archive-si.com » SI » A » ABECEDA-CELJE.SI

Total: 15

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Abeceda d.o.o.
  ABECEDA d o o Stanetova 22 p p 33 3000 Celje Tel 03 428 24 10 Fax 03 428 24 22 abeceda celje siol net

  Original URL path: http://www.abeceda-celje.si/kontakt.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Abeceda d.o.o.
  copy ABECEDA REVIZIJSKA DRUŽBA d o o Celje 2010

  Original URL path: http://www.abeceda-celje.si/bottom.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • ABECEDA d.o.o. - O Podjetju
  revidiranja in svetovanja ki jih z razvojem družbe vseskozi nadgrajujemo Revizijsko družbo vodi direktorica Boža Dakič Ivančič univ dipl ekon pooblaščena revizorka Sodelovala je pri projektih ocenjevanja vrednosti podjetij ter delala kot svetovalka na finančnem računovodskem in ekonomskem področju Od leta 1992 dalje aktivno deluje na področju revidiranja poslovanja gospodarskih družb proračunskih uporabnikov in javnih služb Dejstvo je da je revizijska stroka nepogrešljiva za lastnike kapitala management podjetij in zunanje

  Original URL path: http://www.abeceda-celje.si/podjetju.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • ABECEDA d.o.o. - Povpraševanje
  kvaliteta opravljenih storitev in zanesljivost našega dela Naše naloge v postopku revidiranja seznanimo se z vsebino naročnikovega poslovanja organizacijo in računovodskim sistemom preverimo in ocenimo delovanje naročnikovega notranjega kontrolnega sistema ugotovimo pravilnost in zakonitost podatkov o stanju sredstev in njihovih virov ter točnost podatkov v izkazu poslovnega izida revidiranje zaključimo z revizijskim sklepanjem in poročanjem s katerim pisno izrazimo mnenje o naročnikovih računovodskih informacijah in sistemu notranjih kontrol Reference Imamo

  Original URL path: http://www.abeceda-celje.si/storitve.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • n i p o o b l a a e n a r e v i z o r k a 4 O p i s s i s t e m a n o t r a n j e g a o b v l a d o v a n j a k a k o v o s t i r e v i z i j s k e d r u b e i n i z j a v a p o s l o v o d n e g a o r g a n a o u i n k o v i t o s t i n j e g o v e g a d e l o v a n j a V r e v i z i j s k i d r u b i s e z a v e d a m o o d g o v o r n o s t i k i i z h a j a i z d e j s t v a d a j e r e v i z i j s k a s t r o k a n e p o g r e a l j i v a d e j a v n o s t z a l a s t n i k e k a p i t a l a m a n a g e m e n t p o d j e t i j i n z u n a n j e u p o r a b n i k e r a u n o v o d s k i h i n f o r m a c i j K a k o v o s t n a a i h r e v i z i j s k i h s t o r i t e v z a g o t a v l j a m o s p o a t e n i m i n s t r o k o v n i m d e l o m n a a i h s o d e l a v c e v k o t t u d i z n j i h o v i m k v a l i t e t n i m t e o r e t i n i m i n p r a k t i n i m z n a n j e m R e v i z i j s k a d r u b a p r i s v o j e m d e l u u p o r a b l j a s v o j o m e t o d o l o g i j o k i t e m e l j i n a p r i r o n i k u S l o v e n s k e g a i n a t i t u t a z a r e v i z i j o Z a n a d z o r n a d o b v l a d o v a n j e m k a k o v o s t i j e o d g o v o r n a d i r e k t o r i c a d r u b e k i i z j a v l j a d a j e k a k o v o s t r e v i z i j s k e g a d e l a n a d z o r o v a n a i n d a j e o b v l a d o v a n j e k a k o v o s t i s t o r i t e v d r u b e u i n k o v i t o 5 N a v e d b a k d a j j e b i l o p r a v l j e n z a d n j i n a d z o r i z e t r t e a l i n e j e p r v e g a o d s t a v k a 7 4 l e n a Z a k o n a o r e v i d i r a n j u Z R e v 2 Z a d n j i n a d z o r S l o v e n s k e g a i n a t i t u t a z a r e v i z i j o j e b i l v r e v i z i j s k i d r u b i o p r a v l j e n v m e s e c u f e b r u a r j u 2 0 1 2 z a p o s l o v n o l e t o 2 0 1 0 6 S e z n a m s u b j e k t o v k a t e r i h v r e d n o s t n i p a p i r j i s o u v r a e n i n a o r g a n i z i r a n t r g v r e d n o s t n i h p a p i r j e

  Original URL path: http://www.abeceda-celje.si/objave.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • ABECEDA d.o.o.
  Podjetje Kontaktna oseba E mail Telefon Vsebina

  Original URL path: http://www.abeceda-celje.si/povprasevanje.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Hvala

  Original URL path: http://www.abeceda-celje.si/sendresults.php (2016-02-17)
  Open archived version from archive