverbs pravopisna problematika angleška drugačnost pri istih temah Vaje iz rabe členov Nekateri slovnični vokabularni elementi bibličnega sloga prevajanje vzvišenega pesniškega sloga ki se pojavlja tudi v besedilih s politično vsebino in v umetniških katalogih Udeleženci lahko pošljejo predavatelju svoja vprašanja predloge ali besedila ki bi jih želeli obravnavati na seminarju na naslov stanko klinar volja net 18 januar 2007 mag Milena Stubljar Dragoš Prevajanje farmacevtskih besedil Milena Stubljar Dragoš je diplomirala s področja klinične farmacije na Fakulteti za farmacijo Univerze v Nebraski ZDA magisterij pa je opravila v Sloveniji na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani Do sedaj je imela že vrsto predavanj s področja prevajanja farmacevtskih besedil iz slovenščine v angleščino Farmacevtska industrija se neprestano ukvarja z razvijanjem novih molekul da bi lahko izdelala nove izpopolnjene načine medikamentoznega zdravljenja Farmacevtska besedila so izziv za vsakega prevajalca Seminar je namenjen vsem ki želijo izboljšati kakovost svojih angleških prevodov in izpopolniti znanje na navedenem področju Obravnavali bomo naslednje teme 1 Povzetek glavnih značilnosti zdravila navodil za bolnika in marketinška besedila Poudarek bo na stilu in izrazju ki se uporabljata v teh prevodih zlasti pa na razliki med besedili ki so namenjena strokovnjakom in tistimi ki so napisana za bolnike Obravnavane bodo tudi razlike med informativnimi in marketinškimi besedili 2 Prevod farmacevtskih povzetkov Udeleženci lahko pošljejo besedila ki bi jih želeli obravnavati na seminarju na naslov milenadragos veryfast biz 2006 14 december 2006 Simon Krek Predstavitev Velikega angleško slovenskega slovarja Oxford DZS in korpusa FidaPLUS Predstavljen bo novi Veliki angleško slovenski slovar Oxford DZS katerega prvi del je izšel februarja 2005 drugi del pa novembra 2006 Slovarska baza na podlagi katere je nastal osnovni geslovnik oz izbor izhodiščnega jezika je prevzeta iz angleško francoskega slovarja The Oxford Hachette French Dictionary Oxford University Press 1994 vendar temeljito prirejena in dopolnjena za potrebe angleško slovenske protistave H kakovosti in zanesljivosti slovarja je prispevala cela vrsta enojezičnih slovarskih in korpusnih virov na angleški strani britanska besedilna korpusa Bank of English BoE ter British National Corpus BNC na slovenski strani pa referenčni Korpus slovenskega jezika FIDA kot pomembno dopolnilo Slovarja slovenskega knjižnega jezika SSKJ Izdelek je rezultat temeljito načrtovanega soavtorskega dela širše skupine strokovnjakov z različnih področij leksikografk in leksikografov z anglistično izobrazbo slovenistk in slovenistov ter vrste zlasti področnih svetovalcev in svetovalk Nastajal je od leta 1995 do 2006 Poleg tega bo predstavljen korpus FidaPLUS nov prosto dostopen korpusni vir za slovenski jezik FidaPLUS je naslednik korpusa FIDA s prenovljenim vmesnikom bistveno izboljšano jezikovnotehnološko obdelavo besedil za lažje in natančnejše preverjanje informacij povečanim obsegom 500 milijonov besed uravnoteženostjo po besedilnih zvrsteh ter izboljšano pomočjo uporabnikom za delo s korpusom Predstavljen bo projekt sistem dostopanja in delo s korpusom 23 november 2006 Rada Lečič Raba vejice Mag Rada Lečič je diplomirala iz slovenskega in italijanskega jezika magistrirala pa iz sodobne slovenske književnosti Od leta 1985 poučuje pet let pa je bila tudi lektorica slovenskega jezika na univerzi v Rimu Od leta 2000 uči na Visoki šoli za prevajalce in tolmače v Trstu kamor se vozi iz Ljubljane Na krajših tečajih je učila potomce Slovencev v Braziliji Urugvaju in ZDA dvakrat pa tudi prevajalce v Luksemburgu Vsebina seminarja Predavateljica bo razložila rabo vejice med skladenjsko enakovrednimi deli proste ali zložene povedi v nestavčno enakovrednih delih pristavčnih delih stavčno enakovrednih delih med nadrednim in odvisnim stavkom med polstavkom in drugim delom povedi med pastavkom in drugim besedilom in posebnosti 26 oktober 2006 Marina Einspieler Poimenovanje slovenskih krajevnih imen in znamenitosti v nemščini Mag Marina Einspieler je članica DZTPS in samostojna prevajalka nemškega jezika od leta 1981 Kot koroška Slovenka živi in dela blizu Celovca kjer vodi prevajalsko agencijo Je sodna tolmačka in predava na celovški univerzi Večina kolegov jo sicer pozna po seminarjih iz pravnega in gospodarskega jezika tokrat pa bo tema seminarja Gorenjska ali Oberkrain Štruklji ali Maultaschen Poimenovanje slovenskih krajevnih imen in znamenitosti v nemščini Večina prevajalcev je pri svojem delu že naletela na Kamniške Alpe Pohorje ali Panonsko nižino na Ljubljanski grad Škocjanske jame Sečoveljske soline in razmišljala kako se pravilno napiše Logarska dolina Blejsko jezero ali slovenska Istra v nemščini Žal nimamo ne slovarjev ne leksikonov in tudi ne zavezujočih pravil po katerih bi se lahko ravnali zato boste na seminarju poskušali najti odgovore na vsa ta in še mnoga druga vprašanja oziroma nakazati možne rešitve Seminar je zgrajen na prospektu Pohodništvo v Sloveniji in nemškem prevodu Wandern durch Slowenien ki ga je izdala Slovenska turistična organizacija Ta prospekt je predavateljica izbrala zato ker zajema vsa najpomembnejša krajevna imena v Sloveniji prevod pa je že narejen Ob primerjanju izvirnika in prevoda bo predavateljica nakazala pravilne rešitve in jih podprla z obrazložitvijo in pravili dodala pa bo tudi druge primere iz nemščine Mimogrede bo opozorila še na nekatere cvetke Pred začetkom seminarja bodo udeleženci prejeli po en izvod prospekta v slovenskem in nemškem jeziku Udeleženci seminarja ki so imeli težave pri prevajanju geografskih imen lahko na seminarju posredujejo svoje primere 24 maj 2006 Florence Gacoin Marks Uporaba in prevajanje predlogov prevajanje znanstvenih člankov Seminar francoskega jezika bo razdeljen v dva dela 1 slovnični del Uporaba in prevajanje predlogov Na podlagi konkretne vaje bo predavateljica predstavila težave ki jih slovenski prevajalci srečujejo pri prevajanju predlogov Poudarek bo na primerih kjer se v francoščini ne uporablja isti predlog kot v slovenščini 2 strokovni del prevajanje znanstvenih člankov Kakšna so pravila citiranja in urejevanja literature Na podlagi konkretnih primerov bo predavateljica predstavila sisteme citiranja v Sloveniji in v Franciji ter pokazala posledice ki nastanejo zaradi razlik med njimi Poudarek bo na prevajanju humanističnih člankov 20 april 2006 Marjan Pikelj Finančno izrazje v španščini Marjan Pikelj je diplomiral iz angleškega in francoskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani S španščino se je začel ukvarjati že kot bruc ko v Ljubljani še ni bilo katedre za španski jezik Pozneje ko so za to že obstajale možnosti se je vpisal na študij španščine ob delu skupaj s prvo generacijo slušateljev Dvajset let je bil zaposlen kot prevajalec v današnji Abanki Vipi V tem obdobju je bil nekaj časa na usposabljanju pri Svetovni banki v Washingtonu in delal v Agenciji Jugobanke predhodnice Abanke v New Yorku kjer se je usposabljal in hkrati opravljal naloge kreditnega referenta Jezik ki ga je pri svojem delu uporabljal je bil pretežno angleški ob tem pa je imel priložnost seznaniti se tudi s španskim finančnim izrazjem in ga seveda tudi uporabljati Danes je zaposlen v prevajalskem oddelku Generalnega sekretariata Vlade RS Namen seminarja je seznanitev z osnovnimi finančnimi izrazi v španskem jeziku ter predstavitev rešitev za prevod finančnih poročil izdelanih po slovenskih računovodskih standardih 8 marec 2006 Rada Lečič Sklanjanje tujih imen Rada Lečič je diplomirala iz slovenskega in italijanskega jezika 1985 magistrirala pa leta 1990 iz sodobne slovenske književnosti Že 20 let poučuje od 1993 do 1998 pa je bila lektorica slovenskega jezika na univerzi v Rimu Od leta 2000 uči na Visoki šoli za prevajalce in tolmače v Trstu kamor se vozi iz Ljubljane Na krajših tečajih je učila potomce Slovencev v Braziliji Urugvaju 1997 in v ZDA 1998 dvakrat pa tudi prevajalce v Luksemburgu Poleg strokovnih člankov je objavila dve knjigi priročnika Prepletenke in Slovenski glagol Oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov Slovar preveden v angleščino je pošel v enem letu Lani je izšel ponatis zdaj pa se pripravlja prevod tudi v nemški in italijanski jezik Predavateljica bo predstavila tematiko ki je spričo zamotane večplastnosti žarišče nenehnih drobnih negotovosti marsikaterega prevajalca V obravnavi ki bo preglednejša od tiste v Pravopisu se bo posvetila tujim moškim in ženskim imenom s poudarkom na lastnih imenih dodala pa bo tudi nekaj krajevnih imen ter večbesedna oziroma večdelna imena Pri vsakem od njih bo predstavila oblike za 2 in 6 sklon ter svojilni pridevnik Pri tem bo sistematično predstavila končnice in se med drugim ustavila pri razlikah med pisavo in izgovarjavo Opravila bo tudi nekaj primerjav Pravopisa s Skazovim priročnikom EPIS Pravopisni priročnik in opozorila na pomanjkljivosti v Pravopisu 15 februar 2006 Ksenija Leban Osnove zapisovanja pri konsekutivnem tolmačenju Ksenija Leban je dokončala podiplomsko specializacijo iz konferenčnega tolmačenja na tržaški Visoki šoli sodobnih jezikov za tolmače in prevajalce Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori na področju konferenčnega tolmačenja pa se je izobraževala in usposabljala tudi na univerzah v Bradfordu Kobenhavnu Arhusu ter pri Evropski komisiji in Evropskem parlamentu Udeležila se je različnih izobraževanj posvečenih poučevanju konferenčnega tolmačenja in mednarodnih strokovnih konferenc na nekaterih pa je tudi nastopila Objavila je nekaj člankov s področja konferenčnega tolmačenja ter poučevala konferenčno tolmačenje na Filozofski fakulteti v Ljubljani Od leta 2004 je predsednica Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije Dela kot samostojna konferenčna tolmačka Glavni namen zapiskov ki jih med govornikovim nastopom oziroma podajanjem snovi pripravi konferenčni tolmač je podpora spominu med konsekutivnim tolmačenjem podanega Čeprav so nekatere predvsem nemške šole konferenčnega tolmačenja razvile precej dodelane sisteme zapisovanja pa nasplošno velja da si vsak zgradi lastni sistem saj bo le ta najbolje prilagojen posameznemu tolmaču delovanju njegovih spominskih funkcij in nenazadnje osebnosti V sklopu seminarja bodo tako predstavljena osnovna načela zapisovanja podanih pa bo tudi več možnih smernic in napotkov na podlagi katerih lahko začnete razvijati ali pa nadgradite lastni sistem zapisovanja 17 januar 2006 Breda Negro Marinič Politično izrazje v angleščini Breda Negro Marinič je diplomirala iz angleškega francoskega in nemškega jezika Kot prevajalka je zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve ob tem pa že več let predava prevajanje angleških političnih in pravnih besedil študentom Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete Ukvarja se tudi s konferenčnim tolmačenjem za kar se je usposabljala pri Evropski komisiji v Bruslju in ga od leta 2002 predava študentom podiplomskega študija konferenčnega tolmačenja Seminar bo združeval teoretični in praktični del vsebinsko pa bo razdeljen na tri teme Prva so večpomenke ki so v angleščini zelo pogoste in pri prevajanju katerih imamo največ težav Za vsak izraz bo naveden primer uporabe v stavku ki ga bomo sproti prevedli Ob tem si bomo na konkretnih primerih pogledali tudi najpogostejše besedne zveze s temi večpomenkami V nadaljevanju se bomo posvetili izrazju ki se nanaša na državno ureditev in delitev oblasti s posebnim poudarkom na Sloveniji Združenem kraljestvu Veliki Britaniji in Severni Irski ter Združenih državah Amerike Podrobno si bomo pogledali razlike v posameznih nazivih in kako jih pravilno prevajamo Prevedli bomo tudi odlomke iz značilnih besedil s tega področja Zadnji sklop bo izrazje v zvezi z volitvami Na kratko si bomo ogledali značilnosti volilnih sistemov v treh državah Sloveniji Združenem kraljestvu Veliki Britaniji in Severni Irski ter Združenih državah Amerike Prevedli bomo odlomke iz besedil ki vsebujejo volilno terminologijo in predstavljajo značilnosti volilnega sistema posamezne države 2005 14 december Amalija Maček Mergole Prevajanje besedil EU in pravnih besedil nemščina Mag Amalija Maček je lektorica za nemški jezik na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani kjer vodi vaje iz prevajanja nemških pravnih besedil besedil EU in splošnih besedil ter pregled nemške literature od srednjega veka do danes Kot prevajalka iz nemškega in španskega jezika prevaja strokovne članke in knjige s področja prava sociologije filozofije zgodovine in literarna dela npr Gustav Radbruch Filozofija prava Hans Kelsen Čista teorija prava Ludwig Wittgenstein O gotovosti Ilse Aichinger Večje upanje Martin Pollack Smrt v bunkerju Miguel de Unamuno Megla I Bachmann E Jelinek R Schrott Vsebina seminarja Seminar bo potekal v dveh vsebinskih sklopih V prvem bomo podrobno spoznali ustanove EU in njihovo pravilno imenovanje zakaj uporabljamo včasih množino evropske skupnosti drugič pa ednino kako se je spreminjalo ime te skupnosti unije od ustanovitve do danes kdo sestavlja posamezne odbore in telesa kako razlikujemo Svet EU Svet Evrope in Evropski svet kaj urejajo posamezne pogodbe in kako jih navajamo s katerimi spletnimi korpusi oz glosarji si lahko pomagamo pri prevajanju besedil EU itd V drugem sklopu se bomo posvetili problematiki prevajanja pravnih besedil in najprej spoznali osnovna področja prava civilno mednarodno upravno ustavno kazensko in pripadajočo terminologijo potem pa si bomo podrobneje pogledali primer obtožnice sodbe in nekaterih tipov pogodb torej dokumentov s katerimi se prevajalci pravnih besedil najpogosteje srečujejo 17 november Breda Jakopič Računovodski izkazi in finančno poročanje v angleščini Breda Jakopič je po študiju angleščine in nemščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani in enoletni zaposlitvi v Veliki Britaniji delala kot prevajalka v slovenskih gospodarskih družbah Prevajalske izkušnje je dobivala na različnih strokovnih področjih letalstvo računalništvo izvajalski inženiring za strojne in električne instalacije bančništvo investicijska dejavnost pravno in davčno svetovanje računovodstvo in revizija Po sedmih letih zaposlitve v mednarodni revizijski hiši KPMG se je leta 2001 upokojila še vedno pa prevaja in sicer predvsem besedila s področja finančnega poročanja Vsebina seminarja Kaj so računovodski izkazi Namen računovodskega poročanja Enotni računovodski jezik Računovodski standardi Revidiranje in revizijski standardi Slovenski računovodski standardi Računovodski izkazi po SRS 17 oktober Jean McCollister Prepositions and parallel structures in English This seminar will focus on the English prepositions that in my experience as a teacher and editor prove most troublesome for native speakers of Slovene I ll begin with some background on prepositions as a linguistic category and provide a few cross linguistic comparisons Next we ll look at a selection of English prepositional phrases and their counterparts in Slovene which commonly cause confusion among Slovenes Participants will be given exercises to try for practice Finally time permitting we ll also look at how parallel structures at the word phrase or clause level are used in English Special attention will be given to the not only but also structure which is often used incorrectly not only by L2 speakers but also by native speakers writers of English OK you tell me did I use it correctly in this instance Participants are invited to send me a list of the prepositional phrases they find most challenging in their own translation work Please email your suggestions to mccollister siol net 25 maj Florence Gacoin Marks Prevajanje v francoščino Florence Gacoin Marks se je rodila v Parizu kjer je študirala francoščino in slovenščino Letos je na Sorboni doktorirala iz primerjalne književnosti oz slovenskega realističnega romana med obema vojnama v evropskem kontekstu Od leta 2002 je zaposlena kot tuja lektorica za francoski jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani kjer vodi vaje iz pisnega izražanja in iz literarnega prevajanje v francoski jezik Raziskovalno se ukvarja predvsem z literarno zgodovino in prevodoslovjem Seminar bo posvečen predvsem prevajanju v francoščino in sicer pogostih pravzaprav skoraj vsakdanjih spisov kot so pisma življenjepisi in pogodbe Obravnavana bo tudi uporaba oz prevajanje francoskih prislovov v ment zlasti tistih katerih pomen se razlikuje od pomena pridevnikov iz katerih so izpeljani Pričakuje se aktivno sodelovanje udeležencev seminarja saj bo vsaki obravnavani točki sledila tudi kratka skupna vaja prav tako pa bodo dobrodošla vprašanja udeležencev o zgoraj navedeni snovi Seminar bo potekal v francoskem jeziku Gradivo za seminar bodo udeleženci prejeli pred pričetkom seminarja 3 maj Neža Rojko Kako smo kaj z našim glasom Uvod v nego glasu in kulturo govora Po enem letu in treh delavnicah na željo članic in članov društva ponovno organiziramo delavnico o negi glasu in kulturi govora Na tej ponovitveni delavnici si bomo pogledali kaj se je prijelo če pa ste eden ali ena tistih ki se nam boste pridružili prvič vam bomo z zgledom predstavili učinke oz rezultate ritmičnemu dihanju prilagojene fonacije Delavnica je torej namenjena vsem tistim ki ste se že udeležili predhodnih delavnic in tistim ki se boste delavnice udeležili prvič Za osvežitev samega pojma in sploh področja na katerem bom aktivni pa si še enkrat preberite osnovne informacije Mag Neža Rojko je višja predavateljica za angleški jezik na Pedagoški fakulteti v Ljubljani z glasom pa se ukvarja že več kot deset let Usposabljala se je v Nemčiji Sprachgestaltung Rudolfa Steinerja in v Švici kjer si je pridobila mednarodno licenco za poučevanje po metodi ritmičnemu dihanju prilagojene fonacije Je edina v Sloveniji s takšno kvalifikacijo Če v svojem poklicu veliko govorimo se zelo dobro zavedamo pomena nege glasu saj se prej ko slej srečamo s težavami povezanimi z njim hripavostjo bolečimi glasilkami utrujenostjo napornim glasnim dihanjem Ob tem ne smemo pozabiti da so tudi poslušalci deležni vseh naših težav Na delavnici bomo spoznali nekaj fizioloških osnov fonacije in govora spregovorili o fizičnih in psihičnih vzrokih naštetih težav ter vadili po metodi ritmičnemu dihanju prilagojene fonacije Horsta Coblenzerja respiratornega fiziologa ki je svoje življenje in delovanje posvetil glasovni dimenziji človekove osebnosti Sistematična na znanstvenih temeljih osnovana pa vendar izrazito praktična metoda se odlikuje po svoji ekonomičnosti in kontaktu kar pomeni da se ne utrudimo tudi kadar veliko govorimo in da poslušalce resnično dosežemo Gre za pravilni dihalni ritem glasovno telesno ravnotežje eutono držo polnost zvena nosilnost glasu plastično artikulacijo gladko ter natančno dikcijo itd S seboj prinesite krajše besedilo par vrstic ali pesem Ob koncu boste dobili nekaj napotkov za vadbo doma lahko pa boste tudi kupili osnovno literaturo s tega področja knjigo DIH IN GLAS avtorja Horsta Coblenzerja 19 april Sandro Paolucci Izrazje EU v italijanščini Sandro Paolucci je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Perugi v Italiji kjer je kasneje sodeloval pri predmetu Gospodarsko pravo nato pa je bil odvetnik na sodišču v Perugi Od leta 1997 je predavatelj za italijanski poslovni jezik na Ekonomski fakulteti v Ljubljani sodeluje pa tudi na Pravni fakulteti v Ljubljani na katedri za italijansko pravno terminologijo in na Oddelku za prevajanje in tolmačenje na Filozofski fakulteti v Ljubljani Vsebina seminarja Temelji EU Institucije EU Enotni trg prosti pretok Zakonodaja EU Strokovna terminologija Primeri iz prakse 10 marec Jean McCollister Principles of plain English This seminar will present the history and goals of the Plain English movement drawing in particular on the Fight the Fog campaign of the European Commission s Translation Service which encourages authors and translators to write more clearly After being introduced to the basic principles of clear writing and copy editing as distinct from language editing and proofreading participants will have an opportunity to apply these guidelines to revising texts in demonstrations and practical exercises Participants are invited to submit examples of texts in English that they feel would benefit from further copy editing Please send submissions to Jean McCollister at mccollister siol net by March 7 22 februar Marina Einspieler Sodni postopki v Avstriji in Nemčiji Mag Marina Einspieler je članica DZTPS in samostojna prevajalka nemškega jezika od leta 1981 Kot koroška Slovenka živi in dela blizu Celovca kjer vodi prevajalsko agencijo Je sodna tolmačica in predava na celovški univerzi Na uvodnem seminarju v sklopu Sodni in upravni postopki v Avstriji in Nemčiji januarja 2004 smo obravnavali osnovno terminologijo sodstva temeljno zakonodajo poimenovanje in sestavo sodišč ter udeležence sodne odločbe in pravna sredstva v pravdnem in kazenskem postopku Tokrat se bomo navezali na ta seminar in ga dopolnili z nekaterimi postopki v sklopu pravdnega in kazenskega postopka Mahnverfahren Bußgeldverfahren Einstweilige Verfügung itd pa tudi različne vrste tožb npr Feststellungsklage Gestaltungsklage Leistungsklage in sodb Feststellungsurteil Gestaltungsurteil Leistungsurteil Verzichtsurteil Versäumnisurteil itd Prvi dve uri seminarja sta namenjeni predavanju drugi dve uri pa bosta potekali v obliki delavnice zato je udeležba omejena 17 januar Peter Holozan in Miro Romih Amebisova računalniška orodja za pomoč pri prevajanju Podjetje Amebis se že skoraj 15 let ukvarja z razvojem jezikovnih tehnologij za slovenski jezik Nekatere programe izdelane v teh letih lahko pri svojem delu s pridom uporabljajo tudi prevajalci saj si z njimi lahko olajšajo in pohitrijo prevajanje Še posebej so pri tem uporabna naslednja orodja črkovalnik slovnični pregledovalnik elektronski slovarji besedilni korpus FIDA prevajalni sistem Presis Na predstavitvi bo prikazano delovanje omenjenih orodij njihove funkcije praktična uporaba pa tudi zelo zanimivo ozadje nastajanja in razvoja jezikovnih orodij za slovenski jezik trenutno in v prihodnje 2004 6 december Lidija Šega Poimenovanja v slovenščini in angleščini Vabimo vas na posvet o nikoli dorečeni temi ustreznih slovensko angleških prevodov različnih poimenovanj pogovor o tovrstnih težavah izmenjavo izkušenj in iskanje najprimernejših rešitev Obravnavali naj bi širok razpon poimenovanj od podjetij in organizacij prek položajev in delovnih mest do posameznih nazivov in oblikovanja vizitk 15 november Breda Zužič Žerjal Terminologija Evropske unije v francoščini Breda Zužič Žerjal profesorica angleščine in francoščine je diplomirala l 1978 na Filozofski fakulteti v Ljubljani Po diplomi je delala kot dokumentalistka potem kot prevajalka za francoščino v gospodarstvu in kot samostojna prevajalka Zdaj je prevajalka v Službi Vlade RS za evropske zadeve Na Oddelku za prevajalstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani vodi vaje iz prevajanja pravnih besedil in dokumentov EU v francoščini Vsebina seminarja Evropsko unijo bomo prek terminologije v francoščini spoznali z več vidikov organizacija in delovanje temeljne pogodbe evropske institucije pristojnosti in medsebojni odnosi dokumenti postopki odločanja in politike Skupnosti skupna zunanja in varnostna politika pravosodje in notranje zadeve Schengen Europol Eurojust Spoznali bomo tudi vire podatkov o EU in se jih naučili uporabljati 6 oktober Irena Androjna Slogovna ustreznost besedil v slovenskem jeziku Irena Androjna profesorica slovenščine in anglistka prevajalka je diplomirala leta 1994 na Filozofski fakulteti v Ljubljani Kot samozaposlena v kulturi se ukvarja s pisanjem literature poučevanjem lektoriranjem in jezikovnim svetovanjem V zadnjih letih pripravlja različne seminarje in delavnice za boljšo slovenščino v sodelovanju z Uradom za slovenski jezik Ministrstva RS za kulturo Fakulteto za upravo Univerze v Ljubljani Upravno akademijo Ministrstva RS za notranje zadeve in Izobraževalnim središčem Miklošič Ljubljana Vsebina seminarja Pri prevajanju je poleg vsebinske in strokovne ustreznosti prevoda pomemben tudi način ubeseditve tj slog besedila saj vpliva na to kako uspešno se sporočilo prenese bralcu Če je besedilo slogovno ustrezno bralec sporočilo sprejme neovirano sicer pa ima lahko pri razumevanju težave Na seminarju bomo spregovorili o tem kako pisati jasno natančno in preprosto Obravnavali bomo načela dobrega sloga jezikovna pravilnost jasnost in jedrnatost logična urejenost ustreznost izrazja doslednost Na podlagi izvirnih besedil bomo opozorili na nekatere trdovratne pravopisne napake vejica vezaj pomišljaj in slogovne neustreznosti gostobesednost ponavljanje nepravilno rabljene besede in zveze modni izrazi v slovenščini Skupaj bomo iskali rešitve za slogovno izboljšanje besedil 7 junij Sandro Paolucci Italijanska poslovna korespondenca Sandro Paolucci je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Perugi v Italiji kjer je kasneje sodeloval pri predmetu Gospodarsko pravo nato pa je bil odvetnik na sodišču v Perugi Od leta 1997 je predavatelj za italijanski poslovni jezik na Ekonomski fakulteti v Ljubljani sodeluje pa tudi na Pravni fakulteti v Ljubljani na katedri za italijansko pravno terminologijo in na Oddelku za prevajanje in tolmačenje na Filozofski fakulteti v Ljubljani Vsebina seminarja Uvod v poslovno korespondenco Poslovno pismo dopis Značilnosti poslovne korespondence v italijanščini Oblika dopisa in sestavni elementi pošiljatelj prejemnik zadeva nagovor uvodna misel jedro zaključna misel podpis Okrajšave in njihov pomen Analiza dopisa Primeri poslovnih pisem dopisov ponudba naročilo sodelovanje zastopanje reklamacija terjatev prošnja za zaposlitev in drugi primeri Osnove in primeri uradnega dopisa 20 april Lidija Šega Sopomenke in razlike med njimi Synonyms and near synonyms are they really Še ena priložnost za razčiščevanje prevajalskih zagat kadar iščemo pravo besedo na pravem mestu Primerjava in razlike med sorodnimi izrazi ki jih srečujemo v angleščini in slovenščini in iščemo zanje najustreznejše prevedke Razgovor in izmenjava izkušenj o sklopih sorodnih izrazov ki se pomensko prepletajo in različno uporabljajo z več ali manj podobnimi pomeni v angleščini in slovenščini Poskusili bi jih obdelati po pomenskih sklopih na primer prihodek dohodek dobiček izkupiček zaslužek prejemek priliv revenue income profit earnings proceeds inflow napaka pomota zmota pomanjkljivost okvara nedelovanje error mistake failure deficiency malfunctioning breakdown pridobivati proizvajati izdelovati predelovati pridelovati pridobivati gojiti extract harvest manufacture grow produce generate Ob tem bi razmišljali in se pogovarjali o različnih prevedkih in pomenih posameznih izrazov iz angleščine v slovenščino in obratno Pričakujemo dejavno sodelovanje in prispevke vseh udeležencev seminarja k razpravi o tej pestri in brezkončni temi 3 marec Paul McGuiness Technical writing in English Mag Paul McGuiness se je rodil v Angliji kjer se je tudi šolal Delal je na področju znanstvenega raziskovanja za institucije v Birminghamu Pittsburgu in v Istanbulu Živi v Ljubljani kjer dela kot raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan hkrati pa je jezikovni urednik za angleški jezik pri Strojniškem vestniku in pri reviji Materiali in Tehnologije The aim of the seminar will be to examine some of the main areas of technical writing The emphasis will be on how to write in a simple straightforward way so as to allow the reader to absorb the information in the text as easily as possible By using a lot of examples we will look at how to write clearly how to punctuate sentences and how best to avoid ambiguity The topics will include writing numbers in a text using abbreviations computer and internet related terms improving clarity with transitions punctuating

  Original URL path: http://dztps.si/slo/seminarji.asp (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • DZTPS - ČLANSTVO V DZTPS
  pravilnikom društva o preveritvi znanja dokazati da njegove delovne izkušnje in opravljeno delo ustrezajo pogojem za sprejem v redno članstvo Kakšen je postopek včlanitve v društvo Izpis iz statuta društva 10 člen Vlogo za sprejem z dokazili pregleda komisija za sprejem ki jo imenuje upravni odbor Komisija upravnemu odboru pisno sporoči svoje mnjenje prosilcu upravni odbor pa sprejme sklep o sprejemu Vloga za sprejem mora biti rešena najkasneje v treh mesecih od dneva vložitve Če upravni odbor sprejem odkloni se lahko prosilec pritoži občnemu zboru Člani društva prejmejo izkaznico ki je veljavna le če sta na njej lastnoročni podpis predsednika upravnega odbora in društveni pečat Kakšne so prednosti članstva v društvu Prednosti članstva v DZTPS so naslednje člani prejemajo društveno strokovno glasilo Mostovi in informativni bilten člani se lahko udeležujejo izobraževalnih seminarjev in drugih srečanj ki jih pripravlja društvo člani imajo lahko podatke o sebi na spletnih straneh društva društvena pisarna posreduje članom povpraševanja po prevodih vendar društvo ne zagotavlja stalnega dotoka naročil za prevode in v tem smislu tudi nima nikakršnih obvez do svojih članov ker je v društvu okoli 500 članov lahko prevajalec ki je član drustva laže poišče pomoč saj lahko dobi podatke o drugih prevajalcih ki pokrivajo jezik in stroko ki jih zanima v času ko se praktično za vsako delovno mesto z visoko izobrazbo zahteva znanje tujega jezika ima pri delodajalcu dejstvo da je nekdo član društva prevajalcev drugacno težo kot če npr anglist prinese samo diplomo ali inženir potrdilo o znanju tujega jezika Kakšne so dolžnosti člana društva Izpis iz statuta društva 12 člen da se ravna po določbah statuta društva in po načelih poklicne prevajalske etike da spoštuje sklepe upravnega odbora oziroma strokovnih komisij društva da skrbi za to da je njegovo prevajalsko delo terminološko in slovnično kakovostno da zagotovi lektoriranje če meni

  Original URL path: http://dztps.si/slo/faq.asp (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • DZTPS - KODEKS PREVAJALSKE ETIKE
  pogodbenega odnosa ki ga veže z uporabnikom naročnikom prevoda Prevajalec ne sme dovoliti da bi se besedilu dodalo razlago s katero ne soglaša ali bi bila v nasprotju z njegovimi poklicnimi načeli Vsak prevod mora zvesto posredovati vsebino in obliko izvirnika kar perdstavlja tako moralno kot pravno obveznost prevajalca Zvestega prevoda pa ne gre enačiti z dobesednim prevodom zvestoba pri prevajanju ne izključuje prilagajanja ki je potrebno da besedilo ohrani izvirno sporočilnost ton in globlji pomen tudi v drugem jeziku in drugem kulturnem okolju Prevajalec mora dobro poznati jezik iz katerega prevaja zlasti pa mora do popolnosti obvladati jezik v katerega prevaja ciljni jezik Prav tako mora imeti široko splošno izobrazbo in mora dovolj dobro poznati področje v katero sodi besedilo ki ga prevaja prevajalec naj se ne loteva prevodov s področij ki jih ne obvlada Prevajalec si mora prizadevati za pravično vrednotenje svojega dela ne sme pristajati na ceno ki bi bila bistveno nižja od priporočene ali z zakonom določene minimalne tarife in s tem povzročati nelojalne konkurence Na splošno velja da ne sme ponujati ali sprejeti dela pod pogoji ki bi bili poniževalni zanj osebno ali bi pomenili razvrednotenje prevajalskega poklica Prevajalec mora spoštovati legitimne pravno utemeljene interese naročnika in mora kot poklicno skrivnost varovati vse informacije in podatke ki so mu bili zaupani skupaj z izvirnikom za prevod Z ozirom na avtorja izvirnega besedila se lahko od prevajalca kot sekundarnega avtorja zahteva da sprejme določene posebne obveznosti Od avtorja originalnega dela izvirnega besedila oziroma od uporabnika mora pridobiti pooblastilo da sme delo prevesti ob čemer mora nadalje spoštovati tudi vse druge pravice ki pripadajo avtorju Oddelek II PRAVICE PREVAJALCA V zvezi z opravljenim prevodom vsak prevajalec uživa pravice ki jih država kjer opravlja svojo dejavnost priznava tudi drugim kulturnim delavcem Prevod kot produkt intelektualnega dela uživa pravno zaščito ki pripada tovrstnim delom Prevajalcu torej pripadajo avtorske pravice za njegov prevod enako kot pripadajo avtorske pravice avtorju izvirnega dela Tako prevajalcu pripadajo tudi vse moralne in nasledstvene pravice ki izhajajo iz njegovega avtorstva To torej pomeni da se mu do konca življenja priznava pravica do uveljavljanja avtorstva za njegove prevode iz česar sledi med drugim tudi to da mora biti ob vsaki javni uporabi njegovega prevoda ime prevajalca jasno in nedvoumno navedeno ima pravico nasprotovati vsakemu potvarjanju preoblikovanju ali drugačni spremembi svojega prevoda založniki in drugi uporabniki brez prevajalčevega predhodnega dovoljenja prevoda ne smejo spreminjati prevajalec ima pravico prepovedati vsako nepravilno nedovoljeno uporabo svojega prevoda Prevajalec ima tudi izključno pravico avtorizirati objavo predstavitev predvajanje ponovni prevod priredbo spremembo ali drugačno obdelavo svojega prevoda in ga na splošno uporabljati v poljubni obliki Za vsako javno uporabo svojega prevoda je prevajalec upravičen do denarnega povračila po obračunski stopnji ki jo določa pogodba ali zakon Oddelek III EKONOMSKI IN DRUŽBENI POLOŽAJ PREVAJALCA Življenjske razmere prevajalca morajo biti takšne da mu omogočajo učinkovito in dostojanstveno opravljanje njegove družbeno pomembne dejavnosti Prevajalec mora biti soudeležen pri uživanju rezultatov svojega dela zlasti pa mu pripada denarno povračilo ki mora biti sorazmerno z dobičkom ustvarjenim

  Original URL path: http://dztps.si/slo/kodeks.asp (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • DZTPS - POŠTNI SEZNAM DZTPS-info
  bomo še vedno pošiljali po pošti Prek poštnega seznama pa boste člani obveščeni o ponudbah za delo novi prevajalski literaturi prevajalskih seminarjih in prevajalskih dogodkih ki jih ne organizira DZTPS o drugih dogodkih in aktivnostih ki jih ta trenutek še ni možno napovedati DZTPS info lahko uporabljate tudi za pomoč pri reševanju prevajalskih težav vprašanjih v zvezi s statusom s pripravo na izpite s pridobitvijo dovoljenj ipd Obvestila prek DZTPS info gredo le v eno smer od DZTPS k članom če želite kako obvestilo poslati vsem članom DZTPS info ga pošljite na nada primozic dztps si pa ga bo društvena tajnica poslala vsem Po želji se lahko izključite s tega poštnega seznama vendar boste s tem izgubili pomemben vir zanimivih in uporabnih informacij Pomembni elektronski naslovi Če želite sporočilo poslati samo zaposlenim v društveni pisarni ga pošljite na nada primozic dztps si ali karmen resnik dztps si Če želite sporočilo postati predsednici DZTPS ga pošljite na maja sirius mine nu Če želite poslati sporočilo na DZTPS info da ga bodo videli vsi člani DZTPS ki imajo elektronski naslov ga pošljite na nada primozic dztps si s pripisom naj gre sporočilo na DZTPS info Če ste prejeli sporočilo z DZTPS info

  Original URL path: http://dztps.si/slo/dztps-info.asp (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • DZTPS - Gordon Stuart, častni član DZTPS
  v J Afriki poleg tega pa še danščina švedščina in norveški jezik Nam se zdi seveda najbolj zanimivo njegovo poznavanje slovanskih jezikov med katere je poleg poljščine ruščine češčine slovaščine srbščine hrvaščine bolgarščine ukrajinščine makedonščine in lužiške srbščine zdaj uvrstil še slovenščino Samo po sebi umevno se mu zdi da obvlada jezike keltske skupine tj valižanščino in galski jezik Od ostalih indoevropskih jezikov obvlada še osnove moderne grščine razume pa tudi finsko madžarsko in nekaj malega malteščine Čisto na koncu tega impresivnega seznama pa se znajde še nekaj pogovorne japonščine ki mu je verjetno ostala v spominu še iz časov otroštva Seveda se je Gordon Stuart vse življenje ukvarjal z jeziki in prevajanjem in to kljub ugledni starosti počne še dandanes Reklo da raba krepi organe v njegovem primeru pa možgane je dokazal pred leti ko je na zelo zahtevnem kvizu Masterminds of Europe osvojil drugo mesto odgovarjal pa je na vprašanja s področja slovanski jeziki po 15 stoletju V najbolj kritičnih dneh naše vojne za osamosvojitev Slovenije je Vlada RS vse javne ustanove pozvala naj s pomočjo povezav ki jih imajo z uglednimi in vplivnimi osebnostmi v tujini pomagajo objektivno obveščati javnost v drugih državah o tem kaj se dogaja pri nas Ta poziv je prišel tudi na Onkološki inštitut kjer je bila Olga Shrestha takrat zaposlena kot strokovna prevajalka in v soglasju z vodstvom Inštituta se je obrnila na gospoda Gordona Stuarta s prošnjo za sodelovanje Seveda je bil takoj pripravljen priskočiti na pomoč in že nekaj dni za tem je po telefaksu poslal kopijo obširnega poročila o stanju v Sloveniji ki ga je objavil njihov osrednji dnevni časopis Uredništvo je takrat imenovalo Gordona Stuarta za njihovega začasnega standby poročevalca o dogajanju v Sloveniji Člani DZTPS so tega zanimivega kolega spoznali leta 1993 ob njegovem zasebnem obisku v

  Original URL path: http://dztps.si/slo/gordon_stuart.asp (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • DZTPS - OBRAZCI IN VPRAŠALNIKI
  OBRAZCI IN VPRAŠALNIKI Prijavnica za seminar DZTPS Vprašalnik za register članov DZTPS DZTPS 1998 2015 Kontaktne osebe

  Original URL path: http://dztps.si/slo/obrazci.asp (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • DZTPS - FAKTURIRANJE
  ter tolmačenja ČLANOV in NEČLANOV Za vsa pojasnila in navodila v zvezi s tem smo vam na voljo od ponedeljka do petka med 8 in 14 uro na telefonski številki 01 433 9243 ali 01 231 7862 lahko pa nam

  Original URL path: http://dztps.si/slo/fakturiranje.asp (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • DZTPS -
  je prišlo do spremembe datuma za seminar francoskega jezika IZBRANE TEME IZ CIVILNEGA PRAVA V FRANCOŠČINI predavateljica doc dr Jerca Kramberger Škerl Seminar bo v sredo 10 2 2016 Podaljšan je rok za prijave in sicer do 9 2 2016

  Original URL path: http://dztps.si/asp/oglasi_opis.asp?ID=365 (2016-02-18)
  Open archived version from archive