archive-si.com » SI » D » DSFTP.SI

Total: 20

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Drustvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev
  prevodu ne navaja Svoj predlog mora pisno utemeljiti Predlagatelj lahko po elektronski pošti dobi obrazec društva veljavni pa so vsi predlogi s popolnimi podatki Predlagatelj o predlogu obvesti kandidata za nagrado Kaj mora storiti kandidat Kandidat za društveno žanrsko nagrado v razpisnem roku na e naslov Društva s pripisom oziroma z imenom zadeve Nagrade DSFTP 2015 pošlje prevod v elektronski obliki v formatu z določenimi časovnimi kodami zaželen format je srt izvirno besedilo če mu je na voljo video posnetek v enem izmed običajnih formatov ki jih prepozna večina video predvajalnikov vmw avi mp4 mpg in sicer prek storitve We Transfer Kandidat za nagrado za življenjsko delo Društvu ne predloži ničesar Kdo obravnava predloge za nagrade in kdaj Predloge prejete v razpisnem roku obravnava društvena komisija za nagrade in priznanja ki v desetih tednih po zadnjem dnevu razpisnega roka odloči o nagrajencih Rok in način oddaje Rok za oddajo predlogov in dokumentacije je 15 7 2015 Predloge za nagrado se pošlje po navadni pošti na naslov Društva Blažičeva 11 1000 Ljubljana Dokumentacijo se pošlje v elektronski obliki na e naslov Društva dsftp drustvo gmail com z imenom zadeve Nagrade DSFTP 2015 Predlogi morajo prispeti na društveni naslov najpozneje s poštnim žigom z datumom zadnjega dneva razpisnega roka elektronsko gradivo pa v e sporočilu z datumom zadnjega dneva razpisnega roka Naslov Društva DSFTP Blažičeva 11 1000 Ljubljana Nagrade DSFTP in dsftp drustvo gmail com Drugi podatki 1 Pravilnik o nagradah DSFTP najdete na spletni strani Društva http www dsftp si http www dsftp si p blog page html 2 Upravni odbor Društva bo na društveni spletni strani in v medijih obvestil javnost o kraju in času podelitve nagrad Podeljene nagrade DSFTP za leto 2014 V torek 21 10 2014 je Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev podelilo nagrade za vrhunske prevode avdiovizualnih vsebin za leto 2014 Podelitev je bila v dvorani Slovenske Kinoteke v Ljubljani Društvena komisija v sestavi dr Silvana Orel Kos Nataša Müller Katarina Jerin Vesna Žagar in Dušan Gorše je izbrala pet nagrajencev Nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo je prejela izr prof dr Irena Kovačič utemeljiteljica znanstvenega preučevanja podnaslovnega prevajanja v Sloveniji pobudnica organiziranega visokošolskega izobraževanja podnaslovnega prevajanja na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani prva predavateljica in mentorica študentom podnaslavljanja in tudi sama dolgoletna aktivna televizijska prevajalka S to nagrado želi Društvo počastiti izjemni in izvirni prispevek dr Irene Kovačič k znanstvenemu in izobraževalnemu razvoju podnaslovnega prevajanja v Sloveniji Žanrske nagrade so prejeli Romana Verbič za podnaslovni prevod celovečernega igranega filma Misija Argo Argo Bena Afflecka Barbara Müller za prevod igrane nanizanke Povesti in novele 19 stoletja Contes et nouvelles du XIXe siècle Gaëlle Girre in Gérarda Jourd huija Jolanda Blokar za prevod otroške risane serije Pingvini z Madagaskarja Penguins of Madagascar Breta Haalanda in Nicka Filippija Franc Jakob Rac za podnaslovni prevod opernega libreta Lohengrin Lohengrin Nagrajencem iskreno čestitamo Podelitev nagrad DSFTP za leto 2014 Podelitev nagrad DSFTP za leto 2014 bo v torek 21 10 2014 ob 17 uri v dvorani Slovenske

  Original URL path: http://www.dsftp.si/ (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Drustvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev: O društvu
  prevajalcev ter skrb za spoštovanje njihovega avtorskega dela THE ASSOCIATION OF SLOVENIAN FILM AND TELEVISION TRANSLATORS The Association of Slovenian Film and Television Translators is an organisation which brings together creators of audio visual translations This Association works towards preserving the high quality of their work and encourages the translators to continue their betterment within this specialised field of work Through the various media formats audio visual translation plays an

  Original URL path: http://www.dsftp.si/p/o-drustvu.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Drustvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev: Prevajanje AV vsebin
  subtitling je postopek prevajanja pri katerem besedilo oblikujemo v podnapise ki tečejo sočasno s sliko Zaradi njihove časovne in prostorske omejenosti vizualne estetike zapisanega pa tudi slikovnega in zvočnega ozadja ki že sama narekujeta določene izpuste oz prilagoditve moramo prevedeno besedilo v podnapisih pogosto prirediti Že med postopkom prevajanja izvirno besedilo skrajšamo oz preoblikujemo v jezikovno zaključene enote pri tem pa pazimo da ohranimo smisel izvirnika in čim manj okrnimo njegovo sporočilno vrednost Prevajanje sinhroniziranih oddaj ang dubbing je postopek jezikovnega prenosa pri katerem sta dolžina in vsebina prevoda najpogosteje omejeni s trajanjem izvornega besedila pri sinhronizaciji usta na usta ang lip synch pa glasovne vrednosti oz prevodne rešitve prilagajmo tudi sliki Tudi pri prevodih za sinhronizacije je potrebna priredba ki pa je za gledalca manj opazna kot pri podnapisih saj pri postopku sinhronizacije zvok izvirnega besedila največkrat zakrije zvok prevoda Tako podnaslovno prevajanje kot prevajanje za sinhronizacijo omogočata boljše razumevanje tujejezičnih avdiovizualnih vsebin zaradi svoje medijske narave pa prispevata tudi k medkulturnemu sporazumevanju razvoju narodne kulture in jezikovnemu ozaveščanju kar je pomembno zlasti pri oddajah za najmlajše Avdiovizualne vsebine so žanrsko raznovrstne in tematsko zelo raznolike Kakovostno prevajanje takih vsebin zahteva suvereno obvladovanje izvirnega jezika in materinščine okretnost pri

  Original URL path: http://www.dsftp.si/p/prevajanje-av-vsebin.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Drustvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev: Statut in pravilniki
  član škoduje ugledu društva ali deluje v nasprotju z njegovimi nameni in nalogami 18 člen Črtani ali izključeni član se lahko spet sprejme v društvo če upravni odbor na njegovo željo ugotovi da ni več vzrokov zaradi katerih je bil črtan ali izključen IV Organi društva 19 člen Organi društva so občni zbor upravni odbor nadzorni odbor Mandatna doba upravnega in nadzornega odbora je pet let OBČNI ZBOR 20 člen Občni zbor sestavljajo vsi člani društva Je najvišji organ društva in voli druge organe Občni zbor je reden ali izreden 21 člen Redni občni zbor skliče predsednik upravnega odbora enkrat na leto Redni občni zbor z volitvami društvenih organov je vsako peto leto O sklicu občnega zbora mora upravni odbor obvestiti člane društva najmanj sedem dni pred datumom za katerega je sklican z navedbo kraja ure in dnevnega reda Izredni občni zbor se lahko skliče po sklepu upravnega odbora na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj desetine društvenih članov Upravni odbor mora sklicati izredni občni zbor najpozneje mesec dni po dobljeni zahtevi Če tega ne stori ga lahko skličejo tisti ki so ga zahtevali Navesti morajo zadevo zaradi katere ga sklicujejo Izredni občni zbor sklepa samo o stvari zaradi katere je bil sklican 22 člen Občni zbor je sklepčen če se ga udeleži več kot polovica članov Če občni zbor ob predvidenem začetku ni sklepčen se začetek lahko odloži za pol ure potem pa zadostuje za veljavno sklepanje vsaj desetina članov Če jih ni toliko je treba občni zbor ponovno sklicati Veljavne sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov le za spremembo statuta ali za prenehanje delovanja društva morata glasovati vsaj dve tretjini navzočih članov Glasovanje je tajno razen če občni zbor odloči drugače O razrešnici upravnemu in nadzornemu odboru ne morejo glasovati člani teh odborov Upravni odbor mora dodati dnevnemu redu občnega zbora vsak predlog ali pritožbo ki mu jo v pisni obliki izroči najmanj pet članov društva vsaj pet dni pred občnim zborom Na občnem zboru so lahko navzoči tudi nečlani društva nimajo pa pravice glasovanja 23 člen Občni zbor začne predsednik upravnega odbora in ga vodi dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva delovnega predsednika zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika 24 člen Občni zbor opravlja naslednje naloge sklepa o predloženem dnevnem redu razpravlja in sklepa o delu poročilih programih in predlogih upravnega in nadzornega odbora in o predlogih članov sprejema in spreminja statut društva voli in razrešuje predsednika in člane upravnega in nadzornega odbora odloča o prenehanju združitvi ali včlanitvi društva v drugo društvo združenje itd na predlog upravnega odbora podeljuje naziv častnega člana društva odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora 25 člen O poteku delu in sklepih občnega zbora se vodi zapisnik ki ga piše zapisnikar podpišejo pa ga delovni predsednik zapisnikar in oba overitelja zapisnika UPRAVNI ODBOR 26 člen Upravni odbor vodi delo društva med volilnima občnima zboroma in je odgovoren občnemu zboru 27 člen Upravni odbor šteje pet članov Po izvolitvi na občnem zboru na predlog delovnega predsednika občnemu zboru upravni odbor

  Original URL path: http://www.dsftp.si/p/statut.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Drustvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev: Člani
  AV vsebin Statut in pravilniki Člani Cenik storitev Kontakt Člani Na spodnji povezavi najdete seznam članov DSFTP Seznam članov Home Subscribe to Posts Atom Brand identity created by Verbic Design

  Original URL path: http://www.dsftp.si/p/pristopna-izjava.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Drustvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev: Cenik storitev
  storitve zaračunajo naslednje cene prevodov ENOTA CENA Stran 1500 znakov brez presledkov ali 1800 znakov s presledki 13 30 16 00 Minuta AV vsebine upošteva se celotna dolžina oddaje 3 60 4 00 Podnapis kot enota ne glede na število znakov in vrstic 0 36 0 40 Za prevode za sinhronizacijo risank se obračuna 30 dodatka na osnovno ceno za priredbo za sinhronizacijo Za prevode verzov se obračuna 100 dodatka

  Original URL path: http://www.dsftp.si/p/cenik-prevajalskih-storitev.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Drustvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev: Kontakt
  Kontakt Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev Blažičeva 11 1000 Ljubljana Slovenija elektronski naslov dsftp drustvo gmail com Na spodnji povezavi najdete pristopno izjavo ki jo natisnete izpolnite ter izpolnjeno pošljete po pošti na naslov društva Pristopna izjava Home Subscribe

  Original URL path: http://www.dsftp.si/p/kontakt.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Drustvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev: Podeljene nagrade DSFTP za leto 2015
  dragoceni prispevek k razvoju podnaslovnega prevajanja v Sloveniji saj je v svoji dolgoletni karieri v okviru strokovne in laične javnosti ves čas poudarjala izjemen pomen ki ga imajo televizijski prevodi na jezikovno kulturo v družbi S svojimi vrhunskimi prevodi ter iskreno in strokovno prepričljivo angažiranostjo je bila mladim prevajalcem in prevajalkam vedno svetel zgled Nagrada za življenjsko delo je tako zahvala za znanje in profesionalni etos ki ga je prenesla

  Original URL path: http://www.dsftp.si/2015/12/podeljene-nagrade-dsftp-za-leto-2015.html (2016-02-18)
  Open archived version from archive