archive-si.com » SI » C » CARFAX.SI

Total: 285

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Podjetje
  prodati vozila ki so bila poškodovana poslana na uničenje ali celo ukradena Mi ponujamo delno zaščito pred tako neetnično prakso Uporabljamo našo zbirko podatkov ki je sestavljena iz miljonov različnih koščkov informacij ki prihajajo iz tisoč različnih virov ter iz njih ustvarimo poročilo o zgodovini vozila ki je vezano na edinstveno 17 mestno VIN številko Tako VIN številko ima vsako osebno ali lahko gospodarsko vozilo ki je bilo proizvedeno po letu 1980 Informacije ki jih uporabimo prihajajo iz virov državne uprave raznih ministrstev zavarovalnic tehničnih pregledov rent a car podjetij trgovcev in serviserjev vozil ipd Verjamemo da se bo z informiranostjo ljudi tudi zmanjšalo število zlorab se dvignil nivo zaupanja ter se posledično tudi povečala varnost na naših cestah CARFAX zgodovina CARFAX Europe hodi po stopinjah uspešne zgodbe materinskega podjetja CARFAX Inc ZDA Leta 1984 je CARFAX Inc začel svoje poslanstvo vodilnega vira informacij o zgodovini vozil za vse ki vozila kupujejo ali prodajajo Cilj je bil hitro dosežen in podjetje trenutno predstavlja najbolj zanesljiv vir informacij o zgodovini vozil v severni Ameriki Pokaži mi CARFAX je najpogosteje slišana fraza v poslu z rabljenimi vozili Kupci se zavedajo pomembnosti informacij in se redno obračajo na CARFAX da jim te podatke

  Original URL path: https://www.carfax.si/podjetje.html# (2016-02-15)
  Open archived version from archive


 • Pogoji in Določila
  plačani z zamudo in bo stranka zanje plačala zamudne obresti ki bodo znašale pet odstotkov več kot osnovna obrestna mera ki jo določa Evropska centralna banka Stranka je prav tako odgovorna za vse stroške vključno s kaznimi ali stroški ki so posledica zlorabe ali nepooblaščene uporabe uporabnikovega računa ki so posledica uporabe strankinih številk računov ali gesel 8 Omejitev odgovornosti Stranka potrjuje da se zaveda da CARFAX zbira podatke iz javnih evidenc in drugih virov ki se uporabljajo za pripravo poročil o zgodovini vozil in da lahko ti podatki vsebujejo napake ali pa so pomanjkljivi CARFAX ne zagotavlja in ne jamči da so poročila o zgodovini vozil pravilna ali popolna Stranka se zaveda da vse informacije niso na voljo na vseh območjih in da CARFAX nima dostopa do nekaterih informacij ki so morda na voljo drugim strankam Stranka prav tako razume da lahko mine določeno obdobje med tem ko CARFAX prejme določene podatke in trenutkom ko jih podjetje vključi v poročilo o zgodovini vozila Stranka se zaveda da poročila o zgodovini vozil ne omogočajo nikakršnih zaključkov o stanju vozila in stranka prevzema polno odgovornost glede svojih odločitev in transakcij ki jih sprejme ali izvede na podlagi poročil o zgodovini izdelkov Stranka priznava da je v primeru posredovanja napačnih podatkov edina odgovornost podjetja CARFAX da ob pisnem obvestilu od stranke ki je prejela te napačne podatke popravi zadevni zapis CARFAX ne jamči da bodo poročila o zgodovini vozil popolna ali brez napak 9 OMEJITEV ODGOVORNOSTI CARFAX nosi odgovornost na naslednji način i CARFAX je v celoti odgovoren za namerne kršitve ali veliko malomarnost ter za odškodnino za telesne poškodbe ali smrt ii V primeru lahke malomarnosti bo CARFAX odgovoren le za kršitve materialnih pogodbenih obveznosti V tem določilu gre za obveznosti katerih izpolnitev omogoča izpolnitev te pogodbe in na izpolnitev katerih se pogodbeni partner zanaša iii V primerih ki se tičejo 2 točke CARFAX ne bo odgovoren za komercialne neuspehe izgubljene dobičke in posredno škodo iv Odgovornost v skladu z zgornjimi točkami ii in iii bo omejena le na tipično škodo ki jo je mogoče predvideti v Omejitev odgovornosti se smiselno uporablja v korist strank predstavnikov in posrednih predstavnikov podjetja CARFAX vi Morebitna odgovornost podjetja CARFAX za kakršnakoli jamstva in za zahtevke ki temeljijo na nemški zakonodaji za odgovornost za izdelke ostaja nespremenjena 10 Zaščita Stranka bo zaščitila podjetje CARFAX in njegove predstavnike pred posrednimi in neposrednimi zahtevki tožbami ali odškodninami ki izhajajo iz strankine uporabe poročil o zgodovini vozil To vključuje vendar ni omejeno na zahtevke ki so posledica manjkajočih nepopolnih ali netočnih podatkov na kateremkoli poročilu o zgodovini vozila 11 Veljavno pravo jezik pogodbe Te pogoje in določila ureja nemška zakonodaja in se v skladu z njo tudi razlagajo pri tem pa se izključujejo neskladja z določili zakonodaje Vsi spori ali zahtevki povezani s temi pogoji in določili bodo predloženi sodiščem v Münchnu za njih pa bo veljala nemška zakonodaja Jezik pogodbe je slovenščina 12 Spremembe prenos CARFAX lahko te pogoje in določila kadarkoli spremeni ali doda nove postavke CARFAX bo o tem obvestil stranke prek e pošte ali na drug primeren način npr z obvestilom ob prijavi Obvestila bodo posredovana vsaj šest tednov pred začetkom veljavnosti načrtovanih sprememb Če stranka spremembam ne ugovarja v tem šesttedenskem roku bodo spremembe stopile v veljavo CARFAX bo v omenjenem obvestilu stranko obvestil o tem kaj se zgodi če ne ugovarja spremembam Če posamezna določila teh pogojev in določil so ali postanejo neveljavna to ne vpliva na veljavnost ostalih določil Stranki se bosta v tem primeru dogovorili o tem da se neveljavna določila zamenja z določili ki so najbližja gospodarskemu namenu neveljavnih določil Enako velja za vse izpuste v teh pogojih in določilih Partnerski program za trgovce SPLOŠNA DOLOČILA IN POGOJI Splošna določila in pogoji skupaj s prijavnico Carfax Program za trgovce ter vsa druga priložena dokazila in dodatki so del Pogodbe Pogodba med podjetjem CARFAX Europe GmbH CARFAX in stranko ki je identificirana na prijavnici Stranka Prosimo natančno preberite dokument Vsebuje pomembne informacije o vaših pravicah in dolžnostih ter omejitvah in izjemah ki se nanašajo na vas 1 Določila o veljavnosti in prekinitvi Pogodbe Pogodba postane veljavna z dnem ko jo potrdi CARFAX in ostane v veljavi za začetno dobo enega meseca začetna doba Ob izteku začetne dobe se Pogodba samodejno obnovi in podaljša za dodaten mesec razen v primeru ko katerakoli od pogodbenih Strank trideset 30 dni pred datumom obnovitve pismeno ne obvesti pogodbenega partnerja o prekinitvi Pogodbe Začetna doba in vse nadaljnje obnovitve skupaj tvorijo določila o veljavnosti V primeru kršitev Splošnih določil in pogojev Pogodbe si CARFAX pridržuje pravico da ob katerem koli času prekine Pogodbo 2 Dovoljenje za uporabo lastniška pravica CARFAX s Pogodbo podeljuje Stranki omejeno neprenosljivo in neizključljivo dovoljenje da dostopa in uporablja določene podatke o poslovanju z motornimi vozili ki so vključeni v banko podatkov podjetja CARFAX prek nakupa Poročil o zgodovini vozila PZV izključno v poslovni namen Stranke ki vključuje maloprodajni nakup ali morebitni nakup rabljenega vozila ali prodajo rabljenega vozila v maloprodaji dovoljena uporaba Dokumenti PZV bodo na voljo ves čas razen v primeru višje sile v okoliščinah ki presegajo delovanje podjetja CARFAX v primeru okvare sistema in ob vzdrževalnih delih na sistemu Stranka potrjuje da se zaveda da lahko CARFAX pri zagotavljanju svojih storitev uporablja telefone komunikacijske storitve za prenos in obdelavo podatkov drugih ponudnikov kar pomeni da je lahko pri zagotavljanju dostopa do PZV in uporabi PZV CARFAX omejen s storilnostjo drugih partnerjev ki zagotavljajo tovrstne storitve Stranka sama in na svoje stroške pridobi vzdržuje in upravlja s potrebnimi terminali komunikacijskimi storitvami in napravami ki ji omogočajo dostop do PZV Stranka potrjuje da se zaveda da vsa intelektualna lastnina v sklopu dokumentov PZV je in bo ostala v lasti podjetja CARFAX 3 Omejitve pri dostopu in uporabi CARFAX si pridržuje pravico da zavrne katerokoli prijavnico za katero obstaja sum da bo uporabljena v namene ki bi lahko škodovali CARFAX u Stranka se obvezuje da brez izrecne pisne privolitve podjetja CARFAX poročila PZV ali vsebovanih podatkov ne bo prodala tretji stranki

  Original URL path: https://www.carfax.si:443/pogoji-dolo%C4%8Dila.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Pogoji in Določila
  plačani z zamudo in bo stranka zanje plačala zamudne obresti ki bodo znašale pet odstotkov več kot osnovna obrestna mera ki jo določa Evropska centralna banka Stranka je prav tako odgovorna za vse stroške vključno s kaznimi ali stroški ki so posledica zlorabe ali nepooblaščene uporabe uporabnikovega računa ki so posledica uporabe strankinih številk računov ali gesel 8 Omejitev odgovornosti Stranka potrjuje da se zaveda da CARFAX zbira podatke iz javnih evidenc in drugih virov ki se uporabljajo za pripravo poročil o zgodovini vozil in da lahko ti podatki vsebujejo napake ali pa so pomanjkljivi CARFAX ne zagotavlja in ne jamči da so poročila o zgodovini vozil pravilna ali popolna Stranka se zaveda da vse informacije niso na voljo na vseh območjih in da CARFAX nima dostopa do nekaterih informacij ki so morda na voljo drugim strankam Stranka prav tako razume da lahko mine določeno obdobje med tem ko CARFAX prejme določene podatke in trenutkom ko jih podjetje vključi v poročilo o zgodovini vozila Stranka se zaveda da poročila o zgodovini vozil ne omogočajo nikakršnih zaključkov o stanju vozila in stranka prevzema polno odgovornost glede svojih odločitev in transakcij ki jih sprejme ali izvede na podlagi poročil o zgodovini izdelkov Stranka priznava da je v primeru posredovanja napačnih podatkov edina odgovornost podjetja CARFAX da ob pisnem obvestilu od stranke ki je prejela te napačne podatke popravi zadevni zapis CARFAX ne jamči da bodo poročila o zgodovini vozil popolna ali brez napak 9 OMEJITEV ODGOVORNOSTI CARFAX nosi odgovornost na naslednji način i CARFAX je v celoti odgovoren za namerne kršitve ali veliko malomarnost ter za odškodnino za telesne poškodbe ali smrt ii V primeru lahke malomarnosti bo CARFAX odgovoren le za kršitve materialnih pogodbenih obveznosti V tem določilu gre za obveznosti katerih izpolnitev omogoča izpolnitev te pogodbe in na izpolnitev katerih se pogodbeni partner zanaša iii V primerih ki se tičejo 2 točke CARFAX ne bo odgovoren za komercialne neuspehe izgubljene dobičke in posredno škodo iv Odgovornost v skladu z zgornjimi točkami ii in iii bo omejena le na tipično škodo ki jo je mogoče predvideti v Omejitev odgovornosti se smiselno uporablja v korist strank predstavnikov in posrednih predstavnikov podjetja CARFAX vi Morebitna odgovornost podjetja CARFAX za kakršnakoli jamstva in za zahtevke ki temeljijo na nemški zakonodaji za odgovornost za izdelke ostaja nespremenjena 10 Zaščita Stranka bo zaščitila podjetje CARFAX in njegove predstavnike pred posrednimi in neposrednimi zahtevki tožbami ali odškodninami ki izhajajo iz strankine uporabe poročil o zgodovini vozil To vključuje vendar ni omejeno na zahtevke ki so posledica manjkajočih nepopolnih ali netočnih podatkov na kateremkoli poročilu o zgodovini vozila 11 Veljavno pravo jezik pogodbe Te pogoje in določila ureja nemška zakonodaja in se v skladu z njo tudi razlagajo pri tem pa se izključujejo neskladja z določili zakonodaje Vsi spori ali zahtevki povezani s temi pogoji in določili bodo predloženi sodiščem v Münchnu za njih pa bo veljala nemška zakonodaja Jezik pogodbe je slovenščina 12 Spremembe prenos CARFAX lahko te pogoje in določila kadarkoli spremeni ali doda nove postavke CARFAX bo o tem obvestil stranke prek e pošte ali na drug primeren način npr z obvestilom ob prijavi Obvestila bodo posredovana vsaj šest tednov pred začetkom veljavnosti načrtovanih sprememb Če stranka spremembam ne ugovarja v tem šesttedenskem roku bodo spremembe stopile v veljavo CARFAX bo v omenjenem obvestilu stranko obvestil o tem kaj se zgodi če ne ugovarja spremembam Če posamezna določila teh pogojev in določil so ali postanejo neveljavna to ne vpliva na veljavnost ostalih določil Stranki se bosta v tem primeru dogovorili o tem da se neveljavna določila zamenja z določili ki so najbližja gospodarskemu namenu neveljavnih določil Enako velja za vse izpuste v teh pogojih in določilih Partnerski program za trgovce SPLOŠNA DOLOČILA IN POGOJI Splošna določila in pogoji skupaj s prijavnico Carfax Program za trgovce ter vsa druga priložena dokazila in dodatki so del Pogodbe Pogodba med podjetjem CARFAX Europe GmbH CARFAX in stranko ki je identificirana na prijavnici Stranka Prosimo natančno preberite dokument Vsebuje pomembne informacije o vaših pravicah in dolžnostih ter omejitvah in izjemah ki se nanašajo na vas 1 Določila o veljavnosti in prekinitvi Pogodbe Pogodba postane veljavna z dnem ko jo potrdi CARFAX in ostane v veljavi za začetno dobo enega meseca začetna doba Ob izteku začetne dobe se Pogodba samodejno obnovi in podaljša za dodaten mesec razen v primeru ko katerakoli od pogodbenih Strank trideset 30 dni pred datumom obnovitve pismeno ne obvesti pogodbenega partnerja o prekinitvi Pogodbe Začetna doba in vse nadaljnje obnovitve skupaj tvorijo določila o veljavnosti V primeru kršitev Splošnih določil in pogojev Pogodbe si CARFAX pridržuje pravico da ob katerem koli času prekine Pogodbo 2 Dovoljenje za uporabo lastniška pravica CARFAX s Pogodbo podeljuje Stranki omejeno neprenosljivo in neizključljivo dovoljenje da dostopa in uporablja določene podatke o poslovanju z motornimi vozili ki so vključeni v banko podatkov podjetja CARFAX prek nakupa Poročil o zgodovini vozila PZV izključno v poslovni namen Stranke ki vključuje maloprodajni nakup ali morebitni nakup rabljenega vozila ali prodajo rabljenega vozila v maloprodaji dovoljena uporaba Dokumenti PZV bodo na voljo ves čas razen v primeru višje sile v okoliščinah ki presegajo delovanje podjetja CARFAX v primeru okvare sistema in ob vzdrževalnih delih na sistemu Stranka potrjuje da se zaveda da lahko CARFAX pri zagotavljanju svojih storitev uporablja telefone komunikacijske storitve za prenos in obdelavo podatkov drugih ponudnikov kar pomeni da je lahko pri zagotavljanju dostopa do PZV in uporabi PZV CARFAX omejen s storilnostjo drugih partnerjev ki zagotavljajo tovrstne storitve Stranka sama in na svoje stroške pridobi vzdržuje in upravlja s potrebnimi terminali komunikacijskimi storitvami in napravami ki ji omogočajo dostop do PZV Stranka potrjuje da se zaveda da vsa intelektualna lastnina v sklopu dokumentov PZV je in bo ostala v lasti podjetja CARFAX 3 Omejitve pri dostopu in uporabi CARFAX si pridržuje pravico da zavrne katerokoli prijavnico za katero obstaja sum da bo uporabljena v namene ki bi lahko škodovali CARFAX u Stranka se obvezuje da brez izrecne pisne privolitve podjetja CARFAX poročila PZV ali vsebovanih podatkov ne bo prodala tretji stranki

  Original URL path: https://www.carfax.si/pogoji-dolo%C4%8Dila.html?vin=&vin2=&vinreg=&qt-terms_and_conditions_si=0 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Pogoji in Določila
  plačani z zamudo in bo stranka zanje plačala zamudne obresti ki bodo znašale pet odstotkov več kot osnovna obrestna mera ki jo določa Evropska centralna banka Stranka je prav tako odgovorna za vse stroške vključno s kaznimi ali stroški ki so posledica zlorabe ali nepooblaščene uporabe uporabnikovega računa ki so posledica uporabe strankinih številk računov ali gesel 8 Omejitev odgovornosti Stranka potrjuje da se zaveda da CARFAX zbira podatke iz javnih evidenc in drugih virov ki se uporabljajo za pripravo poročil o zgodovini vozil in da lahko ti podatki vsebujejo napake ali pa so pomanjkljivi CARFAX ne zagotavlja in ne jamči da so poročila o zgodovini vozil pravilna ali popolna Stranka se zaveda da vse informacije niso na voljo na vseh območjih in da CARFAX nima dostopa do nekaterih informacij ki so morda na voljo drugim strankam Stranka prav tako razume da lahko mine določeno obdobje med tem ko CARFAX prejme določene podatke in trenutkom ko jih podjetje vključi v poročilo o zgodovini vozila Stranka se zaveda da poročila o zgodovini vozil ne omogočajo nikakršnih zaključkov o stanju vozila in stranka prevzema polno odgovornost glede svojih odločitev in transakcij ki jih sprejme ali izvede na podlagi poročil o zgodovini izdelkov Stranka priznava da je v primeru posredovanja napačnih podatkov edina odgovornost podjetja CARFAX da ob pisnem obvestilu od stranke ki je prejela te napačne podatke popravi zadevni zapis CARFAX ne jamči da bodo poročila o zgodovini vozil popolna ali brez napak 9 OMEJITEV ODGOVORNOSTI CARFAX nosi odgovornost na naslednji način i CARFAX je v celoti odgovoren za namerne kršitve ali veliko malomarnost ter za odškodnino za telesne poškodbe ali smrt ii V primeru lahke malomarnosti bo CARFAX odgovoren le za kršitve materialnih pogodbenih obveznosti V tem določilu gre za obveznosti katerih izpolnitev omogoča izpolnitev te pogodbe in na izpolnitev katerih se pogodbeni partner zanaša iii V primerih ki se tičejo 2 točke CARFAX ne bo odgovoren za komercialne neuspehe izgubljene dobičke in posredno škodo iv Odgovornost v skladu z zgornjimi točkami ii in iii bo omejena le na tipično škodo ki jo je mogoče predvideti v Omejitev odgovornosti se smiselno uporablja v korist strank predstavnikov in posrednih predstavnikov podjetja CARFAX vi Morebitna odgovornost podjetja CARFAX za kakršnakoli jamstva in za zahtevke ki temeljijo na nemški zakonodaji za odgovornost za izdelke ostaja nespremenjena 10 Zaščita Stranka bo zaščitila podjetje CARFAX in njegove predstavnike pred posrednimi in neposrednimi zahtevki tožbami ali odškodninami ki izhajajo iz strankine uporabe poročil o zgodovini vozil To vključuje vendar ni omejeno na zahtevke ki so posledica manjkajočih nepopolnih ali netočnih podatkov na kateremkoli poročilu o zgodovini vozila 11 Veljavno pravo jezik pogodbe Te pogoje in določila ureja nemška zakonodaja in se v skladu z njo tudi razlagajo pri tem pa se izključujejo neskladja z določili zakonodaje Vsi spori ali zahtevki povezani s temi pogoji in določili bodo predloženi sodiščem v Münchnu za njih pa bo veljala nemška zakonodaja Jezik pogodbe je slovenščina 12 Spremembe prenos CARFAX lahko te pogoje in določila kadarkoli spremeni ali doda nove postavke CARFAX bo o tem obvestil stranke prek e pošte ali na drug primeren način npr z obvestilom ob prijavi Obvestila bodo posredovana vsaj šest tednov pred začetkom veljavnosti načrtovanih sprememb Če stranka spremembam ne ugovarja v tem šesttedenskem roku bodo spremembe stopile v veljavo CARFAX bo v omenjenem obvestilu stranko obvestil o tem kaj se zgodi če ne ugovarja spremembam Če posamezna določila teh pogojev in določil so ali postanejo neveljavna to ne vpliva na veljavnost ostalih določil Stranki se bosta v tem primeru dogovorili o tem da se neveljavna določila zamenja z določili ki so najbližja gospodarskemu namenu neveljavnih določil Enako velja za vse izpuste v teh pogojih in določilih Partnerski program za trgovce SPLOŠNA DOLOČILA IN POGOJI Splošna določila in pogoji skupaj s prijavnico Carfax Program za trgovce ter vsa druga priložena dokazila in dodatki so del Pogodbe Pogodba med podjetjem CARFAX Europe GmbH CARFAX in stranko ki je identificirana na prijavnici Stranka Prosimo natančno preberite dokument Vsebuje pomembne informacije o vaših pravicah in dolžnostih ter omejitvah in izjemah ki se nanašajo na vas 1 Določila o veljavnosti in prekinitvi Pogodbe Pogodba postane veljavna z dnem ko jo potrdi CARFAX in ostane v veljavi za začetno dobo enega meseca začetna doba Ob izteku začetne dobe se Pogodba samodejno obnovi in podaljša za dodaten mesec razen v primeru ko katerakoli od pogodbenih Strank trideset 30 dni pred datumom obnovitve pismeno ne obvesti pogodbenega partnerja o prekinitvi Pogodbe Začetna doba in vse nadaljnje obnovitve skupaj tvorijo določila o veljavnosti V primeru kršitev Splošnih določil in pogojev Pogodbe si CARFAX pridržuje pravico da ob katerem koli času prekine Pogodbo 2 Dovoljenje za uporabo lastniška pravica CARFAX s Pogodbo podeljuje Stranki omejeno neprenosljivo in neizključljivo dovoljenje da dostopa in uporablja določene podatke o poslovanju z motornimi vozili ki so vključeni v banko podatkov podjetja CARFAX prek nakupa Poročil o zgodovini vozila PZV izključno v poslovni namen Stranke ki vključuje maloprodajni nakup ali morebitni nakup rabljenega vozila ali prodajo rabljenega vozila v maloprodaji dovoljena uporaba Dokumenti PZV bodo na voljo ves čas razen v primeru višje sile v okoliščinah ki presegajo delovanje podjetja CARFAX v primeru okvare sistema in ob vzdrževalnih delih na sistemu Stranka potrjuje da se zaveda da lahko CARFAX pri zagotavljanju svojih storitev uporablja telefone komunikacijske storitve za prenos in obdelavo podatkov drugih ponudnikov kar pomeni da je lahko pri zagotavljanju dostopa do PZV in uporabi PZV CARFAX omejen s storilnostjo drugih partnerjev ki zagotavljajo tovrstne storitve Stranka sama in na svoje stroške pridobi vzdržuje in upravlja s potrebnimi terminali komunikacijskimi storitvami in napravami ki ji omogočajo dostop do PZV Stranka potrjuje da se zaveda da vsa intelektualna lastnina v sklopu dokumentov PZV je in bo ostala v lasti podjetja CARFAX 3 Omejitve pri dostopu in uporabi CARFAX si pridržuje pravico da zavrne katerokoli prijavnico za katero obstaja sum da bo uporabljena v namene ki bi lahko škodovali CARFAX u Stranka se obvezuje da brez izrecne pisne privolitve podjetja CARFAX poročila PZV ali vsebovanih podatkov ne bo prodala tretji stranki

  Original URL path: https://www.carfax.si/pogoji-dolo%C4%8Dila.html?vin=&vin2=&vinreg=&qt-terms_and_conditions_si=1 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Partnerski program za trgovce
  ni skladen z določili te pogodbe in informacijami v poročilu o zgodovini vozila Takoj ko bo CARFAX zaznal da gre za izkoriščanje ali pretirano uporabo podatkovne zbirke bo deaktiviral strankin uporabniški račun 4 Cene Stroški bodo zaračunani v skladu z objavljenimi ceniki ki veljajo na dan ko je bilo sprejeto naročilo stranke Za pakete s poročili o zgodovini vozila bo paket stranki zaračunan le za poročilo o zgodovini vozila za katerega je stranka posredovala veljavno identifikacijsko številko vozila VIN Neveljavne identifikacijske številke vozila bodo vrnile sporočilo o napaki in stranki stroški ne bodo obračunani Stranki prav tako ne bo treba plačati za paket s poročili o zgodovini vozil če posreduje veljavno identifikacijsko številko vozila vendar v sistemu o njem ni podatkov Razen v primerih opisanih v 6 členu po tem ko je bilo naročilo sprejeto stranka ni upravičena do vračila poročil o zgodovini vozila ali paketov s poročili o zgodovini vozila in ni upravičena do povračila stroškov 5 Obračunavanje plačila Stranka lahko plača s kreditno kartico American Express MasterCard ali Visa ali z uporabo storitve Paypal Vse stroške je mogoče poravnati ko je naročilo sprejeto CARFAX bo pripravil in poslal račun za vsako naročilo Na vsakem računu bo navedena vsota stroškov Vse cene vključujejo nemški DDV Če stranka plača s kreditno kartico ali prek storitve Paypal bodo stroški obračunani na dan naročila vendar najkasneje 3 dni po zaključku naročila 6 Navodila o vaši pravici za preklic veljavnosti Ta člen se nanaša le na stranke ki so določene v 13 členu Nemškega civilnega zakonika Bürgerliches Gesetzbuch Pravica do preklica veljavnosti Pogodbo lahko v 14 dneh brez razloga razveljavite s pisnim obvestilom npr prek faksa pisma e pošte To obdobje se začne ko prejmete to obvestilo v pisni obliki vendar ne pred zaključkom pogodbe in ne pred tem ko izpolnimo svoje dolžnosti glede zagotavljanja informacij določene v 2 odstavku 246 člena v povezavi s 1 in 2 pododdelkom 1 oddelka uvodnega zakona Nemškega civilnega zakonika Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch Za skladnost z obdobjem za preklic veljavnosti je dovolj da preklic pošljete pravočasno Obvestilo o preklicu morate poslati na naslov CARFAX Europe GmbH Lindwurmstraße 124 80337 München Germany ali prek faksa 49 0 89 540 4562 990 ali prek e pošte na naslov info carfax si Pravne posledice preklica V primeru veljavnega preklica morata obe stranki vrniti prejete rezultate izvajanja pogodbe in kjer je mogoče odpovedati se uresničenim koristim npr obresti Če nam prejetih izdelkov ne boste vrnili v celoti ali deloma ali pa jih boste vrnili v slabšem stanju nam boste morda morali povrniti odškodnino za izgubljeno vrednost Tako bo morda nastal položaj v katerem boste morali kljub vsemu izpolniti pogodbene obveznosti ki so nastale v obdobju pred preklicem Obveznosti glede povračila plačil morate izpolniti v 30 dneh Za vas se to obdobje začne ko pošljete izjavo o preklicu za nas pa se začne ko obvestilo prejmemo V primeru nezadovoljstva na vse pakete razen na neomejeni mesečni dostop po tem ko ste že pogledali 5 poročil povrnemo 100 kupnino Posebne informacije Vaša

  Original URL path: https://www.carfax.si/partnerski-program-za-trgovce.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Partnerski program za trgovce 2
  za obdobje enega meseca in z določenim mesečnim plačilom v zameno za neomejen dostop do PZV Partnerski program CARFAX za trgovce Mesečno plačilo je določeno v Carfax Program za trgovce Partnerski program CARFAX za trgovce v popolnosti upošteva načela Pravične uporabe ki so del Pogodbe in se nahajajo na koncu Splošnih določil in pogojev pod oznako A CARFAX si pridržuje pravico do spremembe določil in cenikov pred datumom obnove pogodbe V kolikor se Stranka odloči za drugačen program bodo določila nove pogodbe izvirala iz dokumenta Carfax Program za trgovce 5 Obračunavanje plačila CARFAX bo mesečno pripravil in izdal račun ki bo vključeval vse nastale zneske v predhodnem mesecu ali kakor je bilo določeno v dokumentu Carfax Program za trgovce Stranka se zavezuje da bo z bančnim nakazilom poravnala vse svoje obveznosti do podjetja CARFAX v roku desetih dni od prejema računa 6 Kršitve zamudne obresti odgovornost V primeru da Stranka prekrši katerokoli določbo Pogodbe kar vključuje vendar ni omejeno samo na neplačane obveznosti kot je določeno v Pogodbi ali v primeru prekinitve Pogodbe s strani podjetja CARFAX kot je navedeno v 1 členu postanejo vse obveznosti plačljive takoj Vsa plačila ki ostanejo neplačana v roku desetih dni po prejemu računa se obravnavajo kot zapadli dolgovi za katere je treba plačati zakonite zamudne obresti v višini 5 nad osnovno obrestno mero Evropske centralne banke za zamudo ki preseže rok desetih dni Enako velja za izterjave v kolikor zakon ne prepoveduje zamudnih obresti Stranka potrjuje da se zaveda da je odgovorna za vse stroške vključno s kaznimi ali stroški ki so posledica zlorabe ali nepooblaščene uporabe računa Stranke ki se nanašajo na uporabo Strankine številke računa in gesla za dostop Stranka bo zagotovila da bosta uporabniško ime in geslo računa ki ju uporablja za dostop do poročil PZV poznana le osebam ki jih bo sama pooblastila kot svoje zastopnike 7 Blagovna znamka CARFAX CARFAX Stranki podeli omejeno neizključljivo in neprenosljivo pravico do uporabe blagovne znamke CARFAX in drugih zaščitnih znakov in logotipov znaki CARFAX izključno v povezavi s pooblaščeno uporabo poročil PZV kot določa Pogodba Stranka se zavezuje da bo sledila navodilom o uporabi blagovne znamke kakor in kadar bodo priporočena po najboljši presoji podjetja CARFAX Stranka potrjuje da se zaveda da mora biti uporaba znakov podjetja CARFAX v skladu z dobrobitjo ugleda podjetja CARFAX 8 Izjava omejena odgovornost Stranka potrjuje da se zaveda da CARFAX zbira podatke iz javnih evidenc in drugih virov ki se uporabljajo za pripravo poročil PZV in da lahko ti podatki vsebujejo napake ali pa so pomanjkljivi CARFAX ne zagotavlja in ne jamči da so poročila PZV pravilna ali popolna in ne jamči za morebitne izgube ali poškodbe ki so delno ali v celoti posledica malomarnosti ali okoliščin ki presegajo nadzor podjetja pri pridobivanju sestavljanju zbiranju tolmačenju ali izdelavi razpoložljivih poročil PZV Stranka se zaveda da vse informacije niso na voljo na vseh območjih in da CARFAX nima dostopa do nekaterih informacij ki so morda na voljo drugim strankam Stranka prav tako razume da lahko mine določeno

  Original URL path: https://www.carfax.si/partnerski-program-za-trgovce-2.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Pogoji in Določila
  plačani z zamudo in bo stranka zanje plačala zamudne obresti ki bodo znašale pet odstotkov več kot osnovna obrestna mera ki jo določa Evropska centralna banka Stranka je prav tako odgovorna za vse stroške vključno s kaznimi ali stroški ki so posledica zlorabe ali nepooblaščene uporabe uporabnikovega računa ki so posledica uporabe strankinih številk računov ali gesel 8 Omejitev odgovornosti Stranka potrjuje da se zaveda da CARFAX zbira podatke iz javnih evidenc in drugih virov ki se uporabljajo za pripravo poročil o zgodovini vozil in da lahko ti podatki vsebujejo napake ali pa so pomanjkljivi CARFAX ne zagotavlja in ne jamči da so poročila o zgodovini vozil pravilna ali popolna Stranka se zaveda da vse informacije niso na voljo na vseh območjih in da CARFAX nima dostopa do nekaterih informacij ki so morda na voljo drugim strankam Stranka prav tako razume da lahko mine določeno obdobje med tem ko CARFAX prejme določene podatke in trenutkom ko jih podjetje vključi v poročilo o zgodovini vozila Stranka se zaveda da poročila o zgodovini vozil ne omogočajo nikakršnih zaključkov o stanju vozila in stranka prevzema polno odgovornost glede svojih odločitev in transakcij ki jih sprejme ali izvede na podlagi poročil o zgodovini izdelkov Stranka priznava da je v primeru posredovanja napačnih podatkov edina odgovornost podjetja CARFAX da ob pisnem obvestilu od stranke ki je prejela te napačne podatke popravi zadevni zapis CARFAX ne jamči da bodo poročila o zgodovini vozil popolna ali brez napak 9 OMEJITEV ODGOVORNOSTI CARFAX nosi odgovornost na naslednji način i CARFAX je v celoti odgovoren za namerne kršitve ali veliko malomarnost ter za odškodnino za telesne poškodbe ali smrt ii V primeru lahke malomarnosti bo CARFAX odgovoren le za kršitve materialnih pogodbenih obveznosti V tem določilu gre za obveznosti katerih izpolnitev omogoča izpolnitev te pogodbe in na izpolnitev katerih se pogodbeni partner zanaša iii V primerih ki se tičejo 2 točke CARFAX ne bo odgovoren za komercialne neuspehe izgubljene dobičke in posredno škodo iv Odgovornost v skladu z zgornjimi točkami ii in iii bo omejena le na tipično škodo ki jo je mogoče predvideti v Omejitev odgovornosti se smiselno uporablja v korist strank predstavnikov in posrednih predstavnikov podjetja CARFAX vi Morebitna odgovornost podjetja CARFAX za kakršnakoli jamstva in za zahtevke ki temeljijo na nemški zakonodaji za odgovornost za izdelke ostaja nespremenjena 10 Zaščita Stranka bo zaščitila podjetje CARFAX in njegove predstavnike pred posrednimi in neposrednimi zahtevki tožbami ali odškodninami ki izhajajo iz strankine uporabe poročil o zgodovini vozil To vključuje vendar ni omejeno na zahtevke ki so posledica manjkajočih nepopolnih ali netočnih podatkov na kateremkoli poročilu o zgodovini vozila 11 Veljavno pravo jezik pogodbe Te pogoje in določila ureja nemška zakonodaja in se v skladu z njo tudi razlagajo pri tem pa se izključujejo neskladja z določili zakonodaje Vsi spori ali zahtevki povezani s temi pogoji in določili bodo predloženi sodiščem v Münchnu za njih pa bo veljala nemška zakonodaja Jezik pogodbe je slovenščina 12 Spremembe prenos CARFAX lahko te pogoje in določila kadarkoli spremeni ali doda nove postavke CARFAX bo o tem obvestil stranke prek e pošte ali na drug primeren način npr z obvestilom ob prijavi Obvestila bodo posredovana vsaj šest tednov pred začetkom veljavnosti načrtovanih sprememb Če stranka spremembam ne ugovarja v tem šesttedenskem roku bodo spremembe stopile v veljavo CARFAX bo v omenjenem obvestilu stranko obvestil o tem kaj se zgodi če ne ugovarja spremembam Če posamezna določila teh pogojev in določil so ali postanejo neveljavna to ne vpliva na veljavnost ostalih določil Stranki se bosta v tem primeru dogovorili o tem da se neveljavna določila zamenja z določili ki so najbližja gospodarskemu namenu neveljavnih določil Enako velja za vse izpuste v teh pogojih in določilih Partnerski program za trgovce SPLOŠNA DOLOČILA IN POGOJI Splošna določila in pogoji skupaj s prijavnico Carfax Program za trgovce ter vsa druga priložena dokazila in dodatki so del Pogodbe Pogodba med podjetjem CARFAX Europe GmbH CARFAX in stranko ki je identificirana na prijavnici Stranka Prosimo natančno preberite dokument Vsebuje pomembne informacije o vaših pravicah in dolžnostih ter omejitvah in izjemah ki se nanašajo na vas 1 Določila o veljavnosti in prekinitvi Pogodbe Pogodba postane veljavna z dnem ko jo potrdi CARFAX in ostane v veljavi za začetno dobo enega meseca začetna doba Ob izteku začetne dobe se Pogodba samodejno obnovi in podaljša za dodaten mesec razen v primeru ko katerakoli od pogodbenih Strank trideset 30 dni pred datumom obnovitve pismeno ne obvesti pogodbenega partnerja o prekinitvi Pogodbe Začetna doba in vse nadaljnje obnovitve skupaj tvorijo določila o veljavnosti V primeru kršitev Splošnih določil in pogojev Pogodbe si CARFAX pridržuje pravico da ob katerem koli času prekine Pogodbo 2 Dovoljenje za uporabo lastniška pravica CARFAX s Pogodbo podeljuje Stranki omejeno neprenosljivo in neizključljivo dovoljenje da dostopa in uporablja določene podatke o poslovanju z motornimi vozili ki so vključeni v banko podatkov podjetja CARFAX prek nakupa Poročil o zgodovini vozila PZV izključno v poslovni namen Stranke ki vključuje maloprodajni nakup ali morebitni nakup rabljenega vozila ali prodajo rabljenega vozila v maloprodaji dovoljena uporaba Dokumenti PZV bodo na voljo ves čas razen v primeru višje sile v okoliščinah ki presegajo delovanje podjetja CARFAX v primeru okvare sistema in ob vzdrževalnih delih na sistemu Stranka potrjuje da se zaveda da lahko CARFAX pri zagotavljanju svojih storitev uporablja telefone komunikacijske storitve za prenos in obdelavo podatkov drugih ponudnikov kar pomeni da je lahko pri zagotavljanju dostopa do PZV in uporabi PZV CARFAX omejen s storilnostjo drugih partnerjev ki zagotavljajo tovrstne storitve Stranka sama in na svoje stroške pridobi vzdržuje in upravlja s potrebnimi terminali komunikacijskimi storitvami in napravami ki ji omogočajo dostop do PZV Stranka potrjuje da se zaveda da vsa intelektualna lastnina v sklopu dokumentov PZV je in bo ostala v lasti podjetja CARFAX 3 Omejitve pri dostopu in uporabi CARFAX si pridržuje pravico da zavrne katerokoli prijavnico za katero obstaja sum da bo uporabljena v namene ki bi lahko škodovali CARFAX u Stranka se obvezuje da brez izrecne pisne privolitve podjetja CARFAX poročila PZV ali vsebovanih podatkov ne bo prodala tretji stranki

  Original URL path: https://www.carfax.si/pogoji-dolo%C4%8Dila.html# (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Izjava o Zasebnosti
  z obiskom naše spletne strani t i piškotki uporabniške seje Drugi piškotki ostanejo na vašem računalniku t i stalni piškotki kar nam omogoča da vas prepoznamo ko ponovno obiščete spletno stran Življenjska doba piškotkov presega trajanje uporabniške seje in piškotki bodo shranjeni za neomejen čas S piškotki merimo in spremljamo kako pogosto so bile posamezne strani naložene ter uporabo spletne strani Seveda lahko našo stran uporabljate tudi brez uporabe piškotkov Svoj brskalnik lahko nastavite tako da zavrne piškotke Ta spletna stran uporablja Google Analytics za analizo načina uporabe s strani njenih obiskovalcev Orodje uporablja piškotke ki so tekstovna polja nameščena na vaš računalnik z namenom da v anonimni obliki zbirajo standardne informacije o načinu uporabe internetne strani Informacije ki jih generira piškotek o vaši uporabi spletne strani vključno z vašim IP naslovom so posredovane na Google Te informacije so nato uporabljene za analizo načina uporabe spletne strani ter statistiko obiska Google ne bo povezal informacije o vašem IP naslovu z nobenim drugim svojim podatkom Vedno imate možnost zavrnitve uporabe piškotkov preko nastavitev na vašem spletnem brskalniku V tem primeru pride lahko do pomanjkljive funkcionalnosti spletne strani Vkolikor želite več informacij o tem kako Google uporablja te podatke in kako z njimi ravna prosimo poglejte njihovo politiko zasebnosti Google omogoča tudi uporabo add on za spletne iskalnike ki vam omogoča nastavitve Google Analytics za vse spletne strani Google Analytics piškotki utma utmb utmc utmz Za nastavitve Google Analytics na vseh spletnih straneh obiščite http tools google com dlpage gaoptout Z uporabo te spletne strani se strinjate z načinom obdelave vaših podatkov s strani Google na način in z namenom ki so navedeni zgoraj Vrste in nameni obdelave podatkov Če ste nam zagotovili svoje osebne podatke jih bomo uporabljali le za posredovanje odgovorov na vaša vprašanja sklepanje izvajanje in obdelavo pogodb med vami in nami ter za tehnično administracijo spletne strani Vaše podatke uporabljamo tudi za preprečevanje zlorab našega spletnega mesta in preprečevanje nepooblaščenega dostopa Poleg tega bomo vaše podatke uporabljali za komunikacijo z vami Če ste nam med postopkom registracije to izrecno dovolili vam bomo pošiljali redni e poštni bilten Besedilo soglasja ki ste ga morda podali med postopkom registracije se glasi Dovoljenje za oglaševanje prek e pošte Želim prejemati posebne ponudbe podjetja CARFAX CARFAX seznama stikov ne posreduje drugim organizacijam Pravico imate da kadarkoli prekličete dovoljenja glede obdelave osebnih podatkov ali prejemanja e poštnega biltena Preklic bo veljal od datuma ko prekličete dovoljenje Če oglaševanja ne zavrnete lahko vaš e poštni naslov uporabljamo tudi za komercialno e pošto če gre za druge izdelke podjetja CARFAX podobne izdelku ki ste ga kupili Pošiljanje lahko kadarkoli prekličete brez dodatnih stroškov razen osnovnih stroškov ki so potrebni za pošiljanje vaše izjave o preklicu Če prekličete svoje dovoljenje da shranjujemo vaše podatke bodo shranjeni podatki izbrisani če niso več potrebni za namen za katerega so bili shranjeni ali če shranjevanje prepoveduje zakon Prenos na tretje stranke CARFAX tretjim strankam ne bo posredoval nikakršnih podatkov razen tistih ki so potrebni za obdelavo plačil Vaše pravice

  Original URL path: https://www.carfax.si:443/izjava-o-zasebnosti.html (2016-02-15)
  Open archived version from archive