archive-si.com » SI » B » BDO.SI

Total: 105

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Konsolidirano in posamično letno poročilo - BDO
  ki ga uporabljajo SRS Vsebinsko med njima ni razlik Konsolidirani računovodski izkazi se sestavljajo za skupino podjetij ki jo sestavljajo družba ki je nadrejena eni ali več družbam s sedežem v Sloveniji ali izven nje če so bodisi nadrejena družba bodisi ena ali več podrejenih družb kapitalske družbe ali imajo drugo istovrstno pravnoorganizacijsko obliko po pravu države sedeža družbe ZGD 1 določa natančnejše pogoje kdaj je družba nadrejena drugi družbi hkrati pa Slovenskim računovodskim standardom SRS prepuščajo določitev natančnejših meril kdaj je družba podrejena in predvsem v katerih primerih nadrejeni družbi ni potrebno izdelovati konsolidiranih računovodskih izkazov in posledično konsolidiranega letnega poročila SRS se nato poslužujejo terminov obvladujoče podjetje nadrejena družba in odvisno podjetje Kriterijev v zvezi z zavezanostjo konsolidaciji na tem mestu ne bomo navajali temveč se bomo posvetili ključnim razlikam med posamičnimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi ter letnim poročanjem pripravljenim skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi in ZGD 1 Konsolidirani računovodski izkazi vs posamični računovodski izkazi Bistvo konsolidiranih računovodskih izkazov je prikazati finančni položaj in uspešnost poslovanja skupine podjetij tako kot bi šlo za eno samo podjetje Navedeno pomeni da se najprej seštejejo vse sorodne postavke sredstev obveznosti prihodkov in odhodkov vseh podjetij v skupini Temu pa sledi izločanje naložb ter kapitala odvisnih podjetij ter izločanje vseh transakcij ki so jih v obdobju za katerega se sestavljajo računovodski izkazi med seboj opravila podjetja vključena v skupino Izločijo se vsi prihodki in odhodki do katerih je prišlo zaradi prodaj in nakupov med podjetji znotraj skupine saj ti niso pripomogli k uspešnosti skupine Izločijo se tudi vsi dobički in izgube ki so posledica transakcij znotraj skupine ki se pripoznajo v sredstvih Največkrat do tega pride v primeru ko eno podjetje drugemu podjetju v skupini proda zaloge ali osnovno sredstvo saj ta sredstva še niso zapustila skupine Prav tako se izločijo vse medsebojne terjatve in obveznosti ki so sicer izkazane v bilanci stanja posameznega podjetja ki je del skupine Poleg tega pa je potrebno izločiti naložbo obvladujočega podjetja v vsakem odvisnem podjetju in pa delež obvladujočega podjetja v lastniškem kapitalu vsakega od odvisnih podjetij V kolikor ima družba manjšinske lastnike je potrebno ugotoviti manjšinski delež teh lastnikov in ga ločeno izkazati Pri sestavljanju konsolidiranih računovodskih izkazov morajo podjetja ki so vključena v skupino uporabiti enake računovodske usmeritve za podobne transakcije Konkretno to pomeni da se uporabijo računovodske usmeritve obvladujočega podjetja Prav tako je potrebno računovodske izkaze družb v tujini prevesti v predstavitveno valuto in upoštevati računovodske izkaze odvisnih družb za enako poslovno leto oz opraviti preračune pomembnih poslovnih dogodkov če to ni mogoče Pri izdelavi računovodskih izkazov posameznega podjetja seveda ni nobenih izločitev in se prikažejo vse transakcije ki jih je opravilo podjetje v določenem obdobju Konsolidirano letno poročilo in razlike v primerjavi s posamičnim letnim poročilom ZGD 1 določa da konsolidirano letno poročilo kot celoto sestavljata konsolidirano računovodsko poročilo in konsolidirano poslovno poročilo družb ki so vključene v konsolidacijo Za obliko vsebino obveznost zagotavljanja sestavitve in objave ter sprejetje konsolidiranega letnega poročila se smiselno uporabljajo določbe ZGD 1 o letnem poročilu

  Original URL path: http://www.bdo.si/sl-si/vpogledi/revizija-in-racunovodsko-svetovanje/nasi-nasveti/konsolidirano-in-posamicno-letno-porocilo (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • O nas - BDO
  velikimi družbami a klasičnimi igrami kot igralnimi saloni kakor tudi proizvajalci igralnih avtomatov Panoge Naša strokovna znanja temeljijo na bogatih izkušnjah v različnih panogah PREVERITE VSE Panoge Zapri Vpogledi ŽELITE IZVEDETI VEČ Objavljamo prispevke o aktualnih temah dogodkih seminarjih NAPREDNO ISKANJE Vpogledi PREVERITE VSE VPOGLEDE Zapri O nas BDO v Sloveniji Zakaj BDO BDO Global Network PREVERITE VSE O nas Zapri Search for O nas O nas Po višini prihodkov sodimo med večja revizijsko svetovalna podjetja v Sloveniji svoje storitve pa na področjih industrije trgovine storitvenih dejavnosti zavarovalništva in drugih finančnih storitev nudimo domačim in mednarodnim podjetjem vseh velikosti V pisarnI v Ljubljani zaposlujemo okoli 50 strokovnjakov Med njimi so pooblaščeni revizorji revizorji davčni svetovalci preizkušeni notranji revizorji državni notranji revizorji preizkušeni revizorji informacijskih sistemov pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij upravitelji v insolvenčnih postopkih in sodni izvedenci finančne stroke Naši začetki segajo v leto 1991 ko smo ustanovili družbo EOS Svetovanje d o o katere glavni dejavnosti v prvih letih sta bili svetovanje pri postopkih lastninskega preoblikovanja in ocenjevanja vrednosti podjetij Po sprejetju prvega Zakona o revidiranju smo leta 1995 ustanovili družbo EOS Revizija d o o in se vključili v veliko mednarodno skupino revizijskih in svetovalnih družb Vključitev v mednarodno okolje je omogočila izobraževanje naših strokovnjakov v tujini delo pod mentorstvom tujih strokovnjakov ter opravljanje svetovalnih revizijskih in reviziji sorodnih storitev za domače in mednarodne družbe Od leta 2002 smo člani BDO International BDO v Sloveniji Po višini prihodkov sodimo med večja revizijsko svetovalna podjetja v Sloveniji svoje storitve pa na področjih industrije trgovine storitvenih dejavnosti zavarovalništva in drugih finančnih storitev nudimo domačim in mednarodnim podjetjem vseh velikosti V pisarni v Ljubljani zaposlujemo okoli 50 strokovnjakov Med njimi so pooblaščeni revizorji revizorji davčni svetovalci preizkušeni notranji revizorji državni notranji revizorji preizkušeni revizorji informacijskih sistemov pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij upravitelji v

  Original URL path: http://www.bdo.si/sl-si/o-nas (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Ljudje in vrednote - BDO
  brišejo Novi digitalni poslovni modeli vodijo v vedno krajše inovacijske cikle na trgu in vsi ne morejo biti uspešni Finančne storitve Industrija finančnih storitev predstavlja kompleksno okolje ki je visoko regulirano nenehno pod pritiskom da ustvarja dobičke in rast potrebe in pričakovanja uporabnikov pa se nenehno razvijajo Energetika Naši strokovnjaki odlično poznajo področje energetike Nudimo storitve revidiranja davčnega svetovanja in ocenjevanja vrednosti energetskim družbam Igralništvo Imamo dolgoletne izkušnje z revidiranjem davčnim svetovanjem in ocenjevanjem vrednosti podjetij ki se ukvarjajo z igralništvom tako velikimi družbami a klasičnimi igrami kot igralnimi saloni kakor tudi proizvajalci igralnih avtomatov Panoge Naša strokovna znanja temeljijo na bogatih izkušnjah v različnih panogah PREVERITE VSE Panoge Zapri Vpogledi ŽELITE IZVEDETI VEČ Objavljamo prispevke o aktualnih temah dogodkih seminarjih NAPREDNO ISKANJE Vpogledi PREVERITE VSE VPOGLEDE Zapri O nas BDO v Sloveniji Zakaj BDO BDO Global Network PREVERITE VSE O nas Zapri Search for domov O nas BDO v Sloveniji Zakaj BDO Ljudje in vrednote Ljudje in vrednote BDO v Sloveniji BDO Global Network Zakaj BDO Ljudje in vrednote BDO zgodovina Naše vrednote Ljudje ki delajo v prilagodljivem okolju so srečnejši uspešnejšega in bolj predani skratka so boljši v tem kar počnejo V BDO se zavedamo da naš uspeh

  Original URL path: http://www.bdo.si/sl-si/o-nas/bdo-v-sloveniji/zakaj-bdo-/ljudje-in-vrednote (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • BDO zgodovina - BDO
  storitev predstavlja kompleksno okolje ki je visoko regulirano nenehno pod pritiskom da ustvarja dobičke in rast potrebe in pričakovanja uporabnikov pa se nenehno razvijajo Energetika Naši strokovnjaki odlično poznajo področje energetike Nudimo storitve revidiranja davčnega svetovanja in ocenjevanja vrednosti energetskim družbam Igralništvo Imamo dolgoletne izkušnje z revidiranjem davčnim svetovanjem in ocenjevanjem vrednosti podjetij ki se ukvarjajo z igralništvom tako velikimi družbami a klasičnimi igrami kot igralnimi saloni kakor tudi proizvajalci igralnih avtomatov Panoge Naša strokovna znanja temeljijo na bogatih izkušnjah v različnih panogah PREVERITE VSE Panoge Zapri Vpogledi ŽELITE IZVEDETI VEČ Objavljamo prispevke o aktualnih temah dogodkih seminarjih NAPREDNO ISKANJE Vpogledi PREVERITE VSE VPOGLEDE Zapri O nas BDO v Sloveniji Zakaj BDO BDO Global Network PREVERITE VSE O nas Zapri Search for domov O nas BDO v Sloveniji Zakaj BDO BDO zgodovina BDO zgodovina BDO v Sloveniji BDO Global Network Zakaj BDO Ljudje in vrednote BDO zgodovina V Sloveniji od leta 1991 Naši začetki segajo v leto 1991 ko smo ustanovili družbo EOS Svetovanje d o o katere glavni dejavnosti v prvih letih sta bili svetovanje pri postopkih lastninskega preoblikovanja in ocenjevanja vrednosti podjetij Po sprejetju prvega Zakona o revidiranju smo leta 1995 ustanovili družbo EOS Revizija d o o

  Original URL path: http://www.bdo.si/sl-si/o-nas/bdo-v-sloveniji/zakaj-bdo-/bdo-zgodovina (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Knjigovodja v oddelku obračuna plač - BDO
  in spletno trgovino se brišejo Novi digitalni poslovni modeli vodijo v vedno krajše inovacijske cikle na trgu in vsi ne morejo biti uspešni Finančne storitve Industrija finančnih storitev predstavlja kompleksno okolje ki je visoko regulirano nenehno pod pritiskom da ustvarja dobičke in rast potrebe in pričakovanja uporabnikov pa se nenehno razvijajo Energetika Naši strokovnjaki odlično poznajo področje energetike Nudimo storitve revidiranja davčnega svetovanja in ocenjevanja vrednosti energetskim družbam Igralništvo Imamo dolgoletne izkušnje z revidiranjem davčnim svetovanjem in ocenjevanjem vrednosti podjetij ki se ukvarjajo z igralništvom tako velikimi družbami a klasičnimi igrami kot igralnimi saloni kakor tudi proizvajalci igralnih avtomatov Panoge Naša strokovna znanja temeljijo na bogatih izkušnjah v različnih panogah PREVERITE VSE Panoge Zapri Vpogledi ŽELITE IZVEDETI VEČ Objavljamo prispevke o aktualnih temah dogodkih seminarjih NAPREDNO ISKANJE Vpogledi PREVERITE VSE VPOGLEDE Zapri O nas BDO v Sloveniji Zakaj BDO BDO Global Network PREVERITE VSE O nas Zapri Search for domov Zaposlitev Prosta delovna mesta Knjigovodja v oddelku obračuna plač Knjigovodja v oddelku obračuna plač Knjigovodja v oddelku obračuna plač 09 februar 2016 Lokacija BDO Slovenija Job title Reference Ekonomist ka Contact V računovodskem oddelu družbe BDO Svetovanje d o o imamo prosto delovno mesto KNJIGOVODJA v oddelku obračuna plač Nudimo vam stimulativno delovno okolje možnost napredovanja izobraževanje POGOJI ekonomska ali sorodna izobrazba V ali VI stopnja 3 do 5 let delovnih izkušenj na področju obračuna plač aktivno znanje angleškega jezika poznavanje in uporaba VASCO programa Dodatna prednost je poznavanje delovno pravne zakonodaje ZDR 1 Obvezno dobro poznavanje vsebine obračuna plač KOMPETENCE natančnost redoljubnost točnost v izvedbi proaktivnost prijaznost in profesionalni odnos do dela in strank in sodelavcev zmožnost timskega dela in sodelovanja učinkovita komunikacija proaktivno preprečevanje in zmožnost reševanja nastalih problemov Pogodbo bomo sklenili za določen čas za eno leto s 3 mesečnim poskusnim delom Pošlji Ime Priimek E pošta

  Original URL path: http://www.bdo.si/sl-si/zaposlitev/prosta-delovna-mesta/knjigovodja-v-oddelku-obracuna-plac (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Splošni pogoji uporabe - BDO
  ocenjevanjem vrednosti podjetij ki se ukvarjajo z igralništvom tako velikimi družbami a klasičnimi igrami kot igralnimi saloni kakor tudi proizvajalci igralnih avtomatov Panoge Naša strokovna znanja temeljijo na bogatih izkušnjah v različnih panogah PREVERITE VSE Panoge Zapri Vpogledi ŽELITE IZVEDETI VEČ Objavljamo prispevke o aktualnih temah dogodkih seminarjih NAPREDNO ISKANJE Vpogledi PREVERITE VSE VPOGLEDE Zapri O nas BDO v Sloveniji Zakaj BDO BDO Global Network PREVERITE VSE O nas Zapri Search for domov Pravno obvestilo Splošni pogoji uporabe Splošni pogoji uporabe Splošni pogoji uporabe Politika zasebnosti Splošni pogoji uporabe BDO Svetovanje Ltd and BDO Revizija Ltd Website Terms and Conditions This web site is intended to provide general information on a particular subject or subjects It is not an exhaustive treatment of such subject s nor does it create a business or professional services relationship The information contained herein is not intended to constitute accounting tax investment legal or other professional advice or services The material discussed is meant to provide general information and should not be acted on without obtaining professional advice appropriately tailored to your individual needs Your use of this document and the information it contains is at your own risk Before making any decisions or taking any action that might affect your personal business or finances you should consult a qualified professional adviser This website contains material which is owned by or licensed to us This material includes but is not limited to the design layout look appearance and graphics Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice which forms part of these terms and conditions You may not except with our express written permission distribute or commercially exploit the content Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system BDO Svetovanje Ltd

  Original URL path: http://www.bdo.si/sl-si/pravno-obvestilo/splosni-pogoji-uporabe (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Revizija in računovodsko svetovanje - BDO
  cikle na trgu in vsi ne morejo biti uspešni Finančne storitve Industrija finančnih storitev predstavlja kompleksno okolje ki je visoko regulirano nenehno pod pritiskom da ustvarja dobičke in rast potrebe in pričakovanja uporabnikov pa se nenehno razvijajo Energetika Naši strokovnjaki odlično poznajo področje energetike Nudimo storitve revidiranja davčnega svetovanja in ocenjevanja vrednosti energetskim družbam Igralništvo Imamo dolgoletne izkušnje z revidiranjem davčnim svetovanjem in ocenjevanjem vrednosti podjetij ki se ukvarjajo z igralništvom tako velikimi družbami a klasičnimi igrami kot igralnimi saloni kakor tudi proizvajalci igralnih avtomatov Panoge Naša strokovna znanja temeljijo na bogatih izkušnjah v različnih panogah PREVERITE VSE Panoge Zapri Vpogledi ŽELITE IZVEDETI VEČ Objavljamo prispevke o aktualnih temah dogodkih seminarjih NAPREDNO ISKANJE Vpogledi PREVERITE VSE VPOGLEDE Zapri O nas BDO v Sloveniji Zakaj BDO BDO Global Network PREVERITE VSE O nas Zapri Search for domov Vpogledi Revizija in računovodsko svetovanje Revizija in računovodsko svetovanje narrow results ALL RESULTS 0 1 Prikaz 9 Prikaz 9 Prikaz 18 Prikaz 32 Most Recent Most Recent A Z Z A Konsolidirano in posamično letno poročilo Kaj so bistvene razlike med konsolidiranimi in posamičnimi računovodskimi izkazi oz letnim poročilom skupine in družbe VEČ Konflikt interesov Je konflikt interesov povod za korupcijo VEČ Nihče ni

  Original URL path: http://www.bdo.si/sl-si/vpogledi/revizija-in-racunovodsko-svetovanje (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Svetovanje - BDO
  posameznih panog ter tako našim naročnikom pomagamo dosegati poslovne Trgovina Meje med klasično in spletno trgovino se brišejo Novi digitalni poslovni modeli vodijo v vedno krajše inovacijske cikle na trgu in vsi ne morejo biti uspešni Finančne storitve Industrija finančnih storitev predstavlja kompleksno okolje ki je visoko regulirano nenehno pod pritiskom da ustvarja dobičke in rast potrebe in pričakovanja uporabnikov pa se nenehno razvijajo Energetika Naši strokovnjaki odlično poznajo področje energetike Nudimo storitve revidiranja davčnega svetovanja in ocenjevanja vrednosti energetskim družbam Igralništvo Imamo dolgoletne izkušnje z revidiranjem davčnim svetovanjem in ocenjevanjem vrednosti podjetij ki se ukvarjajo z igralništvom tako velikimi družbami a klasičnimi igrami kot igralnimi saloni kakor tudi proizvajalci igralnih avtomatov Panoge Naša strokovna znanja temeljijo na bogatih izkušnjah v različnih panogah PREVERITE VSE Panoge Zapri Vpogledi ŽELITE IZVEDETI VEČ Objavljamo prispevke o aktualnih temah dogodkih seminarjih NAPREDNO ISKANJE Vpogledi PREVERITE VSE VPOGLEDE Zapri O nas BDO v Sloveniji Zakaj BDO BDO Global Network PREVERITE VSE O nas Zapri Search for domov Vpogledi Svetovanje Svetovanje narrow results ALL RESULTS 0 1 Prikaz 9 Prikaz 9 Prikaz 18 Prikaz 32 Most Recent Most Recent A Z Z A Prosto delovno mesto VEČ 1 Prikaz 9 Prikaz 9 Prikaz 18 Prikaz

  Original URL path: http://www.bdo.si/sl-si/vpogledi/svetovanje (2016-02-18)
  Open archived version from archive