archive-si.com » SI » C » CONSULTATIO.SI

Total: 318

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Natisni ZEMLJEVIDI DOSTOPOV Pripravili smo zemljevide dostopov do vseh naših pisarn v državah kjer je CONSULTATIO prisotna WELCOME CONSULTATIO SKUPINA ZEMLJEVIDI

  Original URL path: http://www.consultatio.si/cms/cms_print.php?pageName=348 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • CONSULTATIO revizija davki računovodstvo
  dejavnost CONSULTATIO zaposljuje kadre s področja ekonomije in prava Kontakt Vaše prošnje lahko pošljete na naš elektronski naslov info consultatio si ali po pošti na AGC Consultatio d o o Ulica Jana Husa 1a 1000 Ljubljana V primeru dodatnih vprašanj pa smo vam na voljo tudi na telefonski številki 01 542 37 01 REVIZIJA IN STORITVE VPRAŠAJTE NAS KORISTNE POVEZAVE Avstrija Slovaška Češka Madžarska HOME TISKANA VERZIJA IMPRESUM English Consultatio

  Original URL path: http://www.consultatio.si/cms/cms.php?pageName=6&sid=b6egk2qgf0ct3d890944320l57 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • CONSULTATIO revizija davki računovodstvo
  dejavnost CONSULTATIO zaposljuje kadre s področja ekonomije in prava Kontakt Vaše prošnje lahko pošljete na naš elektronski naslov info consultatio si ali po pošti na AGC Consultatio d o o Ulica Jana Husa 1a 1000 Ljubljana V primeru dodatnih vprašanj pa smo vam na voljo tudi na telefonski številki 01 542 37 01 REVIZIJA IN STORITVE VPRAŠAJTE NAS KORISTNE POVEZAVE Avstrija Slovaška Češka Madžarska HOME TISKANA VERZIJA IMPRESUM English Consultatio

  Original URL path: http://www.consultatio.si/cms/cms.php?pageName=6&sid=63jqju6pj3qnd4h0glammus970 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • CONSULTATIO revizija davki računovodstvo
  CAREER AUDITING AND SERVICES CONTACT search CAREER JOB OFFERS Career within consultatio According to our range of services CONSULTATIO employs personnel with education of economics and law Contact Send us your applications or contact if you want to know more about us You can contact us by sending email on info consultatio si or by sending us your post to AGC Consultatio d o o Ulica Jana Husa 1a 1000

  Original URL path: http://www.consultatio.si/cms/cms.php?pageName=6&sid=uk8kij3li7o53lra9vr8g6acv2 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Natisni prosta delovna mesta Trenutno ni prostih delovnih mest WELCOME ZAPOSLITEV PROSTA DELOVNA MESTA

  Original URL path: http://www.consultatio.si/cms/cms_print.php?pageName=139 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • CONSULTATIO revizija davki računovodstvo
  in se lastniki za revizijo odločijo prostovoljno Omenjena revizija je še posebno smiselna takrat ko želijo lastniki pridobiti neodvisno oceno o splošnem finančnem stanju organizacije posebna revizija ki se nanaša na izvedbo revizije določenega področja poslovanja Pri omenjeni reviziji se skupaj z naročnikom natančno določi področje ki naj ga revizor preveri npr revizija posameznega poslovnega procesa revizija izvajanja posameznega projekta revizija posameznih poslovnih odločitev itd revizija porabe denarnih sredstev dodeljenih v obliki donacij ki se nanaša na revizijo porabe nepovratnih denarnih sredstev ki jih v večji meri Evropska unija oziroma različni mednarodni skladi dodeljujejo za izvajanje projektov revizija stvarnega vložka ki je v določenih primerih potrebna ko družbeniki ob ustanovitvi oziroma dokapitalizaciji podjetja zagotovijo namesto denarnih vložkov stvarne vložke kot so nepremičnine opremo razne intelektualne in industrijske pravice ter podobno revizija pripojitve in delitve ki se nanaša na izvedbo revizije pogodb o pripojitvah oziroma delitvenih načrtov ki so posledica statusno pravnih preoblikovanj družb med katere spadajo tudi pripojitve in delitve skrbni pregled poslovanja družbe katere namen je pridobiti verodostojno informacijo o vrednosti posamezne družbe ter predstavlja tako pomemben del procesa odločanja za naložbo ali financiranje v posamezno družbo ter druge revizije računovodskih sistemov in notranjih kontrol Področje računovodskih storitev zajema knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige glavna knjiga vodenje pomožnih knjig analitične evidence terjatev in obveznosti analitične evidence osnovnih sredstev obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve priprava davčnih obračunov in poročil DDV poročila DDPO obračuni priprava intrastat poročil priprava računovodskih izkazov letnih poročil za namene javne objave priprava računovodskih poročil za notranje potrebe v skladu s potrebami stranke ter računovodsko svetovanje Področje poslovnega in davčnega svetovanja zajema svetovanje in vodenje postopkov pri ustanovitvi družbe v Republiki Sloveniji pomoč in svetovanje pri postopkih statusno pravnih preoblikovanj družb pripojitve oddelitve pomoč in svetovanje pri prodiranju naših naročnikov na tuja tržišča na

  Original URL path: http://www.consultatio.si/cms/cms.php?pageName=REVIZIJA&sid=lkqmqjnb5qtl9j2dab9tjo32m2 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • CONSULTATIO revizija davki računovodstvo
  in se lastniki za revizijo odločijo prostovoljno Omenjena revizija je še posebno smiselna takrat ko želijo lastniki pridobiti neodvisno oceno o splošnem finančnem stanju organizacije posebna revizija ki se nanaša na izvedbo revizije določenega področja poslovanja Pri omenjeni reviziji se skupaj z naročnikom natančno določi področje ki naj ga revizor preveri npr revizija posameznega poslovnega procesa revizija izvajanja posameznega projekta revizija posameznih poslovnih odločitev itd revizija porabe denarnih sredstev dodeljenih v obliki donacij ki se nanaša na revizijo porabe nepovratnih denarnih sredstev ki jih v večji meri Evropska unija oziroma različni mednarodni skladi dodeljujejo za izvajanje projektov revizija stvarnega vložka ki je v določenih primerih potrebna ko družbeniki ob ustanovitvi oziroma dokapitalizaciji podjetja zagotovijo namesto denarnih vložkov stvarne vložke kot so nepremičnine opremo razne intelektualne in industrijske pravice ter podobno revizija pripojitve in delitve ki se nanaša na izvedbo revizije pogodb o pripojitvah oziroma delitvenih načrtov ki so posledica statusno pravnih preoblikovanj družb med katere spadajo tudi pripojitve in delitve skrbni pregled poslovanja družbe katere namen je pridobiti verodostojno informacijo o vrednosti posamezne družbe ter predstavlja tako pomemben del procesa odločanja za naložbo ali financiranje v posamezno družbo ter druge revizije računovodskih sistemov in notranjih kontrol Področje računovodskih storitev zajema knjiženje dokumentov v temeljne poslovne knjige glavna knjiga vodenje pomožnih knjig analitične evidence terjatev in obveznosti analitične evidence osnovnih sredstev obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve priprava davčnih obračunov in poročil DDV poročila DDPO obračuni priprava intrastat poročil priprava računovodskih izkazov letnih poročil za namene javne objave priprava računovodskih poročil za notranje potrebe v skladu s potrebami stranke ter računovodsko svetovanje Področje poslovnega in davčnega svetovanja zajema svetovanje in vodenje postopkov pri ustanovitvi družbe v Republiki Sloveniji pomoč in svetovanje pri postopkih statusno pravnih preoblikovanj družb pripojitve oddelitve pomoč in svetovanje pri prodiranju naših naročnikov na tuja tržišča na

  Original URL path: http://www.consultatio.si/cms/cms.php?pageName=REVIZIJA&sid=3nf3s0tcplm5v0rdkg7va0re92 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • CONSULTATIO revizija davki računovodstvo
  to obtain an independent assessment of the overall financial situation of the organization Special audit relating to the implementation of the audit in particular area of the business In the aforementioned review auditor together with the client specifies the area that shall be verified eg review of a single business process review of the execution of specific project review of individual business decisions etc Auditing the use of funds allocated in the form of grants which are to a greater extent by European Union and various international funds allocated for the implementation of projects Audit of in kind contributions increase in capital by contributions in kind which is in some cases required when the shareholders in time of the establishment of the company or in time of capital increase of the company provide in kind contributions such as real estate equipment various intellectual and industrial rights etc Audit of merger and division which refers to the execution of the merger agreement audit and dividing plan audit as a result of reorganization of the legal status of companies which include also mergers and divisions Due diligence of the company the purpose of which is to obtain credible information on the value of the company and therefore represents an important part of the decision making process for investment or financing in specific company and Other audits of accounting systems and internal controls The field of accounting services includes Posting of documents in the main books of account general ledger Keeping ledgers analytical accounts receivables and payables analytical records of fixed assets Payroll and other employment income calculation Preparation of tax returns and reports VAT reports corporate income tax returns Preparation of Intrastat reports Preparation of financial statements annual reports for the purpose of publication Preparation of financial reports for internal purposes in

  Original URL path: http://www.consultatio.si/cms/cms.php?pageName=REVIZIJA&sid=vgh5uf8mcobt31ao2f18af9se1 (2016-02-18)
  Open archived version from archive