archive-si.com » SI » B » BDO.SI

Total: 105

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Posebne revizije - BDO
  seminarjih NAPREDNO ISKANJE Vpogledi PREVERITE VSE VPOGLEDE Zapri O nas BDO v Sloveniji Zakaj BDO BDO Global Network PREVERITE VSE O nas Zapri Search for domov Storitve Revizija Revidiranje Posebne revizije Posebne revizije POVZETEK Revidiranje računovodskih izkazov Preiskovanje računovodskih izkazov Dogovorjeni postopki Posebne revizije Izredne revizije Letno pregledno poročilo Posebne revizije Posebne revizije so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah Posebna revizija preveritev ustanovitvenih postopkov ter vodenje posameznih poslov Skupščina z navadno večino oziroma sodišče lahko imenuje posebnega revizorja zaradi preveritve ustanovitvenih postopkov ter vodenja posameznih poslov družbe vključno s posli povečanja ali zmanjšanja osnovnega kapitala v zadnjih petih letih Kaj so torej posli ki so ponavadi predmet posebne revizije V vsakem primeru so to dejanja povezana s poslovanjem družbe torej z njenim delovanjem in vodenjem medtem ko je preveritev postopkov upravljanja lahko povezana s preveritvijo ustanovitvenih postopkov in s posli povečanja osnovnega kapitala Pri posebni reviziji je najbolj pomembno da je skupščinski sklep jasen in nedvoumno določa kaj je predmet pregleda Posebni revizor mora o ugotovitvah pripraviti pisno poročilo ki ga predloži poslovodstvu in sodišču če je tako določeno Posebni revizor v poročilo zapiše dejstva ugotovljena pri svojem delu pri čemer pa ne izrazi nobenega mnenja Nadaljnji ukrepi so v domeni poslovodstva ki poročilo preda nadzornemu svetu ter uvrsti na dnevni red naslednje skupščine Posebna revizija preveritev poslovnih razmerij z obvladujočo družbo ali z njo povezano druž bo Po ZGD 1 ki je bil sprejet v letu 2015 lahko na predlog vsakega delničarja oziroma družbenika imenuje sodišče posebnega revizorja tudi zaradi preveritve poslovnih razmerij družbe z obvladujočo družbo ali z njo povezano družbo če je dal revizor k poročilu o razmerjih s povezano družbo sklep s pridržki ali odklonilen sklep oziroma je izjavo sklepa zavrnil je nadzorni svet imel pripombe na izjavo poslovodstva na koncu poročila o razmerjih s

  Original URL path: http://www.bdo.si/sl-si/storitve/revizija/revidiranje/posebne-revizije (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Izredne revizije - BDO
  vsi ne morejo biti uspešni Finančne storitve Industrija finančnih storitev predstavlja kompleksno okolje ki je visoko regulirano nenehno pod pritiskom da ustvarja dobičke in rast potrebe in pričakovanja uporabnikov pa se nenehno razvijajo Energetika Naši strokovnjaki odlično poznajo področje energetike Nudimo storitve revidiranja davčnega svetovanja in ocenjevanja vrednosti energetskim družbam Igralništvo Imamo dolgoletne izkušnje z revidiranjem davčnim svetovanjem in ocenjevanjem vrednosti podjetij ki se ukvarjajo z igralništvom tako velikimi družbami a klasičnimi igrami kot igralnimi saloni kakor tudi proizvajalci igralnih avtomatov Panoge Naša strokovna znanja temeljijo na bogatih izkušnjah v različnih panogah PREVERITE VSE Panoge Zapri Vpogledi ŽELITE IZVEDETI VEČ Objavljamo prispevke o aktualnih temah dogodkih seminarjih NAPREDNO ISKANJE Vpogledi PREVERITE VSE VPOGLEDE Zapri O nas BDO v Sloveniji Zakaj BDO BDO Global Network PREVERITE VSE O nas Zapri Search for domov Storitve Revizija Revidiranje Izredne revizije Izredne revizije POVZETEK Revidiranje računovodskih izkazov Preiskovanje računovodskih izkazov Dogovorjeni postopki Posebne revizije Izredne revizije Letno pregledno poročilo Izredne revizije Izredne revizije so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah Izrednega revizorja imenuje sodišče na predlog delničarjev če obstaja vzrok za domnevo da so v računovodskih izkazih ki se sestavni del letnega poročila posamezne postavke bistveno podcenjene ali priloge k računovodskim izkazom ki so sestavni del sprejetega letnega poročila ne vsebujejo predpisanih pojasnil ali so nepopolne in poslovodstvo na skupščini delničarjem ni dalo manjkajočih pojasnil čeprav so delničarji zahtevali dodatna pojasnila in zahtevali da se njihova vprašanja vključijo v zapisnik Šteje se da so sredstva podcenjena če so v računovodskih izkazih ovrednotena po nižjih vrednostih obveznosti do virov sredstev pa če so izkazane v višji vrednosti od tiste po kateri bi morale biti ovrednotene skladno z računovodskimi predpisi ali zakonodajo Izredni revizor pripravi pisno poročilo z ugotovitvami in ga predložiti poslovodstvu in sodišču poslovodstvo pa ga nato predloži nadzornemu svetu in uvrsti na dnevni

  Original URL path: http://www.bdo.si/sl-si/storitve/revizija/revidiranje/izredne-revizije (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Letno pregledno poročilo - BDO
  Poslovne rešitve d o o Mrežo BDO upravlja Council in Global Board družbe BDO International Limited Council sestavljajo po en predstavnik vsake družbe članice z glasovalno pravico in so hkrati skupščina družbe BDO International Limited Council daje soglasje k finančnemu načrtu imenuje Global Board in soglaša z morebitnimi spremembami statuta BDO International Limited Global Board ki je upravni odbor BDO international Limited trenutno sestavljajo predstavniki sedmih največjih družb članic in so imenovani za obdobje treh let Global Board oblikuje usmeritve in prednostne naloge mreže in nadzoruje delo Global Leadership Teama Sreča se najmanj štirikrat letno Global Leadership Team koordinira aktivnosti mreže na dnevni osnovi Vodi ga glavni izvršni direktor vključuje pa še globalne vodje za revizijo in računovodstvo davke ljudi storitve naročnikom in razvoj mreže ter mednarodnega sekretarja Zagotavljanje storitev znotraj mreže koordinira Brussels Worldwide Services BVBA družba z omejeno odgovornostjo ustanovljena v Belgiji kjer je tudi njen sedež BDO International Limited in Brussels Worldwide Services BVBA ne opravljata nobenih strokovnih storitev za naročnike To je izključna domena BDO družb članic BDO International Limited Brussels Worldwide Services BVBA in vsaka BDO družba članica so samostojne pravne osebe in nimajo nobenih obveznosti za dejanja ali opustitve drugih takih pravnih oseb Stroške koordinacije mreže krijejo družbe članice v razmerju svoje velikosti v mreži Mreža z družbo Confida d o o Ena od družbenic družbe BDO Revizija d o o je edina lastnica in direktorica družbe Confida d o o Po mnenju Agencije za javni nadzor nad revidiranjem obstaja mreža že zaradi tega ker je v obeh družbah isti lastnik oziroma solastnik ter ista direktorica Razen tega BDO Revizija d o o z družbo Confida d o o nima vzpostavljenega poslovnega sodelovanja nima nobenih skupnih usmeritev in postopkov obvladovanja kakovosti nobene skupne strategije uporabe blagovne znamke niti nobene skupne uporabe strokovnih virov Mreža z družbo Globe Ljubljana d o o Ena od družbenic družbe BDO Revizija d o o je solastnica in namestnica direktorja družbe Globe Ljubljana d o o Po mnenju Agencije za javni nadzor nad revidiranjem obstaja mreža že zaradi tega ker je v obeh družbah isti solastnik ter ista oseba pooblaščena za zastopanje družbe Razen tega BDO Revizija d o o z družbo Globe Ljubljana d o o nima vzpostavljenega poslovnega sodelovanja nima nobenih skupnih usmeritev in postopkov obvladovanja kakovosti nobene skupne strategije uporabe blagovne znamke niti nobene skupne uporabe strokovnih virov Opis upravne strukture revizijske družbe Direktorici družbe ki zastopata družbo samostojno in brez omejitev sta mag Nadja Knez in Mateja Vrankar Družba ima tudi prokuristko Marušo Hauptman ki kot prokurist zastopa družbo samostojno in neomejeno Opis sistema notranjega obvladovanja kakovosti revizijske družbe in izjava poslovodstva o učinkovitosti njegovega delovanja BDO Revizija d o o spoštuje pravila obvladovanja kakovosti dela ki jih predpisujejo pravila mreže BDO International prav tako pa kakovost dela ureja Pravilnik o obvladovanju kakovosti ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda obvladovanja kakovosti 1 Pravilnik o obvladovanju kakovosti ter pravilniki BDO International urejajo vodenje in odgovornost oseb zadolženih za obvladovanje tveganj spoštovanje etičnih pravil sprejemanja poslov

  Original URL path: http://www.bdo.si/sl-si/storitve/revizija/revidiranje/letno-pregledno-porocilo (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Konsolidirani računovodski izkazi - BDO
  in vsi ne morejo biti uspešni Finančne storitve Industrija finančnih storitev predstavlja kompleksno okolje ki je visoko regulirano nenehno pod pritiskom da ustvarja dobičke in rast potrebe in pričakovanja uporabnikov pa se nenehno razvijajo Energetika Naši strokovnjaki odlično poznajo področje energetike Nudimo storitve revidiranja davčnega svetovanja in ocenjevanja vrednosti energetskim družbam Igralništvo Imamo dolgoletne izkušnje z revidiranjem davčnim svetovanjem in ocenjevanjem vrednosti podjetij ki se ukvarjajo z igralništvom tako velikimi družbami a klasičnimi igrami kot igralnimi saloni kakor tudi proizvajalci igralnih avtomatov Panoge Naša strokovna znanja temeljijo na bogatih izkušnjah v različnih panogah PREVERITE VSE Panoge Zapri Vpogledi ŽELITE IZVEDETI VEČ Objavljamo prispevke o aktualnih temah dogodkih seminarjih NAPREDNO ISKANJE Vpogledi PREVERITE VSE VPOGLEDE Zapri O nas BDO v Sloveniji Zakaj BDO BDO Global Network PREVERITE VSE O nas Zapri Search for domov Storitve Revizija Računovodsko svetovanje Konsolidirani računovodski izkazi Konsolidirani računovodski izkazi POVZETEK Konsolidirani računovodski izkazi MSRP svetovanje Konsolidirani računovodski izkazi Izobraževanje in svetovanje Izobražujemo in svetujemo pri organizaciji in izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov in letnih poročil v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja Poročevalski paket za učinkovito izdelavo konsolidiranega letnega poročila V skladu s potrebami naročnikov izdelamo večjezične računalniško podprte poročevalske pakete za zbiranje

  Original URL path: http://www.bdo.si/sl-si/storitve/revizija/racunovodsko-svetovanje/konsolidirani-racunovodski-izkazi (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • MSRP svetovanje - BDO
  razvijajo Energetika Naši strokovnjaki odlično poznajo področje energetike Nudimo storitve revidiranja davčnega svetovanja in ocenjevanja vrednosti energetskim družbam Igralništvo Imamo dolgoletne izkušnje z revidiranjem davčnim svetovanjem in ocenjevanjem vrednosti podjetij ki se ukvarjajo z igralništvom tako velikimi družbami a klasičnimi igrami kot igralnimi saloni kakor tudi proizvajalci igralnih avtomatov Panoge Naša strokovna znanja temeljijo na bogatih izkušnjah v različnih panogah PREVERITE VSE Panoge Zapri Vpogledi ŽELITE IZVEDETI VEČ Objavljamo prispevke o aktualnih temah dogodkih seminarjih NAPREDNO ISKANJE Vpogledi PREVERITE VSE VPOGLEDE Zapri O nas BDO v Sloveniji Zakaj BDO BDO Global Network PREVERITE VSE O nas Zapri Search for domov Storitve Revizija Računovodsko svetovanje MSRP svetovanje MSRP svetovanje POVZETEK Konsolidirani računovodski izkazi MSRP svetovanje MSRP svetovanje Gladek prehod v uporabo MSRP Da bo prevzem MSRP kot okvirja računovodskega poročanja uspešen je potreben globalni doseg in posameznemu naročniku prilagojeno svetovanje BDO jevi strokovnjaki z zaledjem globalne mreže v več kot 150 državah in posebne MSRP svetovalne skupine s sedežem v Londonu zagotavljajo ustrezno tehnično znanje in poznavanje posebnosti posameznih panog Za BDO mednarodni viri pomenijo dostop do visoko usposobljenih partnerjev in izkušenih strokovnjakov vseh državah ki so pomembne za vaše poslovanje Poleg globine računovodskega znanja imajo strokovnjaki BDO tudi medkulturno razumevanje in mednarodne izkušnje kar nam omogoča edinstven vpogled v ljudi jezike in računovodske prakse v državah po vsem svetu Mnoga podjetja se bojijo prehoda na MSRP Standardov ki obsegajo več tisoč strani ne poznajo in prehod je lahko časovno zahteven Naše svetovanje je skrbno prilagojeno posameznemu naročniku in upošteva njegova operativna regulatorna in finančna tveganja Naša svetovalna skupina usmerja naročnika v procesu prehoda od začetka do konca ter tako zagotavlja učinkovit prehod brez motenj tekočega poslovanja Naši svetovalci so dosegljivi ves čas prehoda oprejo pa se lahko tudi na mednarodno skupino MSRP strokovnjakov Postopek prehoda razdelimo na 4 faze Začetna

  Original URL path: http://www.bdo.si/sl-si/storitve/revizija/racunovodsko-svetovanje/msrp-svetovanje (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • DDPO - BDO
  morejo biti uspešni Finančne storitve Industrija finančnih storitev predstavlja kompleksno okolje ki je visoko regulirano nenehno pod pritiskom da ustvarja dobičke in rast potrebe in pričakovanja uporabnikov pa se nenehno razvijajo Energetika Naši strokovnjaki odlično poznajo področje energetike Nudimo storitve revidiranja davčnega svetovanja in ocenjevanja vrednosti energetskim družbam Igralništvo Imamo dolgoletne izkušnje z revidiranjem davčnim svetovanjem in ocenjevanjem vrednosti podjetij ki se ukvarjajo z igralništvom tako velikimi družbami a klasičnimi igrami kot igralnimi saloni kakor tudi proizvajalci igralnih avtomatov Panoge Naša strokovna znanja temeljijo na bogatih izkušnjah v različnih panogah PREVERITE VSE Panoge Zapri Vpogledi ŽELITE IZVEDETI VEČ Objavljamo prispevke o aktualnih temah dogodkih seminarjih NAPREDNO ISKANJE Vpogledi PREVERITE VSE VPOGLEDE Zapri O nas BDO v Sloveniji Zakaj BDO BDO Global Network PREVERITE VSE O nas Zapri Search for domov Storitve Davki Davčno svetovanje DDPO DDPO POVZETEK DDPO DDV Dohodnina Mnenja Zastopanje Področje davka od dohodkov pravnih oseb DDPO med drugim pomoč pri izdelavi obračunov davka od dohodkov pravnih oseb Podjetja sprejemajo odločitve ki imajo tudi davčne posledice Koliko davka boste plačali je v veliki meri odvisno od vašega davčnega načrtovanja Na BDO ostajamo na tekočem z vsemi spremembami na področju davka od dohodkov pravnih oseb in vam tako lahko

  Original URL path: http://www.bdo.si/sl-si/storitve/davki/davcno-svetovanje/ddpo (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • DDV - BDO
  pod pritiskom da ustvarja dobičke in rast potrebe in pričakovanja uporabnikov pa se nenehno razvijajo Energetika Naši strokovnjaki odlično poznajo področje energetike Nudimo storitve revidiranja davčnega svetovanja in ocenjevanja vrednosti energetskim družbam Igralništvo Imamo dolgoletne izkušnje z revidiranjem davčnim svetovanjem in ocenjevanjem vrednosti podjetij ki se ukvarjajo z igralništvom tako velikimi družbami a klasičnimi igrami kot igralnimi saloni kakor tudi proizvajalci igralnih avtomatov Panoge Naša strokovna znanja temeljijo na bogatih izkušnjah v različnih panogah PREVERITE VSE Panoge Zapri Vpogledi ŽELITE IZVEDETI VEČ Objavljamo prispevke o aktualnih temah dogodkih seminarjih NAPREDNO ISKANJE Vpogledi PREVERITE VSE VPOGLEDE Zapri O nas BDO v Sloveniji Zakaj BDO BDO Global Network PREVERITE VSE O nas Zapri Search for domov Storitve Davki Davčno svetovanje DDV DDV POVZETEK DDPO DDV Dohodnina Mnenja Zastopanje Področje DDV zlasti pridobitev identifikacijske številke za DDV za vaše podjetje ali za vaše partnerje iz tujine pri čemer vašim partnerjem pomagamo tudi pri izpolnjevanju njihovih obveznosti s področja DDV v Sloveniji npr oddaja mesečnih obračunov DDV Učinkovito načrtovanje na področju DDV je ključnega pomena za uspeh podjetja Napake stanejo čas in denar medtem ko ustrezno načrtovanje prinese prihranke in koristi pri denarnem toku Ponujamo strokovne DDV storitve ki segajo od splošnega svetovanja do

  Original URL path: http://www.bdo.si/sl-si/storitve/davki/davcno-svetovanje/ddv (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Dohodnina - BDO
  Industrija finančnih storitev predstavlja kompleksno okolje ki je visoko regulirano nenehno pod pritiskom da ustvarja dobičke in rast potrebe in pričakovanja uporabnikov pa se nenehno razvijajo Energetika Naši strokovnjaki odlično poznajo področje energetike Nudimo storitve revidiranja davčnega svetovanja in ocenjevanja vrednosti energetskim družbam Igralništvo Imamo dolgoletne izkušnje z revidiranjem davčnim svetovanjem in ocenjevanjem vrednosti podjetij ki se ukvarjajo z igralništvom tako velikimi družbami a klasičnimi igrami kot igralnimi saloni kakor tudi proizvajalci igralnih avtomatov Panoge Naša strokovna znanja temeljijo na bogatih izkušnjah v različnih panogah PREVERITE VSE Panoge Zapri Vpogledi ŽELITE IZVEDETI VEČ Objavljamo prispevke o aktualnih temah dogodkih seminarjih NAPREDNO ISKANJE Vpogledi PREVERITE VSE VPOGLEDE Zapri O nas BDO v Sloveniji Zakaj BDO BDO Global Network PREVERITE VSE O nas Zapri Search for domov Storitve Davki Davčno svetovanje Dohodnina Dohodnina POVZETEK DDPO DDV Dohodnina Mnenja Zastopanje Področje dohodnine med drugim svetovanje v zvezi z napotitvijo vaših delavcev v tujino in v zvezi z delavci ki so napoteni k vam na delo iz tujine Zaradi intenzivnega povezovanja trgov čezmejni prenos znanja postaja vse bolj pomemben To se odraža v povečanju mobilnosti zaposlenih znotraj skupin podjetij v smislu čezmejne napotitve delavcev Poleg pravilne obravnave teh delavcev z vidika slovenske davčne zakonodaje

  Original URL path: http://www.bdo.si/sl-si/storitve/davki/davcno-svetovanje/dohodnina (2016-02-18)
  Open archived version from archive